Friday, May 27, 2016

טרור אסלאמי - 503 הרוגים ביממה האחרונה

260 הרוגים בעיראק; 88 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 70 הרוגים בסוריה; 45 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 11 הרוגים בתימן בהפצצות של סעודיה; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 6 חיילים ו-5 אזרחים נוצרים נהרגו בטורקיה; 3 טרוריסטים מוסלמים ו-2 אזרחים נהרגו בפקיסטן; 2 הרוגים בקשמיר בפיגועי טרור אסלאמיים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, במאלי, בניגריה, בסודאן, בקשמיר, בסומליה, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 503 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. דוברים נוספים מסרו על הרוגים בפיגוע-התאבדות שהתבצע באזור העיר חאלב. כמו כן נמסר על הרוגים נוספים באזור העיר אל-ראקה בעקבות המבצע הצבאי של הכוחות-הכורדיים הנתמכים בידי ארה"ב. מקורות ממשלתיים מסרו על עשרות הרוגים בקרבות שהיו בצפון מחוז לטקיה בשבוע האחרון. קרבות עם נפגעים רבים היו גם באזור סווידא וחומס. מקורות ביטחוניים ברוסיה מסרו שמאז שהחלה המעורבות הצבאית בסוריה ב-30 בספטמבר 2015, נהרגו יותר מ-28,000 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יוזמה של רוסיה. קבר-המוני נוסף ובו 65 גופות התגלה באזור תדמור.

Iraqi forces clash with Islamic State near Falluja, bombard city centre.

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 260 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי כל הכוחות-הלוחמים הפועלים בעיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם הרוגים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. פיגועי-התאבדות נוספים היו במהלך היממה האחרונה באזור העיר בגדאד שבמהלכם נהרגו לפחות 15 בני-אדם. טורקיה תקפה יעדים של המחתרת הכורדית בצפון-עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים מקומיים בתימן מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 11 בני-אדם – כולם בני משפחה אחת – בהפצצה אווירית של הקואליציה הסעודית בשל טעות בזיהוי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 45 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בסדרה של קרבות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון מחוז ווזיריסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 שיעים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים סונים המתנגדים לנוכחותם של שיעים על אדמת פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 11 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה בדרום סומליה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 88 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בסדרה של מבצעים צבאיים שנערכו במהלך היומיים האחרונים בצפון סיני.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של 6 חיילים טורקים ועל פציעתם של 12 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי אנשי המחתרת הכורדית ובפיגוע נוסף שהתבצע נגד חיילים טורקים הפועלים בדרום-מזרח טורקיה. מקורות נוצריים בטורקיה מסרו על הריגתם של 5 נוצרים בפיגוע-התאבדות שהתבצע בכפר נוצרי הנמצא בדרום-מזרח טורקיה. אף גורם רשמי בטורקיה לא מסר דיווח על המקרה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-26 במאי 2016 על הריגתם של אזרח ושוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור חבל קשמיר ההודי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, May 26, 2016

טרור אסלאמי - 260 הרוגים ביממה האחרונה

80 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בעיראק; 53 טרוריסטים מוסלמים ו-10 אזרחים נהרגו באפגניסטן; 21 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 15 הרוגים בתימן; 5 הרוגים בדרום-סודאן; 3 חיילים נהרגו בפקיסטן; הרוג בלבנון; אזרח נהרג בקשמיר; פיגועים וקרובת נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בניגריה, בסודאן, במאלי, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 260 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו לאורך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות כורדיים מסרו על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" במהלך התקפה שנערכה על העיר אל-ראקה בכוחות משותפים עם מאות לוחמים ערבים-סורים המשתפים פעולה עם המיליציות הכורדיות הפועלות בצפון סוריה. מקורות מקומיים נוספים מסרו על הריגתם של עשרות בני-אדם נוספים בהפצצות אוויריות של סוריה ורוסיה נערכו באזור חאלב, אידליב ובצפון מחוז לטקיה. תושבים מקומיים בסוריה מסרו על רגיעה מסוימת בקרבות באזור דמשק ביממה האחרונה.

US Protects Syria Group Who Killed 100+ Civilians - How Many Villages Do They Have To Massacre

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של 70 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. דוברים צבאיים רשמיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים רשמיים בעיראק מסרו על הצלחות קרקעיות נוספות במהלך המבצע הצבאי לשחרורה של העיר פלוג'ה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות בינלאומיים מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של יותר מ-15 בני-אדם בסדרה של הפצצות אוויריות של סעודיה שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. דובר באו"ם מסר שלמרות ההפצצות הסעודיות הכבדות, הדיונים הנערכים בין שני הצדדים הלוחמים בתימן, לקראת הסכם חתום.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של 53 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היומיים האחרונים במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 10 אזרחים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באוטובוס אזרחי באזור העיר קאבול. ארגון "הטליבאן" הכריז על מנהיג חדש לארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב- 25 במאי 2016 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר פשוואר. מקור אחר ציין שהחיילים נהרגו מירי של טרוריסטים מוסלמים.
--
סומליה – טרור – קניה: מקורות צבאיים רשמיים בקניה מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של 21 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה של הצבא הקנייתי שנערכה בדרום סומליה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים - סודאן: מקורות מקומיים בדרום-סודאן מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתם של לפחות 5 בני-אדם בסדרה של התקפות שנערכו בידי טרוריסטים מקומיים. כמו כן נמסר שבין ההרוגים היה לפחות אדם אחד שנפגע בפעילות צבאית של סודאן האסלאמית שנערכה במחוז קורדופן.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-25 במאי 2016 על חיסולו של אחיינו של טרוריסט מוסלמי סוני הצטרף לארגון "ג'בהת אל-נוסרה". הטרוריסט היה מבוקש על-ידי שלטונות הביטחון של לבנון. אחיינו חוסל על רקע של נקמה עדתית בין השיעים לסונים בלבנון. 
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-25 במאי 2016 על הריגתו של אזרח בידי טרוריסטים מוסלמים מקומיים הפועלים באזור חבל קשמיר. האיש נחטף לפני שהוצא-להרוג בידי חוטפיו.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, May 25, 2016

טרור אסלאמי - 250 הרוגים ביממה האחרונה

164 הרוגים בעיראק; 50 הרוגים בסוריה; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים;  7 הרוגים בפקיסטן בקרבות בין שתי מיליציות אסלאמיות; 6 חיילים נהרגו בטורקיה; 5 אזרחים ו-5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן;  2 הרוגים מפיצוץ של מטען-חבלה בתימן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; חייל נהרג בסעודיה; טרוריסט מוסלמי בכיר מארגון "בוקו חראם" נהרג בניגריה; 450 חיילים טורקים נהרגו מאז יולי 2015; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן; בדרום-סודאן; בסומליה, בניגריה, במאלי; במצרים, בתימן, בלבנון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 256 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה באזורים אחדים ברחבי סוריה. דוברים מקומיים מסרו על קרבות עם נפגעים באזור דרעא, דיר אל-זור, במבואות דמשק, בחומס, בחאלב ובאזורים אחדים בהם שולטים הכוחות הכורדיים. מקורות עלווים בסוריה נשבעו לנקום ביד קשה בעקבות סדרת הפיגועים שהייתה יממה קודם לכן שגרמה להריגתם של יותר מ-150 בני-אדם ולפציעתם של כ-400 נוספים. מקורות צבאיים בסוריה מסרו על הריגתו של מפקד בכיר בארגון "המדינה האסלאמית" בקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה באזור העיירה זאבאדאני. מקורות כורדיים מסרו על פעילות צבאית נרחבת של כוחותיהם באזור העיר אל-ראקה.

Turkish police attack pro-Kurdish rally in Mardin

--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 6 חיילים טורקים בהתקפה של אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה. מקור רשמי נוסף מסר שאנשי המחתרת הכורדית הצליחו להטמין מטען-חבלה ברכב צבאי שגרם להריגתם של החיילים. דובר נוסף בטורקיה מסר כי מאז יולי 2016 נהרגו בטורקיה יותר מ-450 מאנשי כוחות-הביטחון בפיגועי טרור ובקרבות נגד המחתרת הכורדית.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 164 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-12 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דובר צבאי רשמי בעיראק מסר על התקדמות ניכרת בקרבות הנערכים באזור העיר פלוג'ה. מקורות נוספים בעיראק מסרו שארגון "המדינה האסלאמית" מתכנן להשתמש בתושבי העיר כ"מגן אנושי" מול ההתקפה של הצבא העיראקי. כמו כן נמסר על פיגועים נוספים עם הרוגים באזור העיר בגדאד במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באוניברסיטת צנעא. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל סעודי בהתקפה שנערכה בגבול בין תימן לסעודיה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בהפצצה אווירית שנערכה באזור מחוז הלמנד. בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון הטליבאן ששימש "מושל הצללים" של המחוז מטעם הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 אזרחים בדרום אפגניסטן מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן".
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של קרבות שפרצו בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות בצפון פקיסטן. מקור אחר מסר שההרוגים היו פעילים פוליטיים של ארגון מתחרה. כמו כן נמסר על הריגתו של שוטר מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בצפון-מערב פקיסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתו של מומחה מספר 1 של ארגון "בוקו חראם" בהרכבת מטעני-חבלה בידי חבריו לארגון על רקע ניסיונו לעזוב את הארגון. מקור אחר ציין שהבכיר נהרג בידי שומריו.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-סיני.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בקשמיר מסרו ב-24 במאי 2016 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם חיילים הודים הפועלים באזור חבל קשמיר ההודי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, May 24, 2016

טרור אסלאמי - 481 הרוגים ביממה האחרונה

219 הרוגים בעיראק; 180 הרוגים בסוריה; 45 חיילים נהרגו בעיר עדן שבתימן; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי באפגניסטן; 8 הרוגים בדארפור;  6 לוחמים כורדים נהרגו בטורקיה;  4 חיילים ו-3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 3 שוטרים נהרגו בקשמיר בפיגוע טרור אסלאמי; טרוריסטית מוסלמית נהרגה בירושלים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסודאן, במאלי, בניגריה, בסומליה, בטורקיה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 482 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים בסוריה ומקורות נוספים בלבנון מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של יותר מ-180 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי-טרור קטלניים מאוד, בקרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות רבים בסוריה מסרו שמרבית הנפגעים – יותר מ-140 בני-אדם – נהרגו בסדרה פיגועים קשה מאוד שהתבצעה באזור החוף של מחוז לטקיה המהווה המעוז העיקרי של העדה העלווית ושל המשטר הסורי. בהתקפה במחוז השתתפו 5 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים ארגון "המדינה האסלאמית" בנוסף לשתי מכוניות-תופת וכן נמסר על ירי של פצצות מרגמה ורקטות לעבר יישובים אזרחיים – וגם באזורים בהם נמצאים בסיסים רוסים באזור העיר ג'בלה וטרטוס. מקורות רפואיים בסוריה מסרו על יותר מ-300 פצועים בפיגועים הללו שהיו במחוז.

ISIS-claimed bomb attacks in Syria kill at least 148


--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 219 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בעיראק בצפון עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-22 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים רשמיים בעיראק קראו לתושבי העיר פלוג'ה להימלט מבתיהם לנוכח הפעולה הצבאית לשחרורה של העיר מידי ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 45 חיילים בפיגוע התאבדות שהתבצע כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו במרכז גיוס צבאי הנמצא באזור העיר עדן.
--
אפגניסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון מחוז קונדוז.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 4 חיילים, וכן על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בשתי תקריות שהיו במהלך היממה האחרונה בדרום סומליה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 3 שוטרים הודים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור חבל קשמיר ההודי.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 6 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה אחרונה בדרום-מזרח המדינה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-23 במאי 2016 על הריגתם של 8 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שתקפו מתפללים במסגד מקומי הנמצא בעיירה ארזיני שבמערב חבל דארפור. גורמים רשמיים בחבל מסרו שהתוקפים היו ערבים שפעלו ממניעים אתניים נגד בני שבט ה"מאסאליט".
==
ד"ר יוחאי סלע


Monday, May 23, 2016

טרור אסלאמי - 204 הרוגים ביממה האחרונה

90 הרוגים בסוריה; 80 הרוגים בעיראק; 16 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 7 הרוגים בפקיסטן; 6 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בניגריה בהתקפה של מיליציות אסלאמיות; שר לשעבר נהרג בלוב בהתקפה של ארגון "המדינה האסלאמית"; מפקד בכיר בארגון "אל-שבאב" נהרג בסומליה; חייל נהרג בטורקיה מפיצוץ של מטען-חבלה; החל הקרב לשחרור העיר פלוג'ה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בניגריה, בסודאן, בסומליה, בתימן, בלבנון, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 204 הרוגים ביממה האחרונה; 
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 90 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו לאורך כל היממה האחרונה באזורים רבים ברחבי סוריה. מקרות בינלאומיים מסרו שמרבית הנפגעים היו בהפצצות אוויריות שנערכו על העיר אל-ראקה הנמצאת בשליטת ארגון "המדינה האסלאמית". דוברים מקומיים מסרו על קרבות עם נפגעים באזור דרעא, דמשק, חומס, חאלב, אידליב, בצפון מחוז לטקיה וכן באזורים אחדים המחוזקים בידי הכוחות-הכורדיים הפרוסים לאורך הגבול עם טורקיה. ארגונים לזכויות-אדם בסוריה מסרו על הריגתם של 7 בני משפחה אחת בהפצצה אמריקאית שנערכה בכפר הנמצא בשליטת ארגון "המדינה האסלאמית" בצפון סוריה.

Syrian forces clash with IS militants in Deir al-Zor - Syrian military video.


--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 80 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק נגד ארגון "המדינה האסלאמית". מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-7 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היו לפחות 30 מאנשי המחתרת הכורדית שנפגעו בהפצצה טורקית שנערכה בצפון עיראק – כך לפי דובר צבאי טורקי. מקורות רשמיים בעיראק מסרו שהחל הקרב לשחרורה של העיר פלוג'ה הנמצאת בשליטת ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים בממשלת עדן שבתימן מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 16 טרוריסטים מוסלמים יוצאי ארגון "אל-קאעידה" בפשיטה שנערכה בדרום המדינה במהלך היממה האחרונה. מקורות אחרים מסרו על 13 טרוריסטים מוסלמים הרוגים.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים לוב מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתו של שר-העבודה לשעבר של ממשלת לוב התקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו באזור העיר מיסרטה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 6 שוטרים מירי של טרוריסט מוסלמי המזוהה עם ארגון "הטליבאן" שהצטרף לכוחות-הביטחון של אפגניסטן בשליחות הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובפעולות צבאיות יזומות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי פקיסטן. בין ההרוגים היו לפחות 2 שוטרים ו-2 טרוריסטים מוסלמים.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתו של מפקד בכיר בארגון "אל-שבאב" בפעולה צבאית יזומה שנערכה בדרום המדינה בשיתוף עם כוחות צבאיים של "האיחוד האפריקאי".
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתם של 2 בני-אדם בהתקפה של אנשי המיליציות האסלאמיות החמושות הפועלות בדרום ניגריה. מקורות נוספים מסרו שהמיליציות הללו הורגות יותר מאשר ארגון "בוקו חראם".
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-22 במאי 2016 על הריגתו של חייל מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה. דובר צבאי נוסף מסר על הריגתם של 30 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-עיראק.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, May 22, 2016

טרור אסלאמי - 224 הרוגים ביממה האחרונה

125 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בעיראק; 27 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 14 חיילים סעודים ו-3 אזרחים נהרגו בתימן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; 6 אזרחים נהרגו בניז'ר בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם"; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; 4 טרוריסטים מוסלמים, ביניהם מנהיג ארגון "אל-קאעידה", נהרגו בפקיסטן; 3 חיילים ושוטר נהרגו במצרים בפיגועי טרור;  מנהיג הטליבאן באפגניסטן כנראה חוסל; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בתימן, בניגריה, במאלי, בסומליה, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 224 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות תקשורתיים מקומיים ורשמיים בסוריה מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של לפחות 125 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של קרבות ובפצצות אוויריות שהיו באזורים רבים ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות רוסיים וסוריים מסרו שמרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון "ג'בהת אל-נוסרה" שנפגעו בסדרה של קרבות מוצלחים מאוד באזור אל-חמה. מקורות נוספים בסוריה מסרו על קרבות עם נפגעים בעיקר באזור חאלב, דמשק ובצפון מחוז לטקיה. גם גורמים ברוסיה מסרו דיווחים דומים על הנפגעים במהלך היממה האחרונה. מקורות כורדיים מסרו על הרוגים נוספים בפיגוע-התאבדות שהתבצע באזור העיר קמישלי. דוברים רשמיים באו"ם האשימו את המשטר הסורי בחיסולם של 60,000 אסירים מאז שהחלה מלחמת-האזרחים ב-2011.

At least 125 killed in Syrian army operation in Hama

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 30 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון-עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-6 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. בהפגנות של שיעים שנערכו בבגדאד נהרגו לפחות 4 בני-אדם מירי של חיילים עיראקים. מקורות אחרים מסרו מספרים גבוהים בהרבה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות תקשורתיים שיעים בתימן מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 14 חיילים סעודים – ביניהם קצינים בכירים מאוד – בהתקפה של מיליציות שיעיות שפעלו באזור מחוז אל-ג'וואף שבתימן. כמו כן נמסר ממקורות שיעים על הריגתם של 3 אזרחים בהתקפה אווירית של סעודיה שנערכה על העיר צנעא.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בפעילות צבאית יזומה שנערכה מזרחית לעיר הבירה. וברים צבאיים רשמיים באלג'יריה מסרו שהפעולה הייתה במסגרת מבצע צבאי רחב-היקף נגד ארגון "אל-קאעידה" הפועל באזור. כמו כן נמסר על מבצע צבאי נרחב נגד התאים הרדומים של ארגון "המדינה האסלאמית" הפועל באלג'יריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 27 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בסדרה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו במחוזות אחדים ברחבי המדינה במהלך היממה האחרונה. מקורות אמריקאים מסרו שמנהיג הטליבאן, מולה אכתר מוחמד מנסור, חוסל בהתקפה האמריקאית.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 במאי 206 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים שתכננו לבצע פיגוע רב-נפגעים באזור העיר פשוואר. מקורות צבאיים פקיסטן מסרו על הריגתו של מנהיג ארגון "אל-קאעידה" בפקיסטן, טאיאב נאוואז, בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר מולטאן.
--
ניז'ר – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניז'ר מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 6 אזרחים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שחדרו מהגבול המשותף עם ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-21 במאי 2016 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מהשוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון סיני. כמו כן נמסר על הריגתו של שוטר באזור קהיר במהלך פעולה משטרתית יזומה לעצירתם של טרוריסטים מוסלמים.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-21 מבאי 2016 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור חבל קשמיר במהלך היממה האחרונה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, May 21, 2016

טרור אסלאמי - 281 הרוגים ביממה האחרונה

100 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים בעיראק; 37 הרוגים בסודאן; 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" נהרגו בניגריה; 12 טרוריסטים מוסלמים, 11 אזרחים ו-8 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 5 הרוגים בתימן; 3 הרוגים בטנזניה בהתקפת טרור אסלאמית; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בטוניסיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקשמיר, במאלי, בטוניסיה, בתימן, בסומליה, במצרים, בסודאן, בניגריה, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 281 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים;  מקורות מקומיים אזרחיים בסוריה מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם יותר מ-100 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות של במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות צבאיים בסוריה מסרו על עשרות מורדים וטרוריסטים מוסלמים שנהרגו במהלך היממה האחרונה באזור העיר אל-חאמה. מקורות מקומיים במחוז אדליב מסרו על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפה אווירית של הצבא הסורי. באזור העיר חאלב נמסר על הריגתם של יותר מ-15 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים בין הצבא לבין המורדים. קרבות עם נפגעים נוספים נרשמו גם באזור מחוז דרעא, דיר אל-זור, בצפון מחוז לטקיה, בקרבות שהיו באזורים בהם שולטים הכורדים לאורך הגבול המשותף עם טורקיה. מקורות רשמיים ברוסיה מסרו שהוצע לארה"ב לערוך התקפות משותפות נגד ארגון "המדינה האסלאמית" החל מהשבוע הבא.

TURKEY LINKED TERROR GANGS ATTACK KURDS IN ALLEPO

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 60 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות כורדיים בעיראק מסרו על הריגתו של ראש המערך המודיעיני של ארגון "המדינה האסלאמית", עלי אל-אסוואד, בפעילות משותפת עם ארה"ב.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות שיעים בתימן מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של קרבות ברחבי תימן ובהתקפות אוויריות שנערכו בידי הקואליציה הסעודית שפעלה מחוז סעדה שבצפון תימן ליד הגבול המשותף עם סעודיה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים אזרחיים באפגניסטן מסרו ב- 20 במאי 2016 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה של הצבא האפגאני שנערכה במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתם של 11 אזרחים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. 8 שוטרים נהרגו בידי טרוריסט מוסלמי המזוהה עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בפעילות נוספת שנערכה במחוז פנג'אב. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן הפקיסטני" בפעילות צבאית שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. מקור רשמי מסר שביומיים האחרונים נהרגו 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" באזור פנג'אב.
--
טנזניה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בטנזניה מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 3 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" שערכו פיגוע במסגד מקומי הנמצא במחוז מוואנזה שבצפון-מערב המדינה. עדים מקומיים מסרו שבהתקפה השתתפו לפחות 15 טרוריסטים מוסלמים שנשאו את דגל הארגון.
--
סודאן – טרור – קורדופן: מקורות תקשורתיים במחוז קורדופן שבסודאן מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 37 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים בין מיליציה פרו-אסלאמית לבין מורדים מקומיים הפועלים במחוז קורדופן – השואף להתנתק מסודאן האסלאמית של ממשלת חרטום. ככול הידוע, בחודש האחרון נהרגו עשרות רבות של בני-אדם בקרבות הללו הנערכים במחוז מדי יום ביומו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתם של 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון המדינה. מקורות צבאיים מסרו על שחרורם של עשרות נשים וילדים נוספים שנחטפו בידי הארגון. גם במהלך היממה האחרונה נרשמו בניגריה נפגעים רבים מאוד בהתקפות של מיליציות אסלאמיות חמושות נגד נוצרים ותושבים כפריים במרכז ניגריה ובדרומה.
--
טוניסיה – טרור: מקורות רשמיים בטוניסיה מסרו ב-20 במאי 2016 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר מאוד בארגון "המדינה האסלאמית", בפעילות צבאית מיוחדת שנערכה באזור הר מע'ילה. האיש, סייף א-דין ג'אמלי, היה המפקד הבכיר של "ג'ונוד אל-חליפה" המזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית".
==

ד"ר יוחאי סלע