Tuesday, April 30, 2013

100 הרוגים בסוריה; 26 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים בפקיסטן בפיגוע התאבדות; 3 שוטרים נהרגו באלג'יריה בהתקפה אסלאמית; טרוריסט מוסלמי נהרג בצפון הקווקז; אלמנה נוצרייה נרצחה בסומליה; ילד נהרג בלבנון מירי של חיילים סורים; פיגועים וקרבות נוספים היו בתימן, באפגניסטן, בסודאן, בסומליה, בעיראק, בסוריה, בקשמיר, בלוב ובדרום הפיליפינים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 10 בני-אדם באזור דמשק בעת ניסיון לחסל את ראש-ממשלת סוריה. גורמים באופוזיציה הסורית האשימו את המשטר הסורי במעשה. גורמים תקשורתיים המקורבים לסוריה מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים ואנשי אופוזיציה בקרבות המתנהלים ליד הגבול עם לבנון עם כוחות-ביטחון הנאמנים למשטר הסורי. גורמים תקשורתיים נוספים מסרו על מאות חמושים המנהלים קרבות קשים על 3 בסיסים הנמצאים בידי הצבא הסורי.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתם של 25 בני-אדם ועל פציעתם של 100 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו בו-זמנית באזורים אחדים ברחבי עיראק. מקורות נוספים מסרו על הפעלתן של 5 מכוניות-תופת באזורים בהם מתגוררים שיעים.
--
סומליה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתה של אלמנה נוצרייה, אם ל-5 ילדים, בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב". מקורות נוספים מסרו כי בעלה נרצח גם הוא בשל היותו נוצרי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתם של 3 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים במערב אלג'יריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-29 באפריל 2013 על הריגתו של ילד לבנוני מירי במהלך קרבות שפרצו בין חיילים סורים לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים ליד הגבול המשותף.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 29, 2013

50 הרוגים בסוריה; 13 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בפקיסטן; 4 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 3 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 2 חיילים נהרגו בפיליפינים; 228 הרוגים בניגריה בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים; פיגועים וקרבות נוספים היו בסומליה, במאלי, בתימן, בלבנון, בסודאן, באלג'יריה, באפגניסטן, בפקיסטן ובצפון הקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו באזורים אחדים ברחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על ירי של טילים בידי הצבא הסורי לעבר ישובים בצפון סוריה וכתוצאה מכך נהרגו לפחות 4 בני-אדם ועוד עשרות נפצעו. מקורות לא רשמיים בסוריה מסרו כי הצבא הסורי מרחיב את שליטתו באזור דרעא בהצלחה כחלק ממבצע צבאי שנועד לקבל שליטה צבאית על אזורים שהם חיוניים לשרידותו של המשטר. מקורות המקושרים למורדים מסרו כי במהלך היממה אחרונה נערכו קרבות קשים ליד 3 בסיסים צבאים – לפחות אחד מהם קשור לתעשיית הנשק הכימי של סוריה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של 13 בני-אדם נוספים בעימותים בין כוחות-הביטחון לבין מליציות סוניות חמושות הפועלות בצפון עיראק. מקורות נוספים מסרו כי במהלך הימים האחרונים נהרגו יותר מ-220 בני-אדם בעימותים הללו.
--
אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של 4 חיילי נאט"ו בהתרסקות מסוק צבאי שהיה בפעילות מבצעית באפגניסטן.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של 3 שוטרים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה בפקיסטן בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם 228 בני-אדם בקרבות שפרצו ב-22 באפריל 2013 בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". רוב ההרוגים היו אזרחים שנפגעו מירי של טרוריסטים מוסלמים.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-28 באפריל 2013 על הריגתם של 2 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום הפיליפינים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 28, 2013

110 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בעיראק; 11 הרוגים בפקיסטן; 7 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 7 הרוגים בתימן; 5 הרוגים בדארפור; 4 שוטרים נהרגו בקשמיר; 2 הרוגים בניגריה; 2 הרוגים בלוב; פיגועים וקרבות נוספים היו בעזה, בסומליה, בלבנון, בסודאן, בתימן, בעיראק, במצרים, בלוב, באלג'יריה ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-110 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 10 בני-אדם בפגזה של פצצות מרגמה שנורו לעבר מרכז דמשק. כמו כן נמסר על קרבות במחוז אידליב – שם מנסה המשטר הסורי להרחיב את שליטתו על כל השטחים שנכבשו בחודשים האחרונים בידי המורדים. מקורות בסוריה מסרו כי מחוז דרעא נמצא בשליטה של הצבא הסורי. במקומות אחדים פרצו קרבות בין אנשי האופוזיציה הסורית לבין טרוריסטים מוסלמי המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות נוספים מסרו על כ-50 הורגים בלבד במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 7 שוטרים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה על תחנת משטרה הנמצאת במחוז קונדוז.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו באזור העיר בגדאד. כמו כן נמסר על הריגתם של 10 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 5 חיילים ו-2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהיתקלות שהתרחשה באזור דרום תימן.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בדארפור מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים במזרח דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט בכיר בארגון הטרור האסלאמי "בוקו חראם". כמו כן נמסר על הריגתו של אדם אחד מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של טרוריסט ושוטר משני פיצוצים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בבנגאזי ובטריפולי.
--
הודו – קשמיר: מקורות שמיים בהודו מסרו ב-27 באפריל 2013 על הריגתם של 4 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 27, 2013

100 הרוגים בסוריה; 41 הרוגים בעיראק; 30 הרוגים באפגניסטן; 13 הרוגים בפיליפינים; 10 הרוגים בפקיסטן; 7 הרוגים בניגריה; 6 הרוגים במאלי; פוליטיקאי בכיר נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים היו בסומליה, בתימן, בסודאן, באפגניסטן, בלבנון, בעיראק ובקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי מצבם של המורדים הפך קשה יותר בשבועות האחרונות לאור הצלחותיהם של כוחות-הביטחון הנאמנים לנהל מלחמה יעילה נגד המורדים ואף לכבוש ערים אחדות שהיו במהלך החודשים האחרונים בידי המורדים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים אפגניסטן האשימו ב-26 באפריל 2013 את ארגון הטליבאן על הריגתם של 30 בני-אדם שנסעו באוטובוס שהתנגש במשאית שהוצתה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן והושארה באמצע הכביש. נהג האוטובוס המופתע לא הצליח להימנע מההתנגשות, וכתוצאה מכך נשרפו למוות 30 נוסעים.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בשורה של תקריות טרור שהתבצעו באזור העיר קראצ'י ובמקומות נוספים במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של 10 שוטרים ו-31 טרוריסטים מוסלמים סונים ביום קרב נוסף שנערך באזור העיר מוסול. בימים האחרונים נהרגו בקרבות הללו יותר מ-200 בני-אדם. מקורות נוספים מסרו על התרסקות מסוק עיראקי במהלך הקרבות שכנראה גרם להריגתם של 19 בני-אדם נוספים.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו -26 באפריל 2013 על הריגתו של פוליטיקאי בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור: מקורות תקשורתיים במאלי מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בקרבות שפרצו בין מיליציות טרור אסלאמיות הפועלות בצפון מאלי.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בפיליפינים מסרו ב-26 באפריל 2013 על הריגתם של 13 בני-אדם בהתקפה של מיליציה מוסלמית חמושה על שיירה פוליטית של מפלגה מוסלמית יריבה הפועלת בדרום הפיליפינים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 26, 2013

125 הרוגים בסוריה; 125 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בניגריה; 5 ילדים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; מל"ט של ארגון חיזבאללה יורט בישראל; פיגועים וקרבות היו במאלי, בסודאן, בסומליה, בעיראק, בתימן ובלוב;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-125 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתו של פקיד בכיר במשרד האנרגיה הסורי מפיצוץ של מטען-חבלה שהוצמד למכוניתו. כמו כן גורמים נוספים מסרו כי בשנתיים האחרונות נהרגו במלחמת-האזרחים בסוריה כ-8,000 ילדים. ארה"ב מסכימה עם ישראל שאסד השתמש בנשק כימי נגד ישראל.
--
ישראל – טרור – חיזבאללה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-25 באפריל 2013 על יירוט של מל"ט שנשלח בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה לעבר ישראל. המל"ט יורט בידי מטוסי חיל-האוויר באזור הכרמל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של 5 ילדים מפיצוץ של מוקש שהופעל באקראי באזור מחוז קנדהאר.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בשלוש תקריות טרור שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של 118 בני-אדם ביומיים האחרונים בעימותים קטלניים שפרצו בצפון עיראק בין כוחות-הביטחון לבין מוסלמים סונים רדיקליים. כמו כן נמסר על הריגתם של 7 שוטרים נוספים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בעימותים בין שבטים מוסלמים לשבטים אחרים המתגוררים בצפון ניגריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-25 באפריל 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, April 25, 2013

110 הרוגים בסוריה; 21 הרוגים בסין בפיגועי טרור; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 11 הרוגים בפקיסטן מפיצוץ של מכונית-תופת; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 3 שוטרים נהרגו בעיראק; פיגועים ואירועי טרור היו בספרד, בסומליה, במאלי, בלבנון, בסודאן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-110 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על פיצוץ של 2 מכוניות תופת שגרמו להריגתם של 2 בני-אדם. כמו כן נמסר על הריגתם של 80 מורדים בקרבות עם כוחות-הביטחון הנאמנים למשטר. מקורות באירופה מסרו על כ-500 אירופאים מוסלמים הנלחמים לצד המורדים בסוריה.
--
סין – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בסין מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של 21 בני-אדם (15 עובדי ממשלה ו-8 טרוריסטים) במהלך קרבות שפרצו בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים (אויגורים) הפועלים במחוז האוטונומי שינג'יאנג. בחודש מרס 2013 נהרגו 4 בני-אדם מפיצוץ של מטען חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחוז. בחודש פברואר 2013 נהרגו 20 בני-אדם בעימותים אלימים בין כוחות-הביטחון לבין מוסלמים רדיקלים הפועלים במחוז. בחודש יולי 2011 נהרגו 20 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים על תחנת משטרה במחוז. באוגוסט 2011 כוחות הביטחון של סין פתחו במבצע מיוחד ללכידתם של טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחוז.בדצמבר 2011 נהרגו 8 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחוז. באוגוסט 2010 נהרגו 9 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחוז. ב-16 בספטמבר 2009 נחשף תא-טרור מוסלמי שפעל במחוז. בשנת 2009 נהרגו יותר מ-200 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין כוחות-הביטחון לבין מוסלמים רדיקליים הפועלים במחוז. בחודש אוגוסט 2008 נהרגו 16 שוטרים ו-5 טרוריסטים מוסלמים בהתקפות טרור שנערכו במחוז.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בשיתוף כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של 3 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-24 באפריל 2013 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום תימן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, April 24, 2013

130 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 12 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בניגריה; 2 טרוריסטים מוסלמים בכירים נהרגו באפגניסטן; 73 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר בשנת 2012; פיגועי טרור נוספים היו בלוב, בתימן, באפגניסטן, באלג'יריה, בסומליה, בלבנון ובמאלי;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם בקרבות בעימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של לפחות 18 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה במהלך קרבות עם אנשי האופוזיציה הסורית המתנגד למשטר. גורמים בלבנון מסרו על ירי של 2 טילים מסוריה לעבר לבנון.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב ובצרפת מסרו ב-23 באפריל 2013 על פיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה ליד השגרירות הצרפתית בעיר בנגזי בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. 2 מאבטחים צרפתים נפצעו, וכן נגרם הרס רב למבנה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של 8 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מיליציות מוסלמיות-אתניות הפועלות באזור העיר קראצ'י. כמו כן נמסר על הריגתן של 2 נשים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו באזור הגבול המשותף עם אפגניסטן. בתגובה לכך, הצבא הפקיסטני ירה 24 טילים לעבר מקורות הירי בשטח האפגאני. עוד נמסר על הריגתם של 2 בני-אדם נוספים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור מחוז בלוצ'יסטן. מקור נוסף מסר כי אחד מההרוגים היה קצין מודיעין פקיסטני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בכירים בארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה ביומיים האחרונים. אחד מההרוגים היה טרוריסט מוסלמי בכיר בארגון אוזבקי שפעל באפגניסטן לצד כוחות הטליבאן. במהלך הימים האחרונים נעשו מאמצים צבאיים נרחבים כדי להילחם בארגון הטליבאן הפרוס על מרבית שטחה של אפגניסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של 50 בני-אדם בקרבות בין גורמי טרור סוניים לבין כוחות הביטחון שפעלו באזור העיר כירכוך. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו עשרות אירועי טרור עם נפגעים בכל רחבי עיראק. גורמים נוספים מסרו על פיצוץ של מטעני-חבלה, על פיצוץ של מכוניות-תופת, על חטיפת אזרחים ועל ירי לעבר אנשי כוחות-הביטחון של עיראק.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם ב-3 תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם". בין ההרוגים היה שוטר שנהרג במהלך התקפה על תחנת משטרה מקומית.
--
הודו – קשמיר: מקורות רשמיים בהודו מסרו ב-23 באפריל 2013 על הריגתם של 73 טרוריסטים מוסלמים בחבל קשמיר בהיתקלויות עם כוחות-הביטחון של הודו. כמו כן נסר כי בשנת 2011 נהרגו בחבל קשמיר 95 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלויות עם כוחות הביטחון של הודו.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 23, 2013

100 הרוגים בסוריה; 185 הרוגים בניגריה; 24 הרוגים באפגניסטן; 18 הרוגים בדארפור; 9 הרוגים בעיראק; 4 חיילים נהרגו בתאילנד בפיגוע אסלאמי; עיתונאי נהרג בסומליה; פיגועים נוספים היו בקנדה, במאלי, בתימן, בפקיסטן, בלבנון, בקשמיר, ובצפון-הקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו באזור מחוז אידליב, שם התנהלו קרבות קשים בין כוחות האופוזיציה לבין כוחות הצבא הנאמנים לנשיא בשאר אל-אסד.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן ומקורות תקשורתיים מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של 24 בני-אדם בשורה ארוכה של פיגועי טרור ואלימות שהיו בכל רחבי אפגניסטן שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים פיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתו של עיתונאי מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בדארפור מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ממשלת חרטום בהתקפה שנערכה במזרח חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של 185 בני-אדם בקרבות קשים מאוד שפרצו בין כוחות הממשלה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. רוב ההרוגים היו אזרחים שנפגעו מירי של טרוריסטים מוסלמים שהשתמשו בהם כ"מגנים אנושיים" בדומה לטרוריסטים המוסלמים מארגון "החמאס" הפועלים ברצועת עזה ולשאר ארגוני הטרור הפלסטינים הפועלים במרחב הישראלי. בעקבות הקרבות נהרסו יותר מ-2,000 בתים, וכן אלפי בני-אדם הפכו לפליטים. גורמים נוספים בניגריה מסרו כי מתחת להריסות מסתתרות גופות נוספות של עשרות בני-אדם. זהו אירוע הטרור החמור ביותר שהתרחש בניגריה בשנים האחרונות.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-22 באפריל 2013 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 22, 2013

600 הרוגים בסוריה; 16 הרוגים בניגריה; 6 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 5 בני-אדם נהרגו בתימן; 4 חיילים נהרגו בפקיסטן; 2 טוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בתימן; ראשיהם של 127 פקידים רשמיים בסומליה נכרתו בידי טרוריסטים מוסלמים; פיגועים וקרבות נוספים היו בעיראק, בלבנון, בתימן, בסומליה, בלוב, באלג'יריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 600 בני-אדם בקרבות קשים שנערכו באזור חומס ודמשק בין כוחות-הממשלה לבין מורדים וטרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים להפלת המשטר העלווי של בשאר אל-אסד. לאורך כל היום נמסר על עימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה שגרמו לנפגעים רבים. עוד נמסר על הריגתם של 10 עובדי משרד האוצר הסורי בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שנערכה על אוטובוס באזור דמשק. גורם ממשלתי בסוריה מסר על הריגתם של 200 מורדים באזור חומס.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 6 שוטרים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. מקור נוסף מסר כי את ההתקפה ביצע שוטר שהזדהה עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים ליד הגבול עם אפגניסטן.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות חמושות הפועלות בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: דוברי ארגון הטרור "אל-שבאב" הפועל בסומליה מסרו כי בארבעת החודשים האחרונים הם כרתו את ראשיהם של 127 פקידים ממשלתיים בדרגים שונים הפועלים בשם ממשלת סומליה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 באפריל 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם בהשתלטות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" על עיירה הנמצא בצפון ניגריה. חברי הארגון הצליחו להשתלט גם על הדרכים הראשיות המובילות לעיירה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 21, 2013

160 הרוגים בסוריה; 17 הרוגים בניגריה; 15 מועמדים לבחירות נהרגו בעיראק; 12 הרוגים בפקיסטן; 7 אזרחים נהרגו באפגניסטן; טרוריסט מוסלמי נהרג בסומליה; איש כוחות-האו"ם נהרג בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים היו בתימן, במאלי, בסודאן, בלבנון, באלג'יריה, בסומליה, באפגניסטן, בצפון הקווקז, בקשמיר ובדרום-הפיליפינים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתם של 160 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים ומקורות ממשלתיים בסוריה מסרו לאורך כל היממה האחרונה על קרבות קשים באזור מחוז חומס ליד הגבול עם לבנון, בין כוחות-הביטחון וכנופיות "השביחה" לבין המורדים הפועלים להפלת משטרו של אסד. במהלך הימים האחרונים נהרגו בקרבות הללו עשרות בני-אדם. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הרס שיטתי של תשתיות אזרחיות בידי כוחות הצבא הנאמנים למשטר – סוריה נוקטת במדיניות של "אדמה חרוכה" בכל האזורים בהם קיימת שליטה מסוימת של המורדים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתם של 7 אזרחים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטית-מתאבדת מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון-מערב פקיסטן. עוד נמסר על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של פצצות מרגמה שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר פשוואר.
--
עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתם של 15 מועמדים לבחירות המקומיות בעיראק במהלך התקופה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הריגתם של יותר מ-200 אזרחים בפיגועי ראווה במהלך התקופה הנדונה בעשרות פיגועים שהתבצעו בעיראק בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מארגון "אל-שבאב" בעת ניסיון להטמין מטען-חבלה באזור העיר מוגדישו.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים באו"ם מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתו של חייל המשרת בכוחות האו"ם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים במזרח דארפור.
--
ניגריה – טרור אתני: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-20 באפריל 2013 על הריגתם של 17 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין שתי מיליציות אתניות חמושות הפועלות במרכז ניגריה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 20, 2013

100 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בדרום-סודאן; 13 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 9 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים בקניה בפיגוע אסלאמי; 5 הרוגים בארה"ב בטרור אסלאמי; 3 הרוגים בניגריה; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים היו במאלי, בתימן, בדארפור, בלבנון, בעיראק, בפקיסטן, באלג'יריה ובצפון-הקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים בסוריה מסרו על הריגתו של בכיר מירי של מתנקשים הפועלים באזור דמשק. כמו כן נמסר על הריגתם של עשרות בני-אדם בשורה ארוכה של פיצוצים והפצצות אוויריות שהיו באזור דמשק, חאלב, חומס, אידליב, דיר אל-זור, דרעא וליד הגבול המשותף עם לבנון.
--
ארה"ב – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של 3 אזרחים, שוטר וטרוריסט מוסלמי מצפון-הקווקז שפעל יחד עם אחיו באירוע הטרור שהתבצע במהלך המרתון של בוסטון שנערך ב-15 באפריל 2013. השניים הפעילו 2 מטעני-נפץ שגרמו להריגתם של 3 אזרחים. בעקבות מרדף שנערך אחריהם נהרג שוטר וכן אחד מהאחים הטרוריסטים. לאחר מרדף ממושך נלכד הטרוריסט המוסלמי, בן ה-19, שנותר בחיים בידי כוחות-הביטחון של בוסטון.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של 13 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. השוטרים נרצחו בשנתם בהתקפת פתע של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שתקפו בסיס משטרתי קטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם מירי של פצצות רגמה שנורו לעבר עולי-רגל שיעים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. בעקבות מערכת החירות המקומית המתקיימת בעיראק בימים האחרונים, ארגון אל-קאעידה מגביר את התקפותיו של אזרחים ועל מתחמים ממשלתיים.
--
קניה – טרור אסלאמי – סומליה; מקורות תקשורתיים בקניה מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל באזור הגבול המשותף בין קניה לסומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בקרבות קטלניים בין כוחות הממשלה לבין מורדים הנתמכים בידי ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר. מקורות נוספים מסרו כי כוחות הממשלה פעלו כנקמה על פגיעה בחבריהם, וכתוצאה מכך נהרגו אנשים חפים-מפשע.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתו של כומר נוצרי ביד טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". כמו כן נמסר על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים קטלניים בין שתי מיליציות שבטיות חמושות.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-19 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 19, 2013

120 הרוגים בסוריה; 32 הרוגים בעיראק; 13 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; הרוג בניגריה בפיגוע של מכונית-תופת; 4 אנשי חיזבאללה שנהרגו בסוריה הובאו לקבורה בלבנון; 2 טילים נורו לעבר ישראל; קרבות בתימן, בסומליה, במאלי, בלוב, בסודאן ובטריפולי שבלבנון;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. גורמים נוספים מסרו על קרבות והפגזות באזור דמשק, חומס, דרעא, חאלב ודיר אל-זור. כמו כן נמסר מפי מקור נוצרי על הריגתם של יותר מ-1,000 נוצרים במלחמת האזרחים וכי כ-2 מיליון בני-אדם נאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות הקרבות הקשים. כ-7 מיליון סורים זקוקים לסיוע בשל מלחמת-האזרחים המתחוללת בסוריה מאס חודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם (מתוכם היו 4 חיילים) בפעולות טרור של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר מפי מקור תקשורתי על הריגתם של 2 עובדי סיוע מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בפקיסטן בדרום ווזיריסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בשורה של פעולות טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של 27 בני-אדם ועל פציעתם של 50 נוספים בפיגוע תופת שהתבצע בבית-קפה בבגדאד בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר הריגתם של 5 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים בפיגוע שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בארה"ב מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שהערך בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-18 באפריל 2013 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון ניגריה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-18 באפריל 2013 על הבאתם לקבורה בלבנון של 4 אנשי חיזבאללה שנהרגו בסוריה בקרבות עם המורדים המתנגדים לנשיא בשאר אל-אסד. מקורות נוספים מסרו על כ-700 אנשי חיזבאללה הנמצאים באזור חומס כדי להילחם נגד המורדים הפועלים נגד הנשיא בשאר אל-אסד.
--
ישראל – טרור – רצועת-עזה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-18 באפריל 2013 על ירי של 2 טילים שנורו לעבר ישראל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים מרצועת-עזה. לא נגרם נזק רב.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, April 18, 2013

90 הרוגים בסוריה; 19 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים בניגריה בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים; שוטר נהרג בתאילנד; 3 טילים נורו לעבר אילת ממצרים;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-17 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. כמו כן נמסר מפי מקורות מקומיים בדמשק על הריגתם של 12 בני-אדם בהפגזות של הצבא הסורי במחוז חומס ליד הגבל הלבנוני. במקומות רבים בסוריה נערכו עימותים קטלניים בין קבוצות מורדים לבים ארגוני טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. במהלך היום השלטונות הרשמיים של סוריה ציינו את יום עצמאותה ה-67 של המדינה החל ב-17 באפריל בכל שנה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-17 באפריל 2013 על הריגתם של 19 בני-אדם בהתקפות טרור שנערכו בכל רחבי אפגניסטן בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-17 באפריל 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו בזמן עריכת עצרת פוליטית.
--
ניגריה – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-17 באפריל 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-17 באפריל 2013 על הריגתו של שוטר מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד. מקור נוסף מסר על מציאתם של מטען-דמה וסיסמאות המקשרות את המעשה לטרוריסטים מוסלמים שיש להם קשר למלזיה.
--
ישראל – טרור - מצרים: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-17 באפריל 2013 על ירי של 3 טילים לעבר ישראל שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים ממצרים. לא נגרם נזק רציני ולא היו נפגעים בנפש.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, April 17, 2013

100 הרוגים בסוריה; 27 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; 6 הרוגים בדארפור; 8 הרוגים בעיראק;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-16 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-16 באפריל 2013 על הריגתם של 5 מאנשי כוחות-הביטחון של אפגניסטן מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר מפי מקורות צבאיים על הריגתם של 22 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-16 באפריל 2013 על הריגתם של 4 חיילים ו-2 אזרחים בשני פיגוע טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 באפריל 2013 על הריגתם 8 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה באזור העיר נג'אף. ביומיים האחרונים נהרגו בעיראק לפחות 75 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בדארפור מסרו ב-16 באפריל 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בקרבות בין מורדים לחיילים באזור דרום דארפור.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 16, 2013

130 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 5 בני-אדם נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיליפינים; 2 הרוגים בפקיסטן; טרוריסט בכיר נהרג בלוב;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים שהיו ברחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הפצצות אוויריות בדרום סוריה ביישובים כורדיים וכן בצפון סוריה שם מרוכזים אלפי מורדים הפועלים נגד המשטר. מקורות נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של 2,300 בני-אדם שנרצחו מעינויים לאחר שנעצרו בידי שלטונות הביטחון. לפחות 10 בני-אדם נהרגו בקרבות בצפון סוריה בין מורדים לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. 50 הרוגים נוספים ביו במהלך קרבות בין כנופיות "השביחה" לבין מורדים הפועלים במרכז סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של לפחות 11 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעילות צבאית יזומה. כמו כן נמסר כי בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו בעת כינוס מפלגתי שנערך בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של 50 בני-אדם ועל פציעתם של 300 נוספים בסדרה של פיצוצים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה במהלך מערכת הבחירות המקומית שנערכה ברחבי עיראק.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט אסלאמי בכיר שפעל כנראה במסגרת ארגון טרור המסונף לארגון אל-קאעידה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-15 באפריל 2013 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" הפועל בדרום הפיליפינים בהיתקלות עם חיילים הפועלים באזור. מקורות נוספים מסרו על פציעתם של 3 חיילים במהלך ההיתקלות עם הטרוריסטים המוסלמים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלעMonday, April 15, 2013

115 הרוגים בסוריה; 34 הרוגים בסומליה; 14 הרוגים בעיראק; 11 הרוגים בפקיסטן; 11 הרוגים בניגריה; איש-מודיעין נהרג בתימן; 30 חיילים מצ'אד נהרגו במלחמה במאלי;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-115 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על עשרות הרוגים בהפצצות של הצבא הסורי על יישובים אחדים הנמצאים בצפון סוריה. כמו כן נמסר על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה שהשתתפו בקרבות נגד המורדים הפועלים באזור העיר חומס. גורמים במפרץ-הפרסי מסרו על 1,000 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה המסייעים לאסד המלחמה נגד ההתקוממות העממית נגד משטרו. גורמים מקומי בסוריה מסר על הריגתם של 10 ילדים בהפצצה של הצבא הסורי על שכונות בלב דמשק.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם בשתי התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו נגד אנשי כוחות-הביטחון.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של 14 בני-אדם מפיצוץ של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק ובמרכזה. מקור נוסף מסר כי מטרת הפיגוע המרכזי בצפון עיראק הייתה מועמד לתפקיד פוליטי שנהרג יחד עם שלושת מלוויו.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתו של איש-מודיעין בכיר בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של 34 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" על מתחם ממשלתי הנמצא באזור העיר מוגדישו. בשנה האחרונה חלה ירידה בהיקף ההרוגים בפעולות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור מוגדישו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין מוסלמים נוצרים במרכז ניגריה.
--
מאלי – טרור – צ'אד: מקורות צבאיים בצ'אד מסרו ב-14 באפריל 2013 על הריגתם של 30 חיילים מצ'אד במלחמה נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שהצליחו להשתלט על כל צפון מאלי. צ'אד ומדינות אפריקאיות נוספות יחד עם כוח צבאי צרפתי מסייעים לממשלת מאלי להילחם נגד הטרוריסטים המוסלמים הפועלים בצפון מאלי. עד כה נהרגו במלחמה מאות טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה – מאז חודש ינואר 2013.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 14, 2013

100 הרוגים בסוריה; 13 חיילים נהרגו באפגניסטן; 10 הרוגים בפקיסטן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 2 הרוגים בסומליה; הרוג בלבנון; שוטר נהרג בקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתם של 100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של 12 מורדים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון בצפון-מערב סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתם של 13 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים במחוז קונאר.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באוטובוס אזרחי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
סומליה – צבא: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתם של 2 אזרחים מירי של חיילים אתיופיים הפועלים במרכז סומליה בשם ממשלת סומליה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתו של שוטר מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-13 באפריל 2013 על הריגתו של אדם אחד בקרבות בין נאמני אסד לבין מתנגדיו הפועלים באזור העיר טריפולי שבלבנון.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 13, 2013

150 הרוגים בסוריה; 19 הרוגים בפקיסטן; 16 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בניגריה; 3 חיילים מצ'אד נהרגו במאלי בפיגוע התאבדות; 2 הרוגים בסודאן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים ועימותים קטלניים שהיו בכל הערים המרכזיות של סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – פקיסטן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 13 אפגאנים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן על עמדת ביקורת פקיסטנית ליד הגבול המשותף. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 9 חיילים ו-7 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעולה צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב המדינה. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל במסגד שיעי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר בעקובה.
--
סודאן – טרור - קורדופאן: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של פצצות מרגמה שנורו לעבר דרום-קורדופאן – אזור השואף להתנתק מסודרן האסלאמית של ממשלת חרטום.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 9 שוטרים ואזרחים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" על תחנת משטרה הנמצאת בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור – צ'אד: מקורות צבאיים במאלי מסרו ב-12 באפריל 2013 על הריגתם של 3 חיילים מצ'אד בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון מאלי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 12, 2013

90 הרוגים בסוריה; 22 הרוגים באפגניסטן; 17 הרוגים בפקיסטן; 4 מאנשי כוחות-הביטחון נהרגו בעיראק; 4 קנייתים נהרגו בדרום-סודאן: 4 הרוגים בניגריה בפיגוע אסלאמי; 2 הרוגים בלוב; 2 חיילים נהרגו בתאילנד בפיגוע אסלאמי; איש כוחות-הביטחון נהרג בקשמיר; 4,300 הרוגים בהפצצות אוויריות בסוריה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 57 בני-אדם בהתקפה של הצבא הסורי על יישוב השוכן באזור דרעא בדרום סוריה. עוד נמסר כי חלק מההרוגים נרצחו בדם-קר בידי חיילי אסד. מקורות נוספים מסרו כי בהפצצות האוויריות של הצבא הסורי על מרכזי אוכלוסייה אזרחית נהרגו לפחות 4,300 בני-אדם במהלך השנתיים האחרונות. עוד עשרות-אלפי בני-אדם נעדרים מאז שהחלה מלחמת האזרחים בחודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 11 ילדים, 4 נשים ו-7 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפות של כוחות נאט"ו שנערכו במחוז קונאר.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן וחייל אחד בפעילות צבאית שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. עוד נמסר על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים בשל התנגדותם של ארגוני הטרור ליוזמה של הממשלה להעניק את חיסון למחלת הפוליו לאוכלוסיה המקומית.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 3 חיילים ושוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
קניה – טרור – דרום-סודאן: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 4 קנייתים בדרום-סודאן מירי של טרוריסטים המקבלים סיוע ממשלת חרטום האסלאמית של סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועל בצפון ניגריה.
--
לוב – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות מוסלמיות הפועלות בדרום-מזרח לוב.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתו של איש כוחות-הביטחון מפיצוץ של רימון-יד שכנראה הושלך בידי טרוריסט מוסלמי בחבל קשמיר.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-11 באפריל 2013 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, April 11, 2013

110 הרוגים בסוריה; 7 הרוגים בדרום סודאן; 5 הרוגים בניגריה; 5 ילדים נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים נוספים בתימן; חייל נהרג בפיליפינים בפיגוע טרור אסלאמי;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של כ-110 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של אנשים נוספים במהלך הפצצה של מרגמות על הרובע הנוצרי בדמשק. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הפצצות כבדות של הצבא הסורי על ערים מרכזיות הנמצאות בחלקן תחת השליטה של המורדים ושל טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. ארגונים לזכויות אדם מסרו כי ההפצצות האוויריות של הצבא הסורי גרמו לאלפי הרוגים. ארגונים נוספים בסוריה מסרו כי ביומיים האחרונים נהרגו יותר מ-300 בני-אדם.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של 5 ילדים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעולים בדרום אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של שוטר ושני ילדים בשני פיגועי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה בפקיסטן. מקורות נוספים מסרו כי 2 הילדים נהרגו מהשלכת רימון-יד בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים במחוז קוייטה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם נוספים בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תימן.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם במהלך ההתקפה שבה נהרגו 5 חיילי או"ם ביממה הקודמת. את ההתקפה ביצעו טרוריסטים המקבלים תמיכה ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר.
--
ניגריה – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתם של לפחות 5 בני-אדם בהתקפות של שבטים מוסלמים על שבטים אחרים העוסקים בחקלאות. מקורות נוספים מסרו כי בתקופה האחרונה נהרגו בעימותים הללו לפחות 45 בני-אדם.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-10 באפריל 2013 על הריגתו של חייל בפיגוע של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום הפיליפינים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, April 10, 2013

90 הרוגים בסוריה; 130 הרוגים בפקיסטן; 80 חיילים ואזרחים נהרגו בדארפור; 16 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בתימן; 5 חיילי או"ם נהרגו בדרום-סודאן; 5 הרוגים בקווקז; 2 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 450 בני-אדם נהרגו בעיראק בחודש מרס 2013;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של לפחות 90 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות בתוך סוריה מסרו על קרבות קשים עם כוחות האופוזיציה לטרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה הפועלים לצד המשטר הסורי של בשאר אל-אסד. כמו כן נמסר כי בקרבות הללו היו נפגעים רבים משני הצדדים.
--
אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו בהתרסקות מסוק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 16 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 30 חיילים ו-100 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. ב-8 באפריל נמסר על הריגתם של 53 חיילים וטרוריסטים מוסלמים, אולם מספר הנפגעים עלה בעקבות התרחבות הקרבות באזור.
--
עיראק – טרור: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-450 בני-אדם בחודש מרס 2013 בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים לכוחות הצבא במרכז תימן.
--
דרום-סודאן – או"ם: מקורות באו"ם מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 5 חיילי או"ם מירי של טרוריסטים הפועלים בדרום-סודאן בהשראת ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר הפועלת בסודאן.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 18 חיילים של הצבא הסודאני בהיתקלות עם מורדים הפועלים בצפון חבל דארפור. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 80 בני-אדם נהרגו במהלך היום החמישי של הקרבות המתחוללות באזור.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים בסוריה מסרו ב-9 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 9, 2013

116 הרוגים בסוריה; 53 הרוגים בפקיסטן; 20 הרוגים באפגניסטן; 15 הרוגים בניגריה; 4 הרוגים בעיראק; טרוריסט מוסלמי נהרג בקווקז;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתם של 116 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 20 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בדמשק. כמו כן נמסר מפי מקורות באופוזיציה הסורית כי ממהלך השנתיים האחרונות נהרגו כ-9,000 חיילים ואנשי כוחות-הביטחון במלחמת-האזרחים המתחוללת בסוריה מאז חודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתם של 11 ילדים בהפצצה של כוחות נאט"ו שפעלו באזור מחוז קונאר. כמו כן נמסר על הריגתם של 9 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר קאבול.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ו-23 חיילים בפעולה צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל באזור מחוז חייבאר.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בצפון עיראק בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
ניגריה – טרור: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-8 באפריל 2013 על הריגתם של 15 שוטרים מירי של טרוריסטים הפועלים בדרום ניגריה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 8, 2013

100 הרוגים בסוריה; 11 הרוגים בעימותים בין מוסלמים לנוצרים בניגריה; 6 אמריקאים נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים בפקיסטן; 2 חיילים נהרגו בעיראק; חייל נהרגו בתימן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים בסוריה מסרו ב-7 באפריל 2013 על הריגתם של בין 80 ל-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה.
--
אפגניסטן – נאט"ו – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-7 באפריל 2013 על הריגתם של 6 אמריקאים – מהם לפחות 3 חיילי נאט"ו – בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-7 באפריל 2013 על הריגתם של 3 שיעים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן המתנגדים לנוכחותם של שיעים בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-7 באפריל 2013 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-7 באפריל 2013 על הריגתו של חייל בעימותים קטלניים עם מורדים מוסלמים חמושים הפועלים בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-7 באפריל 2012 על הריגתם של 11 בני-אדם בעימותים קטלניים בין מוסלמים לנוצרים במרכז ניגריה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 7, 2013

100 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בדרום-סודאן; 25 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים במצרים; 5 הרוגים באפגניסטן; 3 הרוגים בפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מאידך, מקורות נוספים מסרו על הריגתם של כ-50 בני-אדם במהלך היממה האחרונה בכל רחבי סוריה. מקורות כורדיים מסרו על הריגתם של לפחות 15 בני-אדם בהפצצה אווירית של הצבא הסורי על הרוע הכורדי הנמצא בעיר חאלב.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בדרום אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם בשתי תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של 25 בני-אדם ועל פציעתם של 80 נוספים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו במהלך כינוס פוליטי.
--
מצרים – טרור אתני: מקורות תקשורתיים במרצים מסרו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפות של מוסלמים על נוצרים המתגוררים באזור העיר קהיר.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסאו ב-6 באפריל 2013 על הריגתם של 70 בני-אדם בפעולות צבאיות יזומות של דרום-סודאן נגד מורדים הנתמכים בידי ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר מסודאן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 6, 2013

130 הרוגים בסוריה; 14 טרוריסטים מוסלמים ו-4 חיילים נהרגו בפקיסטן; 8 הרוגים בעימותים קטלניים בין מוסלמים להינדים בבורמה; 5 הרוגים בעיראק; 2 הרוגים בתאילנד מטרור אסלאמי; שוטר נהרג באפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים: מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם ביום נוסף של קרובת ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. במהלך היום נהרגו 5 בני-אדם מירי של פצצות מרגמה על מרכז דמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתו של שוטר מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידיד טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ו-4 חיילים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתו של פוליטיקאי בכיר ומאבטחו מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד. מאז שנת 2004 נהרגו בדרום תאילנד יותר מ-5,000 בני-אדם בפעולות טרור של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור.
--
בורמה – אלימות אתנית: מקורות תקשורתיים בבורמה מסרו ב-5 באפריל 2013 על הריגתם של 8 הינדים בעימותים קטלניים שפרצו פעם נוספת בין מוסלמים להינדים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע