Sunday, April 30, 2017

טרור אסלאמי - 331 הרוגים ביממה האחרונה

220 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 10 הרוגים באפגניסטן;  8 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 5 הרוגים בתימן; 4 הרוגים בלוב; 2 חיילים נוספים נהרגו בתאילנד בפיגוע טרור אסלאמי; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בפקיסטן; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בפיליפינים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בקשמיר, בבנגלדש, בפיליפינים, בתאילנד, בלוב, בניגריה, בסומליה, במאלי, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 331 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות נערכו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. דוברים אזרחיים בסוריה מסרו שיותר ממחצית מהנפגעים היו באזרחים שנפגעו בהפצצות אוויריות של כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. עוד נמסר על עשרות הרוגים נוספים בקרבות שהיו באזור דמשק בין כוחות המורדים לטרוריסטים מוסלמים מארגוני הג'יהאד.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-220 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-התאבדות קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. כמו כן נמסר על עשרות נפגעים מירי של טיל שנורה בידי המיליציות השיעיות לעבר בסיס צבאי סעודי הנמצא באזור ג'יזאן שבסעודיה.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בלוב מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של 4 מאבטחים במהלך התקפה של טרוריסטים מוסלמים שפגעו במיכליות נפט בצפון המדינה. (יכול להיות שמדובר על אירוע שהתרחש לפני חודש).
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים, וכן על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" שנערכה בדרום אפגניסטן. ארה"ב מזרימה מחדש כוחות צבאיים אמריקאים למחוז הלמנד.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של טרוריסט מוסלמי בכיר מאוד בארגון "הטליבאן" – שהיה מושל מחוז קאבול מטעם הארגון באפגניסטן – בפעילות צבאית פקיסטנית שנערכה באזור העיר פשוואר.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של 2 חיילים נוספים בפיגוע-טרור אסלאמי שהתבצע יממה קודם לכן באמצעות פיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד. בכך עלה מספר ההרוגים בפיגוע ל-6 חיילים.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-29 באפריל 2017 על הריגתם של טרוריסט מוסלמי בכיר מאוד בארגון "אבו סיאף" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום הפיליפינים במהלך היממה האחרונה. הטרוריסט המוסלמי אחראי לחטיפתם ולהריגתם של זרים רבים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 29, 2017

טרור אסלאמי - 300 הרוגים ביממה האחרונה

150 הרוגים בעיראק; 90 הרוגים בסוריה; 15 טרוריסטים מוסלמים ו-5 חיילים נהרגו בניגריה;  10 הרוגים בתימן; 8 הרוגים באפגניסטן; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 5 חיילים נהרגו בתאילנד בפיגוע אסלאמי; 3 חיילים נהרגו בסומליה; 2 חיילים נהרגו בסעודיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקשמיר, בתאילנד, בקשמיר, בניגריה, במאלי בלוב, בתימן, בסודאן, בסומליה, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בבנגלדש, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 300 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים ערביים נוספים מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות קשים מאוד ובהפצצות אוויריות רבות שנערכו במקומות רבים ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתם של עשרות בני-אדם בהפצצות אוויריות שנערכו על 3 בתי-חולים הנמצאים בצפון סוריה. קרבות קשים עם נפגעים רבים היו ברוב הערים המרכזיות של סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות אזרחיים נוספים מסרו שכמחצית מהנפגעים היו בקרבות קשים מאוד במחוז ריף דמשק. קרבות עם נפגעים רבים נרשמו גם בין הכוחות הכורדיים לבין הצבא הטורקי לאורך הגבול המשותף.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים עיראק מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-13 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 10 מאנשי המיליציות השיעיות בסדרה של קרבות שהיו באזור העיר תעז במהלך התקפות של המיליציות הסוניות הפועלות באזור. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 חיילים סעודים במהלך סיור שנערך ליד הגבול המשותף עם תימן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 8 בני-אדם בסדרה של פיגועים ובתקפות שנערכו במהלך היממה אחרונה ברחבי אפגניסטן. ארגון "הטליבאן" מסר שהוא החל את "מתקפת האביב" השנתית שלו ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות ביטחוניים בפקיסטן מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים מ"רשת חאקאני" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן. כמו כן נמסר מפי מקורות צבאיים בפקיסטן על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים במחוז בלוצ'יסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" ליד העיר קסמאיו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 חיילים בפיגוע-התאבדות שהתבצע בידי טרוריסט מוסלמי מארגון "בוקו חראם" שפעל בצפון ניגריה.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-28 באפריל 2017 על הריגתם של 5 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בדרום תאילנד.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 28, 2017

טרור אסלאמי - 302 הרוגים ביממה האחרונה

130 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 19 הרוגים בחבל דארפור;  15 הרוגים בתימן; 10 חיילים נהרגו באיראן בהיתקלות בגבול עם פקיסטן; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בלוב; 5 הרוגים בסומליה; 5 הרוגים בקמרון;  3 חיילים הודים נהרגו בקשמיר; 2 חיילים אמריקאים נהרגו באפגניסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקשמיר, בבנגלדש, בלוב, סומליה, בניגריה, בסודאן, בתימן, במצרים, במאלי, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 302 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של כ-100 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. דוברים מקומיים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזור דרעא, דמשק, אידליב, דיר אל-זור, תדמור, אל-חמה, חומס, אל-רקה, במחוז לטקיה, לאורך הגבול עם טורקיה ובאזור רמת-הגולן הסורי. כמו כן נמסר מפי מקורות מקומיים בסוריה על התקפה אווירית ישראלית שנערכה באזור דמשק על מחסן בו בוצעו העברות של נשק לארגון "חיזבאללה". דובר צבאי ישראלי מסר על יירוט של מזל"ט סורי שניסה לבצע חדירה אווירית למרחב הישראלי.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. דוברים צבאיים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של כ-15 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים לוב מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם בהפצצה אווירית שנערכה על בית-כלא הנמצא כנראה בשליטתו של אחד מארגוני הג'יהאד הפועלים דרומית לעיר טריפולי.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז ננגרהאר. כמו כן נמסר מפי דובר צבאי אמריקאי על הריגתם של 2 חיילים אמריקאים בקרבות נגד ארגון "המדינה האסלאמית" הפועל במחוז ננגרהאר.
--
איראן – טרור: מקורות תקשורתיים באיראן מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 10 חיילים איראנים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים סונים שפעלו באזור הגבול המשותף עם פקיסטן.
--
הודו – טרור אסלאמי –קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 3 חיילים הודים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור חבל קשמיר.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם – כולל קצין מודיעין בכיר מאוד – בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שנערכה באזור העיר מוגדישו.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בחבל דארפור מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 19 בני-אדם בסדרה של קרבות בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז חבל דארפור.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים קמרון מסרו ב-27 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו באזור הגבול המשותף עם ניגריה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Thursday, April 27, 2017

טרור אסלאמי - 245 הרוגים ביממה האחרונה

90 הרוגים בעיראק; 70 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בתימן; 30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו באפגניסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; 5 הרוגים במצרים בפיגוע-התאבדות; 5 חיילים נהרגו בטורקיה; 4 טרוריסטים מוסלמים הוצאו-להורג בסומליה; 3 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים וחייל מיליציה נהרגו בניגריה; חייל נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתאילנד, בפיליפינים, בקשמיר, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במאלי, בקמרון, בלוב, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 245 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות נוספים מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. גורמים אזרחיים בסוריה מסרו שבין ההרוגים היו עשרות רבות של לוחמים כורדים שנפגעו בהפצצות של טורקיה שנערכו בצפון סוריה. כמו כן נמסר על נפגעים רבים בקרבות שהיו באזור דיר אל-זור. גורמים ביטחוניים בארה"ב מסרו על הריגתם של יותר מ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות אמריקאית יזומה שנערכה באזור העיר אל-רקה במהלך חודש אפריל 2017.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים עיראק מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של כ-90 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק. דוברים צבאיים נוספים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. גם בעיראק נמסר על עשרות הרוגים כורדים בהפצצות אוויריות של טורקיה שנערכו בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של כ-40 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות שהיו ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח אפגניסטן.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות שהייתה בחבל קשמיר עם חיילים הודים הפועלים באזור.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-26 באפריל 2017 על הוצאתם-להורג של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בשל אחריותם לסדרת פיגועי-טרור שהיו במדינה. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל בפיגוע של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתו של איש מיליציה פרו-ממשלתית במהלך סדרה של פיגועי-התאבדות שהתבצעו בידי 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של 4 תושבים בפיגוע-התאבדות שהתבצע בידי טרוריסט מוסלמי מארגון "המדינה האסלאמית" שפעל בצפון סיני.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-26 באפריל 2017 על הריגתם של 5 חיילים בסדרה של התקפות שנערכו בידי אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, April 26, 2017

טרור אסלאמי - 198 הרוגים ביממה האחרונה

60 הרוגים בסוריה, 60 הרוגים בעיראק; 36 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיליפינים; 12 טרוריסטים מוסלמים ו-8 שוטרים נהרגו באפגניסטן;  10 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בפקיסטן מפיצוץ של מטען-חבלה; 2 חיילים נהרגו בקמרון מפיצוץ של מוקש; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקשמיר, בבנגלדש, במאלי, בקמרון, בניגריה, בסודאן, בסומליה, בתימן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 198 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות אזרחיים בסוריה מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות נוספים מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 18 בני-אדם שנפגעו בהפצצה טורקית שנערכה בצפון סוריה במהלך היממה האחרונה. ארגוני המורדים בסוריה מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזור דרעא, דמשק, חאלב, דיר אל-זור ותדמור. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים באזור חאלב, אל-חמה, חומס ולטקיה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של 60 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון-עיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-7 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 לוחמים כורדים מהפשמרגה בהתקפה של טורקיה נערכה באזור סינג'אר שבצפון-עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן בין המיליציות ששיעיות למיליציות הסוניות הפרו-סעודיות הפועלות באזור העיר תעז ובדרום תימן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים ושל 8 שוטרים בסדרה של קרבות ובפיגועי-טרור שהתבצעו בצפון אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל נגד מיניבוס אזרחי בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בצפון-מערב פקיסטן. 6 מההרוגים ביו ילדים.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקמרון מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו באזור הגבול המשותף עם ניגריה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-25 באפריל 2017 על הריגתם של 36 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום הפיליפינים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, April 25, 2017

טרור אסלאמי - 351 הרוגים ביממה האחרונה

180 הרוגים בסוריה; 80 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן;  50 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בתימן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 4 חיילים נהרגו בפקיסטן מפיצוץ של מטען-חבלה; 2 חיילים נהרגו בטורקיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקשמיר, הפיליפינים, בבנגלדש, בלוב, בתימן, בניגריה, בסודאן, בסומליה, במאלי, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 351 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. דוברים נוספים מסרו על קרבות כבדים שהיו באזור תדמור בין הצבא הסורי ולארגון "המדינה האסלאמית", וכי נמסר על נפגעים רבים בשני הצדדים. מקורות נוספים מסרו על הרוגים נוספים בהפצצות אוויריות של רוסיה שנערכו באזור מחוז אידליב. עוד נמסר על נפגעים רבים ועל הצלחות קרקעיות של הצבא הסורי באזור דמשק בקרבות שהיו נגד ארגונים שונים הפועלים באזור. בנוסף לכך נמסר על הריגתם של 12 לוחמים כורדים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית, שפעלו באזור העיר אל-רקה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-180 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות צבאיים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-7 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה אחרונה. גם במהלך היממה האחרונה נמסר על פיגועי-התאבדות רבים וכן על הריגתם של טרוריסטים מוסלמים מתאבדים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן. כמו כן נמסר על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-80 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בסדרה של פעולות צבאיות יוזמות שנערכו בדרום-מזרח אפגניסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של טרוריסטים מוסלמים נוספים מארגון "אל-קאעידה".
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו במחוז בלוצ'יסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של 9 אזרחים ו-4 שוטרים בסדרה של התקפות שנערכו בידי מיליציות אסלאמיות שפעלו בעיקר בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים מארגון "בוקו חראם" שגרמו להריגתם של לפחות 4 אזרחים בצפון ניגריה.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-24 באפריל 2017 על הריגתם של 2 חיילים טורקים בהתקפה של אנשי המחתרת הכורדית שפעלו בדרום-מזרח טורקיה. מקורות אחרים מסרו על הריגתם של לפחות 10 חיילים בהתקפות הללו, אך לא נמסרה הודעה רשמית מפי מקור צבאי טורקי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, April 24, 2017

טרור אסלאמי - 221 הרוגים ביממה האחרונה

85 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בעיראק; 28 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו באפגניסטן; 15 הרוגים בתימן; 13 מאנשי המחתרת הכורדית נהרגו בטורקיה; 8 חיילים נהרגו בסומליה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר ההודית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקשמיר, בבנגלדש, במאלי, בניז'ר, בניגריה, בתימן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 221 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-85 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. דוברים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזור לטקיה, דיר אל-זור, חאלב, בדרעא, אל-חמה, במחוז אידליב ובמקומות רבים נוספים. כמו כן נמסר על מספר רב של חיילים סורים שנהרגו במהלך היממה אחרנה ברחבי סוריה. עוד נמסר שכמחצית מההרוגים במהלך היממה אחרונה היו טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים צבאיים בסוריה מסרו על הצלחות קרקעיות מרשימות באזור אל-חמה עם כיבושם של כפרים אחדים שהיו בידי ארגון "ג'בהת אל-נוסרה".
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-8 יישובים רחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. גורמים צבאיים נוספים מסרו על הריגתם של כ-90 אזרחים בקרבות נגד ארגון "המדינה האסלאמית" שהיו באזור העיר מוסול. כמו כן נמסר על הריגתם של חיילים ושוטרים בפיגועי-התאבדות שהיו במהלך היממה אחרונה ברחבי עיראק. גורמים ביטחוניים בארה"ב מעריכים שבעיר מוסול נותרו כ-1,000 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שהיו ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתם של לפחות 10 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל באזור העיר עדן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של 28 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח אפגניסטן.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות שהייתה במהלך היממה האחרונה באזור חבל קשמיר ההודי.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של 13 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח טורקיה.
--
סמליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-23 באפריל 2017 על הריגתם של 8 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה רב-עוצמה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, April 23, 2017

טרור אסלאמי - 270 הרוגים ביממה האחרונה

150 הרוגים באפגניסטן בהתקפה קטלנית של ארגון "הטליבאן"; 50 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בתימן; 20 הרוגים בעיראק; 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" נהרגו בפיליפינים; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו בקווקז; טרוריסט מוסלמי נהרג בלבנון; קצין מודיעין נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בניגריה, בסודאן, בסומליה, בקשמיר, בלוב, בתימן, בצ'אד, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 270 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. ארגוני המורדים בסוריה מסרו על ירי של עשרות טילים שנורו בידי הצבא הסורי באזור העיר דמשק על מתחמים אחדים הנמצאים בידי המורדים. קרבות קשים והפצצות כבדות היו גם באזור דרעא, אל-רקה ובאזור חאלב. מקורות רשמיים בלבנון מסרו על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בארגון "המדינה האסלאמית" בהיתקלות שהייתה ליד הגבול המשותף עם סוריה. כמו כן נמסר על מעצרם של 10 טרוריסטים מוסלמים בלבנון המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית".
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-20 בני-אדם ביום נוסף של קרבות שהיו ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים נוספים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-6 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה. מקורות מקומיים בתימן מסרו שמרבית ההרוגים היו פרו-סעודים שנפגעו בקרבות שהיו באזור העיר תעז. דוברים שיעים בתימן מסרו על הריגתם של כ-384 פרו-סעודים במהלך 20 הימים האחרונים.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות רפואיים באפגניסטן מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של כ-150 בני-אדם שגופותיהם הובאו לבית-חולים מקומי באזור מזאר א-שריף בעקבות התקפה קשה מאוד של ארגון "הטליבאן" שנערכה על בסיס צבאי הנמצא באזור. מקורות צבאיים מסרו שבהתקפה השתתפו לפחות 18 טרוריסטים מוסלמים שנהרגו במהלך הפעולה. יותר מ-130 חיילים אפגאנים נהרגו בהתקפה הזו.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתו של קצין מודיעין בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "אל-שבאב".
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים נוספים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני נגד ארגון "המדינה האסלאמית".
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-22 באפריל 2017 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום הפיליפינים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, April 22, 2017

טרור אסלאמי - 228 הרוגים ביממה האחרונה

52 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" נהרגו בסומליה; 50 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 25 הרוגים באפגניסטן; 19 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו במצרים; 10 הרוגים בתימן; 9 חיילים נהרגו בניגריה;  6 הרוגים בפקיסטן; 2 קציני מודיעין וטרוריסט מוסלמי נהרגו ברוסיה; 2 חיילים נהרגו בטורקיה; קצין רוסי נהרג בסוריה; טרוריסט מוסלמי מתאבד נהרג באלג'יריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בבנגלדש, בקשמיר, בפיליפינים, בסודאן, בסומליה, בלוב, בתימן, בניגריה, במאלי, במצרים, בטורקי, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 228 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות אזרחיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בעזרות מוקמות ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. דוברים מקומיים – כולל צבאיים – מסרו על קרבות עם נפגעים באל-חמה, בדרעא, בדיר אל-זור, בחומס, בחאלב, באידליב, באל-רקה, בקוניטרה ולאורך הגבול המשותף עם טורקיה. מקורות צבאיים וגם מקורות אזרחיים מסרו על קרבות קשים עם נפגעים רבים באזור דיר אל-זור בין הצבא הסורי לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". דובר ביטחוני ברוסיה מסר על הריגתו של קצין רוסי במהלך קרבות עם ארגוני המורדים. דובר צבאי בסוריה מסר על הריגתם של 2 מפקדים בכירים בארגוני המורדים הפועלים באזור העיר אל-חמה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. דוברים צבאיים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-8 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות אזרחיים בתימן מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. ארגונים בינלאומיים מאשימים את המיליציות השיעיות בשימוש במוקשים אזורים שגרמו להריגתם של מאות בני-אדם, וכן הוטלה אחריות על סעודיה על הריגתם של מאות ילדים בהפצצות אוויריות שנערכו בתימן במהלך השנתיים האחרונות.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-25 בני-אדם בסדרה של התקפות טור שנערכו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" שפעלו ברחבי אפגניסטן. בין ההרוגים היו לפחות 15 חיילים ושוטרים שנפגעו בהתקפה של ארגון "הטליבאן" על בסיס צבאי.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי-ירי ובפיצוץ של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה ובקניה מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של 52 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בהפצצה אווירית ובפעילות קרקעית של קניה שנערכה בדרום סומליה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של 9 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שנערכה על מתחם צבאי הנמצא בצפון ניגריה.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מתאבד, כנראה מארגון "אל-קאעידה", בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר קונסטנטין.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-21 באפריל 2017 על הריגתם של 19 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני במהלך היממה האחרונה. דובר צבאי המצרים מסר שבין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון.
--
רוסיה – טרור: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-21 בינואר 2017 על הריגתם של 2 קציני מודיעין מירי של טרוריסט מוסלמי שחוסל בידי חיילים אחרים במזרח רוסיה. ארגון "המדינה האסלאמית" נטל אחריות למעשה.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-21 בינואר 2017 על הריגתם של 2 חיילים בהתקפה של המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה. דובר צבאי בטורקיה מסר על הריגתם של 45 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בשבוע האחרון.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, April 21, 2017

טרור אסלאמי - 235 הרוגים ביממה האחרונה

60 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים באפגניסטן; 30 הרוגים בעיראק; 17 טרוריסטים מוסלמים שיעים נהרגו בתימן; 16 מאנשי מחתרת הכורדית נהרגו בטורקיה; 15 הרוגים בלוב; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 4 הרוגים בקמרון בפיגוע-התאבדות; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו ברוסיה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתאילנד; שוטר וטרוריסט מוסלמי נהרגו בצרפת; טרוריסט מוסלמי נהרג בגוש-עציון; 82 עובדי-סיוע נהרגו בדרום-סודאן בשלושת השנים האחרונות; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בסודאן, בלוב, בתימן, בניגריה, בקמרון, במאלי, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בקשמיר, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 225 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה אחרונה ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של יותר מ-20 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר תדמור. דובר צבאי בסוריה מסר על הרחבת השליטה של הצבא הסורי באזור כולו תוך כדי פגיעה קשה בארגון "המדינה האסלאמית". עוד נמסר מפי דובר צבאי נוסף על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים בקרבות שהיו באזור דמשק במהלך היממה האחרונה. מקורות אזרחיים מסרו על הריגתם של לפחות 6 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באזור העיר חאלב. גורמים נוספים מסרו על הריגתם של עשרות בני-אדם נוספים בקרבות שהיו באזור מחוז אידליב, דרעא, דיר אל-זור, אל-רקה, חומס, אל-חמה, לטקיה ודמשק. ארגונים לזכויות-אדם בסוריה מסרו כי במהלך הימים האחרונים נהרגו עשרות אזרחים בהפצצות אוויריות של כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-30 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים נוספים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים נוספים בעיראק מסרו על הצלחות קרקעיות נוספות ברוב האזורים בהם נמצא ארגון "המדינה האסלאמית". ארה"ב אישרה סיוע צבאי לכוחות הפשמרגה בעיראק סכום של 295 מיליון דולר. מקורות ביטחוניים בבריטניה מסרו כי במהלך השנה האחרונה נהרגו 1,300 טרוריסטים מוסלמים בהפצצות של חיל-האוויר הבריטי שנערכו בעיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים בממשלת עדן מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים שיעים בסדרה של קרבות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. גורמים שיעים בתימן מסרו שכוחותיהם הצליחו להתנקש בחייו של אחד מהמפקדים הבכירים של ממשלת עדן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של קרבות בין שתי מיליציות מקומיות חמושות הפועלות באזור העיר טרהונה בצפון-מערב לוב.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות רשמיים באו"ם מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 82 עובדי-סיוע בשלושת השנים האחרונות בידי כל הכוחות החמושים הפועלים ברחבי דרום-סודאן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם – כולל טרוריסטים מוסלמים, חיילים ושוטרים – בסדרה של פיגועי-טרור ובקרבות שהיו במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן. לפחות 45 מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים שנפגעו בפעילות צבאית יזומה של הצבא האפגאני.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה באזור פנג'אב.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" במהלך פשיטה של הצבא הניגרי שנערכה בצפון ניגריה.
--
קמרון – טרור: מקורות תקשורתיים בקמרון מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 4 בני-אדם בפיגוע-התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו ליד הגבול המשותף עם ניגריה.
--
מצרים - טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 16 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח טורקיה.
--
רוסיה – טרור: מקורות רשמיים בסוריה מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בפעילות משטרתית שנערכה בצפון מוסקבה. דוברים רשמיים מסרו שהשניים תכננו לבצע פיגוע רב-נפגעים במוסקבה.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל טרם-זמנו בדרום תאילנד.
--
צרפת – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בצרפת מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסט מוסלמי שחוסל בידי שוטרים אחרים במהלך פיגוע-ירי שהתבצע בפריז. גורמים ביטחוניים מסרו על מצוד נרחב אחרי טרוריסט מוסלמי נוסף. ארגון "המדינה האסלאמית" נטל אחריות למעשה.
--
ישראל – טרור: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-20 באפריל 2017 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי ב-19 באפריל 2017 במהלך פיגוע-דריסה שהתבצע באזור גוש עציון. בפיגוע נפצע אזרח ישראלי אחד. הטרוריסט נהרג מירי של כוחותינו שהיו במקום.
==
ד"ר יוחאי סלע


Thursday, April 20, 2017

טרור אסלאמי - 336 הרוגים ביממה האחרונה

100 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בתימן; 50 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים באפגניסטן; 21 טרוריסטים מוסלמים ו-5 חיילים נהרגו בניגריה; 12 טרוריסטים מוסלמים ו-4 חיילים נהרגו במאלי; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 5 הרוגים בסומליה; 2 חיילים הודים נהרגו בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בסודאן, בניגריה, במאלי, בתימן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בקשמיר, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 336 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. גורמים אזרחיים בסוריה מסרו על עשרות אזרחים סורים שנהרגו בהפצצות שונות שהיו במהלך היומיים האחרונים ברחבי סוריה. דוברים נוספים מסרו על יותר מ-40 אזרחים שנהרגו בהפצצות הללו. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו שהמשטר הסורי חידש את פינויים של האזרחים השיעים לעיר חאלב לאחר הפסקה שנגרמה בשל הפיגוע הקטלני בו נהרגו כ-126 בני-אדם. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים בקוניטרה, בדיר אל-זור, בחאלב, בדמשק, בדרעא, באידליב, בחומס ובאל-חמה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-12 יישובים ברחבי עיראק במלך היממה האחרונה. מקורות כורדיים ומקורות צבאיים נוספים בעיראק מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – חיסולים-ממקודים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים שיעים בתימן מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של כ-100 מתנדבים סודאנים שהשתתפו במלחמה בתימן ממסגרת הקואליציה הסעודית. ההרוגים נפגעו בעיקר בקרבות קשים מאוד שהיו באזור העיר תעז ובאזור העיר מוחה.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של כ-30 בני-אדם ביום של פיגועי-טרור ובקרבות שהיו ברחבי אפגניסטן במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היה גם מפקד משטרה בכיר מאוד במחוז זאבול (Zabul).
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של פצצות מרגמה שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים ותקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של 21 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה. במהלך הפעולה שוחררו מאות בני-אדם שהיו שבויים בידי ארגון "בוקו חראם". כמו כן נמסר על הריגתם של 5 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון שפעלו בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור: מקורות צבאיים במאלי מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "אל-קאעידה", וכן על הריגתם של 4 חיילים בהתקפה שנערכה על מתחם צבאי הנמצא בצפון מאלי.
--
הודו – קשמיר – פקיסטן: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-19 באפריל 2017 על הריגתם של 2 חיילים הודים מירי של חיילים פקיסטנים שפעלו באזור הגבול המשותף העובד בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע