Saturday, November 30, 2013

250 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בלוב; 30 הרוגים בעיראק; 20 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים באפגניסטן; 3 הרוגים בלבנון; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 הרוגים בדרום-סודאן; 2 הרוגים בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בלוב, בסומליה, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-250 בני-אדם – אזרחים, חיילים וטרוריסטים – בקרבות קשים מאוד שהיו במהלך היממה האחרונה באזורים אחדים בדמשק בצפון סוריה. עוד נמסר כי נערכה התקפה של השגרירות הרוסית בדמשק שבמהלכה נהרג לפחות אדם אחד.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של 3 עלווים מירי של טרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים באזור העיר טריפולי.
--
לוב – צבא: מקורות צבאים בלוב מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של 40 בני-אדם מפיצוץ של מחסן תחמושת בעת שנעשה ניסיון לגנוב חלקי תחמושת במטרה לשכור בהם.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בפעילות צבאית ובפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקוות תקשורתיים עיראק מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-30 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור והוצאות-להרוג שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
סודאן – דרום-סודאן – דארפור: מקוות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל דארפור. כמו כן נמסר מפי מקורות בדרום-סודאן על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים הפועלים באזור העיר ג'ובה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-29 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בהתקפה אווירית שנערכה בצפון המדינה.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, November 29, 2013

150 הרוגים בסוריה; 37 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 חיילים נהרגו בלוב; הרוג בתימן; הרוג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בקשמיר, בדארפור, בסוריה, בעיראק, בסומליה, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-80 בני-אדם מירי של טיל סקאד שנורה בידי הצבא הסורי לעבר מרכז העיר אל-ראקה. מקורות נוספים בלבנון מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה בקרבות קשים שהיו באזור דמשק במהלך השבוע האחרון. במהלך הימים האחרונים הצבא הסורי עורך מבצעים צבאיים רחבי-היקף ועקובים מדם נגד גורמי האופוזיציה הפועלים להפלת המשטר העלווי של בשאר אל-אסד.
--
מצרים – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתו של אדם במהלך עימותים בין מפגינים לאנשי כוחות הביטחון שפעלו באזור אוניברסיטת קהיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן הפועל בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתו של אדם אחד בקרבות שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים סונים לטרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן. במהלך השבועות האחרונים נהרגו עשרות בני-אדם בקרבות הללו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של 37 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים על כפר נוצרי הנמצא בצפון ניגריה. מאז תחילת שנת 2013 נהרגו בניגריה מאות נוצרים בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" או בידי מיליציות מוסלמיות חמושות המזדהות עם המטרות של הארגון.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים לוב מסרו ב-28 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 5 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי. גורמים ביטחוניים בלוב הזהירו מערעור הביטחון הציבורי לאור פעילותם הטרוריסטים של ארגונים אסלאמיים המבצעים פיגועים על בסיס יומי בערים המרכזיות של לוב.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, November 28, 2013

60 הרוגים בסוריה; 49 הרוגים בעיראק; 40 הרוגים בניגריה; 39 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. עוד נמסר על הריגתם של 10 אנשי רפואה באזור דמשק בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של 33 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בשיתוף עם כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 עובדי סיוע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של 4 שוטרים ו-6 אזרחים בשורה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של 36 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על מציאתן של 13 גופות של בני-אדם שכנראה הוצאו להורג בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-40 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור והתקפות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון ניגריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-27 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, November 27, 2013

100 הרוגים בסוריה; 46 הרוגים בעיראק; 12 טרוריסטים מוסלמים ו-2 רוסים נהרגו בתימן;  9 הרוגים בפקיסטן; 4 קופטים ו-4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחברון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בלוב, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גם במהלך היממה האחרונה נמסר על קרבות קשים ועל מספר הרוגים גבוה באזור דמשק ובצפון סוריה. עוד נמסר על הריגתם של 15 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת באזור דמשק שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של 46 בני-אדם ועל פציעתם של כ-150 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם בשתי פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים ברחבי פקיסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של זוג שיעים (גבר ואישה) בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר קראצ'י. ארגון הטליבאן וארגון אל-קאעידה מתנגדים לנוכחותם של שיעים בפקיסטן. במהלך השנה האחרונה נהרגו מאות שיעים בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם שני הארגונים האלה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהתקפה אווירית של הצבא התימני שנערכה באזור מחוז אביאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 יועצים רוסים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במחוץ למצרים מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של 4 קופטים בידי טרוריסטים מוסלמים במהלך חתונה שנערכה בכנסייה נוצרית. כמו כן נמסר מפי דובר צבאי מצרי על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-26 בנובמבר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בחברון בפעילות צבאית יזומה של ישראל. השלושה תכננו שורה של פיגועים נגד מטרות ישראליות וערביות.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, November 26, 2013

150 הרוגים בסוריה; 16 הרוגים במאלי; 10 הרוגים בעיראק; 9 חיילים נהרגו בלוב; 5 טרוריסטים מוסלמים ו-2 חיילים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בניגריה; 4 הרוגים בפקיסטן; חייל או"ם נהרג בדארפור; שוטר נהרג בקווקז; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים בלבנון מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על קרבות קשים באזור דמשק וכן באזור צפון סוריה בו נהרגו לפחות 45 בני-אדם בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפה אווירית של כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 חיילים מירי של טרוריסט המזוהה עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 חיילים ו-2 טרוריסטים מוסלמים בשתי פעולות טרור שהתבצעו בפקיסטן במהלך היממה האחרונה. עוד נמסר על פעולות טרור נוספות שגרמו לפציעתם של רבים נוספים בכל רחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. בין ההרוגים היו 5 חיילים שנהרגו מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באזור העיר בגדאד.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתו של חייל או"ם במהלך התקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור: מקורות תקשורתיים במאלי מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם בקרבות שפרצו בין ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בצפון מאלי. מקורות נוספים מסרו על מעורבותם של טרוריסטים משבט "הטוארג" בהתקפה הזו.
--
לוב – טרור: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתם של 9 חיילים ועל פציעתם של 37 נוספים בהיתקלות קטלנית עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי. כמעט כל יום מתרחש פיגוע טרור קטלני בלוב בו מעורבים טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. מרבית ארגוני טרור הפועלים בלוב צברו נשק רב ומתוחכם מאז ההפיכה נגד קדאפי.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-25 בנובמבר 2013 על הריגתו של שוטר בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, November 25, 2013

150 הרוגים בסוריה; 14 הרוגים באפגניסטן; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 12 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסוריה, בעיראק, במצרים, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. עיקר המאמץ של הצבא הסורי מתרכז בימים סביב העיר דמשק. מרבית ההרוגים של היומיים האחרונים היו חיילים וטרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 14 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 12 בני-אדם בארבע התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים ברחבי פקיסטן. עוד עשרות רבות של בני-אדם נפצעו בפיגועים האלה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בפעילות צבאית של ממשלת סודאן שנערכה באזור חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בצפון ניגריה.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאי: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 בנובמבר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, November 24, 2013

120 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים באפגניסטן; חבר-פרלמנט נהרג בתימן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בעיראק, בסוריה, בלבנון, במצרים, בתימן, במאלי, בניגריה, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-23 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-120 בני-אדם ביום קרבות קשה במיוחד שנערך בערים אחדות ברחבי סוריה. בין ההרוגים היו לפחות 50 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שנפגעו במהלך קרבות עם הצבא הסורי. כמו כן נמסר על התקפה יזומה של ארגוני טרור על מכוניתו של שר בכיר בממשלת סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-23 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 בנובמבר 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. כמו כן נמסר על חטיפתם של 11 מורים שעסקו במתן הסברה על מחלת הפוליו. ארגון הטליבאן מתנגד ליוזמת הממשלה להעניק חיסון לילדי פקיסטן ממחלת הפוליו.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 בנובמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים סונים ומארגונים שיעים הפועלים ברחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים מסרו ב-23 בנובמבר 2013 על הריגתו של חבר-פרלמנט מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בעיר הבירה.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, November 23, 2013

50 הרוגים בסוריה; 23 הרוגים בעיראק;  10 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בפקיסטן; 2 חיילים נהרגו בתימן; 2 אזרחים ושוטר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, בסוריה, בעיראק, בסוריה, בקשמיר, בתאילנד, בלוב, בניגריה, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 25 מורדים בקרבות עם הצבא הסורי הפועל בצפון סוריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 9 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שונים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בפקיסטן במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בכל רחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מרבית ההרוגים היו אזרחים.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור השיעי שבצפון תימן.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-22 בנובמבר 2013 על הריגתו של שוטר בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים במהלך פעילות יזומה שנערכה נגד חברי תנועת "האחים המוסלמים". כמו כן נמסר על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים קטלניים שהיו באזור קהיר בין תומכי "האחים המוסלמים" לבין מתנגדיהם.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, November 22, 2013

100 הרוגים סוריה; 30 הרוגים בעיראק; 26 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; 6 הרוגים בתימן;  5 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 2 הרוגים בניגריה; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג במאלי; טרוריסט מוסלמי נהרג בקווקז; הרוג בקשמיר; 12,000 ילדים נהרגו בסוריה מאז שנת 2011; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בעיראק, בסוריה, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלוב, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו פיגועי טרור רבים נגד כוחות-הביטחון של סוריה. מקורות בלבנון מסרו על פיגועי התאבדות נוספים שהתבצעו נגד חיילים סורים הפועלים באזור הרי קלמון הנמצאים ליד הגבול הלבנוני. האזור הזה נכבש בידי הצבא הסורי לאחר קרבות דמים עם כוחות האופוזיציה ונגד טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. לאחר כיבוש האזור הזה, המשטר הסורי הצליח ליצור רצף טריטוריאלי מאזור דמשק ועד להרי העלווים תוך כדי טיהור אתני של כל הסונים המתגוררים באזור. עוד נמסר על הריגתם של 15 פעילי "השביחה" הנאמנים למשטר בקרבות באזור העיר חאלב. מקורות נוספים באופוזיציה הסורית מסרו כי מאז שהחלה מלחמת-האזרחים נהרגו כ-12,000 ילדים.
--
עיראק – טרור:  מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של 30 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן. כמו כן נסמר על הריגתם של 6 בני-אדם בשלושה פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. פיגוע אחד התבצע נגד העדה השיעית המתגוררת במחוז קוויטה.
--
תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של 3 חיילים ו-3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהיתקלות שהייתה בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 נוצרים בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר ג'וס. אלפי בני-אדם נהרגו באזור זה בלבד בשנים האחרונות בעימותים קטלניים מאוד בין מוסלמים לנוצרים.
--
מאלי – טרור: מקורות צרפתיים מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר המזוהה עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה של כוחות צבאיים הנמצאים במאלי. הטרוריסט היה אחראי לשורה ארוכה של פיגועי טרור קטלניים בצפון אפריקה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים בסוריה מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-21 בנובמבר 2013 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, November 21, 2013

50 הרוגים בסוריה; 19 הרוגים בסומליה; 20 הרוגים בעיראק; 13 הרוגים בפקיסטן; 10 חיילים ואזרח נהרגו במצרים; 8 הרוגים בדרום-סודאן; 6 הרוגים באפגניסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בתימן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בלוב, בסומליה, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו אזרחים שנפגעו במהלך קרבות שניהל הצבא הסורי באזור הגבול עם לבנון.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 חיילים ועל פציעתם של 35 נוספים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סיני. כמו כן נמסר על הריגתו של אדם אחד בעימותים קטלניים שהיו באזור העיר קהיר עם תנועת "האחים המוסלמים".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של לפחות 6 בני-אדם בסדרה של פעולות טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 13 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים ורשמיים בעיראק מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם ועל פציעתם של 70 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 19 שוטרים ואזרחים פיגוע התאבדות שהתבצע בתחנת משטרה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו שוטרים.
--
סודאן – דרום-סודאן: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-20 בנובמבר 2013 על הריגתם של 8 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים הנתמכים בידי ממשלת סודאן האסלאמית הפועלים באזור חבל באיי השנוי בחלקות בין שתי המדינות.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-20 נובמבר 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים ארגון "בוקו חראם" בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בצפון ניגריה.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, November 20, 2013

40 הרוגים בסוריה; 23 הרוגים בלבנון; 12 הרוגים בפקיסטן; 12 הרוגים בעיראק; 9 ילדים נהרגו באפגניסטן; 8 שוטרים נהרגו בתימן; 4 הרוגים בסומליה; 2 ילדים נהרגו בסודאן; שוטר נהרג בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסוריה, בלוב, בניגריה, בסודאן, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות באזור דמשק, חומס, חאלב, דיר אל-זור ובמחוז אידליב. מקורות בסוריה מסרו כי בפיצוץ שאירע במחנה צבאי באזור דמשק לפני יומיים נהרגו 4 גנרלים סורים.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 23 בני-אדם ועל פציעתם של 150 נוספים בהתקפה משולבת של טרוריסטים מוסלמים שפעלו ליד השגרירות האיראנית בביירות. בין ההרוגים היה הנספח לענייני תרבות של איראן בלבנון.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 9 ילדים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 12 בני-אדם – שוטרים, חיילים, אזרחים, טרוריסטים ועובדי אוניברסיטה – בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-12 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 8 שוטרים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע ליד תחנת משטרה במוגדישו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
--
סודאן – קורדופן: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתם של 2 ילדים בהתקפה אווירית של הצבא הסודאני בחבל קורדופן השואף להתנתק מסודאן האסלאמית של ממשלת חרטום.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 בנובמבר 2013 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". במהלך היממה אחרונה נמסרו ידיעות על התקפות טרור נוספות אך לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, November 19, 2013

50 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים באפגניסטן; 11 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בתימן; 6 הרוגים בפקיסטן; קצין בכיר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסודאן, בלוב, במצרים, בסוריה, בעיראק, בלבנון, בטורקיה, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות והרוגים במחוז אידליב וכן על קרבות נפגעים נוספים באזור צפון-מזרח סוריה באזורים בהם מתגוררים כורדים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בכל רחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של 6 אזרחים, חיילים וטרוריסטים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בכל רחבי עיראק בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מרבית ההרוגים נפגעו מירי במקומות שונים ברחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם (רובם כנראה ילדים) בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון המדינה נגד האוכלוסייה השיעית במתגוררת במקום. מקורות נוספים מסרו כי ההתקפה התבצעה כלפי בית-ספר בצפון תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם בקרבות שפרצו בדרום סומליה בין כוחות הממשלה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-18 בנובמבר 2013 על הריגתו של קצין בכיר במשטרה מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, November 18, 2013

150 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; מנהיג מיליציה נהרג בתימן; שוטר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, בסוריה, בעיראק, בסומליה, במצרים, בתימן, בסודאן, בלוב, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-150 בני-אדם ביון נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כ-70 חיילים נהרגו מפיצוץ רב-עוצמה של בניין באזור דמשק. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-50 אזרחים במהלך פעילות צבאית סורית שנערכה בערים אחדות. גורמים נוספים בסוריה מסרו כי מידי יום נהרגים במדינה כ-100 בני-אדם לפחות בפעילות אלימה של הצבא הסורי ושל טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בשיתוף עם כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-50 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות רשמיים בתימן מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתו של מנהיג מיליציה חמושה המתנגדת לאל-קאעידה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים במחוז אביאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בניגריה מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-17 בנובמבר 2013 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סיני.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, November 17, 2013

60 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בדארפור; 43 הרוגים בלוב; 18 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים באפגניסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 5 טוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; הרוג במצרים; 1,200 נוצרים נרצחו בניגריה בידי מוסלמים ב-2013; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקשמיר, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. קרבות נרשמו בעיקר באזור חאלב בעיקר ביוזמת הצבא הסורי המנסה להשתלט על אזורים הנמצאים עדיים בידי המורדים.
--
לוב – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של כ-40 בני-אדם ועל פציעתם של כ-300 נוספים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו במהלך הפגנה של אזרחים שביקשו מכוחות-הביטחון להגביל את פעילותן של המליציות החמושות הפועלות בטריפולי.
--
סודאן – טרור - דארפור: מקורות באו"ם מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 100 בני-אדם בקרבות בין מיליציות שבטיות חמושות הפועלות באזור חבל דארפור. מקורות נוספים מסרו כי מאז תחילת השנה, כחצי מיליון בני-אדם הפכו לפליטים בשל הקרבות בחבל.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. הפיגוע העיקרי התבצע בידי טרוריסט מוסלמי מתאבד שפעל באזור העיר קאבול.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים וצבאיים בפקיסטן מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פעולות טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים ברחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם ועל פציעתם של כ-50 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. מקורות נוספים מסרו כי בשנה האחרונה נרצחו כ-1,200 נוצרים בידי טרוריסטים מוסלמים בצפון ניגריה -  יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם.
--
מצרים – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתו של אדם אחד במהלך הפגנות מחאה של תנועת האחים המוסלמים שנערכה באזור העיר אלכסנדריה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-16 בנובמבר 2013 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז. בין ההרוגים היה בעלה של טרוריסטית מתאבדת שהרגה נוסעי אוטובוס בפעולת טרור שנערכה ב-21 באוקטובר 2013.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע