Saturday, May 31, 2014

65 הרוגים בסוריה; 35 הרוגים בניגריה; 30 הרוגים בעיראק; 12 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בגבול לוב-צ'אד; 3 הרוגים בסומליה; הרוג במצרים; הרוג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסומליה, בתימן, בפקיסטן, בסומליה, בסודאן, במאלי, במצרים, בסוריה, בעיראק ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 15 כורדים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סוריה. גורמים נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים נפגעו בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי. עוד נמסר כי מאז תחילת שנת 2014 נהרגו כ-2,000 בני-אדם משימוש בחביות-נפץ על-ידי הצבא הסורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתם של 30 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסאו ב-39 במאי 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם כולל טרוריסטים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-30 במאי 2014 על הוצאתם להורג של 3 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב באשמת ריגול למען גורמים זרים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתם של 35 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" על ישובים בצפון ניגריה.
--
צ'אד – טרור – לוב: מקורות תקשורתיים בצ'אד מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתם של 10 חיילים מצ'אד בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שהגיעו מלוב.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-30 במאי 2014 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור חבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, May 30, 2014

70 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בעיראק; 25 שוטרים וחיילים נהרגו בניגריה; 10 נוצרים נהרגו ברפובליקה של מרכז אפריקה; 5 חיילים נהרגו בפקיסטן; 4 הרוגים באפגניסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; חייל נהרג במצרים; 50 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בהתקפות צבאיות קשות של הצבא הסורי שנערכו במקומות אחדים ברחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על הרוגים רבים בקרב המורדים ובקרב ארגוני הטרור האסלאמיים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. גורמים תקשורתיים סוריה מסרו על כ-40 מורדים הרוגים בקרבות עם הצבא הסורי הפועל באזור חאלב. כמו כן נרשמו פיגועי טרור רבים בכל רחבי סוריה גרמו לנפגעים נוספים במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים רבים בעיראק מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתו של חייל מצרי מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סיני.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים ברפובליקה של מרכז אפריקה מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים על כנסייה נוצרית בעיר בנגוי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 5 חיילים מפיצוץ של מוקש שהוטמן כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן הפועל בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בניגריה מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 13 שוטרים ו-12 חיילים בהתקפות קטלניות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון נגריה.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים רשמיים באלג'יריה מסרו ב-29 במאי 2014 על הריגתם של 50 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה מאז תחילת שנת 2014 בקרבות עם כוחות-הביטחון של אלג'יריה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, May 29, 2014

90 הרוגים בסוריה; 54 הרוגים בניגריה; 35 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים נוספים בתימן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 7 הרוגים בפקיסטן; 4 שוטרים נהרגו בטוניסיה; 3 חיילים נהרגו בטורקמניסטן; טורקי נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בסודאן, בתימן, בניגריה, בסומליה, בלוב, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות רשמיים בסוריה ומקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של לפחות 20 אזרחים ו-70 מורדים בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי שנערכה במהלך היומיים האחרונים במקומות אחדים ברחבי סוריה. מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים נוספים מארגון "חיזבאללה" בקרבות בסוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 35 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
טורקמניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בטורקמניסטן מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 3 חיילים בהיתקלות קטלנית עם טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו מהגבול האפגאני. האירוע התרחש ב-24 במאי 2014.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם (כולל חיילים) בשתי התקפות טרור של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. בין ההרוגים היה רופא אמריקאי ששורה למוות בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 5 חיילים ו-5 טרוריסטים מוסלמים בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתו של אזרח טורקי מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 54 שוטרים וחיילים בסדרה של התקפות טרור שנערכו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
טוניסיה – טרור: מקורות תקשורתיים בטוניסיה מסרו ב-28 במאי 2014 על הריגתם של 4 שוטרים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה שהגיעו דרך הגבול האלג'ירי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, May 28, 2014

50 הרוגים בסוריה; 44 הרוגים באפגניסטן; 25 הרוגים בתימן; 21 הרוגים בסומליה; 23 הרוגים בעיראק; 4 הרוגים בפקיסטן; 4 חיילים נהרגו בניגריה; 2 חיילים נהרגו בקניה; עיתונאי נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסומליה, בתימן, בסודאן, בלוב, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים מקומיים בסוריה ממשיכים למוסר על קרבות קשים באזור דרעא ועל מספר רב של חיילים סורים הרוגים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק. כמו כן נמסר על הריגתם של 13 בני-אדם מפיגוע של מחבל מתאבד שפעל במסגד שיעי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 44 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בקרבות בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים ו-5 חיילים בקרבות בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון המדינה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעולה צבאית יזומה שנערכה בדרום סומליה. כמו כן נמסר כי במהלך הפעולה נהרגו 3 משקיפי-או"ם וכן 5 חיילים סומלים.
--
קניה – טרור: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 2 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו מהגבול הסומלי.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתם של 4 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוק חראם" הפועלים בצפון המדינה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-27 במאי 2014 על הריגתו של עיתונאי מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
==
ד"ר יוחאי סלע


Tuesday, May 27, 2014

60 הרוגים בסוריה; 50 חיילים נהרגו במאלי; 25 הרוגים בעיראק; 25 הרוגים בניגריה; 15 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בתימן; 5 הרוגים בקשמיר; 2 הרוגים בג'יבוטי; חייל או"ם נהרג בדארפור; 200 הרוגים נוספים בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בפיליפינים, בסודאן, בניגריה, בלוב, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה באזור העיר חומס.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 25 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן לבין מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלים ליד הגבול עם פקיסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של לפחות 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן. מקורות עצמאיים בפקיסטן מסרו כי במהלך הימים האחרונים נהרגו יותר מ-200 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוזות אחדים ברחבי פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 9 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן. גורמים תקשורתיים נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו חיילים.
--
ג'יבוטי – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בג'יבוטי מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים. המסעדה הייתה ידועה כמקום מפגש בינלאומי.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים או"ם מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתו של חייל או"ם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 25 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו במרכז מסחרי בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור: מקורות רשמיים במאלי מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 50 חיילים בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים שהתבצעו בצפון מאלי במהלך התקופה האחרונה.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-26 במאי 2014 על הריגתם של 3 חיילים הודים ו-2 טרוריסטים מוסלמים שהיתקלות קטלנית שהייתה באזור חבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, May 26, 2014

100 הרוגים בסוריה; 28 הרוגים בניגריה; 15 הרוגים בעיראק; 11 הרוגים נוספים בסומליה; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 8 שוטרים נהרגו בפקיסטן; 3 הרוגים בתאילנד בפיגוע אסלאמי; 2 הרוגים בלוב; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסיני; 2 טרוריסטים נוספים נהרגו בקווקז; הרוג רביעי בפיגוע בבריסל; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בלבנון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו על כ-50 הרוגים בקרבות בין שני ארגוני טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון-מזרח סוריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 20 אנשי מליציית "השביחה" הפועלת למען המשטר העלווי של בשאר אל-אסד. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של אזרחים רבים בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי הנערכת בערים המרכזיות.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים שונים בעיראק מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר בגדאד.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל טרם זמנו. האירוע התרחש בצפון סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 8 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן הפועלים בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם נוספים (כולל טרוריסטים) בפיגוע שהתבצע ליד הפרלמנט הסומלי השוכן באזור העיר מוגדישו. בסך הכל נהרגו בפיגוע 18 בני-אדם.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 28 בני-אדם בהתקפה על שלושה כפרים בצפון ניגריה שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בהתקפה של ירי של טילים שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים נוספים בהיתקלות עם כוחות הביטחון של רוסיה הפועלים בצפון הקווקז. ביממה אחרונה נהרגו לפחות 7 טרוריסטים מוסלמים.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-25 במאי 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם ועל פציעתם של 12 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, May 25, 2014

100 הרוגים בסוריה; 36 טרוריסטים נהרגו באפגניסטן; 31 הרוגים בתימן; 28 הרוגים בסודאן; 17 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 7 הרוגים בסומליה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; 3 הרוגים בבלגיה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 2 חיילים נהרגו בטוניסיה; 2 הרוגים במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו במאלי, בתימן, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בחרבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-50 מורדים בקרבות ם הצבא הסורי. כמו כן נמסר על הרוגים נוספים בפעילות טרוריסטים של ארגונים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בהתקפות על עולי רגל שיעים שנפגעו בסדרה של פעולות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
בלגיה – טרור: מקורות תקשורתיים בבלגיה ובישראל מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם – שניים מהם ישראלים – בפיגוע ירי שהתבצע בידי טרוריסטים מקומיים שתקפו את המוזיאון היהודי בבריסל.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 36 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיצוצים של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 16 חיילים ו-15 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהתקפות יזומות של הארגון נגד כוחות-הביטחון של תימן הפועלים בדרום המדינה.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעל ליד הפרלמנט באזור העיר מוגדישו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 28 בני-אדם בקרבות בין שני מיליציות חמושות הפועלות באזור מחוז קורדופן השואף להתנתק ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאים בטוניסיה מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים בין כוחות הביטחון של חברי תנועת "האחים המוסלמים".
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-24 במאי 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון של רוסיה הפועלים בצפון הקווקז.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, May 24, 2014

60 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בעיראק; 30 הרוגים בניגריה; 20 חיילים נהרגו במאלי; 12 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בדארפור;  6 הרוגים בתימן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2 הרוגים בטורקיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בלבנון, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-23 במאי על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברחבי סוריה במהלך היממה אחרונה. מקורות בלבנון מסרו על הריגתם של 22 בני-אדם מירי של מרגמות שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים במהלך עצרת בחירות שהתקיימה בדרום סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות באזור דרעא, אידליב, דיר אל-זור וחאלב.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 40 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון טל-קאעידה על עולי-רגל שיעים. מקורות נוספים בעיראק מסרו כי במהלך ההתקפות האלה נפצעו יותר מ-100 בני-אדם נוספים.
--
אפגניסטן – טרור – אפגניסטן; מקורות תקשורתיים וצבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם כולל 4 טרוריסטים מוסלמים בסדרה של פעולות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית שנערכה בסיני. בין ההרוגים היה מפקד בכיר שאחראי על ירי של טילים לעבר העיר אילת.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם כולל 5 טרוריסטים מוסלמים בסדרה של פעולות טרור ופעולות צבאיות יזומות שנערכו בידי הצבא הפקיסטני במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 9 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון של סודאן לבין טרוריסטים מקומיים הפועלים באזור דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים ניגריה מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 30 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" על כפר בצפון ניגריה. מקורות נוספים מסרו כי הכפר נהרס כולו במהלך ההתקפה הרצחנית.
--
מאלי – טרור: מקורות צבאיים במאלי מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 20 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים משבטי הטוארג הפועלים בצפון מאלי.
--
טורקיה – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-23 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם במהלך עימותים קטלניים בין כוחות הביטחון של טורקיה לבין מפגינים שיצאו למחות נגד ארדואן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, May 23, 2014

100 הרוגים בסוריה; 44 הרוגים בתימן; 31 הרוגים בסין בפיגוע אסלאמי; 30 הרוגים נוספים בניגריה; 22 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 17 הרוגים בעיראק; 16 חיילים נהרגו בסודאן; 15 הרוגים נוספים בפקיסטן; 3 חיילים נהרגו במאלי; 3 הרוגים בלוב; 2 הרוגים במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלבנון, במצרים, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערבים מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו רוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 50 טרוריסטים מוסלמים שנפגעו במהלך פעולה צבאית יזומה של הצבא הסורי. כמו כן נמסר על השתלטותו של הצבא הסורי על- בית-כאלה מרכזי בעיר חאלב שהיה בידי המורדים.
--
סין – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בסין מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 31 בני-אדם ועל פציעתם של 100 נוספים בסדרה של פיגועי תופת שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בשוק הומה אדם במחוז שינצ'יאנג. מקורות תקשורתיים בסין מסרו על עדויות קשות מאוד מזירת הפיגועים. בחודש מרס 2014 נהרגו בסין 29 בני-אדם בפיגוע דקירה המוני שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים ממחוז שינצ'יאנג. בחודש אוקטובר 2013 נהרגו 5 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בעיר בייג'ינג. על-פי עדויות אחדות במהלך השנים האחרונות נהרגו מאות בני-אדם בעימותים קטלניים בין כוחות-הביטחון של סין לבין מוסלמים רדיקליים הפועלים במחוז שינג'יאנג.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 22 שוטרים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים נוספים בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור ווזיריסטן. במהלך ההתקפה האחרונה נהרגו לפחות 75 בני-אדם – רובם טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 44 בני-אדם (כולל 9 חיילים) בקרבות בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון המדינה.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 16 חיילים סודאנים בקרבות עם מורדים הפועלים במדינת הנילוס הכחול.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 30 בני-אדם נוספים בהתקפה שהתבצעה במהלך היממה הקודמת בצפון ניגריה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". בשבוע האחרון נהרגו כ-200 בני-אדם בהתקפות טרור של ארגון "בוקו חראם".
--
מאלי – טרור: מקורות תקשורתיים במאלי מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 3 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים משבטי הטוארג הפועלים בצפון מאלי.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם במהלך קרבות שהיו באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-22 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם "האחים המוסלמים".
==
ד"ר יוחאי סלע


Thursday, May 22, 2014

60 הרוגים בסוריה; 60 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 50 הרוגים בסומליה; 17 הרוגים בניגריה; 15 הרוגים באפגניסטן; 13 הרוגים בעיראק; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 3 חיילים נהרגו בתימן; 2 הרוגים בדרום-סודאן; מהנדס סיני נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסודאן, בניגריה, בתימן, בסומליה, במצרים, בלבנון, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערבים מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 8 ילדים בהפצצות של הצבא הסורי על עיירה במחוז חאלב. קרבות נוספים ופיגועים נרשמו לאורך כל היממה האחרונה במקומות רבים ברחבי סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 13 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בהתקפה אווירית של הצבא המצרי הפועל בצפון סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. מקורות נוספים באפגניסטן מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 11 שוטרים שנפגעו מירי ממארב שטמנו להם טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 60 בני-אדם בהתקפה אווירית יזומה של הצבא הפקיסטני על בסיסי טרור של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן הפועלים בצפון ווזיריסטן. רבים מההרוגים היו אזרחים חפים-מפשע.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 3 חיילים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 50 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בהתקפה אווירית של כוחות האיחוד-האפריקאי הפועלים בסומליה לטובת ממשלת סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור מחוז אביי שבצפון המדינה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון ניגריה. ההתקפה הזו באה כיממה לאחר הריגתם של כ-120 בני-אדם מפיצוץ של שתי מכוניות-תופת שהופעלו באזור העיר ג'וס.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-21 במאי 2014 על הריגתו של מהנדס סיני מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, May 21, 2014

120 הרוגים בסוריה; 120 הרוגים בניגריה; 35 הרוגים בעיראק; 27 הרוגים בתימן; 23 הרוגים באפגניסטן; 12 חיילים נהרגו בקניה בפיגוע אסלאמי; 8 הרוגים בפקיסטן; 3 חיילים נהרגו במצרים; 2 הרוגים בסומליה; 10,000 בני-אדם נהרגו בסוריה בחודשיים האחרונים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בניגריה, בסומליה, בסודאן, בפיליפינים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. גורמים אופוזיציה בסוריה מסרו כי בחודשיים האחרונים נהרגו בסוריה יותר מ-10,000 בני-אדם. עוד נמסר כי מספר ההרוגים הממוצע ליום בסוריה מגיע ל-150 הרוגים מדי יום ביומו. מקורות תקשורתיים מקומיים בסוריה מסרו על קרבות כבדים מאוד היו באזור העיר דרעא בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים שגרמו לעשרות הרוגים במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הרוגים רבים נוספים בקרבות באזור העיר חאלב בעקבות מבצעים צבאיים יזומים של הצבא הסורי נגד כוחות המורדים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מקורות מקומיים בעיראק מסרו על הריגתם של 11 חיילים עיראקים שנתפסו, עונו ונרצחו לאחר מכן בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון א-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר פלוג'ה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 120 בני-אדם ועל פציעתם של 200 נוספים מפיצוץ של שתי מכוניות-תופת שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו באזור העיר ג'וס.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים שונים באפגניסטן מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של לפחות 23 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים ופעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בכל רחבי אפגניסטן. מקורות נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 חיילים בפעילות צבאית נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 27 בני-אדם בקרבות קשים בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן. בשנים האחרונות נהרגו מאות רבות של בני-אדם העימותים הללו.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בקניה סמרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 12 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו באזור הגבול המשותף עם סומליה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-20 במאי 2014 על הריגתם של 3 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם האחים המוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר ליד אוניברסיטת אל-אזהאר.
==

ד"ר יוחאי סלע