Saturday, January 31, 2015

183 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 61 הרוגים בפקיסטן;  20 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בניגריה; האיחוד האפריקאי ישלח 7,500 חיילים לניגריה; ארגון החמאס קונה נכסים בקנדה;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן, באפגניסטן ובקשמיר; סה"כ 351 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומייםב סוריה מסרו ב-30 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו בכל רחבי סוריה.  מקורות כורדיים מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 22 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנפגעו בקרבות עם כוחות כורדיים הפועלים באזור העיר קובאני. כמו כן נמסר על הרוגים נוספים באזור העיר קאמישלי. קרבות נוספים היו ברוב הערים המרכזיות של סוריה במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-30 בינואר 2015 על הריגתם של 183 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ופיגועי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו של פקד כרודי בכיר שנהרג בקרבות נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 בינואר 2015 על הריגתם של 20 בני-אדם – ביניהם 3 עובדי קבלן אמריקאים – בשני פיגועי טרור קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-30 בינואר 2015 על הריגתם של 40 שיעים מפיצוץ של מטען-חבלה גדול שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. ארגון אל-קאעידה וארגון הטליבאן הפקיסטני מנהלים מלחמת השמדה נגד בני-העדה השיעית המתגוררת בפקיסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-30 בינואר 2015 על הריגתם של 7 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. מקורות רשמיים באיחוד-אפריקאי הודיעו על שליחת כוח-משימה קרבי מיוחד של 7,500 חיילים במטרה לעצור את המתקפות של ארגון "בוקו חראם" הפועל בצפון ניגריה והמאיים על מדינות שכנות באזור.
--
קנדה – טרור – ארגון החמאס: מקורות רשמיים בקנדה מסרו ב-30 בינואר 2015 על ארגון צדקה המקושר לארגון החמאס בעזה שהצליח לרכוש נכסים ברחבי קנדה בעיקר באזור מונטריאול ואלברטה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, January 30, 2015

585 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בסוריה;  27 הרוגים במצרים; 20 הרוגים באפגניסטן; 14 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים במאלי; 9 הרוגים בתימן; 7 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 4 הרוגים בניגריה בפיגוע התאבדות; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 736 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים שהיו באזור חומס ואידליב בין כוחות הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. גורמיים מקומיים בסוריה מסרו על אזרחים הרוגים בשורה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו ברחבי סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 585 בני-אדם בשורה ארוכה מאוד של פעולות צבאיות שנערכו בצפון עיראק נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". מקור צבאי מסר שבהתקפות הללו נהרגו מאות טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון. גורמים נוספים בעיראק מסרו שכ-500 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 2 חיילים ושל 7 שיעים בשתי התקפות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 27 בני-אדם בהתקפה רחבת-היקף של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שתקפו מטרות צבאיות בצפון סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 7 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 14 בני-אדם בהיתקלות בין כוחות-הביטחון של קניה וסומליה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר קיסמיו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור: מקורות רשמיים במאלי מסרו ב-29 בינואר 2015 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון מאלי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, January 29, 2015

120 הרוגים בסוריה; 109 הרוגים בעיראק; 92 הרוגים בפקיסטן; 38 הרוגים בניגריה; 20 הרוגים בדרום-סודאן; 6 תלמידים נהרגו בתימן; 5 הרוגים בסומליה; 3 הרוגים במאלי; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2 הרוגים נוספים בלוב; 2 הרוגים בפיליפינים; 2 חיילי צה"ל נהרגו בגבול לבנון; חייל או"ם נהרג בלבנון; קצין בכיר נהרג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, בלוב, במצרים, במאלי, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 402 הרוגים ביממה האחרונה;      
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה של התקפות אוויריות של הצבא הסורי על יעדי טרור הפרוסים בכל רחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו שמרבית ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו טרוריסטים מוסלמים ומורדים הלוחמים להפלת משטרו של בשאר אל-אסד.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 109 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי טרור קטלניים ובקרבות קשים שהיו באזור צפון עיראק נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 6 תלמידים בעקבות חיסול-ממוקד אמריקאי שהשתבש בדרום תימן. מקור נוסף מסר שזו הייתה התקפה של הצבא התימני.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 2 בני-אדם נוספים בפיגוע שהתבצע בבית מלון בעיר טריפולי. סה"כ נהרגו בהתקפה 10 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית".
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 92 טרוריסטים מוסלמים בסדרה של התקפות אוויריות של הצבא הפקיסטני שנערכו בצפון-מערב פקיסטן נגד ארגון הטליבאן הפקיסטני.
--
סומליה – טרור – קניה: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 5 בני-אדם בהיתקלות בין כוחות קנייתיים לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים בדרום סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בצפון המדינה. מקור נוסף מסר שההתקפה הזו התבצעה למרות שנחתם הסכם להפסקת-אש בין ארגוני המורדים לבין הממשלה המרכזית.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 38 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים במאלי מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של חיילי או"ם בעקבות מחאה אלימה של אזרחים שניסו לפרוץ למחנה הנמצא בשליטת האו"ם.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים קשמיר מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתו של קצין בכיר מאוד מירי בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום הפיליפינים.
--
ישראל – טרור – לבנון: מקורות צבאיים רשמיים בישראל מסרו ב-28 בינואר 2015 על הריגתם של 2 חיילי צה"ל מטיל נגד-טנקים שנורה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה שפעלו מהגבול הלבנוני. כוחותינו הגיבו בירי של תותחים לעבר יעדים שונים בדרום-לבנון, וכתוצאה מכך  נהרג חייל או"ם.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, January 28, 2015

215 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 53 הרוגים בניגריה; 14 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בפקיסטן; 8 הרוגים בלוב;  3 הרוגים באפגניסטן;  3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; הרוג במצרים ממכונית-תופת; 400 אוסטרלים הצטרפו לארגון המדינה-האסלאמית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 389 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות נוספים בסוריה מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. גורמים מקומיים בסוריה מסרו על ההצלחות של הארגונים הכורדיים הפועלים באזור העיר קובאני. כמו כן נמסר על מספר רב של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנהרגו באזור דיר אל-זור בקרבות עם כוחות הביטחון הנאמנים למשטר העלווי של בשאר אל-אסד. בעקבות ירי של 2 טילים לעבר ישראל, צה"ל ביצע שתי פעולות צבאיות נגד עמדות צבאיות באזור רמת-הגולן הסורי. לא נמסר על נפגעים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 215 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים ובקרבות שהיו בצפון עיראק בין הצבא העיראקי לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים תקשורתיים בעיראק מסרו על הריגתם של 71 תושבים סונים בידי טרוריסטים מוסלמים שיעים שהצליחו לכבוש את אזור דיאלה. מעשי טבח, אונס, וביזה נעשו גם בידי מיליציות שיעיות שהצליחו לכבוש אזורים שהיו בשליטת ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 14 בני-אדם בקרבות בין שתי מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות המרכז תימן.
--
לוב – טרור – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 5 זרים ושל 3 שומרים בעקבות התקפה של טרוריסטים מוסלמים  מארגון "המדינה האסלאמית" על בית-מלון מהודר הנמצא בעיר טריפולי.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר אלכסנדריה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו באזורים שונים במהלך היממה האחרונה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 53 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר מיידוגורי במהלך היממה האחרונה. מקורות אזרחיים בעיר מסרו על קרבות קשים מאוד ועל עשרות אלפי פליטים.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-27 בינואר 2015 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם חיילים הודים שפעלו באזור חבל קשמיר.
--
אוסטרליה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים באוסטרליה מסרו ב-27 בינואר 2015 על הצטרפותם של כ-400 אזרחים אוסטרלים לארגון "המדינה האסלאמית" הפועל בסוריה ובעיראק.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, January 27, 2015

692 הרוגים בעיראק; 150 הרוגים בניגריה; 100 הרוגים בסוריה; 40 שוטרים ו-6 טרוריסטים נהרגו בפיליפינים בפיגוע טרור אסלאמי; 35 טרוריסטים נהרגו בפקיסטן;  16 הרוגים בלוב; 13 הרוגים בדרום-סודאן; 10 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים נוספים במצרים; 3 חיילים נהרגו במאלי; חייל נהרג בתימן; יותר מ-5,000 הרוגים בתימן בשמונת החודשים האחרונים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלוב, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 1,071 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 80 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור, ירי של מרגמות ובהתקפות אוויריות של הצבא הסורי על מרכזי הערים. מקורות נוספים מסרו על ירי של 38 רקטות שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים לעבר העיר דמשק וכתוצאה מכך נהרגו לפחות 7 בני-אדם ועוד רבים נפצעו. מקורות כורדיים מסרו שהם שולטים כמעט לגמרי על העיר קובאני שנכבשה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". עוד עשרות הרוגים ופצועים היו בקרבות בעיר קובאני במהלך היממה האחרונה. טורקיה מסרה שהיא תקלוט עוד 35,000 פליטים סורים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים ומקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 692 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים מאוד שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון עיראק. מרבית ההרוגים היו במחוז דיאלה ובמחוז נינווה. גורמים נוספים מסרו שמרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון. פיגועי טרור קטלניים היו גם באזור העיר בגדאד שגרמו לעשרות הרוגים ופצועים.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתו של חייל בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן. מקורות נוספים מסרו שמאז חודש אפריל 2014 נהרגו בתימן יותר מ-5,000 בני-אדם.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 16 בני-אדם בקרבות שפרצו בעיר בנגאזי בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – מחאה ואלימות: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים בעימותים אלימים בין אנשי כוחות-הביטחון לבין מפגינים שביקשו לציין את יום השנה הרביעי להדחתו של מובארק. עד כה נהרגו 23 בני-אדם ונפצעו כ-100 נוספים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים שונים באפגניסטן מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפקיסטני בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 13 בני-אדם בהתקפה צבאית יזומה שנערכה נגד מורדים הפועלים בצפון המדינה. גורמים מקומיים טענו כי בהתקפה נהרגו לפחות 4 עיתונאים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 150 בני-אדם נוספים בקרבות הקשים המתחוללים באזור העיר מיידוגורי בין כוחות-הביטחון של ניגריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". עד כה נהרגו בקרבות הללו יותר מ-200 בני-אדם.
--
מאלי – טרור: מקורות צבאיים רשמיים במאלי מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 3 חיילים בהיתקלות קטלנית שהייתה עם טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון מאלי.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-26 בינואר 2015 על הריגתם של 40 שוטרים ו-6 טרוריסטים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" הפועל בדרום המדינה. הארגון היה מזוהה עם ארגון אל-קאעידה, אולם כעת הוא מזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית".
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, January 26, 2015

200 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 150 הרוגים בסוריה; 134 הרוגים בעיראק; 40 הרוגים בניגריה; 18 הרוגים במצרים; 8 הרוגים בפקיסטן; הרוג בתימן; 700 נפגעים בסוריה בשלושת הימים האחרונים; קרבות רחוב במצרים לציון 4 שנים מאז הדחתו של מובארק; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלוב, בסודאן, במאלי, בלבנון, בתימן, בניגריה, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 551 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות בארגונים לזכויות אדם מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של התקפות אוויריות של הצבא הסורי על יעדים אזרחיים במרכזי הערים. גורמים מקומיים בסוריה מסרו כי בשלושת הימים האחרונים נהרגו ונפצעו בהתקפות הללו לפחות 700 אזרחים. גורמים נוספים מסרו הקטל הנוכחי נעשה באמצעות חביות-נפץ המושלכות ממסוקים צבאיים לעבר נקודות אזרחיות המוחזקים בידי גורמים העוינים את המשטר הנוכחי של בשאר אל-אסד. מקורות נוספים בסוריה מסרו על קרבות נוספים ברחבי סוריה גם באזור דרעא, דיר אל-זור, קובאני, אדליב, חומס, דמשק וחאלב.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 134 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים ובקרבות שהיו בצפון עיראק בין כוחות-הביטחון וכוחות כורדיים לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים צבאיים בעיראק מסרו כי ביממה האחרונה נהרגו לפחות 60 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בקרבות אותם יזמו הכוחות העיראקיים. כמו כן, דובר צבאי עיראקי מסר על הצלחות צבאיות אחדות בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-25 בינואר 2015 על הרוג אחד במהלך ניסיון של הארגונים שיעים למנוע הפגנת מחאה נגד אחיזתם בעיר הבירה צנעא. מקומות אחדים ברחבי תימן נרשמו עימותים רבים על רקע שליטתם של השיעים בצנעא. גורמים מדיניים במפרץ-הפרסי מסרו בלעג בלתי-מוסתר כי נפילתה של תימן לידי השיעים ואיראן היא "עוד הצלחה של אובמה במזרח-התיכון". ראש-ממשלת תימן שהודח קיבל סיוע ותמיכה מארה"ב.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם (כנראה רובם טרוריסטים מוסלמים) בקרבות קשים מאוד שהיו בצפון ניגריה בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים באזור העיר מיידוגורי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן ובפקיסטן מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 200 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז קונאר השוכן בגבול המשותף בין שתי המדינות.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 8 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצי' ובמחוז חייבאר.
--
מצרים – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים לא רשמיים במצרים מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 18 בני-אדם במהלך הפגנות מחאה לציון הדחתו של מובארק לפני 4 שנים. במקומות רבים היו גם אירועי טרור אלימים שהתבצעו בידי גורמים אסלאמיים הקשורים לאחים המוסלמים. מקורות נוספים מסרו על פיצוצים אחדים של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. ביום שבת ב-24 בינואר 2015 נהרגה מפגינה צעירה מירי של שוטרים שגרם זעזוע עמוק בציבור המצרי. צילומים של האירוע הופצו בכל העולם.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, January 25, 2015

100 הרוגים בסוריה; 82 הרוגים בעיראק; 34 הרוגים בבנגלדש; 23 הרוגים באפגניסטן; 15 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בתימן; 3 חיילים נוספים נהרגו בלבנון; 2 הרוגים בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; שוטר נהרג בלוב; הרוג נוסף בפיליפינים בפיגוע אסלאמי; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסודאן, בתימן, בסומליה, בניגריה, בלוב, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 273 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 100 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות שהיו באזור דמשק, חומס ואידליב. גם במהלך היממה האחרונה מרבית ההרוגים נפגעו בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי שפעל במרכזי הערים הנמצאות בשליטת ארגונים הפועלית להפלת המשטר.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-24 בינואר 2015 על הריגתם של 82 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי טרור ובקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק נגד ארגון "המדינה האסלאמית". גורמים כורדיים מסרו שהם החלו לפעול בעיר מוסול הנמצאת בשליטת אנשי ארגון "המדינה האסלאמית". גורמים רמשיים בעיראק מסרו שהפעילות של הקטאליציה נגד ארגון "המדינה האסלאמית" אינה יעילה למרות ההצהרות האמריקאיות.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתייים בתימן מסרו ב-24 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 10 טרוריסטים מוסלמים שיעים בקרבות נוספים שהיו באזור העיר צנעא במהלך היממה האחרונה.
--
לוב – טרור: מקורות רמשיים בלוב מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתו של שוטר שהעסק בשמירה על משרדים רשמיים של האו"ם הפועלים באזור העיר טריפולי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים ושל 5 חיילים בסדרה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו נגד ארגון הטליבאן במהלך היממה האחרונה.
--
בנגלדש – טרור ואלימות: מקורות רמשיים בבנגלדש מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 34 בני-אדם במהלך עימותים קטלניים מאוד בין כוחות-הביטחון לבין ארגוני האופוזיציה האסלאמית הפועלים בעיר הבירה. מקורות רשמיים נוספים מסרו שמרבית ההרוגים נפגעו מבקבוקי תבערה שהושלכו בידי קיצונים אסלאמיים שהשתתפו בהתפרעויות.
--
פקיסטן – טרור: מקורות מקומיים בפקיסטן מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 2 בני-אדם במהלך פעילות צבאית יזומה לאיתור טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור חבל בלוצ'יסטן. גורמים נוספים מסרו שנעצרו עשרות בני-אדם במהלך היממה האחרונה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 15 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון שפעלו באזור פיום. מקור נוסף מסר שההיתקלות הייתה מקרית ולא בשל פעילות יזומה של כוחות הביטחון.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים רמשייםב לבנון מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתם 3 חיילים לבנונים נוספים שנפגעו במהלך ההיתקלות קטלנית שהייתה נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון ג'בהת אל-נוסרה הפועלים ליד הגבול עם סוריה. בסיכמו של דבר נהרגו בהיתקלות 8 חיילים ו- 3 טרוריסטים מוסלמים.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: גורמים רמשיים בפיליפינים מסרו ב-25 בינואר 2015 על הריגתו של אדם נוסף בפיגוע האסלאמי שהתבצע באמנצעות מטען-חבלה שהופעל בדרום הפיליפינים בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור. עד כה נהרגו בפיגוע 2 בני-אדם ונפצעו כ-60 בני-אדם נוספים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, January 24, 2015

118 הרוגים בעיראק; 90 הרוגים בסוריה; 18 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בלוב; 10 הרוגים באפגניסטן; 5 חיילים ו-3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלבנון;  4 הרוגים בדארפור; 3 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בקשמיר; הרוג בפיליפינים בפיגוע אסלאמי; הרוגה במצרים;  6,000 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בהפצצות אמריקאיות בעיראק ובסוריה; 8,000 חשודים במעשי טרור נעצרו בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלבנון, בניגריה, בלוב, בסודאן, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 266 הרוגים במהלך היממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות נוספים בסוריה מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ופיגועי טרור קטלניים שהיוב מהלך היממה האחרונה. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של עשרות חיילים סורים בקרבות שהיו באזור העיר חאלב. קרבות קטלניים נוספים היו בצפון סוריה, באזור דרעא ובדיר אל-זור.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 118 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בצפון עיראק בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורם רשמי בארה"ב מסר על הריגתם של כ-6,000 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בהפצצות אמריקאיות שהיו בסוריה ובעיראק בחודשים האחרונים. רוב ההרוגים היו אזרחים חפים-מפשע ולא כפי שנמסר מארה"ב.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של 13 בני-אדם בקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים שהשתלטו על העיר צנעא. השיעים שולטים על 14 מחוזות בתימן לאור הצלחותיהם בשבועות האחרונים.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בצפון אפריקה מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו במקומות אחדים ברחבי לוב במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היה קצין מודיעין בכיר שחוסל באזור העיר סירט. חטיפות של נוצרים, מעשי אונס, חיסולים והוצאות-להורג מתרחשים כל יום בכל רחבי לוב.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים בלבנון מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון ג'בהת אל-נוסרה בקרבות שהיו עם כוחות-הביטחון של שלבנון שפעלו בצפון-מזרח לבנון ליד הגבול הסורי. שעות אחדות לאחר האירוע נמסר גם על 5 חיילים שנהרגו באירוע הזה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים שונים באפגניסטן מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. במקרה אחד נהרגו 4 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתרחש בדרום אפגניסטן. שאר הנפגעים היו מפיגועי ירי של טרוריסטים מוסלמים בודדים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של 3 בני-אדם בסדרה של פיגועי יריר שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן. מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו על מעצרם של כ-8,000 חשודים במעשי טרור במהלך מבצע צבאי נרחב שנערך בצפון-מערב פקיסטן.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מקומיים שפעלו בדרום חבל דארפור.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור חבל קשמיר.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות רמשיים בפיליפינים מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 18 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" הפועל בדרום המדינה.
--
מצרים – האחים המוסלמים: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-23 בינואר 2015 על הריגתה של נערה במהלך עימותים אלימים בין כוחות-הביטחון לבין אנשי תנועת "האחים המוסלמים".
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, January 23, 2015

361 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 28 הרוגים בסומליה; 6 הרוגים בפקיסטן; 6 הרוגים בתימן; 4 חיילים נהרגו באפגניסטן; טרוריסט בכיר נהרג במצרים; מלך סעודיה מת בגיל 90;  נשיא תימן התפטר בלחץ השיעים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בלוב, במאלי, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 506 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות נוספים בסוריה מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בסדרה של התקפות אוויריות של הצבא הסורי ובקרבות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של 361 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות קשים שהיו בין כוחות הביטחון של עיראק והכוחות הכורדיים הפועלים נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון עיראק. גורמים מקומיים מסרו על מאות הרוגים נוספים משני הצדדים.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים שיעים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים סונים מארגון אל-קאעידה. השיעים ממשיכים ללחוץ על ממשלת צנעא להיכנע לדרישותיהם. בשעות הערב נמסר שנשיא תימן התפטר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של 4 חיילים בקרבות שהיו נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים שונים בפקיסטן מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי ובקרבות שהיו בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתם של 23 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות אסלאמיות סומליות חמושות הפועלות ליד הגבול עם אתיופיה. מקור נוסף מסר שהרקע לקרבות היה על סכסוך בין שני שבטים יריבים. כמו כן נמסר על 5 הרוגים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל באזור מוגדישו.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-22 בינואר 2015 על הריגתו של מפקד בכיר בארגון טרור אסלאמי מארגון בית אל-מקדס המזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה ביממה אחרונה.
--
סעודיה – שלטון: מקורות רשמיים בסעודיה מסרו ב-22 בינואר 2015 על מותו של עבדאללה מלך סעודיה בגיל 90. במקומו יומלך הנסיך סלמאן בן עבד אל-עזיז בן 79.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, January 22, 2015

140 הרוגים בעיראק; 120 הרוגים בסוריה; 35 הרוגים בתימן;  23 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 10 הרוגים בסומליה; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במאלי; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיליפינים; הרוג בדארפור; הרוג בדרום-סודאן; 12 פצועים בפיגוע דקירה בתל-אביב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסודאן, בניגריה, במאלי, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 343 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 120 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות שערך הצבא הסורי על יעדים אזרחיים. מקורות מקומיים בסוריה מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 65 אזרחים שנפגעו בהפצצות הללו.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 140 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים קשים, בקרבות ובהוצאות-להרוג שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בין ההרוגים היו לפחות 26 כורדים שגופותיהם התגלו בקבר-אחים בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 35 בני-אדם בקרבות שהיו במהלך היומיים האחרונים באזור ארמון הנשיאות בצנעא בעקבות קרבות בין טרוריסטים מוסלמים שיעים לבין אנשי כוחות-הביטחון של תימן. צנעא כולה נמצאת בשליטת השיעים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 23 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן. מקורות נוספים מסרו על קרבות ונפגעים בין מיליציות אסלאמיות הפועלות בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז סומליה.
--
מאלי – טרור: מקורות רשמיים במאלי מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בעקבות ניסיון לתקוף אנשי או"ם הפועלים בצפון מאלי.
--
סודאן – טרור – דרום-סודאן: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתו של אדם אחד בדארפור ועל הריגתו של אזרח נוסף בדרום-סודאן בשני פיגועי טרור נפרדים שהתבצעו במהלך היממה הקודמת.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-21 בינואר 2015 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום הפיליפינים.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות רשמיים בישראל מסרו ב-21 בינואר 2015 על פציעתם של 12 ישראלים בפיגוע דקירה שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמי תושב הרשות הפלסטינית. הטרוריסט המוסלמי פעל באוטובוס נוסעים בתל-אביב. עוד נמסר כי באירוע נפצעו 4 ישראלים באורח קשה. הטרוריסט המוסלמי נתפס בידי כוחות-הביטחון.
==

ד"ר יוחאי סלע