Wednesday, April 30, 2014

50 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 59 הרוגים בניגריה; 57 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בדארפור; 3 הרוגים בלוב; 2 שיעים נהרגו בתימן; הרוג בלבנון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במצרים, בלוב, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של 12 בני-אדם באזור דמשק. מקורות תקשורתיים נוספים מסרו על קרבות בין ארגוני טרור אסלאמיים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים שהגיעו מגרמניה כדי להצטרף למלחמה נגד המשטר הסורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגן אל-קאעידה. כמו כן נמסר כי בין ההרוגים היו לפחות 30 כורדים שהתכנסו לאירוע פוליטי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 57 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ועל פציעתם 84 נוספים במבצע צבאי יזום שנערך נגד הארגון.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 59 בני-אדם בקרבות בין מיליציות אסלאמיות לבין תושבים נוצרים במרכז ניגריה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בקרבות עם כוחות הביטחון שפעלו באזור מחוז חייבאר.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 2 שיעים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון תימן.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בצפון דארפור מירי של טרוריסטים מקומיים הפועלים באזור.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-29 באפריל 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר טריפולי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 29, 2014

80 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בעיראק; 16 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; 7 הרוגים בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; טרוריסט נהרג במצרים;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בניגריה, בסודאן, בתימן, בסומליה, במצרים, בלבנון, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו במהלך הפצצות של הצבא הסורי במקומות אחדים ברחבי סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאים בעיראק מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם מפיצוץ של 2 מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – טרור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתם של 16 בני-אדם בקרבות בין מליציות אסלאמיות למליציות נוצריות הפועלות במדינה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-28 באפריל 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 28, 2014

70 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בניגריה; 20 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בסומליה; 5 הרוגים בדרום-סודאן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בניגריה, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בהתקפות של הצבא הסורי על מרכזי הערים במקומות אחדים ברחבי סוריה. כמו כן נמסר על קרבות נוספים בין הצבא הסורי לבין טרוריסטים מוסלמים מורדים הפועלים בצפון סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות בין מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות בכל רחבי פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בדרום סומליה. מקור נוסף מסר כי הירי התבצע בשל יריבות בין שתי מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות באזור.
--
דרום-סודאן – צבא: מקורות צבאיים בדרום-סודאן מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 5 אזרחים מירי של אנשי כוחות הביטחון במהלך עימותים קטלניים שפרצו בדרום המדינה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 באפריל 2014 על הריגתם של 30 בני-אדם בקרבות בין שתי מליציות חמושות הפועלות בצפון-מזרח ניגריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-27 באפריל 2015 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בפעולה צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
==
ד"ר יוחאי סלע


Sunday, April 27, 2014

88 הרוגים בסוריה; 85 הרוגים בעיראק; 40 טרוריסטים מוסלמים ו-4 חיילים נהרגו בניגריה; 18 הרוגים בפקיסטן; 5 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים ו-2 חיילים נהרגו בקשמיר; 3 שוטרים נהרגו בתאילנד בפיגוע אסלאמי; 2 הרוגים במצרים; טרוריסט מוסלמי נהרג בקניה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסודאן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של 88 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים ומורדים הפועלים בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מספר ההרוגים הזה כולל את האירועים של היומיים האחרונים. מקורות באו"ם מסרו כי אסד ממשיך להסתיר נשק כימי בסוריה וכי יש עדויות לשימוש בנשק זה נגד אזרחים במהלך התקופה האחרונה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-85 בני-אדם במהלך היממה האחרונה בעשרות פעולות טרור שהתבצעו על רקע הבחירות המתקיימות בעיראק. רבים נוספים נפצעו בפיגועים הללו. מקורות ערביים נוספים מסרו על הריגתם של כ-40 בני-אדם במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן – נאט"ו: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של 5 חיילי נאט"ו בהתרסקות של מסוק שהיה בפעילות מבצעית באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של 18 בני-אדם בקרבות בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בצפון-מערב פקיסטן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של 40 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 חיילים בקרבות הללו.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-26 באפריל 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים קטלניים בין אנשי כוחות הביטחון לבין חברי תנועת האחים המוסלמים.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים ו-2 חיילים הודים בהיתקלות קטלנית בחבל קשמיר.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 3 שוטרים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 26, 2014

70 הרוגים בסוריה; 25 הרוגים בעיראק; 20 הרוגים בפקיסטן; 20 הרוגים בניגריה; 5 הרוגים בלוב; 4 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בתימן, בסומליה, במאלי, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים ומורדים מארגונים שונים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים שונים בעיראק מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 25 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על בריחתם של יותר מ-1,700 משפחות מאזור פלוג'ה בעקבות קרבות עם טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן. בין ההרוגים היו לפחות 12 טרוריסטים מוסלמים ו-4 שוטרים.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתו של טרוריסט בכיר בארגון "אל-שבאב" בפעולה צבאית יזומה. כמו כן נמסר על הריגתה של בחורה נוצריה צעירה בידי טרוריסטים מוסלמים.
--
ניגריה – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפות של מיליציות שבטיות חמושות הפועלות באזור הגבול עם קמרון. כמו כן נמסר על הרוגים נוספים רבים בקרבות בין מיליציות מוסלמיות לבין נוצרים המתגוררים בצפון המדינה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-25 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפת נקמה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
==
ד"ר יוחאי סלע


Friday, April 25, 2014

50 הרוגים בסוריה; 24 הרוגים בפקיסטן;  20 הרוגים בעיראק; 11 הרוגים באפגניסטן; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 5 הרוגים בניגריה;  4 הרוגים בקניה; 2 שוטרים נהרגו בתימן; 400 הרוגים בדרום-סודאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בקשמיר, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערבים מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי על ערים מרכזיות אחדות. מקורות נוספים מסרו כי מבין ההרוגים היו לפחות 25 באזור העיר חאלב. כמו כן נמסר על פיגועי טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של כ-20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מרבית ההרוגים נפגעו מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה באזור העיר בגדאד.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה נערכה בצפון סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 רופאים אמריקאים מירי של מאבטח במהלך עבודתו בבית-חולים.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 24 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית אווירית של הצבא הפקיסטני שנערכה נגד הארגון הפועל בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 2 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו באזור העיר ניירובי.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות באו"ם מסרו ב-24 באפריל 2014 שבמהלך השבוע האחרון נהרגו יותר מ-400 בני-אדם בדרום-סודאן בהתקפות של מורדים שפעלו באזור העיר בנטוי. עיר-הנפט בנטוי שוכנת ליד הגבול עם סודאן והיא מהווה יעד מרכזי של המורדים הפועלים נגד הממשלה הנבחרת של דרום-סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-24 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות בין הצבא הניגרי לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
==
ד"ר יוחאי סלע


Thursday, April 24, 2014

80 הרוגים בסוריה; 26 הרוגים בעיראק; 25 הרוגים בניגריה; 20 הרוגים באפגניסטן; 8 הרוגים בפקיסטן; 4 קצינים נהרגו בתימן; 3 הרוגים במצרים; חבר-פרלמנט נוסף נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של כ-90 בני-אדם בהתקפות של הצבא הסורי על מרכזי ערים אחדות ברחבי סוריה. כמו כן נמסר על קרבות קשים בין כוחות הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-26 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר כי בין ההרוגים היו לפחות 10 מאנשי כוחות-הביטחון של עיראק, וכן נמסר על הריגתם של כ-10 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בקרבות עם הצבא העיראקי שפעל באזור העיר כירכוך.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרם מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של 2 שוטרים ושל טרוריסט מוסלמי בשורה של תקריות טרור שהתבצעו במהלך היממה האחרונה ברחבי מצרים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של 19 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן וכן על הריגתו של חייל במהלך מבצע צבאי יזום שנערך נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של 5 שוטרים ו-3 אזרחים בשני פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של 4 קציני מודיעין בסדרה של פיגועי טרור שונים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתו של חבר-פרלמנט נוסף מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 באפריל 2014 על הריגתם של 25 בני-אדם במהלך התקפה של מיליציות שבטיות אסלאמיות הפועלות בצפון-מזרח ניגריה. מרבית ההרוגים נשרפו למוות בבתיהם שהוצתו בידי אנשי המיליציה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Wednesday, April 23, 2014

60 הרוגים בסוריה; 55 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסולים-ממוקדים אמריקאים בתימן; 33 הרוגים בעיראק; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 9 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בקשמיר; 2 הרוגים בניגריה; 200 הרוגים בדרום-סודאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בדרום-סודאן, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כמו כן נמסר כי מרבית ההרוגים היו בהפצצות של הצבא הסורי על מרכזי הערים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 33 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלנים שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 9 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי ומפיצוץ של מטעני חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 55 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בסדרה של חיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בתימן.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות באו"ם מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-200 בני-אדם בהתקפה אלימה של מורדים משבט הדינקה שנערכה במהלך השבוע האחרון במחוז בנטיו בלבד נגד תושבים משבט הנואר. מקורות נוספים מסרו כי המורדים הרגו נשים, ילדים, זקנים וגברים וכן נמסר על נשים שנחטפו בידי המורדים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 2 נערים בידי נערים מוסלמים שפעלו באזור העיר לגוס.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-22 באפריל 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 22, 2014

100 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים באפגניסטן;  20 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בניגריה; 4 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בתאילנד; 2 הרוגים בדרום-סודאן; חבר-פרלמנט נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בתימן, בסומליה, בניגריה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות ערביים מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בהתקפות רחבות היקף של הצבא הסורי על מרכזי אוכלוסייה בערים המרכזיות. כמו כן נמסר על פיגועים נוספים שהתבצעו לאורך כל היממה האחרונה שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה ושגרמו להרוגים רבים נוספים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של כ-20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל במחוז פריאב ובמחוזות נוספים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים נגד העדה השיעית המתגוררת בפקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתו של חבר-פרלמנט מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "אל-שבאב" הפועל באזור מוגדישו.
--
סודאן – קורדופן: מקורות רשמיים בסודאן מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מקומיים הפועלים באזור דרום קורדופן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפה של בית-ספר שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם".
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-21 באפריל 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 21, 2014

60 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בדרום-סודאן; 20 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי נוסף בתימן; 20 הרוגים באפגניסטן;  16 הרוגים בעיראק; 14 חיילים נהרגו באלג'יריה; 5 הרוגים בפקיסטן; 2 שוטרים נהרגו במצרים; הרוג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסומליה, בחריין; בתימן, בלבנון, בסודאן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של כ-60 בני-אדם בהתקפות של הצבא הסורי במרכזי הערים. כמו כן נמסר על סדרה של פיגועים שהיו ברחבי סוריה שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 6 חיילים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על כיבושה מחדש של העיירה הנוצרית מעלולא בידי כוחות הביטחון של סוריה. העיירה הנוצרית, שתושביה מדברים ארמית, נמצאת כ-50 ק"מ צפונית לדמשק. הנשיא אסד ערך ביקור במקום לרגל חג הפסחא.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 16 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 2 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
--
תימן – חיסולים ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם נוספים בחיסול-הממוקד האמריקאי נוסף שנערך בתימן ביממה הקודמת. בסך הכל נהרגו כ-40 בני-אדם בשני חיסולים-ממוקדים שנערכו בתימן ביומיים האחרונים. מרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 14 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בשורה של תקריות אלימות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן וכן בפעולות יזומות של הצבא האפגני. מקורות נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 18 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ו-2 חיילים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי יריר שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. כמו כן נמסר על הריגתו של נוצרי שסירב להתאסלם.
--
דרום-סודאן – טרור אתני: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין מיליציות שבטיות חמושות שעסקו בגניבת בקר. מקורות מקומיים מסרו כי הוגשה בקשה דחופה לממשלה לפתוח בחקירה בנוגע למקרה. גורמים נוספים מסרו כי המצב הביטחוני הרעוע בדרום-סודאן משחק לידיה של סודאן האסלאמית של ממשלת חרטום המנסה לחמש גורמים טרור מקומיים המתנגדים לממשלה המרכזית.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-20 באפריל 2014 על הריגתו של לפחות אדם אחד בקרבות בין כוחות הביטחון לבין מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות באזור העיר סירט.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 20, 2014

50 הרוגים בסוריה; 77 הרוגים בניגריה;  25 הרוגים בעיראק; 18 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 5 הרוגים בפקיסטן;  3 הרוגים באפגניסטן; חייל נהרגו בטוניסיה; שוטר נהרג במצרים; הרוג בקשמיר; 2,596 בני-אדם נהרגו בניגריה בפיגועי טרור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, בלוב, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בתימן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם בקרבות ובפיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של יותר מ-25 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהתבצעו ברובם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתו של שוטר מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר גיזה.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של 2 שומרים וטרוריסט אחד במהלך ניסיון פריצה לבית כלא שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בשורה של תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים שונים במפרץ הפרסי מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של 18 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך נגד ארגון אל-קאעידה הפועל במחוז אביאן. מקורות נוספים מסרו כי הם נהרגו מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באקראי.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתם של 77 בני-אדם בהתקפה של מיליציות מוסלמיות של ישובים של נוצרים השוכנים בצפון ניגריה. מקורות רשמיים בניגריה מסרו כי בשלושת החודשים האחרונים נהרגו 2,596 בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" ובידי פעיליו.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאיים בטוניסיה מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתו של חייל מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בגבול המשותף עם אלג'יריה.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-19 באפריל 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 19, 2014

120 הרוגים בסוריה; 58 הרוגים בדרום-סודאן; 30 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בסומליה; 6 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים בתאילנד; קצין נהרג בתימן; קופטית נרצחה במצרים; 500 נשים קופטיות הותקפו במצרים; יותר מ-5,000 הרוגים בפיגועי טרור אסלאמיים בתאילנד; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסודאן, בלוב, במאלי, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 120 בני-אדם בקרבות בין ארגוני טרור אסלאמיים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. לפחות 50 מההרוגים נפגעו בקרבות עם הצבא הסורי באזור העיר חאלב.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 30 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתו של קצין מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 6 חיילים ו-4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" במהלך מארב שטמנו הטרוריסטים לחיילים הפועלים בדרום סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתם של 58 בני-אדם במתקפה של פליטים על בסיס של האו"ם.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתה של קופטית צעירה ב-28 במרס 2014 בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר קהיר. מקורות קופטיים במצרים מסרו כי מאז שנת 2011 כ-500 נשים קופטיות נאנסו, נחטפו או נרצחו בידי מוסלמים.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-18 באפריל 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי ובנו בן ה-6 בהתקפה אלימה של טרוריסטים מקומיים הפועלים בדרום המדינה. מאז שנת 2004 נהרגו בדרום המדינה יותר מ-5,000 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור כולו.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 18, 2014

50 הרוגים בסוריה; 36 הרוגים בעיראק; 20 הרוגים בניגריה; 18 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיליפינים; חייל נהרג בתימן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים בין הצבא הסורי לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה, וכן במהלך הפצצות על מרכזי הערים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של 36 בני-אדם – אזרחים, חיילים וטרוריסטים – בהתקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתו של חייל מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר צנעא.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו כי הנערות שנחטפו לפני ימים אחרים לא שוחררו – וזאת בניגוד להודעות רשמיות בניגריה שהנערות שוחררו בידי לאחר שהן נחטפו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". דוברים נוספים מסרו כי עדיין 115 נערות נעדרות.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-17 באפריל 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום הפיליפינים. הארגון "אבו סיאף" מזוהה עם ארגון אל-קאעידה והוא מתנגד להסכם השלום שנחתם בין הממשלה הפיליפינית לבין הארגונים האסלאמיים הפעולים בדרום המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע