Monday, December 31, 2012

100 הרוגים בסוריה; 41 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים נוספים בניגריה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-30 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 28 ילדים בהפצצה של הצבא הסורי על אזורים בעיר חומס. לאורך כל היום נמשכו ההפצצות של הצבא הסורי על אזורים בעיר דמשק, חומס וחאלב. בשלושת הימים האחרונים נהרגו בסוריה יותר מ-700 בני-אדם. שליח האו"ם לסוריה מסר כי בשנת 2013 מספר ההרוגים בסוריה עלול להגיע ל-100,000 בני-אדם אם לא יימצא פתרון מהיר למשבר המתחולל במדינה מאז חודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-30 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במזרח אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 בדצמבר 2012 על הריגתם של 41 בני-אדם בתי תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. במקרה אחד נרצחו 21 חיילים פקיסטנים שנחטפו בידי אנשי הארגון לפני ימים אחדים.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף שנערך בתימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בחוץ לניגריה מסרו ב-30 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות עוד 10 בני-אדם נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. עד כה נמסר על הריגתם של 25 בני-אדם שבהתקפות שהחלו ב-29 בדצמבר עד ל-30 בדצמבר 2012.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 30, 2012

370 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בניגריה; 7 הרוגים בקווקז; 5 הרוגים בפקיסטן מפיצוץ של מטען-חבלה באוטובוס; 3 שוטרים נהרגו בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; קצין מודיעין בכיר נהרג בתימן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 370 בני-אדם במהלך קרבות קשים ועימותים קטלניים שפרצו בכל רחבי סוריה – בעיקר בצפון המדינה. מקורות נוספים מסרו על מציאתן של יותר מ-200 גופות שרופות ליד העיר חומס בפעולת נקמה של כנופיות "השביחה" הנאמנות למשטר. מאות נשים נוספות נאנסו במהלך הטבח.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם ועל פציעתם של 50 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר קראצ'י. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים במחוז קוויטה.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-29 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם חיילים הודים הפועלים בחבל קשמיר.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-29 דצמבר 2012 על הריגתו של קצין מודיעין בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-29 בדצמבר 2012 על הריגתם של 15 בני-אדם בעימותים בין מוסלמים לנוצרים המתגוררים בצפון ניגריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-29 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 29, 2012

160 הרוגים בסוריה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 הרוגים בסודאן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 3 הרוגים בעיראק; 2 חיילים נהרגו בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בתימן; שוטר נהרג בקניה מירי של טרוריסטים מוסלמים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-160 בני-אדם בקרבות קשים מאוד ובעימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו שמרבית ההרוגים היו נשים וילדים. רוסיה החלה לקיים מגעים שוטפים עם האופוזיציה הסורית הנלחמת באסד. כוחותיו של אסד מרכזים כוחות ניכרים במובלעת העלווית באזור לטאקיה וטרטוס. ארגוני טרור אסלאמיים מנסים להשתלט על אזורים לאורך הגבול עם ישראל. אסד משתמש בטילים מתוצרת איראן נגד אוכלוסייה אזרחית.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בפקיסטן.
--
פקיסטן – טרור - טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 חיילים ועל חטיפתם של 33 נוספים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בקניה מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "אל-שבאב" הפועל מסומליה.

--
סודאן – דרום-סודאן: מקורות תקשורתיים במחוז בוראם שבסודאן מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם בהפצצה אווירית של ממשלת סודאן האסלאמית הפועלת מחרטום.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעולה צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 28, 2012

90 הרוגים בסוריה; 18 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 4 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בעיראק מירי של טרוריסטים מוסלמים; 2 הרוגים בדארפור; 2 הרוגים באלג'יריה מפיצוץ של מטען-חבלה; טרוריסט מוסלמי נהרג באלג'יריה; 2 הרוגים בקווקז; חייל הודי נהרג בקשמיר;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה בין כוחות-הביטחון הנאמנים למשטר לבין האופוזיציה הלוחמת וארגוני הטרור האסלאמיים הפועלים בסוריה. כמו כן נמסר על הריגתו של מלווה סורי של קבוצת עיתונאים באל-ג'זירה מירי של צלף סורי. מקור מקומי מסר על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר דמשק. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו על עריקתו של מפקד המשטרה הצבאית של סוריה לשורות האופוזיציה הפועלת בטורקיה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שקיבלו סיוע ומידע פנימי מתוך שורות משטרה.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז קוויטה.
--
עיראק – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של חייל ושוטר בשתי תקריות ירי שבוצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה,
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים באיחוד האפריקאי מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" במבצע צבאי שנערך בדרום סומליה.
--
סודאן – דארפור - טרור: מקורות תקשורתיים בדארפור מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי מורדים מקומיים.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים אלג'יריה מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 ילדים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מקורות צבאיים מסרו שהמטען היה מיועד לפעול כלפי חיילים.
--
אלג'יריה – טרור – לוב: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מארגון אל-קאעידה מירי של חיילים אלג'ירים שפעלו באזור הגבול.
--
רוסיה – קווקז: מקורות ברוסיה מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתם של כהן-דת מוסלמי וטרוריסט מוסלמי בשני אירועים נפרדים שהתרחשו בצפון הקווקז.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-27 בדצמבר 2012 על הריגתו של חייל הודי בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור חבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, December 27, 2012

100 הרוגים בסוריה; 16 הרוגים בפקיסטן; 16 הרוגים בתימן; 9 נשים נרצחו לאחר שנאנסו בידי חיילים סודאנים; 4 הרוגים באפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-26 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 20 בני-אדם כולל 8 ילדים בהפצצה אווירית של הצבא הסורי על העיירה אל-רקא שבצפון סוריה. גורמים נוספים באופוזיציה הסורית מסרו כי עד כה נהרגו במלחמת-האזרחים בסוריה כ-45,000 בני-אדם מאז חודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שערכו התקפה על בסיס צבאי של כוחות נאט"ו.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2012 על הריגתם של 16 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים במהלך כינוס פוליטי שנערך באזור העיר קראצ'י.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים וצבאיים בתימן מסרו ב-26 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 חיילים ו-11 אנשי מיליציה שבטיים במהלך קרבות שפרצו ביומיים האחרונים במרכז תימן.
--
סודאן – טרור: מקורות רשמיים במדינת הנילוס הכחול שבסודאן מסרו ב-26 בדצמבר 2012 על חיילים סודאנים שאנסו 10 נשים ורצחו 9 מהן לאחר מכן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, December 26, 2012

150 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בניגריה בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים; 6 נוצרים נוספים נהרגו בניגריה; 13 כורדים נהרגו בטורקיה; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בתימן; 3 הרוגים בקשמיר; 2 חיילים נהרגו בסומליה; פוליטיקאי רוסי נרצח בקווקז; ילד נהרג בלבנון;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 150 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקור המקורב למשטר הסורי מסר על הריגתם של לפחות 60 מורדים בקרבות עם כוחות-הביטחון. כמו כן נמסר על הריגתו של קצין מודיעין סורי מירי של אנשי האופוזיציה הלוחמת נגד המשטר. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו מאות אירועים אלימים כמו הפצצות אוויריות, ירי של צלפים לעבר אזרחים, הוצאות להורג ללא משפט, ביזה ואונס של נשים סוריות בידי כל הארגונים. מקורות נוספים באופוזיציה הסורית מסרו כי כוחות המורדים הצליחו להשתלט על עיירה סמוך לגבול הטורקי.
--
לבנון – טרור – סוריה: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתו של ילד לבנוני מירי של חמושים שנעשה מהאזור הסורי של הגבול לעבר השטח הלבנוני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון המדינה בשיתוף עם כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 5 בני-אדם בסדרה של תקריות טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בצפון-מערב המדינה.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים ושוטר הודי בהיתקלות קטלנית שהייתה בחבל קשמיר.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם – ביניהם לפחות 2 קצינים בכירים – מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור עיר הבירה צנעא.
--
סומליה – טרור – קניה: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של חייל מסומליה וחייל מקניה מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל באזור הגבול בין שתי המדינות.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 15 בני-אדם בהיתקלות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 בני-אדם (כולם נוצרים) בהתקפה על כנסייה נוצרית שנעשה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתם של 13 חברי המחתרת הכורדית – ה-PKK - בהיתקלות עם כוחות-הביטחון שפעלו באזור חבל האטיי ובחבל אוסמאנייה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-25 בדצמבר 2012 על הריגתו של מנהיג מפלגה רוסית הפועלת בקווקז – כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 25, 2012

100 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בצפון-מערב פקיסטן; 10 הרוגים נוספים בפקיסטן; 10 הרוגים בסומליה; 5 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 4 הרוגים בלוב; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות בעימותים קטלניים שהיו באזור הערים דמשק, אל-חמה, חאלב, חומס, אידליב, דרעא ודיר אל-זור. לאורך כל היום נמסרו דיווחים קשים על הפצצה אווירית שנערכה ביום קודם לכן באזור העיר אל-חמה על אזרחים שעמדו בתור למאפיית לחם. גורמים נוספים בסוריה מסרו כי בעקבות הפצצה נהרגו בין 60 ל-150 בני-אדם. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו מאות אירועים אלימים אמוד בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין המורדים ולבין ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בכל רחבי סוריה. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על שימוש בגז סארין נגד תושבים בידי כוחותיו של אסד.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בדרום אפגניסטן.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתו של קצין נאט"ו מירי של שוטרת אפגאנית.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של 40 בני-אדם בתקריות טרור שאירעו בשבוע האחרון באזור צפון-מערב פקיסטן על רקע מערת הבחירות המתקיימת באזור; כמו כן נמסר על הריגתם של 10 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו באזור העיר קראצ'י בין שתי מיליציות פוליטיות-אתניות הפועלות בעיר.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בתימן מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה של ממשלת סומליה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-24 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם ארבעה ימים קודם לכן (ב-20 בדצמבר 2012) בהיתקלות קטלנית שהייתה בין גורמים אסלאמיים רדיקליים לבין כוחות הביטחון הפועלים במזרח לוב.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 24, 2012

250 הרוגים בסוריה; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בתימן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 4 הרוגים בעיראק מפיצוץ של מטעני-חבלה; 4 הרוגים בניגריה בפיגוע התאבדות; קרבות בסומליה, בסודאן ובלוב;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-250 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים ועימותים קטלניים שהיו באזור העיר דמשק, אל-חמה, חאלב, חומס ואידליב. מרבית ההרוגים היו בהפצצה אווירית של הצבא הסורי על העיר אל-חמה על אזרחים שעמדו בתור לקניית לחם. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי המשטר העלווי של בשאר אל-אסד שולט רק על רבע משטחה של סוריה. בימים האחרונים מתפתחת מלחמת עדות בסוריה בין נוצרים למוסלמים, בין דרוזים לסונים, ואף בין דרוזים לעדות הנוצריות. המשטר הסורי מבסס אוטונומיה עלווית באזור לטקיה. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו מאות אירועים של הפצצות אוויריות, ירי של צלפים, רצח של חיילים שבויים, ביזה קשה ואונס של נשים סוריות בידי כל הארגונים הלוחמים בסוריה. עד כה נהרגו כ-44,000 בני-אדם מאז חודש מרס 2012. כמו כן נמסר על כ-30,000 אזרחים נעדרים לאחר שהם נתפסו בידי שירותי הביטחון הנאמנים למשטר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה על-ידי הצבא האפגני.
--
פקיסטן – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מיליציות פוליטיות-אתניות הפועלות באזור העיר קראצ'י. מאז תחילת שנת 2012 נהרגו באזור העיר קראצ'י יותר מ-1,000 בני-אדם בעימותים הללו הנתמכים גם בידי ארגוני טרור אסלאמיים המזדהים עם ארגון הטליבאן וארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם בשלוה פיצוצים של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הפצצות שנערכו בידי הצבא התימני על גורמי טרור שבטיים שפעלו נגד מתקן נפט הנמצא במחוז מאריב. כמו כן נמסר כי בהתקפה נהרגו לפחות 5 בני-אדם.לאורך כל השנה האחרונה נערכו עשרות מבצעים צבאיים בכל רחבי תימן בעזרתה של ארה"ב. לאורך כל שנת 2012 חלה ירידה עקבית מספר ההרוגים והפיגועים שביצעו טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועל בעיקר בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה ובהודו מסרו ב-23 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בחברה הודית לתקשורת הפועלת בניגריה בעיר קאנו שבצפון המדינה. מאז תחילת שנת 2012 נהרגו מאות בני-אדם בפיגועי טרור שביצעו טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועל בעיקר בצפון ניגריה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 23, 2012

100 הרוגים בסוריה; 11 הרוגים בגבול פקיסטן-איראן; 9 הרוגים בפקיסטן בפיגוע התאבדות; 4 הרוגים בעיראק; 2 טרוריסטים מתאבדים נהרגו בניגריה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתו של צלם הטלוויזיה הממלכתית שנרצח בביתו בידי טרוריסטים מוסלמים. האופוזיציה מרכזת את המאמץ ההתקפי שלה על בסיסים צבאיים הנמצאים באזור חאלב, דמשק וחומס. מקור רשמי נוסף בסוריה מסר על הריגתם של עשרות מורדים בקרבות עם כוחות-הביטחון הפועלים באזור דמשק.
--
פקיסטן – איראן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 11 בני-אדם מירי של כוחות-הביטחון של איראן בעקבות ניסיון לחצות את הגבול בין פקיסטן לאיראן באזור בלוצ'יסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 9 בני-אדם (כולל מושל מחוזי) בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור פשוואר.
--
עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 אזרחים וטרוריסט מוסלמי בכיר מארגון אל-קאעידה בשתי תקריות שהיו במהלך היממה האחרונה בעיראק.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים שניסו לבצע פיגוע מתקן אזרחי המספק שירותי תקשורת. לא היו נפגעים נוספים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 22, 2012

120 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בסודאן; 7 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 2 הרוגים בתימן; 12 הרוגים בדרום-סודאן; 2 הרוגים בניגריה; 4 חיילי או"ם נהרגו בסודאן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. גורמים בינלאומיים מסרו שאסד ממשיך לירות טילי סקאד על יישובים אזרחיים. גורמים רדיקליים אסלאמיים משתלטים על אזורים רחבים בסוריה שנכבשו מידי הצבא הסורי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם בהתקפה של רכב משטרתי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בדרום-מערב אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפיצוץ של מטען-חבלה. בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון. כמו כן נמסר מפי מקורות מודיעיניים בפקיסטן על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון ווזיריסטן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם בשתי תקריות טרור שבהן היו מעורבים טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תימן.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 20 חיילים סודאנים בהתקפה של מורדים מקומיים הפועלים במערב דארפור. כמו כן נמסר על חייל או"ם בסודאן שירה למוות בשלושה מחבריו והתאבד.
--
דרום סודאן – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם של 12 בני-אדם בעימותים על רקע אתני שפרצו בדרום-סודאן במהלך היממה האחרונה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 בדצמבר 2012 על הריגתם ל 2 בני-אדם בהתקפה של 30 טרוריסטים מוסלמים על נקודות אחדות הנמצאות בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על חטוף אחד. עוד נמסר על התקפה של תחנת משטרה והטמנת מטעני-חבלה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 21, 2012

150 הרוגים בסוריה; 9 עובדי או"ם נרצחו בפקיסטן ביומיים האחרונים; 7 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בעיראק; 6 הרוגים בסומליה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; 3 הרוגים נוספים בפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתם של 150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו כי עיקר המאמץ הסורי של הצבא הנאמן למשטר ושל האופוזיציה הלוחמת עדיין מתרכז באזורים של דמשק והעיר חאלב. גם במהלך היממה האחרונה נרשמו אירועים קטלניים באזור העיר אל-חמה, דרעא ודיר אל-זור.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים במחוז הארט.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתן של 2 נשים נוספות שסייעו לאו"ם להילחם במגפת הפוליו בפקיסטן. במהלך היומיים האחרונים נרצחו 9 נשים שסייעו לאו"ם בתחום הזה, בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בפקיסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בצפון-מערב פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם בשני פיצוצים של מטעני חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים במרכז עיראק.
--
רוסיה – קווקז; מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
סומליה – טרור ואלימות: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-20 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 חיילים בהיתקלות בין כוחות הממשלה לבין חמושים הפועלים בעיר הנמל קיסמאיו ששוחררה לאחרונה מידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, December 20, 2012

160 הרוגים בסוריה; 6 טרוריסטים מוסלמים ו-4 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 2 נשים נוספות נהרגו בפקיסטן בידי טרוריסטים מוסלמים; 6 הרוגים בעיראק מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות תקשורתיים במפרץ מסרו ב-19 בדצמבר 2012 על הריגתם של 160 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים בין כוחות הצבא הנאמנים למשטר לבין אנשי האופוזיציה הלוחמת וטרוריסטים מוסלמים הפועלים בסוריה. מקורות מקומיים מסרו על קרבות קשים שהיו באזור דמשק ובאזור חאלב. הצבא הסורי ממשיך לרכז כוחות ומאמצים גדולים כדי לשמור על דמשק וחאלב תחת השליטה של המשטר העלווי. מקורות המקורבים לאופוזיציה הסורית מסרו לאורך כל היום על הצלחות צבאיות של האופוזיציה לכבוש נקודות אסטרטגיות נוספות בשתי הערים הללו. מקורות נוספים מסרו על לחימה קשה גם באזור העיר חומס – שם נהרגו עשרות בני-אדם משני הצדדים. מקורות כורדיים במזרח סוריה מסרו ב-19 בדצמבר 2012 על העמקת אחיזתה של האופוזיציה הכורדית בכל מחוז דיר אל-זור, וכי האופוזיציה הכורדית מנהלת אוטונומיה עצמאית מזה חודשים אחדים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל טרם זמנו. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בדרום אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2012 על הריגתן של 2 נשים נוספות מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. הנשים עסקו בסיוע לאו"ם במניעת מחלת הפוליו לילדים. ביומיים האחרונים נרצחו לפחות 7 נשים שעסקו בתחום.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים ברחבי עיראק.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, December 19, 2012

100 הרוגים בסוריה; 48 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; 2 הרוגים באפגניסטן; שוטר נהרג בסומליה; 157 מורים נרצחו בדרום תאילנד בידי טרוריסטים מוסלמים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בעיקר באזור העיר חאלב ובאזור העיר דמשק. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 40 חמושים מפיצוץ עז שהיה באזור העיר חאלב.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם נוספים בסדרת הפיגועים שהיו ביממה הקודמת.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות באזור העיר קראצ'י. מקור נוסף מסר ש-5 נשים נרצחו בידי פעילי טרור מוסלמים מארגון הטליבאן משום שהנשים סייעו לאו"ם בתחום רפואי.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 48 בני-אדם בסדרת פיגועי טרור שהתבצעה ביומיים האחרונים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-18 בדצמבר 2012 על הריגתם של 157 מורים מאז שנת 2004 בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה. ארגוני הטרור האסלאמיים מתנגדים למערכת החינוך הממשלתית המיושמת בדרום המדינה. ארגונים לזכויות-אדם העבירו קריאה לארגונים האסלאמיים לחדול מרציחתם של מורים הפועלים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 18, 2012

100 הרוגים בסוריה; 17 הרוגים בפקיסטן; 12 הרוגים בעיראק; 12 חיילים נהרגו בסודאן; 10 ילדות נהרגו באפגניסטן; 6 אנשי כוחות-הביטחון נהרגו בלוב; 3 הרוגים בתימן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 100 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי עיקר המאמץ נעשה באזור העיר דמשק ובאזור העיר חאלב. טרוריסטים פלסטינים מנהלים קרבות נגד כוחות-הביטחון הנאמנים למשטר העלווי של בשאר אל-אסד באזור העיר דמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתן של 10 ילדות אפגאניות מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 17 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בצפון-מערב פקיסטן. עשרות רבות של בני-אדם נפצעו בפיגוע. לאורך כל היממה האחרונה התבצעו אירועי טרור רבים שגרמו לנפגעים נוספים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 12 בני-אדם מפיצוץ של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה וקצין מודיעין בכיר בשתי תקריות טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה בדרום תימן.
--
סודאן – קורדופאן: מקורות תקשורתיים בדרום קורדופאן מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 12 חיילים סודאנים בהיתקלות עם מורדים הפועלים בדרום חבל קורדופאן.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-17 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 שוטרים ו-2 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו נגד תחנת משטרה הנמצאת באזור העיר בנגאזי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 17, 2012

110 הרוגים בסוריה ביום נוסף של טרור אלימות; 17 הרוגים בפקיסטן בהתקפות טרור של ארגון הטליבאן; 6 הרוגים בעיראק בתקפות טרור של ארגון אל-קאעידה; 3 הרוגים בלוב בעימותים קטלניים עם מיליציה אסלאמית;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-16 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-110 בנים-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו כי המורדים הצליחו להדק את המצור על שדה התעופה של דמשק. כמו כן נמסר על הריגתם של אנשי דת מוסלמים בכירים באזור מחוז אידליב. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של מפקדים בכירים באופוזיציה הסורית הפועלת באזור דמשק. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו מאות אירועים של הפצצות אוויריות, ירי של צלפים לעבר אזרחים, הוצאות להרוג של חיילים שבוים, ביזה ואונס של נשים סוריות בידי כל הארגונים הפועלים בסוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הפצצה אווירית של הצבא הסורי על מחנה של טרוריסטים פלסטינים במחנה ירמוך שבעקבותיה נהרגו לפחות 25 בני-אדם.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-16 בדצמבר 2012 על הריגתם של 17 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר פשוואר. בין ההרוגים היו לפחות 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק.
--
לוב – טרור ואלימות: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-16 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הממשלה לבין מיליציה אסלאמית באזור בני-וואליד בו מרוכזים נאמני הנשיא לשעבר קדאפי שנרצח בידי המורדים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 16, 2012

100 הרוגים בסוריה; 7 הרוגים בפקיסטן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 2 הרוגים בעיראק; 2 הרוגים בניגריה; חייל נאט"ו נהרגו באפגניסטן; טרוריסט מוסלמי ממלזיה נהרג בפיליפינים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בין כוחות-הביטחון לבין האופוזיציה הלוחמת וארגוני טרור אסלאמיים הפועלים להפלת המשטר העלווי של בשאר אל-אסד. מרבית ההרוגים של הימים האחרונים היו עלווים שנרצחו בידי ארגוני טרור אסלאמיים.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתו של חייל נאט"ו בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בדרום אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מליציות אסלאמיות הפועלות באזור העיר קראצ'י.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים נגד עולי-רגל מאיראן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית אווירית שנערכה בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם בשתי תקריות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון ניגריה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בפיליפינים מסרו ב-15 בדצמבר 2012 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי ממלזיה שנשא על גופו מטען-חבלה מוכן להפעלה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 15, 2012

160 הרוגים בסוריה; 11 הרוגים בעיראק; 4 הרוגים באפגניסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 3 הרוגים בסומליה בפיגוע של מכונית-תופת; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-160 בני-אדם בקרבות ובעימותים שהין בכל רחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. ארגונים אסלאמיים רדיקליים הצליחו להשתלט על האופוזיציה הלוחמת במשטר הסורי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 25 נוספים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטרור לשקאר א-טוייבה בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 11 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם בפיגוע של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל באזור העיר מוגדישו.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-14 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 14, 2012

100 הרוגים בסוריה; 42 אנשי המחתרת הכורדית נהרגו בידי הצבא הטורקי; 15 הרוגים בפקיסטן; 9 הרוגים בעיראק; 6 פעילי טרור מוסלמים נהרגו בקווקז; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה – בעיקר באזור דמשק ובעיר חאלב. כמו כן נמסר על הריגתם של 24 בני-אדם בער דמשק מפיצוץ שהתרחש בבית-ספר מקומי. לאורך כל היממה עשה הצבא הסורי מאמצים גדולים להשתלט על אזורים אחדים ברחבי העיר דמשק ובאזור העיר חאלב. גורמים בתוך סוריה מסרו שמשטר מאבד שליטה גם על הגורמים המקורבים אליו באופן מסורתי.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 חיילים מירי של פעילי טרור מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בצפון-מערב פקיסטן. מקור נוסף מסר שנהרגו 2 חיילים ואזרח. כמו כן נמסר מפי מקורות תקשורתיים על הריגתם של לפחות 15 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות באזור העיר קראצ'י.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתם של 9 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתם של 42 מאנשי המחתרת הכורדית בהיתקלות יזומה של הצבא הטורקי שנערכה במזרח המדינה. מתחילת שנת 2012 נהרגו כ-1,000 בני-אדם בעימותים הללו.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 פעילי טרור מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-13 בדצמבר 2012 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם אנשי כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר. מקור נוסף מסר כי בהיתקלות נפצעו לפחות 3 חיילים הודים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, December 13, 2012

120 הרוגים בסוריה; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 27 הרוגים באפגניסטן; 8 הרוגים בפקיסטן; 7 הרוגים עיראק; טרוריסט מוסלמי חוסל בחברון; קרבות בסומליה ובמאלי;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שפרצו בכל רחבי סוריה – בעיקר באזורים העיר דמשק ובעיר חאלב. מקורות רשמיים בסוריה מסרו כי לאחר שהצבא הסורי הרג עשרות מורדים בעיר דמשק, הצבא הצליח להרגיע את המצב הביטחוני בעיר. הצבא הסורי השתמש לראשונה בטילי סקאד B שנורו מאזור דמשק לאזורים בצפון סוריה בהם שולטים המורדים. כמו כן נמסר על 5 הורגים מפיצוץ של מכונית-תופת ליד משרד הפנים הסורי בדמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן ובפקיסטן מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 27 בני-אדם בסדרה ארוכה של אירועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – ואלימות: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתם של 8 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ואלימות שהתרחשו בעיקר באזור העיר קראצ'י בין שתי מליציות פוליטיות מוסלמיות חמושות.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן - טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתם של כ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון אל-קאעידה הפועל בדרום תימן.
--
העולם-המוסלמי – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה, בעיראק ובמאלי מסרו לאורך כל היממה האחרונה של ה-12 בדצמבר 2012 על קרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים במדינות הללו. אולם, עדיין לא נמסר על מספרם המדויק של הנפגעים. במאלי וסומליה מסרו על קרבות קשים עם ארגונים אסלאמיים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
ישראל – טרור – חברון: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-12 בדצמבר 2012 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בחברון מירי של חיילת צה"ל בעקבות ניסיונו של הטרוריסט להרוג חייל צה"ל.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, December 12, 2012

200 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בניגריה בטרור אסלאמי; 7 הרוגים בתאילנד בפיגוע טרור אסלאמי; 4 הרוגים נוספים בדרום-סודאן; 2 מפקדים בכירים בארגון הטליבאן נהרגו באפגניסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; קצין מודיעין בכיר חוסל בתימן; חייל נהרג בטוניסיה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות רשמיים בסוריה ומקורות בלבנון מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של כ-50 חיילים סורים במהלך קרב שנערך נגד המורדים בניסיון לכבוש בסיס צבאי ליד העיר חאלב – אולם המעוז האחרון של הצבא הסורי בעיר נפל לידי המורדים. כמו כן נמסר מפי מקורות שונים על הריגתם של כ-50 בני-אדם נוספים ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. במהלך היממה האחרונה עשה הצבא הסורי מאמצים גדולים להרחיב את אחיזתו באזור העיר דמשק לאחר נפילתה של חאלב ליד המורדים. בשעות הערב נמסר על עשרות הרוגים עלווים בסדרה של פיצוצים שהתרחשו באזור העיר אל-חמה. מקור נוסף מסר על לפחות 100 הרוגים עלווים.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 מפקידים בכירים בארגון הטליבאן שנפגעו במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה בידי כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
תימן - טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתו של קצין מודיעין בכיר בצבא התימני מירי של פעילי טרור מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של 15 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין מוסלמים לנוצרים בצפון ניגריה ובמרכזה. מקור נוסף ציין כי העימותים הללו בין שני שבטים עוינים.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם נוספים בהיתקלות בין כוחות-הביטחון לבין מורדים הפועלים במחוז ג'ונגלי. עד כה נהרגו 14 בני-אדם בעימות הנוכחי.
--
טוניסיה – טרור: מקורות תקשורתיים בטוניסיה מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתו של חייל בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור הגבול עם אלג'יריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-11 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 11, 2012

120 הרוגים בסוריה; 10 הרוגים בדרום-סודאן; 8 הרוגים בפקיסטן; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 4 הרוגים בניגריה; 2 פוליטיקאים נרצחו באפגניסטן; 2 הרוגים בקניה מירי של טרוריסטים מוסלמים; הרוג באזור קשמיר;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות ממשלתיים בסוריה מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של יותר מ-100 מורדים בקרבות עם הצבא הסורי שנערכו באזור העיר דמשק. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו על עשרות הרוגים ( כ-70 לערך) בעימותים קטלניים בין כוחות האופוזיציה לבין כוחות הצבא בכל רחבי סוריה. עדיין עיקר המאמץ הסורי מתרכז באזור דמשק ובאזור חאלב. כוחות-הביטחון של סוריה אינם מרחמים על אף אחד באזור דמשק ובחאלב.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן במבצע חילוץ אמריקאי של חטוף שהוחזק בידי הטליבאן. חייל אמריקאי אחד נהרג בחילוץ המוצלח.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של פוליטיקאית בכירה ופוליטיקאי נוסף מירי של פעילי טרור מוסלמים מארגון הטליבאן. האישה שנרצחה עסקה בנושאים הקשורים למעמד האישה באפגניסטן. אישה אחרת שעסקה לפניה בתחום, נרצחה גם היא בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של 8 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן נגד תחנת משטרה הנמצאת בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהפגזה צבאית שנערכה בדרום תימן.
--
קניה – טרור אסלאמי – סומליה: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של חייל ואזרח מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור הגבול המשותף עם סומליה.
--
דרום-סודאן – מחאה ואלימות: מקורות באו"ם מסרו ב-10 בדצמבר 20112 על הריגתם של 10 בני-אדם מירי של חיילים
בדרום-סודאן במהלך הפגנת מחאה של תושבים מקומיים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתם של לפחות 4 בני-אדם בשתי תקריות טרור בהן היו מעורבים גורמים אסלאמיים רדיקליים.
--
הודו – קשמיר – פקיסטן: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-10 בדצמבר 2012 על הריגתו של אדם אחד בחילופי אש בין הצבא ההודי לבין הצבא הפקיסטני באזור קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 10, 2012

100 הרוגים בסוריה; 27 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 7 חיילים נהרגו בתימן מירי של טרוריסטים מוסלמים; 6 הרוגים בלבנון; 4 הרוגים באפגניסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 הרוגים בעיראק; חייל אמריקאי נהרג באפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה בין כוחות-הביטחון הנאמנים למשטר לבין האופוזיציה הלוחמת. מקורות נוספים מסרו על קרבות קשים מאוד באזור העיר חאלב. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של 30 מורדים בעיר חאלב במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר מפי מקור רשמי בסוריה על הריגתם של לפחות 6 מפקדים בכירים של המורדים הפועלים באזור העיר דמשק. לאורך כל היממה האחרונה נמסר על ריכוז ניכר של כוחות-צבא הנאמנים למשטר בין אזור העיר לטקיה לבין העיר חאלב – באזור זה העדה העלווית מנסה לבסס אוטונומיה מנהלית עלווית כדי לנהל את המלחמה נגד המורדים בשאר אזורי סוריה. רוסיה ממשיכה להזרים נשק רב למשטר של בשאר אל-אסד. כנופיות "השביחה" הנאמנות למשטר משתוללות באזור דמשק באמצעות ביזה קשה מאוד ואונס שיטתי של נשים סוניות.
--
לבנון – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם בקרבות שפרצו בעיר טריפולי בין תומכי אסד לבין מתנגדיו. בשבוע האחרון נהרגו יותר מ-20 בני-אדם בעימותים האלה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתו של חייל אמריקאי במהלך חילוץ של שבוי אמריקאי הנמצא בידי הטליבאן הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן. דובר נוסף מסר על במהלך החיסול נהרג מפקד בכיר בארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר בגדאד.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 חיילים נוספים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן. בדו"ח הקודם נמסר על הריגתו של גנרל בכיר בהיתקלות, אך במהלך היממה האחרונה נודע על הריגתם של 7 חיילים נוספים. עד כה נהרגו בהיתקלות 8 חיילים – וזאת על-פי הדיווח הצבאי בתימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה (המקורבים לאיראן) מסרו ב-9 בדצמבר 2012 על הריגתם של 27 טרוריסטים מוסלמים בקרבות שפרצו בין כוחות הממשלה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל בדרום סומליה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 9, 2012

120 הרוגים בסוריה; 9 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים באפגניסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 2 חיילים נהרגו בטורקיה; 2 הרוגים בלבנון; קצין בכיר נהרג בתימן מירי של טרוריסטים מוסלמים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 120 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו מהלך היממה האחרונה בכל רחבי סוריה. עדיין הצבא הסורי מרכז כוחות ניכרים כדי להגן על הבירה הסורית ועל ארמון הנשיאות. הצבא הסורי מנהל קרב נואש באזורים אחדים בדמשק ובעיר חאלב. ארגון אל-קאעידה משתלט על אזורים נרחבים בסוריה בשיתוף פעולה עם המורדים הלוחמים נגד אסד. הצבא הסורי הנאמן למשטר צובר כוחות חמושים באזור העיר לטקיה שם מרוכזים בני העדה העלווית.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים בעימותים קטלניים שפרצו בלבנון בין תומכי אסד לבין מתנגדיו. עד כה נהרגו בשבוע האחרון יותר מ-14 בני-אדם בעימותים הללו.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 בני-אדם – 2 מתוכם היו מפקדים מקומיים בכירים בארגון הטליבאן הפועל במזרח אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 9 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתו של גנרל בצבא התימני מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" פעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים במפרץ מסרו ב-8 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 חיילים טורקים בהיתקלות עם חברי המחתרת הכורדית הפועלת במזרח טורקיה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 8, 2012

150 הרוגים בסוריה; 10 הרוגים בעיראק; 8 הרוגים בפקיסטן; 7 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בניגריה; 3 הרוגים בקניה בפיגוע:
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 150 בני-אדם במהלך היממה האחרונה בכל רחבי סוריה. 50 מההרוגים נרצחו בידי כוחות-הביטחון הנאמנים למשטר באזור העיר דיר אל-זור במזרח סוריה. עוד 50 נוספים נהרגו בקרבות באזור העיר דמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 בני-אדם בפעילות צבאית יזומה של כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 פעילי טרור מוסלמים מארגון הטליבאן בצפון-מערב פקיסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 אזרחים נוספים באזור העיר קראצ'י.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועל באזור הגבול עם ניז'ר. בעקבות ההתקפה נמלטו לניז'ר כ-1,000 מתושבי הכפר.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בקניה מסרו ב-7 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של רימון יד שהושלך בידי פעילי טרור מוסלמים מסומליה הפועלים באזור ניירובי שבקניה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 7, 2012

120 הרוגים בסוריה; 7 פעילי טרור נהרגו בסומליה; 5 שוטרים נהרגו בעיראק; 4 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 הרוגים בלבנון; עיתונאי נרצח בקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתם של 120 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו בעיקר באזור דמשק ובאזור העיר חאלב. גורמים בינלאומיים מסרו שהצבא הסורי מוכן להשתמש בנשק כימי בהתאם להתפתחויות הצבאיות בסוריה.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 שוטרים מירי של פעילי טרור מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר בגדאד.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתם של 7 פעילי טרור מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בהיתקלות עם כוחות-הביטחון המקומיים הפועלים במחוז האוטונומי פונטלנד.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתו של עיתונאי מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-6 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של צלפים בעימותים קטלניים שפרצו על רקע מלחמת האזרחים בסוריה. בשלושת הימים האחרונים נהרגו בלבנון לפחות 11 בני-אדם.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, December 6, 2012

100 הרוגים בסוריה; 13 חברי המחתרת הכורדית נהרגו בטורקיה; 11 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בתימן; 2 הרוגים בסודאן; 2 שוטרים נהרגו בניגריה; 30 הרוגים בדרום-סודאן; 5 הרוגים במצרים; 7 הרוגים בלבנון;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו באזור העיר דמשק ובאזור העיר חאלב. מקורות נוספים מסרו שהצבא הסורי הנאמן למשטר עורך התקפות מסיביות על שכונות אזרחיות הנמצאות בידי המורדים. עיקר המאמץ של הצבא הסורי מתרכז בערים חאלב ודמשק. דוברים שונים בסוריה מסרו כי המשטר העלווי של אסד נמצא באחד מהרגעים האחרונים שלו בדמשק. הצבא הסורי מוכן להשתמש בנשק כימי בהתאם להוראות הנשיא אסד.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים במחוז אורוזגאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 3 חיילים פקיסטנים בפיגוע התאבדות שהתבצע בבסיס צבאי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 7 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין מיליציות אסלאמיות-אתניות הפועלות בעיר קראצ'י.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם בהיתקלות בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – פונטלנד – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 11 בני-אדם בהיתקלות קטלנית עם טרוריסטים מוסלמים מקומיים הפועלים באזור פונטלנד האוטונומי.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 מורדים מקומיים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של סודאן הפועלים בחבל דארפור.
--
דרום-סודאן – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 30 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שני שבטים מקומיים בדרום-סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 2 שוטרים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי פעילי טרור מוסלמים מארגון "בוקו חראם". מתחילת שנת 2012 נהרגו בניגריה 770 בני-אדם בפיגועי טרור של ארגון "בוקו חראם".
--
טורקיה – כורדים – סוריה: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 13 חברי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית טורקית שנערכה באזור הגבול עם סוריה.
--
מצרים – מלחמת-אזרחים: מקורות במצרים מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות רחוב בין מתנגדי הנשיא מורסי לבין תומכיו בקהיר.
--
לבנון – טרור: מקורות רשמיים בלבנון מסרו ב-5 בדצמבר 2012 על הריגתם של 6 בני-אדם ועל פציעתם של 60 נוספים בעימותים קטלניים שפרצו בעיר טריפולי בין תומכי אסד לבין מתנגדיו. האירועים האלימים פרצו מחדש ביום שני ב-3 בדצמבר 2012.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע