Tuesday, August 31, 2010

16 הרוגים באפגניסטן; 8 הרוגים בפקיסטן; 7 חיילים אמריקאים נהרגו באפגניסטן; 7 הרוגים בעיראק; 6 הרוגים בהודו; 6 הרוגים בסומליה; 7 הרוגים בתימן;

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתו של מנהל מחוז מקומי במזרח המדינה. מקור משטרתי מסר כי הבכיר נהרג מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 חיילים אמריקאים בשני פיצוצים של מטעני-חבלה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 חיילי נאט"ו נוספים בעקבות האירועים האחרונים שהיו במזרח המדינה. ביומיים האחרונים נהרגו באפגניסטן 7 חיילי נאט"ו - מהם 6 אמריקאים. צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים בשתי תקריות שנות שהיו באפגניסטן. מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים המשרתים במסגרת כוחות נאט"ו באפגניסטן. כל השלושה נהרגו ממטען-חבלה מאולתר.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 פעילי טרור מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היה מפקד מקומי בשם מולא פאזאל רחמאן.

פקיסטן – אלימות אסלאמית: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם בעימות מזוין שהתפתח בין שתי קבוצות חמושות באזור ווזיריסטאן. הרקע לוויכוח התפתח לאור השאלה לאיזה בן שבט תתחתן אלמנה עשירה.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בסדרת פיגועי טרור שהתרחשה ביממה האחרונה.

הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 פעילי טרור מוסלמים שניסו לחדור למחוז קשמיר על-מנת לבצע פיגוע נגד הכוחות ההודים המוצבים באזור.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 אזרחים סומלים במהלך קרבות שנערכו בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לפעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה.

תימן – אלימות אסלאמית: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם מהלך עימותים מקומיים בין שתי קבוצות חמושות בדרום המדינה. כמו כן נמסר כי פעילי טרור מארגון "אל-חוט'יין" רצחו פוליטיקאי מקומי שפעל למען השלטון המרכזי של ממשלת צנעא.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-30 באוגוסט 2010 נהרגו עוד 4 חיילים בהיתקלות שהייתה עם פעילי טרור מארגון אל-קאעידה שהתרחשה ב-29 באוגוסט 2010. סה"כ נהרגו 33 בני-אדם – מהם 19 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 חיילים תימנים בעקבות לחימה עם פעילי טרור מארגון אל-קאעידה הפועל בדרום המדינה. (בדיווח הקודם מסרנו על 2 הרוגים בלבד, אולם כעת התברר כי בהתקפה נהרגו 7 חיילים).
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, August 30, 2010

19 הרוגים בקווקז; 17 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים באלג'יריה; 8 הרוגים בתימן; 7 הרוגים באפגניסטן; 4 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בעיראק;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 חיילי נאט"ו נוספים בעקבות האירועים האחרונים שהיו במזרח המדינה. ביומיים האחרונים נהרגו באפגניסטן 7 חיילי נאט"ו – מהם 6 אמריקאים. ידיעות נוספות בנושא: צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים בשתי תקריות שנות שהיו באפגניסטן. מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים המשרתים במסגרת כוחות נאט"ו באפגניסטן. כל השלושה נהרגו ממטען-חבלה מאולתר.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות תקשורתיים מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם שסייעו לאישה להתמודד לפרלמנט מטעם מחוז הראט. הבחירות יערכו ב-19 בספטמבר 2010.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מארגון הטליבאן שהתכוונו לבצע פיגוע התאבדות במחוז הראט.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתו של אדם אחד בפיצוץ של מטען-חבלה בעיר מוסול. נמסר על 12 פצועים נוספים בפיגוע. כמו כן נמסר על רציחתו של נוצרי בעיר מוסול בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם (מהם לפחות 6 פעילי טרור), במהלך קרבות שהיו בצפון-ווזיריסטן.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה בצפון-מערב המדינה.

פקיסטן – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 עובדי סיוע נוצרים בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן הפועלים באזור הסוואט. דוברי הטליבאן מסרו פעמים אחדות שהם יפגעו בעובדי סיוע זרים הפועלים למען נפגעי השטפונות.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על התקפה של פעילי טרור מארגון הטליבאן על שיירה של משאיות שהעבירה אספקה לכוחות נאט"ו באפגניסטן. 4 מכליות דלק נהרסו לחלוטין בעקבות ההתקפה. ביוני 2010 הייתה התקפה דומה שבמהלכה הושמדו 60 משאיות ונרצחו 8 נהגים.

תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 חיילים תימנים בעקבות לחימה עם פעילי טרור מארגון אל-קאעידה הפועל בדרום המדינה. (בדיווח הקודם מסרנו על 2 הרוגים בלבד, אולם כעת התברר כי בהתקפה נהרגו 7 חיילים).

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם במהלך עימותים מזוינים בצפון המדינה. אירוע זה מצטרף לאירועים קשים נוספים המתרחשים בסומליה, אולם עד כה אין פרטים מדויקים על מספר הנפגעים.

אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה במזרח המדינה. (סביר להניח כי שלושה מההרוגים נפגעו בתקרית שהתרחשה ב-27 באוגוסט 2010). ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בצפון-מזרח המדינה. מקורות באלג'יריה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתו של איש-מכס אלג'ירי שנחטף ביוני 2010 בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה - במהלך החטיפה נהרגו 11 שוטרים אלג'ירים. מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהוטמן במזרח המדינה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של חייל אחד וטרוריסט אחד בחילופי אש שהיו בין כוחות הצבא לבין פעילי טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בצפון המדינה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של ראש כפר בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-25 ביולי 2010 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 8 נוספים בפיגוע התאבדות של פעילי אל-קאעידה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-15 ביולי 2010 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של 3 מטענים. עוד 10 חיילים נפצעו באירוע. מקורות נוספים ציינו שארגון אל-קאעידה המקומי אחראי לסדרת הפיגועים שהיו בשבועות האחרונים נגד כוחות הצבא של אלג'יריה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 ביולי 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בידי הצבא האלג'ירי. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-3 ביולי 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בפיגוע של פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ב-20 השנים האחרונות נהרגו באלג'יריה כ-200,000 בני-אדם בעימותים מזוינים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מוסלמים.

רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-29 באוגוסט 2010 על הריגתם של 19 בני-אדם (רובם כנראה פעילי טרור מוסלמים מצ'צ'ניה) במהלך התקפה יזומה שנערכה על כפרו של נשיא צ'צ'ניה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 בני-אדם (מהם 14 טרוריסטים מוסלמים) במהלך 3 תקריות שונות שהיו בצפון הקווקז בשלושה ימים. בין ההרוגים שני "מרגלים רוסים" (בעל ואישה), שוטר מקומי ו-14 פעילי טרור מוסלמים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, August 29, 2010

24 הרוגים באפגניסטן; 17 הרוגים ברוסיה; 11 הרוגים בסומליה; 12 הרוגים בסודאן; 14 הרוגים בניגריה; 5 הרוגים בעיראק; 3 חיילים אמריקאים נהרגו באפגניסטן; 2 קצינים נהרגו בתימן;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 24 בני-אדם (רובם טרוריסטים) בעת שפעילי טרור מארגון הטליבאן תקפו בסיס מרכזי של נאט"ו במזרח המדינה.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים בשתי תקריות שנות שהיו באפגניסטן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים המשרתים במסגרת כוחות נאט"ו באפגניסטן. כל השלושה נהרגו ממטען-חבלה מאולתר.

עיראק – טרור: מקורות משטרתיים בעיראק מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם בידי פעילי טרור במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים 4 שוטרים ואזרח.

רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 בני-אדם (מהם 14 טרוריסטים מוסלמים) במהלך 3 תקריות שונות שהיו בצפון הקווקז בשלושה ימים. בין ההרוגים שני "מרגלים רוסים" (בעל ואישה), שוטר מקומי ו-14 פעילי טרור מוסלמים.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין תימני בכיר מירי של פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. קצין נוסף נהרג ואחר נחטף בידי פעילי טרור בצפון-תימן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על קרבות נוספים הנערכים בדרום-תימן בין כוחות הצבא לפעילי טרור מארגון אל-קאעידה. עד כה נמסר על 12 פעילי טרור הרוגים בקרבות שנערכו ביומיים האחרונים, וכן גם על 4 שוטרים שנהרגו ב-25 באוגוסט 2010 בדרום-תימן. מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על בריחתם של 80,000 בני-אדם מדרום-תימן בעקבות הקרבות הנערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 11 בני-אדם במהלך קרבות הנערכים בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לפעילי טרור מארגון "אל-שבאב". ידיעות נוספות בנושא: : מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 בני-אדם (כולל ילדים), במהלך קרבות שנערכו ביו כוחות הממשלה לפעילי טרור מארגון "אל-שבאב". מקורות ממשלתיים בסומליה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 25 פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה במהלך קרבות שפרצו בעיר מוגדישו. מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם במהלך קרבות הנערכים בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב". מקורות תקשורתיים סומליה מסור ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 33 בני-אדם (ביניהם היו 6 חברי הפרלמנט הסומלי) בעיר מוגדישו במהלך התקפה מתוכננת על בית-מלון שנערכה בידי פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. עוד עשרות בני-אדם נפצעו בטבח הזה. מקורות תקשורתיים ורפואיים בסומליה מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם מהלך הקרבות שהיו בעיר מוגדישו ביומיים האחרונים. הקרבות נערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של 12 בני-אדם (11 אזרחים וקצין) במהלך קרבות הנערכים בדרום-סודאן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 16 בני-אדם בדרום-סודאן במהלך קרבות בין כוחות הממשלה המקומית לבין מורדים באזור. מקורות רשמיים באו"ם הודיעו ב-24 באוגוסט 2010 כי מועצת הביטחון של האו"ם גינתה את האלימות הרבה המתרחשת במחנה הפליטים קאלמה במחוז דארפור (במערב סודאן) וכי המועצה הביעה דאגה למצב האנושי השורר במחנה. מקורות באו"ם מסרו כי מאז סוף יולי 2010 נהרגו רק במחנה 8 פליטים וכ-20 נוספים נפצעו בעקבות התנכלויות של פעילי טרור המתנגדים לניסיונות הפיוס במחוז. מאז שנת 2003, נהרגו בדארפור בלבד כ-300,000 בני-אדם, ועוד כ-2.2 מיליון איש הפכו לפליטים. מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על גירוש של תושבים, אלימות וטרור מצד גורמים בדלניים המתנגדים לממשלת חרטום. על-פי מקור אחד נודע על 3 הרוגים לפחות. כ-25,000 בני-אדם גורשו מהאזור מאז תחילת השנה, וכי ישנם ידיעות אחדות המדברות על פליטים המגיעים לקונגו השכנה על-מנת לקבל מזון וסיוע רפואי. דוברים אחדים בדרום-סודאן ציינו בשבועות האחרונים כי האזור שרוי במצוקה חמורה בשל ליקויים רבים ומחסור באספקה סדירה של מוצרי יסוד לתושבים הרעבים. ככול היודע מידי יום נהרגים תושבים רבים בעימותים מקומיים, אולם רק מידע דל מצליח להגיע לידיעת התקשורת.

ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 14 בני-אדם במהלך עימותים מזוינים בין פלגים מוסלמים בצפון ניגריה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בידי פעילי טרור מוסלמים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, August 28, 2010

17 הרוגים בסומליה; 12 הרוגים בעיראק; 6 ילדים נהרגו באפגניסטן בידי כוחות נאט"ו; 4 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 חיילים אמריקאים נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים בניגריה; 3 הרוגים באלג'יריה;


אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים המשרתים במסגרת כוחות נאט"ו באפגניסטן. כל השלושה נהרגו ממטען-חבלה מאולתר.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 ילדים מטיל שנורה לעברם בידי כוחות נאט"ו.

אפגניסטן – טרור: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 פעילי טרור מארגון טליבאן ועל הריגתו של אזרח מקומי במחוז קונאר בהיתקלות בין כוחות הצבא האפגני וכוחות נאט"ו.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתו של אדם אחד בפיצוץ של מטען חבלה בצפון-מערב המדינה.

פקיסטן – טרור: מקורת צבאיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתו של טרוריסט בכיר, בשם סונאתוללה ג'וואד, בארגון הטליבאן שהתמחה בהכנת חגורות-נפץ.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 12 בני-אדם ועל פציעתם של 30 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתרחשו ברחבי-המדינה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 בני-אדם (כולל ילדים), במהלך קרבות שנערכו ביו כוחות הממשלה לפעילי טרור מארגון "אל-שבאב". ידיעות נוספות בנושא: מקורות ממשלתיים בסומליה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 25 פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה במהלך קרבות שפרצו בעיר מוגדישו. מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם במהלך קרבות הנערכים בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב". מקורות תקשורתיים סומליה מסור ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 33 בני-אדם (ביניהם היו 6 חברי הפרלמנט הסומלי) בעיר מוגדישו במהלך התקפה מתוכננת על בית-מלון שנערכה בידי פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. עוד עשרות בני-אדם נפצעו בטבח הזה. מקורות תקשורתיים ורפואיים בסומליה מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם מהלך הקרבות שהיו בעיר מוגדישו ביומיים האחרונים. הקרבות נערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בידי פעילי טרור מוסלמים.

אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בצפון-מזרח המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות באלג'יריה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתו של איש-מכס אלג'ירי שנחטף ביוני 2010 בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה - במהלך החטיפה נהרגו 11 שוטרים אלג'ירים. מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהוטמן במזרח המדינה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של חייל אחד וטרוריסט אחד בחילופי אש שהיו בין כוחות הצבא לבין פעילי טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בצפון המדינה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של ראש כפר בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-25 ביולי 2010 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 8 נוספים בפיגוע התאבדות של פעילי אל-קאעידה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-15 ביולי 2010 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של 3 מטענים. עוד 10 חיילים נפצעו באירוע. מקורות נוספים ציינו שארגון אל-קאעידה המקומי אחראי לסדרת הפיגועים שהיו בשבועות האחרונים נגד כוחות הצבא של אלג'יריה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 ביולי 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בידי הצבא האלג'ירי. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-3 ביולי 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בפיגוע של פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ב-20 השנים האחרונות נהרגו באלג'יריה כ-200,000 בני-אדם בעימותים מזוינים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מוסלמים.

פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי בצפון-מערב המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי בצפון-מערב פקיסטן. זהו החיסול-הממוקד השני בחודש אוגוסט. (כנראה שנהרגו רק 4 בחיסול-הממוקד, אולם עוד 6 פעילי שלום נהרגו בעת שרכבם עלה על מוקש). מקורות תקשורתיים בארה"ב מסרו כי דוברים צבאיים הודו שהצבא האמריקאי ערך חיסולים-ממוקדים בתימן בחודש מאי 2010 שגרמו גם להריגתם של חפים-מפשע. על-פי הערכות אחדות החיסול במאי היה החמישי מאז דצמבר 2009. אולם המקורות לא מסרו על חיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בוודאות בתימן לפני חודש דצמבר 2009 שבמהלכם נהרגו עשרות אנשים חפים-מפשע. החיסולים האמריקאים שהתרחשו לפני דצמבר 2009, הם אלה שגרמו לפעילי אל-קאעידה לתכנן את הפלתו של מטוס אמריקאי מעל דטרויט ב-25 בדצמבר 2009. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 13 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד הראשון שנערך מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 ביולי 2010 כי בשני החיסולים הממוקדים שהיו ב-24 ביולי וב-25 ביולי נהרגו 35 בני-אדם. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-25 ביולי 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם ולפציעתם של 5 נוספים בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף בדרום-ווזיריסטן. זהו החיסול השלישי מאז תחילת חודש יולי 2010. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-24 ביולי 2010 על הריגתם של 18 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף שנערך בדרום-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד השני מאז תחילת יולי 2010. ב-1 ביולי 2010 בית-המשפט בפקיסטן החליט שהחיסולים-הממוקדים האמריקאים מפירים את הריבונות הפקיסטנית. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-15 ביולי 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם בחיסול-אמריקאי נוסף שנערך בצפון-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד הראשון בחודש יולי 2010 לאחר ההחלטה של בית-המשפט הפקיסטני לפעול בדרך משפטית נגד בכירים אמריקאים לאור מדיניות החיסולים-הממוקדים של ברק חוסיין.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, August 27, 2010

25 הרוגים בסומליה; 9 הרוגים בעיראק; 8 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים באיראן; הרוג באלג'יריה; עיתונאי נרצח בסומליה;

אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 שוטרים בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן. גורמים משטרתיים באפגניסטן מסרו כי השוטרים נרצחו בשנתם בהתקפת פתע של פעילי הטרור.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 365 מנהיגים מקומיים בארגון הטליבאן בתקופה שהחלה ב-8 במאי 2010 ועד ל-8 באוגוסט 2010. המקורות הצבאיים טענו כי מרבית ההרוגים נפגעו בפעולות של היחידות המיוחדות האמריקאיות.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 9 בני-אדם בידי פעילי טרור מארגון אל-אקעידה. מקורות תקשורתיים בעיראק מציינים שלפחות 6 מההרוגים שייכים למליציה סונית אנטי אל-קאעידה שהוקמה בעזרת האמריקאים. ידיעות נוספות בנושא: ב-25 באוגוסט 2010, באמצע חג הרמדאן, התרחשה סדרת פיצוצים אדירה ברחבי העיר בגדאד ובמקומות נוספים ברחבי המדינה העיראקית. ארגוני הטרור בעיראק הצליחו לבצע מהלך מתואם בעזרת 24 פיצוצים שהופעלו במקביל, וכתוצאה מכך נהרגו למעלה מ-60 בני-אדם ועוד כ-200 נוספים נפצעו. ב-16 באוגוסט 2010 נהרגו בעיראק 62 בני-אדם בפיגוע שהתרחש בעיר בגדאד בלשכת-הגיוס של הצבא העיראקי. מאז שהחל חג הרמדאן ב-11 באוגוסט 2010 ועד ל-26 באוגוסט 2010, נהרגו בעיראק כ-250 בני-אדם בפיגועי טרור ובאלימות פוליטית שיש לה רקע דתי ושבטי. בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2010 נהרגו בעיראק למעלה מ-2,000 בני-אדם במאות אירועי טרור שהתרחשו בכל רחבי המדינה.

אלג'יריה – טרור: מקורות באלג'יריה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתו של איש-מכס אלג'ירי שנחטף ביוני 2010 בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. במהלך החטיפה נהרגו 11 שוטרים אלג'ירים.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתו של עיתונאי ותיק בעיר מוגדישו במהלך קרבות שהיו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

סומליה – טרור: מקורות ממשלתיים בסומליה מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 25 פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה במהלך קרבות שפרצו בעיר מוגדישו. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם במהלך קרבות הנערכים בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב". מקורות תקשורתיים סומליה מסור ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 33 בני-אדם (ביניהם היו 6 חברי הפרלמנט הסומלי) בעיר מוגדישו במהלך התקפה מתוכננת על בית-מלון שנערכה בידי פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. עוד עשרות בני-אדם נפצעו בטבח הזה. מקורות תקשורתיים ורפואיים בסומליה מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם מהלך הקרבות שהיו בעיר מוגדישו ביומיים האחרונים. הקרבות נערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

איראן – כורדים: מקורות תקשורתיים בעיראק ובאיראן מסרו ב-26 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית ועל הריגתם של 2 אנשי ביטחון איראנים מ"משמרות המהפכה" במהלך קרב שהתפתח באזור הגבול המשותף של איראן עם עיראק.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, August 26, 2010

61 הרוגים בעיראק; 16 הרוגים בסודאן; 16 הרוגים בתימן; 13 הרוגים בפקיסטן; 8 הרוגים בסומליה; 7 הרוגים באפגניסטן; 3 חיילים ספרדים נהרגו באפגניסטן;

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 61 בני-אדם בסדרת פיצוצים של מכוניות-תופת ברחבי בגדאד ובעיראק. עוד כ-200 בני-אדם נפצעו באירועים הללו. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מוסלמים ועל מעצרם של 20 נוספים בידי כוחות הצבא העיראקי. מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 11 בני-אדם בשתי תקריות שונות שהיו בעיראק במהלך היממה האחרונה.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 פעילי טרור מארגון הטליבאן בעת הכנת מטען-חבלה מאולתר.

אפגניסטן – ספרד: מקורות צבאיים בספרד ובאפגניסטן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים ספרדים המשרתים באימון הכוחות המשטרתיים של אפגניסטן. האירוע החל כשאר שוטר אפגני מתלמד ירה לעבר החיילים הספרדים והמתורגמן שלהם, וכתוצאה מכך נהרגו ארבעתם. חיילים נוספים שהיו במקום ירו לעבר הותקף והוא נהרג. סך-כל ההרוגים בתקרית – 5 בני-אדם.

אפגניסטן – נשים: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על שליחת איומי רצח לנשים המכהנות בפרלמנט האפגני.

פקיסטן – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 13 בני-אדם "החשודים" בפעילות טרור מסגרת ארגון הטליבאן באזור מחוז אורקזאי בשתי תקריות שונות. מקורות פקיסטניים מסרו כי בין ההרוגים היה אחד מהמפקדים הבכירים בארגוני הטרור הפעולים באזור.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על קרבות נוספים הנערכים בדרום-תימן בין כוחות הצבא לפעילי טרור מארגון אל-קאעידה. עד כה נמסר על 12 פעילי טרור הרוגים בקרבות שנערכו ביומיים האחרונים, וכן גם על 4 שוטרים שנהרגו ב-25 באוגוסט 2010 בדרום-תימן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על בריחתם של 80,000 בני-אדם מדרום-תימן בעקבות הקרבות הנערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם במהלך קרבות הנערכים בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב". ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים סומליה מסור ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 33 בני-אדם (ביניהם היו 6 חברי הפרלמנט הסומלי) בעיר מוגדישו במהלך התקפה מתוכננת על בית-מלון שנערכה בידי פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. עוד עשרות בני-אדם נפצעו בטבח הזה. מקורות תקשורתיים ורפואיים בסומליה מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם מהלך הקרבות שהיו בעיר מוגדישו ביומיים האחרונים. הקרבות נערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-25 באוגוסט 2010 על הריגתם של 16 בני-אדם בדרום-סודאן במהלך קרבות בין כוחות הממשלה המקומית לבין מורדים באזור. ידיעות נוספות בנושא: מקורות רשמיים באו"ם הודיעו ב-24 באוגוסט 2010 כי מועצת הביטחון של האו"ם גינתה את האלימות הרבה המתרחשת במחנה הפליטים קאלמה במחוז דארפור (במערב סודאן) וכי המועצה הביעה דאגה למצב האנושי השורר במחנה. מקורות באו"ם מסרו כי מאז סוף יולי 2010 נהרגו רק במחנה 8 פליטים וכ-20 נוספים נפצעו בעקבות התנכלויות של פעילי טרור המתנגדים לניסיונות הפיוס במחוז. מאז שנת 2003, נהרגו בדארפור בלבד כ-300,000 בני-אדם, ועוד כ-2.2 מיליון איש הפכו לפליטים. מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על גירוש של תושבים, אלימות וטרור מצד גורמים בדלניים המתנגדים לממשלת חרטום. על-פי מקור אחד נודע על 3 הרוגים לפחות. כ-25,000 בני-אדם גורשו מהאזור מאז תחילת השנה, וכי ישנם ידיעות אחדות המדברות על פליטים המגיעים לקונגו השכנה על-מנת לקבל מזון וסיוע רפואי. דוברים אחדים בדרום-סודאן ציינו בשבועות האחרונים כי האזור שרוי במצוקה חמורה בשל ליקויים רבים ומחסור באספקה סדירה של מוצרי יסוד לתושבים הרעבים. ככול היודע מידי יום נהרגים תושבים רבים בעימותים מקומיים, אולם רק מידע דל מצליח להגיע לידיעת התקשורת.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, August 25, 2010

73 הרוגים בסומליה; 40 הרוגים באפגניסטן; 20 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 13 הרוגים בתימן; 13 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בלבנון; מועצת-הביטחון הביעה את דאגתה על המתרחש במחוז דארפור;

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 40 בני-אדם "החשודים" בפעילות טרור במסגרת ארגון הטליבאן באזור העיר קאבול. המבצע הצבאי נערך בשיתוף-פעולה בין הצבאי האפגני וכוחות נאט"ו המוצבים במדינה.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל זר במהלך מבצע צבאי נרחב הנערך נגד פעילי טרור מארגון הטליבאן באזור העיר קאבול.

פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 20 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון ווזיריסטן. בין ההרוגים היו 4 נשים ו-3 ילדים. זהו החיסול השלישי מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי בצפון-מערב פקיסטן. זהו החיסול-הממוקד השני בחודש אוגוסט. (כנראה שנהרגו רק 4 בחיסול-הממוקד, אולם עוד 6 פעילי שלום נהרגו בעת שרכבם עלה על מוקש).

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים בפיצוץ של מטען-חבלה במרכז מסחרי בעיר פשוואר.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב- 24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 בני-אדם בפיצוץ של מכלית דלק השייכת לכוחות נאט"ו. האירוע התרחש ב-23 באוגוסט 2010 בשעות הלילה.

עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מוסלמים ועל מעצרם של 20 נוספים בידי כוחות הצבא העיראקי.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 11 בני-אדם בשתי תקריות שונות שהיו בעיראק במהלך היממה האחרונה.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על בריחתם של 80,000 בני-אדם מדרום-תימן בעקבות הקרבות הנערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 13 בני-אדם בצפון-תימן במהלך קרבות שנערכו בין פעילי טרור מארגון "אל-חוט'יין" לבין גורמים שבטיים התומכים בממשלה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסור ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 33 בני-אדם (ביניהם היו 6 חברי הפרלמנט הסומלי) בעיר מוגדישו במהלך התקפה מתוכננת על בית-מלון שנערכה בידי פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. עוד עשרות בני-אדם נפצעו בטבח הזה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים ורפואיים בסומליה מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם מהלך הקרבות שהיו בעיר מוגדישו ביומיים האחרונים. הקרבות נערכים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

סודאן – דארפור: מקורות רשמיים באו"ם הודיעו ב-24 באוגוסט 2010 כי מועצת הביטחון של האו"ם גינתה את האלימות הרבה המתרחשת במחנה הפליטים קאלמה במחוז דארפור (במערב סודאן) וכי המועצה הביעה דאגה למצב האנושי השורר במחנה. מקורות באו"ם מסרו כי מאז סוף יולי 2010 נהרגו רק במחנה 8 פליטים וכ-20 נוספים נפצעו בעקבות התנכלויות של פעילי טרור המתנגדים לניסיונות הפיוס במחוז. מאז שנת 2003, נהרגו בדארפור בלבד כ-300,000 בני-אדם, ועוד כ-2.2 מיליון איש הפכו לפליטים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על גירוש של תושבים, אלימות וטרור מצד גורמים בדלניים המתנגדים לממשלת חרטום. על-פי מקור אחד נודע על 3 הרוגים לפחות. כ-25,000 בני-אדם גורשו מהאזור מאז תחילת השנה, וכי ישנם ידיעות אחדות המדברות על פליטים המגיעים לקונגו השכנה על-מנת לקבל מזון וסיוע רפואי. דוברים אחדים בדרום-סודאן ציינו בשבועות האחרונים כי האזור שרוי במצוקה חמורה בשל ליקויים רבים ומחסור באספקה סדירה של מוצרי יסוד לתושבים הרעבים. ככול היודע מידי יום נהרגים תושבים רבים בעימותים מקומיים, אולם רק מידע דל מצליח להגיע לידיעת התקשורת.

לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-24 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם בקרבות שפרצו בבירות בין פעילי טרור מארגון חיזבאללה לבין פעילי טרור מארגון הסוני "אל-אחבאש".
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, August 24, 2010

38 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בטג'יקיסטן; 4 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים בקשמיר; מפקד באל-קאעידה נהרג בתימן; הרוגים ואלימות בדרום-סודאן;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 חיילי נאט"ו כתוצאה מפיצוץ של מטעני-חבלה בתקריות שונות שהיו בצפון המדינה ובדרום המדינה (בין ההרוגים שני חיילים צרפתים וחיילת מהונגריה). ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו. מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חיילי נאט"ו בקרבות עם פעילי טרור מארגון הטליבאן. מאז תחילת חודש אוגוסט נהרגו באפגניסטן 46 חיילים זרים.

טג'יקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בטג'יקיסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 סוהרים בידי פעילי טרור אסלאמיים שפרצו לבית-כלא במטרה לשחרר את חבריהם הכלואים. 35 פעילי טרור אסלאמיים הצליחו להימלט.

פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה בעת כינוס של ראשי שבטים.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 30 בני-אדם ועל פציעתם של 40 נוספים בפיגוע התאבדות שהתרחש במסגד השוכן בדרום-ווזיריסטן.

פקיסטן – טליבאן: מקורות משטרתיים בפקיסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הוצאתו להורג של מנהיג שבטי מקומי בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן בשל החשד לריגול לטובת ארה"ב. מאז תחילת שנת 2010 הוצאו להורג עשרות אנשים באשמה דומה.

קשמיר – הודו: מקורות רשמיים בהודו מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של חיילים הודים בחבל קשמיר. את המהומות של השבועות האחרונים בחבל קשמיר מארגנים פעילי טרור אסלאמיים הפועלים בחסות המודיעין הפקיסטני. כמו כן נמסר על כ-30 שוטרים הודים שנפצעו במהומות של ה-23 באוגוסט 2010.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בפיצוץ של מטען-חבלה בעיר בגדאד.

סודאן – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על גירוש של תושבים, אלימות וטרור מצד גורמים בדלניים המתנגדים לממשלת חרטום. על-פי מקור אחד נודע על 3 הרוגים לפחות. כ-25,000 בני-אדם גורשו מהאזור מאז תחילת השנה, וכי ישנם ידיעות אחדות המדברות על פליטים המגיעים לקונגו השכנה על-מנת לקבל מזון וסיוע רפואי. דוברים אחדים בדרום-סודאן ציינו בשבועות האחרונים כי האזור שרוי במצוקה חמורה בשל ליקויים רבים ומחסור באספקה סדירה של מוצרי יסוד לתושבים הרעבים. ככול היודע מידי יום נהרגים תושבים רבים בעימותים מקומיים, אולם רק מידע דל מצליח להגיע לידיעת התקשורת.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 באוגוסט 2010 על הריגתו של מפקד מקומי בארגון אל-קאעידה שפעל בדרום המדינה. בארבעת הימים האחרונים נהרגו לפחות 29 בני-אדם בקרבות בין פעילי טרור מארגון אל-קאעידה לכוחות הצבא בדרום המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם במהלך עימותים מזוינים על רקע דתי. שלטונות תימן מנסים להסתיר את האיבה הקיימת בין השבטים השיעים לשבטים הסונים בצפון-תימן הגורמת למאות הרוגים מידי שנה. מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 חיילים תימנים ועל 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה במהלך עימות מזוין שהיה בדרום-המדינה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, August 23, 2010

11 הרוגים בסומליה; 9 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בתימן; 3 הרוגים בתאילנד; 2 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בעיראק; חייל אמריקאי נהרג בעיראק; חייל נהרג בטורקיה בעימות עם המחתרת הכורדית;

עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל אמריקאי נוסף בעיר בצרה במהלך פעילות קרקעית אמריקאית שהייתה באזור.

עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם ועל פציעתם של 15 נוספים בפיצוץ של מטעני-חבלה בשני מקומות נפרדים באזור בגדאד.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חיילי נאט"ו בקרבות עם פעילי טרור מארגון הטליבאן.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 פעילי טרור ועל הריגתם של 5 אזרחים במהלך עימותים מזוינים שהיו בצפון-המדינה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 11 פעילי טרור זרים שעסקו בהכנת מטען-חבלה גדול באזור העיר מוגדישו. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 13 בני-אדם במהלך קרבות קשים שהיו בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על חייל טורקי שנהרג בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית שהייתה ב-21 באוגוסט 2010 שבמהלכה נהרגו 5 חברי מחתרת. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בעיראק ובטורקיה מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בידי הצבא הטורקי. הפעילות הצבאית הטורקית נמשכת למרות שהמחתרת הכריזה על הפסקת-אש לרגל חג ברמדאן. מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חברי המחתרת הכורדית בידי חיילי הצבא הטורקי. ההרג הזה בא למרות הכרזתה של המחתרת על הפסקת-אש בשל חג הרמדאן.

תימן – אלימות אסלאמית: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם במהלך עימותים מזוינים על רקע דתי. שלטונות תימן מנסים להסתיר את האיבה הקיימת בין השבטים השיעים לשבטים הסונים בצפון-תימן הגורמת למאות הרוגים מידי שנה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 חיילים תימנים ועל 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה במהלך עימות מזוין שהיה בדרום-המדינה.

תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו כל הריגתם של 3 בני-אדם במחוז פאטאי שבדרום המדינה בידי פעיל טרור מוסלמים בשני אירועים נפרדים שהיו ב-15 באוגוסט 2010. מאז שנת 2004 נהרגו בתאילנד כ-4,000 בני-אדם בפעולות טרור על רקע אסלאמי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, August 22, 2010

13 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 הרוגים בתימן; 5 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 4 הרוגים בטורקיה; 3 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בקשמיר; 2 הרוגים בעיראק;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חיילי נאט"ו בקרבות עם פעילי טרור מארגון הטליבאן.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 אזרחים במהלך חילופי אש בין כוחות נאט"ו לפעילי טרור.

פקיסטן – חיסולים-ממוקדים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי בצפון-מערב פקיסטן. זהו החיסול-הממוקד השני בחודש אוגוסט. (כנראה שנהרגו רק 4 בחיסול-הממוקד, אולם עוד 6 פעילי שלום נהרגו בעת שרכבם עלה על מוקש).

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם באזור קשמיר מירי של חיילים הודים. המהומות של הימים השבועות האחרונים מאורגנות בידי במודיעין הפקיסטני.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 חיילים תימנים ועל 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה במהלך עימות מזוין שהיה בדרום-המדינה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 13 בני-אדם במהלך קרבות קשים שהיו בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב".

עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בעיראק ובטורקיה מסרו ב-21 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 חברי המחתרת הכורדית בידי הצבא הטורקי. הפעילות הצבאית הטורקית נמשכת למרות שהמחתרת הכריזה על הפסקת-אש לרגל חג ברמדאן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, August 21, 2010

30 הרוגים באפגניסטן; 21 הרוגים בפקיסטן; 18 הרוגים בתימן; 7 הרוגים בסומליה; 4 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים באלג'יריה; 2 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן;

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 30 בני-אדם, שהועסקו כשומרים פרטיים, במהלך קרב שהתפתח עם פעילי טרור מארגון הטליבאן במחוז הלמנד.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו כתוצאה מפיצוץ של מטען-חבלה.

פקיסטן – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 פעילי טרור וחייל פקיסטני אחד מהלך היתקלות שהייתה במחוז אורקזאי.

פקיסטן – אלימות אסלאמית: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 12 בני-אדם במהלך עימותים מזוינים על רקע דתי ואתני בעיר קראצ'י.

עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהיו ברחבי המדינה.

תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 חיילים תימנים ועל 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה במהלך עימות מזוין שהיה בדרום-המדינה.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם במהלך קרבות שהיו בעיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה.

אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-20 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהוטמן במזרח המדינה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, August 20, 2010

7 הרוגים בסין; 20 הרוגים באפגניסטן; 16 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בעיראק; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן; 3 הרוגים בתימן; 2 הרוגים בטורקיה; ב-19 באוגוסט אפגניסטן חגגה את עצמאותה מאז 1919;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל נאט"ו בדרום המדינה במהלך עימות מזוין שהיה עם פעילי טרור מארגון הטליבאן. מאז תחילת שנת 2010 נהרגו באפגניסטן 437 חיילים זרים.

אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 20 פעילי טרור מארגון הטליבאן במהלך עימות מזוין עם כוחות נאט"ו בדרום המדינה שבמהלכו נהרג גם חייל נאט"ו. האירוע הזה הוא אירוע מתמשך שהחל ב-18 באוגוסט 2010 שמהלכו נהרגו כ-30 פעילי טרור מארגון הטליבאן.

סין – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בסין מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם בפיצוץ של מכונית-תופת בעיר אקסו הקרובה לגבול עם פקיסטן והודו. גורמים בסין מסרו כי פעילי טרור מוסלמים אחרים לפיגוע הרצחני. ב-2009 נהרגו 197 בני-אדם בעימותים באזור בין סינים למוסלמים.

תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתה של אישה אחת ועל פציעתם של 8 שוטרים בפיגוע שהתרחש בדרום המדינה. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 שוטרים בהיתקלות עם פעילי טרור בדרום המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים בפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בעיירה אל-מג'אלה בדרום המדינה. מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תמני בידי מתנקש מארגון אל-קאעידה. בעקבות שיתוף הפעולה בין המודיעין התמני ל-CIA בחיסול פעילי טרור בתימן, ארגון אל-קאעידה החל לפעול באינטנסיביות נגד קציני מודיעין תימנים ומתקני מודיעין של הצבא התימני. מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על כניעתו של מפקד מקומי בארגון אל-קאעידה בשם ג'מעאן סאפיאן אשר סיפק לפעילי טרור ממדינות מוסלמיות מקלט בטוח בתימן. תימן החלה להרחיב את המלחמה נגד פעילי הטרור נמצאים בתחומה בעידודה הנמרץ ובלחצה של ארה"ב. מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תימני בדרום המדינה בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 14 פעילי טרור ועל 2 חיילים פקיסטנים בסדרה של אירועים אלימים שהתרחשו במחוז אורקזאי.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בפיצוץ של מטען-חבלה באזור העיר רמאדי ובהיתקלות נוספת שהייתה באזור.

טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-19 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חברי המחתרת הכורדית בידי חיילי הצבא הטורקי. ההרג הזה בא למרות הכרזתה של המחתרת על הפסקת-אש בשל חג הרמדאן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, August 19, 2010

30 הרוגים בפקיסטן; 16 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בסומליה; 7 הרוגים בעיראק; 4 הרוגים בתימן; 3 הרוגים בסודאן;

אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על רציחתו של פקיד אפגני בכיר יחד עם אשתו בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר ממקורות תקשורתיים באפגניסטן שנערכה הפגנה גדולה של אפגנים שיצאו בקריאות נגד הנוכחות הצבאית האמריקאית באפגניסטן.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיצוץ של מכונית-תופת בדרום אפגניסטן.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם "החשודים" בפעילות טרור ממסגרת ארגון הטליבאן במחוז קנדהאר.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל ליד בית-משפט מקומי בעיר תיכרית ובתקריות נוספות שהיו בעיר בגדאד. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 61 בני-אדם בפיגוע רצחני שהתרחש בעיר בגדאד בלשכת גיוס של הצבא העיראקי. עוד כ-120 בני-אדם נוספים נפצעו בפיגוע. מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-16 באוגוסט 2010 כי במהלך 24 השעות האחרונות נהרגו בעיראק 45 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור אלימים שהתרחשו בכל רחבי-המדינה. מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בסדרת פיצוצים ויריות שהיו בעיר בגדאד בשעות השיא של הבוקר. ב-10 באוגוסט נהרגו 71 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור שהתרחשו בכל רחבי עיראק.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים בפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בעיירה אל-מג'אלה בדרום המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תמני בידי מתנקש מארגון אל-קאעידה. בעקבות שיתוף הפעולה בין המודיעין התמני ל-CIA בחיסול פעילי טרור בתימן, ארגון אל-קאעידה החל לפעול באינטנסיביות נגד קציני מודיעין תימנים ומתקני מודיעין של הצבא התימני. מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על כניעתו של מפקד מקומי בארגון אל-קאעידה בשם ג'מעאן סאפיאן אשר סיפק לפעילי טרור ממדינות מוסלמיות מקלט בטוח בתימן. תימן החלה להרחיב את המלחמה נגד פעילי הטרור נמצאים בתחומה בעידודה הנמרץ ובלחצה של ארה"ב. מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תימני בדרום המדינה בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

סומליה – אתיופיה: מקורות תקשורתיים באתיופיה מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 פעילי טרור סומלים במהלך עימות מזוין על חיילי אתיופיה ליד הגבול המשותף.

סודאן – טרור: מקורות רשמיים בסודאן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם בידי בפעילי טרור אסלאמיים באזור העיר בור-ג'ובה. המקורות הוסיפו שהאירוע התרחש ב-15 באוגוסט 2010, אולם רק כעת ניתן לכך פרסום.

פקיסטן – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם במהלך התקפה של פעילי טרור מארגון הטליבאן על תחנת משטרה מקומית בצפון-מערב המדינה. במהלך העימותים המזוינים שפרצו באזור ביומיים האחרונים נהרגו לפחות 10 בני-אדם. למרות השטפונות שפקדו את פקיסטן בשבועות האחרונים, הסתבר כי גורמי טרור מארגון הטליבאן המשיכו לבצע פיגועים רבים, אולם רק חלק קטן מהאירועים הגיע לידיעת הציבור. כמו כן, דובר צבאי פקיסטני מסר ב-18 באוגוסט 2010 על הריגתם של 18 בני-אדם החשודים בפעילות טרור במסגרת ארגון הטליבאן בצפון-מערב המדינה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, August 18, 2010

62 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים בסומליה; 24 הרוגים באפגניסטן; 3 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 2 חיילי צה"ל נפצעו מירי של טילי קסאם; קצין מודיעין חוסל בתימן; הרוג בפקיסטן; 2 הרוגים בקווקז;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילי נאט"ו מפיצוץ של מטען חבלה. מאז שברק חוסיין אובמה החל את כהונתו, נהרגו באפגניסטן 575 חיילים אמריקאים בדומה למספר ההרוגים בכל תקופת כהונתו של הנשיא ג'ורג' בוש.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם (כולל נשים וילדים) מפיצוץ של מטען חבלה שהוטמן בידי בפעילי טרור מוסלמים מארגון הטליבאן. ידיעות נוספות בנושא: פעילי טרור מארגון הטליבאן הוציאו להורג בסקילת אבנים גבר ואישה שניהלו רומן מחוץ למסגרת הנישואין. את המידע על המקרה שהתרחש במחוז קונדוז העביר גורם ממשלתי באפגניסטן ב-16 באוגוסט 2010.

אפגניסטן – טליבאן: מקור צבאי באפגניסטן מסר ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 פעילי טרור מארגון הטליבאן במהלך מבצע צבאי שנערך בצפון-מערב המדינה.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 61 בני-אדם בפיגוע רצחני שהתרחש בעיר בגדאד בלשכת גיוס של הצבא העיראקי. עוד כ-120 בני-אדם נוספים נפצעו בפיגוע. ידיעות נוספות בנושא: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-16 באוגוסט 2010 כי במהלך 24 השעות האחרונות נהרגו בעיראק 45 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור אלימים שהתרחשו בכל רחבי-המדינה. מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בסדרת פיצוצים ויריות שהיו בעיר בגדאד בשעות השיא של הבוקר. ב-10 באוגוסט נהרגו 71 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור שהתרחשו בכל רחבי עיראק.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 באוגוסט 2010 פיגוע התרחש נגד עולי-רגל שיעים מאיראן בעיר בעקובה. בעקבות האירוע נהרג בנו של הנהג שהסיע את האיראנים, אולם מקורות באיראן מסרו שאף איראני לא נהרג בפיגוע, וכי 11 עולי-רגל נפצעו באירוע.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על חיסולו בידי מתנקש של בנו של איש-דת שיעי בעיר קראצ'י. בשבועות האחרונים נהרגו מאות בני-אדם בעיר קראצ'י בשל עימותים דתיים ואתניים.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 15 בני-אדם ועל פציעתם של 60 נוספים במהלך עימותים מזוינים שפרצו בעיר מוגדישו ביו כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-16 באוגוסט על הריגתו של מפקד בכיר בארגון הטרור הסומלי "חיזבול איסלאם" במהלך היתקלות עם כוחות צבא באזור העיר מוגדישו.

ישראל – רצועת-עזה: מקורות צבאיים מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על פציעתם של 2 חיילי צה"ל בעקבות ירי של טילים שנורו לעבר ישראל מרצועת-עזה בידי פעילי טרור מוסלמים. בעקבות הירי, חיל-האוויר תקף מטרות ברצועת-עזה. ידיעות נוספות בנושא: בהיתקלות שהייתה ליד גדר המערכת ברצועת-עזה ב-16 באוגוסט 2010 נהרג טרוריסט מוסלמי מירי של חיילי צה"ל בעקבות ניסיון להניח מטען-חבלה. טרוריסט מוסלמי נוסף כנראה גם הוא נהרג באירוע. זמן קצר לאחר מכן נורו שתי רקטות קסאם לעבר השטח הישראלי.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תמני בידי מתנקש מארגון אל-קאעידה. בעקבות שיתוף הפעולה בין המודיעין התמני ל-CIA בחיסול פעילי טרור בתימן, ארגון אל-קאעידה החל לפעול באינטנסיביות נגד קציני מודיעין תימנים ומתקני מודיעין של הצבא התימני.

קשמיר – הודו: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-16 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון לשקאר א-טוייבה וחייל הודי אחד במהלך היתקלות עם כוחות הביטחון של הודו הפועים באזור קשמיר. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של חיילים הודים בעקבות הפגנה נערכה על-ידי מוסלמים המתנגדים לנוכחות ההודית בחבל קשמיר.

ארה"ב – חיסולים-ממוקדים: מקורות תקשורתיים בארה"ב מסרו כי דוברים צבאיים הודו שהצבא האמריקאי ערך חיסולים-ממוקדים בתימן בחודש מאי 2010 שגרמו גם להריגתם של חפים-מפשע. על-פי הערכות אחדות החיסול במאי היה החמישי מאז דצמבר 2009. אולם המקורות לא מסרו על חיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בוודאות בתימן לפני חודש דצמבר 2009 שבמהלכם נהרגו עשרות אנשים חפים-מפשע. החיסולים האמריקאים שהתרחשו לפני דצמבר 2009, הם אלה שגרמו לפעילי אל-קאעידה לתכנן את הפלתו של מטוס אמריקאי מעל דטרויט ב-25 בדצמבר 2009.

רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-17 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם (שוטר מקומי והמחבל) ועל פציעתם של 22 נוספים בפיגוע התאבדות ובפיצוץ של מכונית תופת בצפון אוסטיה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, August 17, 2010

45 הרוגים בעיראק ביומיים; 7 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בקשמיר; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרג בעזה; בכיר בארגון טרור נהרג בסומליה; חייל אמריקאי נוסף נהרג בעיראק;

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-16 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 פעילי טרור מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היה מפקד מקומי במחוז מוקאר של ארגון הטליבאן בשם מולא סאלים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מירי של כוחות נאט"ו. עוד שוטר אפגני אחד נהרג בהתקפה על תחנת משטרה מקומית. מקורות מודיעיניים באפגניסטן מסרו כי את ההתקפה יזמה קבוצת טרור אסלאמית אוזבקית בשם "התנועה האסלאמית האוזבקית" (IMU).

אפגניסטן – טליבאן: פעילי טרור מארגון הטליבאן הוציאו להורג בסקילת אבנים גבר ואישה שניהלו רומן מחוץ למסגרת הנישואין. את המידע על המקרה שהתרחש במחוז קונדוז העביר גורם ממשלתי באפגניסטן ב-16 באוגוסט 2010.

קשמיר – הודו: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-16 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון לשקאר א-טוייבה וחייל הודי אחד במהלך היתקלות עם כוחות הביטחון של הודו הפועים באזור קשמיר. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של חיילים הודים בעקבות הפגנה נערכה על-ידי מוסלמים המתנגדים לנוכחות ההודית בחבל קשמיר.

עיראק – ארה"ב: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-16 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל אמריקאי נוסף בעיראק במהלך התקפה יזומה של פעילי טרור באזור בגדאד מאז שנת 2003 נהרוג בעיראק 4,415 חיילים אמריקאים.

עיראק - טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-16 באוגוסט 2010 כי במהלך 24 השעות האחרונות נהרגו בעיראק 45 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור אלימים שהתרחשו בכל רחבי-המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בסדרת פיצוצים ויריות שהיו בעיר בגדאד בשעות השיא של הבוקר.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם (מהם 4 איראנים) בפיצוץ של מכונית-תופת בצפון בגדאד.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-16 באוגוסט על הריגתו של מפקד בכיר בארגון הטרור הסומלי "חיזבול איסלאם" במהלך היתקלות עם כוחות צבא באזור העיר מוגדישו.

ארה"ב – חיסולים-ממוקדים: מקורות תקשורתיים בארה"ב מסרו כי דוברים צבאיים הודו שהצבא האמריקאי ערך חיסולים-ממוקדים בתימן בחודש מאי 2010 שגרמו גם להריגתם של חפים-מפשע. על-פי הערכות אחדות החיסול במאי היה החמישי מאז דצמבר 2009. אולם המקורות לא מסרו על חיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בוודאות בתימן לפני חודש דצמבר 2009 שבמהלכם נהרגו עשרות אנשים חפים-מפשע. החיסולים האמריקאים שהתרחשו לפני דצמבר 2009, הם אלה שגרמו לפעילי אל-קאעידה לתכנן את הפלתו של מטוס אמריקאי מעל דטרויט ב-25 בדצמבר 2009.

ישראל – רצועת-עזה: בהיתקלות שהייתה ליד גדר המערכת ברצועת-עזה ב-16 באוגוסט 2010 נהרג טרוריסט מוסלמי מירי של חיילי צה"ל בעקבות ניסיון להניח מטען-חבלה. טרוריסט מוסלמי נוסף כנראה גם הוא נהרג באירוע. זמן קצר לאחר מכן נורו שתי רקטות קסאם לעבר השטח הישראלי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, August 16, 2010

10 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בקשמיר; ארה"ב משקרת בנוגע לחיסולים-הממוקדים בתימן; מפקד ארגון טרור בתימן נכנע לשלטונות; אזרח אמריקאי נעצר בטורקיה בחשד לקשרים עם המחתרת הכורדית; 2 משקיפי-שלום נחטפו בדארפור;


אפגניסטן – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מירי של כוחות נאט"ו. עוד שוטר אפגני אחד נהרג בהתקפה על תחנת משטרה מקומית. מקורות מודיעיניים באפגניסטן מסרו כי את ההתקפה יזמה קבוצת טרור אסלאמית אוזבקית בשם "התנועה האסלאמית האוזבקית" (IMU).

הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של חיילים הודים בעקבות הפגנה נערכה על-ידי מוסלמים המתנגדים לנוכחות ההודית בחבל קשמיר.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בסדרת פיצוצים ויריות שהיו בעיר בגדאד בשעות השיא של הבוקר.

ארה"ב – חיסולים-ממוקדים: מקורות תקשורתיים בארה"ב מסרו כי דוברים צבאיים הודו שהצבא האמריקאי ערך חיסולים-ממוקדים בתימן בחודש מאי 2010 שגרמו גם להריגתם של חפים-מפשע. על-פי הערכות אחדות החיסול במאי היה החמישי מאז דצמבר 2009. אולם המקורות לא מסרו על חיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בוודאות בתימן לפני חודש דצמבר 2009 שבמהלכם נהרגו עשרות אנשים חפים-מפשע. החיסולים האמריקאים שהתרחשו לפני דצמבר 2009, הם אלה שגרמו לפעילי אל-קאעידה לתכנן את הפלתו של מטוס אמריקאי מעל דטרויט ב-25 בדצמבר 2009.

תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על כניעתו של מפקד מקומי בארגון אל-קאעידה בשם ג'מעאן סאפיאן אשר סיפק לפעילי טרור ממדינות מוסלמיות מקלט בטוח בתימן. תימן החלה להרחיב את המלחמה נגד פעילי הטרור נמצאים בתחומה בעידודה הנמרץ ובלחצה של ארה"ב.

טורקיה – כורדים: שלטונות טורקיה הודיעו ב-15 באוגוסט 2010 על מעצרו של אזרח אמריקאי בשם ג'אק הס בשל החשד שהוא יצר קשר עם המחתרת הכורדית, ה-PKK. הס התגורר בשנתיים האחרונות בטורקיה במחוזות הכורדיים באזור העיר דיארבאקר. האיש היה ידוע כפעיל זכויות-אדם וכן הוא שלח כתבות אחדות על הנעשה בטורקיה לאתרי חדשות בשפה האנגלית. כמו כן נמסר ב-14 באוגוסט 2010 שאיטליה שיחררה פעיל פוליטי כורדי, בשם ניזאמטין טוגוץ' בן 58, שהיה מבוקש בידי שלטונות טורקיה.

סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על חטיפתם של 2 משקיפי-שלום שפעלו מטעם הארגון לאחדות אפריקה במחוז דארפור.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, August 15, 2010

20 הרוגים באפגניסטן; 16 הרוגים בפקיסטן; 13 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 7 הרוגים בעיראק; 2 הרוגים בלבנון; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן; 2 הרוגים בסומליה; סודאן חסמה את כל דרכי הגישה לחבל דארפור; הודו מהדקת את העוצר על חבל קשמיר; 20 מיליון פקיסטנים הפכו לחסרי-בית בעקבות השטפונות הקשים;

עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם (ביניהם 5 שוטרים) בסדרה של אירועי טרור שהתרחשו ברחבי עיראק. בשבוע האחרון, כוחות הביטחון של עיראק מהווים מטרה מועדפת לפיגועים מצד פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בעיראק מסור ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילים עיראקים ועל פציעתם של 15 בני-אדם נוספים בסדרה של פיגועים שהתרחשה ברחבי המדינה בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן ובבריטניה מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל בריטי בדרום אפגניסטן. מאז שנת 2001 נהרגו באפגניסטן 331 חיילים בריטים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילי נאט"ו במהלך מבצע צבאי באזור דרום המדינה. דוברים צבאיים באפגניסטן מסרו כי במהלך המצבע נעצרו פעילי טרור אחדים מארגון הטליבאן. בתוך כל נמסר כי המבצע הצבאי המשותף של כוחות נאט"ו והכוחות האפגניים נגד "רשת חאקאני" נמשך. הרשת אחראית לשורה ארוכה של פיגועים נגד הכוחות האמריקאים המוצבים באפגניסטן. הרשת מסתייעת במודיעין הפקיסטני מזה שנים רבות.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים בנאט"ו המוצבים באפגניסטן מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 20 פעילי טרור מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היו פעילי טרור ערבים, פקיסטנים וצ'צ'נים.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-15 באוגוסט 2010 על הריגתם של 16 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים מירי של טרוריסטים מוסלמים לעבר אוטובוס אזרחי. האירוע התרחש במחוז האוטונומי בלוצ'יסטן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 כי חלה ירידה עצומה בפעילות הטרוריסטית של פעילי הטרור האסלאמיים בעקבות השטפונות העזים שגרמו למותם של אלפי בני-אדם. דוברים צבאיים בפקיסטן מסרו כי עשרות אלפי חיילים המוצבים בגבול המשותף עם אפגניסטן הועברו כי לסייע לנפגעי השלטונות. בתוך כך, נמסר מפי דובר צבאי פקיסטני כי המבצעים הצבאיים נגד פעילי הטרור באזור הגבול נמשכים כרגיל, אולם הוא לא ציין את מספרם המדויק של הנפגעים.

פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 13 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד הראשון שנערך מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. ידיעות נוספות בנושא: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 ביולי 2010 כי בשני החיסולים הממוקדים שהיו ב-24 ביולי וב-25 ביולי נהרגו 35 בני-אדם. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-25 ביולי 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם ולפציעתם של 5 נוספים בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף בדרום-ווזיריסטן. זהו החיסול השלישי מאז תחילת חודש יולי 2010. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-24 ביולי 2010 על הריגתם של 18 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף שנערך בדרום-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד השני מאז תחילת יולי 2010. ב-1 ביולי 2010 בית-המשפט בפקיסטן החליט שהחיסולים-הממוקדים האמריקאים מפירים את הריבונות הפקיסטנית. מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-15 ביולי 2010 על הריגתם של 10 בני-אדם בחיסול-אמריקאי נוסף שנערך בצפון-ווזיריסטן. זהו החיסול-הממוקד הראשון בחודש יולי 2010 לאחר ההחלטה של בית-המשפט הפקיסטני לפעול בדרך משפטית נגד בכירים אמריקאים לאור מדיניות החיסולים-הממוקדים של ברק חוסיין אובמה.

פקיסטן - שטפונות - ארה"ב: מקור פקיסטני מסר ב-14 באוגוסט 2010 על כ-20 מיליון פקיסטנים שהפכו לחסרי-בית בעקבות השטפונות. כלי התקשורת בפקיסטן מציינים שזהו האסון הגדול ביותר שפקד את פקיסטן מאז שהיא קיבלה את עצמאותה ב-1947. גם איראן וסוריה שלחו סיוע לפקיסטן. ידיעות נוספות בנושא: מקור אמריקאי מסר ב-11 באוגוסט 2010 על סיוע של 20 מיליון דולר שיועבר לנפגעי השטפונות באפגניסטן: בעקבות השטפונות שפקדו את פקיסטן ואפגניסטן נהרגו אלפי בני-אדם מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. על-פי הערכות אחדות שנמסרו מפי גורמים רשמיים בפקיסטן, כ-14 מיליון פקיסטנים נפגעו באופן ישיר מהשטפונות. אזורים שלמים נשטפו ללא היכר ויישובים שלמים השתנו כנראה לעד. ויחד עם זאת, האסון הזה מציב בפני ממשלת פקיסטן והכוחות האמריקאים המוצבים באפגניסטן, הזדמנות לשפר את יחסיהן עם האוכלוסייה המקומית בעזרת סיוע צבאי ואזרחי דחוף לכול התושבים שנפגעו באסון. מאז שהחל האסון הכוחות האמריקאים הצליחו להציל כ-1,000 בני-אדם בפקיסטן, והממשל האמריקאי הקציב כ-35 מיליון דולר סיוע לנפגעים. כמו כן, הצבא האמריקאי סיפק 436,000 ארוחות כשרות, וכן הוא עזר לבנות חדש 12 גשרים שנחרבו בשטפונות העזים. גם דוברים רשמיים בפקיסטן ובארה"ב ציינו כי הם מקווים שהפעולה ההומניטרית המשותפת תסייע לחזק רגשות חיוביים יותר כלפי ארה"ב בקרב האוכלוסייה הפקיסטנית, וכן העזרה תספק לפקיסטן ולארה"ב לשפר את היחסים ביניהן בעיקר לאחר שהמודיעין הפקיסטני הואשם בכך שהוא מסייע לפעילי טרור לפעול נגד הכוחות האמריקאים באפגניסטן.

לבנון – טרור: מקורות ביטחוניים בלבנון מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור מארגון "פתח אל-אסלאם" הפועל בלבנון בהשראה סורית. התקרית אירעה באזור הבאקעה הלבנונית ליד הגבול הסורי. "פתח אל-אסלאם" היה אחראי לאירועי הדמים שהיו במחנה נהר אל-באדר ב-2007 שבמהלכם נהרגו מאות בני-אדם, ביניהם כ-170 חיילים לבנונים.

סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-14 באוגוסט 2010 כי שלטונות סודאן חסמו את כל דרכי הסיוע לפליטים בחבל דארפור. על-פי הערכות אחדות הצבא הסודאני מנהל מצד נרחב נגד המורדים במחוז וכי במהלך הימים האחרונים נהרגו עשרות בני-אדם בעימותים המזוינים הללו. אולם, לפי שעה לא נמסר מספרם המדויק של ההרוגים.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-14 באוגוסט 2010 כי כוחות הביטחון של הודו מהדקים את העוצר על חלקים רחבים בחבל קשמיר לאור האירועים האחרונים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים במהלך הפגנות של מוסלמים רדיקליים בחבל קשמיר נגד הנוכחות ההודית באזור. כל ההרוגים נפגעו מירי של חיילים הודים. בימים האחרונים התפרסמו מאמרים בתקשורת הבינלאומית על המצב החמור בקשמיר ועל מותם של 80,000 בני-אדם במאבק נגד הנוכחות ההודית בקשמיר. ויחד עם זאת, אחדים מהכותבים התרעמו על כך שהתקשורת הבינלאומית מתמקדת רק בנושא הפלסטיני ולא בנושאים אחרים חשובים יותר כמו הממצב בקשמיר ומצבם של הכורדים.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-14 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם בעיר מוגדישו מירי של חיילים סומלים. כנראה טעות בזיהוי של החיילים הסומלים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, August 14, 2010

9 הרוגים בצפון-סומליה; 4 הרוגים בקשמיר; 3 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים באיראן; 2 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים בפקיסטן; הרוג בתימן; המחתרת הכורדית הכריזה על הפסקת-אש לרגל חג הרמדאן;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילי נאט"ו במהלך מבצע צבאי באזור דרום המדינה. דוברים צבאיים באפגניסטן מסרו כי במהלך המצבע נעצרו פעילי טרור אחדים מארגון הטליבאן. בתוך כל נמסר כי המבצע הצבאי המשותף של כוחות נאט"ו והכוחות האפגניים נגד "רשת חאקאני" נמשך. הרשת אחראית לשורה ארוכה של פיגועים נגד הכוחות האמריקאים המוצבים באפגניסטן. הרשת מסתייעת במודיעין הפקיסטני מזה שנים רבות.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים במהלך הפגנות של מוסלמים רדיקליים בחבל קשמיר נגד הנוכחות ההודית באזור. כל ההרוגים נפגעו מירי של חיילים הודים. בימים האחרונים התפרסמו מאמרים בתקשורת הבינלאומית על המצב החמור בקשמיר ועל מותם של 80,000 בני-אדם במאבק נגד הנוכחות ההודית בקשמיר. ויחד עם זאת, אחדים מהכותבים התרעמו על כך שהתקשורת הבינלאומית מתמקדת רק בנושא הפלסטיני ולא בנושאים אחרים חשובים יותר כמו הממצב בקשמיר ומצבם של הכורדים.

פקיסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 כי חלה ירידה עצומה בפעילות הטרוריסטית של פעילי הטרור האסלאמיים בעקבות השטפונות העזים שגרמו למותם של אלפי בני-אדם. דוברים צבאיים בפקיסטן מסרו כי עשרות אלפי חיילים המוצבים בגבול המשותף עם אפגניסטן הועברו כי לסייע לנפגעי השלטונות. בתוך כך, נמסר מפי דובר צבאי פקיסטני כי המבצעים הצבאיים נגד פעילי הטרור באזור הגבול נמשכים כרגיל, אולם הוא לא ציין את מספרם המדויק של הנפגעים.

פקיסטן – טרור: מקורות משטרתיים בפקיסטן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם ועל פציעתם של 4 נוספים מפיצוץ של טיל שנורה בעיר קוויטה באוטונומיה הבלוצ'ית הנמצאת תחת השליטה הפקיסטנית. ככול היודע נורו שני טילים וההרוגים הם שוטרים מקומיים.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסור ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילים עיראקים ועל פציעתם של 15 בני-אדם נוספים בסדרה של פיגועים שהתרחשה ברחבי המדינה בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

איראן – כורדים: מקורות תקשורתיים באיראן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים איראנים בידי פעילי המחתרת הכורדית. הפעולה הזו באה בתגובה לשיתוף הפעולה הצבאי של איראן, סוריה נגד אנשי המחתרת הכורדים הפועלים למען הגדרה עצמית וכינון מדינה כורדית עצמאית.

תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתו של קצין מודיעין תימני בדרום המדינה בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

סמליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-13 באוגוסט 2010 על הריגתם של 9 בני-אדם בצפון-סומליה בקרבות עם פעילי טרור מוסלמים. בין ההרוגים היו חיילים ופעילי טרור. צפון-סומליה היא מחוז אוטונומי הנהנה משקט יחסי.

טורקיה – כורדים: מקורות כורדיים בצפון-עיראק מסרו ב-13 באוגוסט 2010 כי המחתרת הכורדית הכריזה על הפסקת-אש לרגל חג הרמדאן. מדינות מוסלמיות רבות אינן מפרסמות את מספר ההרוגים באירועי טרור כדי לא להעיב על החג המוסלמי. ידיעות נוספות בנושא: ארגונים לזכויות אדם מסרו ב-12 באוגוסט 2010 כי הצבא הטורקי משתמש בנשק כימי נגד המורדים הכורדים הפועלים נגד טורקיה. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם בעת פיצוץ של צינור נפט בדרום-מזרח המדינה. ההערכות הן שפעילי המחתרת הכורדית הם שאחראים לפיגוע. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בהיתקלות עם אנשי כוחות הביטחון של טורקיה בדרום-מזרח המדינה. כמו כן נמסר על פציעתם של 2 חיילים טורקים. מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מאז שנת 1985 נהרגו בטורקיה יותר מ-40,000 כורדים בעימותים מזוינים עם כוחות הביטחון.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, August 13, 2010

24 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בעיראק; 3 פעילי טרור מוסלמים נהרגו בקשמיר; חייל בריטי מת מפצעיו; קרבות עזים בדארפור; 1,000 הרוגים בעיר קראצ'י במהומות על רקע אתני-דתי; 700 הרוגים בדרום-סודאן מאז ינואר 2010; טורקיה משתמשת בנשק כימי נגד הכורדים; אזרח מאלי חוסל בידי פעילי טרור מוסלמים;


אפגניסטן – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על הריגתם של 20 פעילי טרור מארגון הטליבאן במהלך קרבות שהיו בדרום-מזרח המדינה. על-פי ידיעות שנמסרו מאפגניסטן, מרבית ההרוגים היו שייכים ל"רשת חאקאני" שתכננה את חיסולם של סוכני ה-CIA באפגניסטן ב-31 בדצמבר 2009.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על מותו של חייל בריטי בעקבות פציעה באפגניסטן. בכך עלה מספר ההרוגים הבריטים באפגניסטן ל-328 חיילים.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על הריגתה של אישה במהלך חילופי-אש בין כוחות נאט"ו לפעילי טרור מארגון הטליבאן. ב-11 באוגוסט 2010 נהרגו 3 בני-אדם בידי כוחות נאט"ו. בשל כך נערכה הפגנה אנטי-אמריקאית באפגניסטן שבמהלכה קראו המפגינים "מוות לאמריקה".

עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועים שהיו בפלוג'ה ובעיר מוסול. מקור צבאי מסר שמרבית ההרוגים הם מאנשי כוחות-הביטחון.

צפון-אפריקה – אל-קאעידה: מקורות תקשורתיים באזור המגרב מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על הריגתו של אזרח מאלי בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור הגבולות של אלג'יריה, מאלי ומאוריטניה. האיש נחטף לפני ימים אחדים, אך הוא הוצא להורג בשל קשריו עם המערב.

סודאן – דארפור: משקיפים במחוז דארפור מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על קרבות עזים בין מורדים מקומיים לבין כוחות צבא של ממשלת חרטום. לא נמסר על מספרם המדויק של הנפגעים. בתוך כך מתקיימות להן שיחות בין קבוצות של מורדים לבין הממשלה הסודאנית של עומר אל-באשיר. כמו כן נמסר שבדרום-סודאן נהרגו מאז ינואר 2010 כ-700 בני-אדם בעימותים מזוינים בין מורדים מקומיים לכוחות ממשלת חרטום ובין המורדים לבין עצמם.

פקיסטן – אלימות אסלאמית: מקור משטרתי בפקיסטן מסר ב12 באוגוסט 2010 על הריגתם של למעלה מ-1,000 בני-אדם מינואר 2010 ועד ליולי 2010 בעיר קראצ'י בלבד בשל העימותים העדתיים והדתיים המתנהלים בין תושבי העיר. ארגון הטליבאן נטל חלק פעיל באירועים הללו.

הודו –קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-12 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מוסלמים בחבל קשמיר בירי של חיילים הודים. על-פי נוסח הידיעה שפורסמה ניתן היה להבין שהם היו פעילי טרור מקומיים ולא טרוריסטים שנשלחו על-ידי פקיסטן.

טורקיה – כורדים: ארגונים לזכויות אדם מסרו ב-12 באוגוסט 2010 כי הצבא הטורקי משתמש בנשק כימי נגד המורדים הכורדים הפועלים נגד טורקיה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם בעת פיצוץ של צינור נפט בדרום-מזרח המדינה. ההערכות הן שפעילי המחתרת הכורדית הם שאחראים לפיגוע. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בהיתקלות עם אנשי כוחות הביטחון של טורקיה בדרום-מזרח המדינה. כמו כן נמסר על פציעתם של 2 חיילים טורקים. מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מאז שנת 1985 נהרגו בטורקיה יותר מ-40,000 כורדים בעימותים מזוינים עם כוחות הביטחון.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, August 12, 2010

21 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בטורקיה; הרוג בקשמיר מירי של פעילי טרור אסלאמיים; מזל"ט התרסק באפגניסטן; 20 מיליון דולק סיוע אמריקאי לפקיסטן בעקבות השטפונות; 23 הרוגים בסודאן; 4 הרוגים בפקיסטן;


מוסלמים - רמדאן: החג המוסלמי "רמדאן" החל ב-11 באוגוסט 2010 ויימשך כחודש ימים. למוסלמים הקיצונים זו הזדמנות פז להרוג מוסלמים, נוצרים ויהודים ברחבי העולם. מנהיג אל-קאעידה במדינות המפרץ פרסם ב-11 באוגוסט 2010 קלטת אודיו בה הוא ממפציר בכוחות הביטחון של סעודיה להרוג נוצרם החיים בממלכה. האיש, סעיד אל-שיהרי, היה עצור בעבר בכלא גוואנטנמו. כמו כן, אל-שיהרי האיץ בחיילי הצבא הסעודי לתקוף את ישראל מהגבול הסעודי.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על התרסקותו של מזל"ט באפגניסטן בשל בעיה טכנית.

אפגניסטן – טרור: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהוטמן בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן.

עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 11 חיילים עיראקים בעיר בעקובה בעקבות מארב שהוטמן להם בידי פעילי טרור מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן, מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתה של מנהלת בית-חולים בבגדאד ועוד 5 מעמיתיה בידי מתנקש. ביום הראשון של חג הרמדאן נהרגו בחרבי עיראק 21 בני-אדם. בנוסף לכך נמסר שמאז 2003 נהרגו בעיראק 4,414 חיילים אמריקאים ו-31,907 חיילים נוספים נפצעו. מספר ההרוגים הכולל של כל כוחות הזרים שפעלו בעיראק מאז 2003 הגיע ל-4,732 חיילים – כולל 179 חיילים בריטים.

טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 בני-אדם בעת פיצוץ של צינור נפט בדרום-מזרח המדינה. ההערכות הן שפעילי המחתרת הכורדית הם שאחראים לפיגוע. ידיעות נוספות בנשוא: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בהיתקלות עם אנשי כוחות הביטחון של טורקיה בדרום-מזרח המדינה. כמו כן נמסר על פציעתם של 2 חיילים טורקים. מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מאז שנת 1985 נהרגו בטורקיה יותר מ-40,000 כורדים בעימותים מזוינים עם כוחות הביטחון.

פקיסטן – שטפונות – ארה"ב: מקור אמריקאי מסר ב-11 באוגוסט 2010 על סיוע של 20 מיליון דולר שיועבר לנפגעי השטפונות באפגניסטן: בעקבות השטפונות שפקדו את פקיסטן ואפגניסטן נהרגו אלפי בני-אדם מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. על-פי הערכות אחדות שנמסרו מפי גורמים רשמיים בפקיסטן, כ-14 מיליון פקיסטנים נפגעו באופן ישיר מהשטפונות. אזורים שלמים נשטפו ללא היכר ויישובים שלמים השתנו כנראה לעד. ויחד עם זאת, האסון הזה מציב בפני ממשלת פקיסטן והכוחות האמריקאים המוצבים באפגניסטן, הזדמנות לשפר את יחסיהן עם האוכלוסייה המקומית בעזרת סיוע צבאי ואזרחי דחוף לכול התושבים שנפגעו באסון. מאז שהחל האסון הכוחות האמריקאים הצליחו להציל כ-1,000 בני-אדם בפקיסטן, והממשל האמריקאי הקציב כ-35 מיליון דולר סיוע לנפגעים. כמו כן, הצבא האמריקאי סיפק 436,000 ארוחות כשרות, וכן הוא עזר לבנות חדש 12 גשרים שנחרבו בשטפונות העזים. גם דוברים רשמיים בפקיסטן ובארה"ב ציינו כי הם מקווים שהפעולה ההומניטרית המשותפת תסייע לחזק רגשות חיוביים יותר כלפי ארה"ב בקרב האוכלוסייה הפקיסטנית, וכן העזרה תספק לפקיסטן ולארה"ב לשפר את היחסים ביניהן בעיקר לאחר שהמודיעין הפקיסטני הואשם בכך שהוא מסייע לפעילי טרור לפעול נגד הכוחות האמריקאים באפגניסטן.

פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע של מחבל מתאבד בעיר פאשוואר. בין ההורגים היה מפקד משטרה בכיר. עוד כ-20 בני-אדם נפצעו בפיגוע. זהו הפיגוע הראשון מאז שהחלו השטפונות לפני כשבוע.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתו של אזרח אחד בקשמיר מירי של פעילי טרור אסלאמיים. בפעולה שהתבצעה ב-10 באוגוסט נהרגו גם שלושה שוטרים הודים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בידי טרוריסטים מוסלמים מפקיסטן.

סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-11 באוגוסט 2010 על הריגתם של 23 בני-אדם (חיילים ואזרחים) שנפגעו ממארב שהוטמן להם בידי פעילי טרור.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, August 11, 2010

23 הרוגים באפגניסטן; 20 חיילים אפגנים נלקחו בשבי; 2 הרוגים באלג'יריה; 5 הרוגים בסומליה; ארה"ב מגישה סיוע לפקיסטנים שנפגעו בשטפונות; 5 הרוגים בעיראק; מתיחות נוספת בין הכורדים לשלטונות טורקיה בעקבות הריגתם של 5 פעילי המחתרת הכורדית; מהומות של מוסלמים בדרום הפיליפינים; 3 הרוגים בקשמיר;


אפגניסטן – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על תקרית קטלנית שהתרחשה ב-9 באוגוסט 2010 במחוז לגמן: בהיתקלות בין כוחות אפגניים לבין פעילי טרור, נהרגו לפחות 7 חיילים אפגנים; 14 נפצעו; וכ-20 חיילים כנראה נלקחו בשבי. עוד נודע שכ-13 פעילי טרור מארגון הטליבאן נהרגו בהתקפה הזו.

אפגניסטן – טרור: בפיגוע התאבדות שהתבצע בעיר קאבול ב-10 באוגוסט 2010 נהרגו 3 בני-אדם ועוד 10 נוספים נפצעו. בין ההרוגים, שני עובדי ביטחון אפגנים.

פקיסטן – פיגועי התאבדות: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3,433 בני-אדם ב-215 פיגועי התאבדות שהיו בפקיסטן החל מיולי 2007 ועד ליולי 2010.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בקרבות חדשים שפרצו בעיר מוגדישו.

אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של חייל אחד וטרוריסט אחד בחילופי אש שהיו בין כוחות הצבא לבין פעילי טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בצפון המדינה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של ראש כפר בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-25 ביולי 2010 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 8 נוספים בפיגוע התאבדות של פעילי אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-15 ביולי 2010 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של 3 מטענים. עוד 10 חיילים נפצעו באירוע. מקורות נוספים ציינו שארגון אל-קאעידה המקומי אחראי לסדרת הפיגועים שהיו בשבועות האחרונים נגד כוחות הצבא של אלג'יריה. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 ביולי 2010 על הריגתם של 3 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בידי הצבא האלג'ירי. מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-3 ביולי 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בפיגוע של פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. ב-20 השנים האחרונות נהרגו באלג'יריה כ-200,000 בני-אדם בעימותים מזוינים בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מוסלמים.

פקיסטן – שטפונות – ארה"ב: בעקבות השטפונות שפקדו את פקיסטן ואפגניסטן נהרגו אלפי בני-אדם מאז תחילת חודש אוגוסט 2010. על-פי הערכות אחדות שנמסרו מפי גורמים רשמיים בפקיסטן, כ-14 מיליון פקיסטנים נפגעו באופן ישיר מהשטפונות. אזורים שלמים נשטפו ללא היכר ויישובים שלמים השתנו כנראה לעד. ויחד עם זאת, האסון הזה מציב בפני ממשלת פקיסטן והכוחות האמריקאים המוצבים באפגניסטן, הזדמנות לשפר את יחסיהן עם האוכלוסייה המקומית בעזרת סיוע צבאי ואזרחי דחוף לכול התושבים שנפגעו באסון. מאז שהחל האסון הכוחות האמריקאים הצליחו להציל כ-1,000 בני-אדם בפקיסטן, והממשל האמריקאי הקציב כ-35 מיליון דולר סיוע לנפגעים. כמו כן, הצבא האמריקאי סיפק 436,000 ארוחות כשרות, וכן הוא עזר לבנות חדש 12 גשרים שנחרבו בשטפונות העזים. גם דוברים רשמיים בפקיסטן ובארה"ב ציינו כי הם מקווים שהפעולה ההומניטרית המשותפת תסייע לחזק רגשות חיוביים יותר כלפי ארה"ב בקרב האוכלוסייה הפקיסטנית, וכן העזרה תספק לפקיסטן ולארה"ב הזדמנות נאותה לשפר את היחסים ביניהן בעיקר לאחר שהמודיעין הפקיסטני הואשם בכך שהוא מסייע לפעילי טרור לפעול נגד הכוחות האמריקאים באפגניסטן. דוברי הטליבאן בפקיסטן מסרו ב-10 באוגוסט 2010 שהם מתנגדים לכול סיוע בינלאומי או ממשלתי למען נפגעי השטפונות.

טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בהיתקלות עם אנשי כוחות הביטחון של טורקיה בדרום-מזרח המדינה. כמו כן נמסר על פציעתם של 2 חיילים טורקים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מאז שנת 1985 נהרגו בטורקיה יותר מ-40,000 כורדים בעימותים מזוינים עם כוחות הביטחון.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם ולפציעתם של 25 נוספים בסדרת פיצוצים של מטעני-חבלה שהוטמנו בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה. באירוע נוסף חוסל פעיל בכיר במליציה התומכת בממשלת בגדאד.

פיליפינים - מוסלמים: מקורות רשמיים בפיליפינים מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על עימותים מזוינים בין שתי קבוצות טרור מוסלמיות הפועלות בדרום-המדינה. לא נמסר על מספרם המדויק של הנפגעים. כוחות הממשלה ניסו להפסיק את העימותים בעזרת גז-מדמיע. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 6 בני-אדם בסדרה של פעולות טרור שנעשו בידי פעילי טרור מוסלמים.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-10 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בידי טרוריסטים מוסלמים מפקיסטן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, August 10, 2010

5 כורדים נהרגו בטורקיה; 14 הרוגים באפגניסטן; ירידה דרסטית באירועי הטרור בשל השטפונות בפקיסטן; משטרה באוגנדה מזהירה מפעולות טרור נוספות של ארגון "אל-שבאב"; 6 הרוגים בתאילנד; חששות ממלחמה נוספת בתימן; מתקפה צבאית נוספת בצפון-סומליה; הודו הטילה עוצר על קשמיר;


אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל נאט"ו נוסף מפיצוץ של מטען-חבלה. כמו כן נמסר כי בקרב יריות שהתפתח בין פעילי טרור אסלאמיים לבין חיילי נאט"ו, נהרג ילד אפגני. מקורות צבאיים באפגניסטן לא מסרו פרטים נוספים על האירוע. כמו כן נמסר ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו בעת ניסיון בריחה של טרוריסט מוסלמי מבית-הכלא. במקרה נוסף נהרגו 7 פעילי טרור מארגון הטליבאן במהלך ניסיון לתקוף מתקנים צבאיים של כוחות נאט"ו ושל הכוחות האפגניים.

אפגניסטן – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הוצאתה להורג של אישה בהריון בידי פעילי טרור מארגון הטליבאן בשל החשד לניאוף.

פקיסטן – שטפונות: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו כי במהלך הימים האחרונים נהרגו כ-2,000 בני-אדם בשטפונות שהיו ברחבי המדינה. מרבית הפעילות הצבאית נגד גורמי הטרור בפקיסטן צומצמה למינימום הכרחי, ויחד עם זאת לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.

אוגנדה – טרור: משטרת אוגנדה מסרה ב-9 באוגוסט 2010 כי להערכתם של גורמי מודיעין באוגנדה, צפויים עוד פיגועי טרור אלימים במיוחד מצד ארגון "אל-שבאב" הסומלי המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. ידיעות נוספות בנושא: ב-11 ביולי 2010, באמצע משחק-הגמר בין ספרד להולנד במסגרת משחקי המונדיאל, הופעלו מטעני-חבלה בעיר קמפלה שבאוגנדה, וכתוצאה מכך נהרגו 76 בני-אדם ועוד רבים נוספים נפצעו. את האחריות לפיגוע הקטלני נטל על עצמו ארגון טרור סומלי בשם "אל-שבאב" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה.

טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 חברי המחתרת הכורדית בהיתקלות עם אנשי כוחות הביטחון של טורקיה בדרום-מזרח המדינה. כמו כן נמסר על פציעתם של 2 חיילים טורקים. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK.

תאילנד – טרור: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 6 בני-אדם בסדרה של פעולות טרור שנעשו בידי פעילי טרור מוסלמים.

תימן – טרור: בעקבות האירועים האחרונים במחוז סעדה והפעילות המחודשת של ארגון הטרור השיעי "אל-חוט'יין", התקשורת התימנית מעלה חששות כבדים לנוכח האירועים משום שהארגון נמצא רק 100 ק"מ מהבירה צנעא.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-9 באוגוסט 2010 על מבצע צבאי בצפון סומליה הנערך בידי כוחות הממשלה. על-פי הידיעות שנמסרו מסומליה נודע שנהרגו רבים מפעילי הטרור, ואחרים נלקחו בשבי. עד כה לא נסמר מספרם המדויק של הנפגעים משני הצדדים.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-9 באוגוסט 2010 כי הטול עוצר על חבל קשמיר בעקבות המהומות האחרונות שגבו את חייהם של 50 בני-אדם מאז יוני 2010.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, August 9, 2010

8 הרוגים בעיראק; 17 הרוגים בסומליה; 3 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; 3 חיילים נהרגו בטורקיה; 3 הרוגים בקווקז;

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים אמריקאים מפיצוץ של מטען-חבלה. מאז תחילת אוגוסט 2010 נהרגו באפגניסטן 12 חיילים זרים.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 8 בני-אדם בעיראק בגדאד מפיצוץ של מכונית-תופת. עוד כ-20 בני-אדם נוספים נפצעו בפיגוע. במהלך שלושת הימים האחרונים נהרגו בעיראק 63 בני-אדם בסדרת פיגועי טרור.

רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 פעילי טרור צ'צ'נים ועל הריגתו של קצין רוסי בחילופי-אש שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים לבין כוחות-הביטחון של רוסיה.

פקיסטן – אלימות אסלאמית: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 6 בני-אדם נוספים במהומות האתניות הנערכות בעיר קראצ'י. מאז תחילת שנת 2010 נהרגו במהומות הללו מאות בני-אדם. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתם של 19 בני-אדם נוספים בעיר קראצ'י. בכך עלה מספר ההרוגים בעימותים של הימים האחרונים ל-81 בני-אדם. העיר קראצ'י מהווה מרכז חשוב לכוחות נאט"ו המעבירים אספקה לאפגניסטן - בשל הסיבה הזו פעילי טרור מארגון הטליבאן מעוררים פרובוקציות אלימות ברחבי העיר. מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-4 באוגוסט 2010 על הריגתם של 17 בני-אדם נוספים בעיר קראצ'י. עוד 200 בני-אדם נפצעו באירועים. בכך עלה מספר ההרוגים ל-62 בני-אדם. מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 45 בני-אדם ועל פציעתם של 150 נוספים ביומיים האחרונים בעקבות אלימות אסלאמית הדדית בעיר קראצ'י. מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-2 באוגוסט 2010 על הריגתם של 35 בני-אדם במהלך אלימות אסלאמית בעיר קראצ'י. מאז תחילת 2010 נהרגו בעיר קראצ'י מאות בני-אדם בעימותים אלימים על רקע דתי ואתני בהשראת גורמים מארגון הטליבאן.

טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-8 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 חיילים טורקים ליד הגבול עם סוריה בהיתקלות עם פעילי המחתרת הכורדית, ה-PKK. ידיעות נוספות בנושא: מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל טורקי במהלך עימות מזוין שהיה עם חברי המחתרת הכורדית בדרום-מזרח המדינה. מקור פרסי ציין שבמהלך הקרב נהרגו גם 6 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-4 באוגוסט 2010 שהכורדים ממשיכים להתקומם ולהתעמת עם אנשי כוחות-הביטחון באזור העיר אורדו. מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-3 באוגוסט 2010 על הריגתם של 4 בני-אדם במהלך התקפה של המחתרת הכורדית שנערכה על תחנת משטרה מקומית. עוד נודע ששלושה מההרוגים היו חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK.

ארה"ב – האו"ם – פקיסטן: ארה"ב ומוסדות האו"ם הכריזו ב-6 באוגוסט על הארגון "חארקאת אול-ג'יהאד" היושב בפקיסטן כארגון טרור, בשל קשריו עם ארגון הטרור הפקיסטני "לשקאר א-טוייבה". מנהגי הארגון הוא מוחמד אליאס קשמירי, בן 46. הארגון ביצע שורה ארוכה של פיגועים בהודו שגרמו למותם של עשרות בני-אדם.

סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-8 באוגוסט על הריגתם של 17 בני-אדם בצפון-מזרח סומליה. מקורות צבאיים בסומליה מסרו כי האזור נמצא ברובו בשליטת פעילי אל-שבאב המזוהה עם ארגון אל-קאעידה, וכי מרבית ההרוגים היו פעילי טרור. 2 חיילים סומליים היו בין ההרוגים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, August 8, 2010

34 הרוגים בעיראק; 10 רופאים זרים נרצחו באפגניסטן; עוד 26 הרוגים באפגניסטן; 2 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בסעודיה; הרוג בתימן; הרוג באלג'יריה; חייל נהרג בקשמיר;


אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-7 באוגוסט 2010 כי הגופות שנמצאו ירויות, היו של 10 רופאי-עיניים מארגון נוצרי שביקש לסייע לאזרחים אפגנים. כל העשרה נורו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-6 באוגוסט של מציאת 9 גופות של בני-אדם שנורו למוות – כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים. מקור אפגני נוסף טען כי כל ההרוגים הם כנראה אזרחים זרים, מהם 3 נשים.

אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו. מקור צבאי נוסף מסר שהחיילים הם מדנמרק. מאז תחילת שנת 2010 נהרגו באפגניסטן 419 חיילים זרים.

אפגניסטן – טרור: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרת פיגועים שהיו ברחבי המדינה: 3 שוטרים, ילד, ופוליטיקאי מקומי שנרצח בידי מתנקש. עוד כ-20 בני-אדם נפצעו באירועים הללו. מקור צבאי באפגניסטן מסר ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם בידי כוחות נאט"ו של 21 בני-אדם "החשודים" כפעילי טרור מארגון הטליבאן.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של 14 בני-אדם בסדרת מעשי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי-המדינה. 6 מההרוגים היו שוטרים שנרצחו בידי מתנקשים מארגון אל-קאעידה.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של 20 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בעיר בצרה. עוד 100 בני-אדם נוספים נפצעו בפיגוע.

סעודיה – טרור: מקורות רשמיים בסעודיה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 חיילים סעודים בהיתקלות עם מבריחים.

תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של שוטר תימני אחד מירי של צלף מארגון אל-קאעידה. עוד נמסר ממקור רשמי על מעצרם של 4 פעילי טרור מארגון אל-קאעידה בחדש לרצח של 3 חיילים.

פקיסטן – טליבאן: למרות הגשמים העזים היורדים באפגניסטן בשבוע האחרון שגבו את חייהם של אלפי פקיסטנים, המלחמה נגד ארגוני הטליבאן נמשכת, אולם לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים בקרבות המתנהלים במחוז אורקזאי.

סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על קרבות באזור העיר מוגדישו בין כוחות הממשלה לבין פעילי טרור מארגון "אל-שבאב". עד כה לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.

סודאן – טרור: מקורות מארגוני סיוע זרים מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתם של לפחות 2.500 בני-אדם בדרום-סודאן בלבד מאז תחילת שנת 2009. כמו כן דובר צבא-דרום-סודאן (SPLA) מסר ב-7 באוגוסט 2010 כי באזור ישנם כ-30,00 כלי נשק בלתי-חוקיים.

אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של ראש כפר בידי פעילי טרור מארגון אל-קאעידה.

הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו ובפקיסטן מסרו ב-7 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל הודי בידי פעילי טרור אסלאמיים שפעלו מפקיסטן.

ארה"ב – האו"ם – פקיסטן: ארה"ב ומוסדות האו"ם הכריזו ב-6 באוגוסט על הארגון "חארקאת אול-ג'יהאד" היושב בפקיסטן כארגון טרור, בשל קשריו עם ארגון הטרור הפקיסטני "לשקאר א-טוייבה". מנהגי הארגון הוא מוחמד אליאס קשמירי, בן 46. הארגון ביצע שורה ארוכה של פיגועים בהודו שגרמו למותם של עשרות בני-אדם.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, August 7, 2010

25 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים בניגריה; 3 הרוגים בטורקיה; הודו מאשימה את פקיסטן בעידוד המהומות בחבל קשמיר; הארגון הפקיסטני "חארקאת אול-ג'יהאד" הוכרז כארגון טרור;

אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 16 אזרחים אפגנים: 4 נהרגו מירי של כוחות נאט"ו, ו-12 נהרגו מפיצוץ של מטען-חבלה. ידיעות נוספות בנושא: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-5 באוגוסט 2010 על הריגתם של 28 בני-אדם מירי של כוחות נאט"ו. כל ההרוגים היו אזרחים חפים-מפשע. כמו כן נמסר על פציעתם של 10 בני-אדם נוספים בתקרית הקטלנית. עדיין הרשויות הצבאיות באפגניסטן ובנאט"ו אינם יודעים את מספרם המדויק של ההרוגים בתקרית זו, אולם ההערכות הן שנהרגו 28 בני-אדם.

אפגניסטן – נאט"ו: מקרו צבאי באפגניסטן מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתו של חייל נאט"ו מהכוח הפולני מפיצוץ של מטען-חבלה. פולין שלחה לאפגניסטן 2,600 חיילים. מאז שנת 2002 נהרגו באפגניסטן 20 חיילים פולנים ששירתו במסגרת כוחות נאט"ו. מאז תחילת שנת 2010 נהרגו באפגניסטן 416 חיילים זרים.

אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-6 באוגוסט של מציאת 9 גופות של בני-אדם שנורו למוות – כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים. מקור אפגני נוסף טען כי כל ההרוגים הם כנראה אזרחים זרים, מהם 3 נשים.

עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 7 בני-אדם ועל פציעתם של 30 נוספים בסדרת פיגועי טרור שהיו ברחבי המדינה במהלך היממה האחרונה. שלושה מההרוגים היו שוטרים.

ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 3 שוטרים בפיצוץ של מטען-חבלה שהוטמן בתחנת משטרה מקומית.

טורקיה – כורדים: מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-6 באוגוסט 2010 על מותו של חייל טורקי נוסף שנפצע בהיתקלות עם חברי המחרת הכורדית ב-5 באוגוסט 2010. בסיכומו של דבר נהרגו 2 חיילים טורקים ו-7 חברי המחתרת הכורדית, ה-PKK. מקור טורקי מסר ב-6 באוגוסט 2010 על הריגתם של 2 שוטרים בהתקפה של פעילי המחתרת הכורדית באירוע נוסף.

הודו – פקיסטן: הודו האשימה את פקיסטן ב-6 באוגוסט 2010 על חלקה בעידוד המהומות בחבל קשמיר שהביאו למותם של לפחות 50 בני-אדם מאז תחילת חודש יוני 2010. המודיעין הפקיסטני מסייע לכול ארגוני הטרור הפועלים בחבל קשמיר.

ארה"ב – האו"ם – פקיסטן: ארה"ב ומוסדות האו"ם הכריזו ב-6 באוגוסט על הארגון "חארקאת אול-ג'יהאד" היושב בפקיסטן כארגון טרור, בשל קשריו עם ארגון הטרור הפקיסטני "לשקאר א-טוייבה". מנהגי הארגון הוא מוחמד אליאס קשמירי, בן 46. הארגון ביצע שורה ארוכה של פיגועים בהודו שגרמו למותם של עשרות בני-אדם.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע