Monday, June 30, 2014

200 הרוגים בעיראק; 60  הרוגים בסוריה; 30 הרוגים באפגניסטן; 20 הרוגים בפקיסטן; 11 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בסודאן; 7 חיילים נהרגו בתימן; 4 שוטרים נהרגו במצרים; קצין בכיר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בפיליפינים, בסודאן, בסומליה, בתימן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות רשמיים בסוריה מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בקרבות שנערכו ביו כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים שפעלו ב-7 עיירות הנמצאות ליד העיר חאלב ואזורים צפוניים לעיר. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של אזרחים נוספים בהפצצות קשות של הצבא הסורי על ערים אחדות ברחבי סוריה. עוד נמסר על צליבתם למוות של 9 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון ISIS הפועל באזור העיר חאלב. גורמי טרור מסרו כי ה-9 היו חייליו של אסד.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של כ-200 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר תכרית. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו במהלך הקרבות בעיר תכרית. כוחות-הביטחון של האוטונומיה הכורדית בעיראק נלחמים נגד טרוריסטים מוסלמים חברי ה-SISI הפועלים מזרחית לעיר מוסול.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים ומקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של כ-30 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היו לפחות 14 אזרחים שנפגעו מפיצוץ של מטען-חבלה קטלני שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. מקורות נוספים מסרו על סדרה של פיגועי טרור שהתבצעו לאורך כל היממה האחרונה, אך לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של 7 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שתקפו בית-חולים צבאי.
--
סודאן – טרור: מקורות צבאיים בסודאן מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם חברי מיליציה אסלאמית חמושה בידי טרוריסטים שפעלו מהגבול האתיופי. כמו כן נמסר כי בין ההרוגים היה מפקד בכיר במיליציה הסודאנית.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתם של 4 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סיני. בעקבות הריגתם של השוטרים, מקורות ביטחוניים במצרים מסרו כי נערך מבצע צבאי נרחב נגד ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בצפון סיני.
--
לוב – טרור: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-29 ביוני 2014 על הריגתו של קצין בכיר מאוד מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, June 29, 2014

100 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בניגריה; 80 הרוגים בעיראק; 80 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 20 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 17 הרוגים בתימן; 3 הרוגים במצרים; כ-300 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בימים האחרונים באפגניסטן; הצבא העיראקי השתלט על העיר תכרית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בסודאן, בניגריה, בתימן, בסומליה, באפגניסטן, בפקיסטן, בסוריה ובעיראק;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם במהלך קרבות קשים שהיו בין שני ארגוני טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה והפועלים בדרום-מזרח סוריה. כמו כן נמסר על נפגעים רבים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו ליד העיר דמשק. גורמים נוספים מסרו על קרבות קשים נוספים שהיו באזור העיר חאלב ובכל אזור דרעא בין כוחות-הביטחון לבין כוחות האופוזיציה הפועלים נגד המשטר העלווי של בשאר אל-אסד.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של כ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ופיגועים קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר כי הכוחות העיראקיים הצליחו להשתלט מחדש על העיר תכרית.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של 80 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. מקורות צבאיים רשמיים מסרו כי במהלך הימים האחרונים נהרגו כ-300 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה. דוברי הטליבאן מסרו כי במהלך היממה האחרונה נעשה מאמץ עליון לכבוש נקודות צבאיות וכי עשרות חיילים נהרגו בהתקפות הללו.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם "רשת חאקאני" (ארגון הטליבאן), בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ווזיריסטן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו במזרח תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בניגריה מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-100 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בהתקפה יזומה של הצבא הניגרי שנערכה בצפון המדינה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-28 ביוני 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בשני פיגועי טרור שהיו בקהיר ובצפון סיני. בין ההרוגים הייתה ילדה שנפגעה מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר קהיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, June 28, 2014

260 הרוגים בעיראק; 70 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; 40 הרוגים בפקיסטן; 16 חיילים נהרגו בניגריה; 15 חיילים נהרגו בתימן; 10 הרוגים באפגניסטן; 2 חיילי או"ם נהרגו בסומליה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בעזה; 327 טרוריסטים מוסלמים נהרגו השבוע בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקווקז, בלוב, במצרים, בלבנון, בתימן, בניגריה, בסומליה, בסודאן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של כ-70 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי כ-50 מההרוגים היו אזרחים שנפגעו בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של כ-260 בני-אדם, כולל חיילים אזרחים וטרוריסטים מוסלמים, בסדרה ארוכה מאוד של פיגועים וקרבות בין כוחות הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות בין כוחות-הביטחון של אפגניסטן לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם כולל חיילים, אזרחים וטרוריסטים מוסלמים בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות בין כוחות-הביטחון של פקיסטן לבין ארגוני טרור אסלאמיים. גורמים רשמיים בפקיסטן מסרו כי בשבוע האחרון נהרגו בפקיסטן 327 טרוריסטים מוסלמים בפעולות יזומות של הצבא הפקיסטני.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 15 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 2 חיילי או"ם מהאיחוד-האפריקאי מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – טרור: מקורות תקשורתיים ברפובליקה של מרכז אפריקה מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 70 בני-אדם בקרבות בין מוסלמים לנוצרים. עוד אלפי רבים הפכו לפליטים לאחר שהתחדשו העימותים הרצחניים בין מוסלמים לנוצרים במדינה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 16 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
ישראל – טרור – עזה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-27 ביוני 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בעזה בפעילות אווירית לאחר שנורו טילים לעבר ישראל. השניים עסקו בתכנון פיגועים נגד ישראל.
==
ד"ר יוחאי סלע


Friday, June 27, 2014

60 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בעיראק; 21 הרוגים בניגריה; 18 הרוגים בתימן; 7 הרוגים בפקיסטן; 6 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בלוב; 3 הרוגים בסומליה; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן; טרוריסט מוסלמי נהרג בלבנון; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בקווקז; צעיר מוסלמי מקלנדיה מת מפצעיו; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של כ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים אותם יזמו בעיקר כוחות-הביטחון של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו בצפון סוריה בפעילות צבאית יזומה נגד האופוזיציה הסורית ונגד טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של כ-40 בני-אדם ועל פציעתם של 100 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – נאט"ו: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתו של חייל נאט"ו בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היה מפקד משטרה בכיר.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים ושל 3 חיילים בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן הפועל בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים וצבאיים בתימן מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן. כמו כן נסמר על הריגתו של קצין-מודיעין בכיר בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שתקפו בית-מלון הנמצא באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 21 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שרצחו אזרחים שצפו במשחקי המונדיאל.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתם של 3 חיילים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי. כמו כן נמסר על הריגתה של פעילה לזכויות-אדם, עו"ד סאלווה בוגייגיש בת 47, בידי טרוריסטים מוסלמים.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מתאבד מארגון אל-קאעידה שניסה לבצע פיגוע ליד בית-מלון באזור העיר ביירות.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים בסוריה מסרו ב-26 ביוני 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בעת ניסיון להימלט מידי כוחות-הביטחון של רוסיה הפעולים בצפון הקווקז.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות תקשורתיים בישראל מסרו ב-26 ביוני 2014 על מותו מפצעיו של צעיר מוסלמי מקלנדיה שנפצע מירי של חיילי צה"ל במהלך עימותים אלימים עם חברי כנופיות ערביות שניסו להפריע לחיפושים אחרי שלושת הנערים הישראלים שנחטפו בידי טרוריסטים מוסלמים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, June 26, 2014

157 הרוגים באפגניסטן; 100 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בניגריה; 50 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 11 הרוגים בקניה בפיגוע אסלאמי; 3 חיילים נהרגו באיראן; הרוג בקשמיר; 4,695 בני-אדם נהרגו בעיראק מתחילת יוני 2014; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו במצרים, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים סמרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של לפחות 100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-59 בני-אדם בהפצצות של הצבא הסורי ובמעשי רצח של ארגון "השביחה" הנאמן למשטר העלווי של בשאר אל-אסד. כמו כן נמסר על הרוג אחד מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר חומס. עוד נמסר כי שני ארגוני אל-קאעידה הפועלים בסוריה החליטו לשתף פעולה במטרה לכבוש עיירת גבול הנמצאת בצד הסורי מול הגבול העיראקי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם במהלך היממה האחרונה בקרבות ובפיגועים קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הריגתם של 71 בני-אדם ועל פציעתם של כ-90 נוספים בהפצצות של הצבא הסורי על בסיסי טרור של ארגון אל-קאעידה הנמצאים בצד העיראקי של הגבול. מקורות עצמאיים נוספים מסרו על הריגתם של 4,695 בני-אדם ברחבי עיראק מאז תחילת חודש יוני 2014.
--
איראן – טרור – עיראק: מקורות צבאיים באיראן מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של 3 חיילים איראנים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו מהגבול העיראקי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של 100 טרוריסטים מוסלמים, 35 אזרחים ו-22 חיילים בקרבות שהיו במהלך הימים האחרונים במחוז הלמנד נגד ארגון הטליבאן הפועל באזור.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של 50 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בקניה מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו באזור החוף של קניה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתם של כ-60 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה. כמו כן נמסר כי בהתקפה שנערכה יום קודם לכן, נהרגו כ-40 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". מקורות רשמיים בניגריה אישרו את מספר ההרוגים בתי ההתקפות הללו.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-25 ביוני 2014 על הריגתו של צעיר מוסלמי מירי של חיילים הודים הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, June 25, 2014

60 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בקניה; 40  הרוגים בסוריה; 26 הרוגים באפגניסטן; 25 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 8 הרוגים בניגריה; 2 הרוגים בלוב; קצין נהרג בלבנון; ילדה נהרגה בעזה; יותר מ-1,000 בני-אדם נהרגו בעיראק בחודש האחרון; 300 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן בשבוע האחרון; 91 חטופים נוספים בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בסומליה, בסודאן, בניגריה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות נוספים מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים רשמיים בסוריה מסרו כי בהתקפה הישראלית שנערכה ב-22 ביוני 2014 נהרגו 4 בני-אדם ונפצעו 9 נוספים. סוריה לא נטלה אחריות לירי של הטיל שגרם להריגתו של נער ישראלי ברמת-הגולן.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים שונים בעיראק מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פעולות טרור קטלניות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בעיקר בצפון עיראק. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו אזרחים שחוסלו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות באו"ם מסרו כי מתחילת חודש יוני 2014 נהרגו בעיראק יותר מ-1,000 בני-אדם – לא כולל טרוריסטים מוסלמים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של 22 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו נגד תחנת משטרה מקומית.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של 25 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. במהלך השבוע האחרון נהרגו כ-300 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בידי הצבא הפקיסטני הפועל בצפון-מערב המדינה.
--
קניה – טרור אתני: מקורות רשמיים בקניה מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של 60 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות אתניות חמושות הפועלות ליד הגבול עם סומליה והנעזרות לעיתים בארגון הטרור הסומלי "אל-שבאב". גורמים נוספים מסרו על כ-60,000 פליטים שנמלטו בגלל הקרבות הללו. עשרות בתים הועלו באש.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". היעד לפיגוע היה: מכללה מקומית. כמו כן נמסר על חטיפתם של 60 נשים ונערות ושל 31 נערים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועל בצפון ניגריה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טיל שנורה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתו של קצין אבטחה בפיגוע ההתאבדות נערך ברובע השיעי בביירות ב-23 ביוני 2014. בפיגוע נהרגו 2 בני-אדם – קצין אבטחה וטרוריסט מוסלמי מתאבד – וכן נפצעו 17 נוספים.
--
עזה – טרור: מקורות תקשורתיים בעזה מסרו ב-24 ביוני 2014 על הריגתה של ילדה בת 3 בעזה מירי של טיל שנורה לעבר ישראל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים ברצועת עזה. כוחותינו תקפו מטרות טרור בעזה במהלך היממה האחרונה בעקבות ירי של טילים לעבר ישראל.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, June 24, 2014

120 הרוגים בעיראק; 80 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 70 הרוגים נוספים בדארפור; 50 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בניגריה; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 8 חיילים נהרגו באפגניסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; טרוריסט נהרג בלבנון; 10 חיילים סורים נהרגו בהתקפה ישראלית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במצרים, בפיליפינים, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם – רובם כנראה טרוריסטים מוסלמים – בפעילות צבאית יזומה של הצבא הסורי שנערכה באזור קוניטרה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו פעילי האופוזיציה הסורית החילונית המתנגדת למשטר העלווי של בשאר אל-אסד. קרבות נוספים ועימותים קטלניים היו בכל רחבי סוריה שגרמו להרוגים ולפצועים נוספים. גורמים תקשורתיים נוספים מסרו כי ארגוני טרור אסלאמיים בסוריה מגייסים ילדים בני 13-15 למלחמה נגד אסד. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו כי בהתקפה של צה"ל על חטיבה 90, בעקבות הריגתו של נער ישראלי, נהרגו לפחות 10 חיילים סורים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. בין ההרוגים היו לפחות 70 אסירים שנפגעו בהתקפה יזומה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. גורמים ביטחוניים בעיראק מסרו על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים בקרבות באזור העיר מוסול.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בעת ניסיון לבצע פיגוע התאבדות ברוע השיעי של בעיר ביירות. 17 בני-אדם נוספים נפצעו בפיגוע.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 8 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים באיחוד האפריקאי הפועל בסומליה מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 80 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בהתקפה אווירית יזומה שנערכה בדרום סומליה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים סודאן מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 70 בני-אדם נוספים בקרבות בין שתי מליציות חמושות הפועלות בצפון דארפור. במהלך היממה אחרונה נהרגו לפחות 100 בני-אדם בעימותים הללו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 50 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שנערכה בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 חיילים בהתקפה דומה של ארגון "בוקו חראם".
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתם של 11 טרוריסטים מוסלמים נוספים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני. עד כה נהרגו 19 טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון במהלך היממה האחרונה.
--
הודו - קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-23 ביוני 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, June 23, 2014

200 הרוגים בעיראק; 52 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 40  הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בדארפור; 10 הרוגים בפקיסטן; 8 הרוגים בלוב; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 2 קצינים בכירים נהרגו בתימן; עיתונאי נהרג בסומליה; 2 הרוגים ביו"ש – אחד מהם נהרג מירי של שוטרים פלסטינים; ילד ישראלי בן 13 נהרג ברמת-הגולן; צה"ל תקף בסוריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בסודאן, בסומליה, בתימן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם ביום של קרבות ובסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו נגד הכוחות הסורים הפועלים בכל רחבי סוריה. גורמים תקשורתיים נוספים מסרו כי כוחות-הביטחון של סוריה הצליחו לכבוש עיירות אחדות מידי המורדים ומידי חברי ארגון אל-קאעידה באזור העיירה בניאס.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 200 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים ובפיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. גם במהלך היממה האחרונה מרבית הנפגעים היו באזור צפון עיראק שנכבש בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בעיראק מסרו כי המיליציות השיעיות עורכות הכנות כדי להגן על העיר בגדאד.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 52 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. מקורות נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 2 טרוריסטים מוסלמים.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 2 קצינים בכירים מאוד מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתו של עיתונאי מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפעולים באזור העיר מוגדישו.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בדארפור מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של לפחות 30 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות מקומיות חמושות הפועלים בצפון דארפור. הקרבות הללו פרוצות בעידודה הנמרץ של הממשלה האסלאמית של חרטום בהנהגת עומר אל-באשיר.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון "בוקו חראם". מקורות צבאיים מסרו כי בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים לבו מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם בקרבות בין שני ארגוני טרור הפועלים בדרום המדינה. כמו כן נמסר כי נעשו ניסיונות לבצע פיגועים נוספים בהם נפצעו לפחות 10 בני-אדם.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות תקשורתיים בישראל מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים קטלניים שהיו בין כוחות-הביטחון לבין כנופיות ערביות שניסו להפריע בחיפוש אמרי הילדים הישראלים שנחטפו בידי טרוריסטים מוסלמים. אחד מההרוגים נורה מירי של שוטרים פלסטינים ברמאללה.
--
ישראל – טרור – רמת-הגולן: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-22 ביוני 2014 על הריגתו של ילד בן 13 ועל פציעתם של 3 נוספים  ברמת-הגולן מירי של טיל שנורה מהגבול הסורי. בתגובה לכך צה"ל תקף 9 מטרות בסוריה, בהן המפקדה של חטיבה 90 של הצבא הסורי.
==
ד"ר יוחאי סלע


Sunday, June 22, 2014

120 הרוגים בעיראק; 85 הרוגים בתימן; 40 הרוגים בסוריה; 20 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסין; 10 הרוגים בניגריה;  4 הרוגים באפגניסטן; 3 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים במצרים; עונש מוות במצרים ל-183 טרוריסטים מוסלמים;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בטורקיה, בלבנון, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בסוריה ובלבנון מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של כ-40 בני-אדם – רובם היו טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה שנפגעו בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר חאלב ובמחוז אידליב. מקורות נוספים מסרו על עשרות נפגעים נוספים בכל רחבי סוריה בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות אותם יזמו טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הוצאתם-להורג של 3 מורדים בכירים בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. ארגוני טרור בבריטניה קראו לצעירים מוסלמים להצטרף למלחמה בסוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בעיראק ומקורות תקשורתיים מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של כ-120 בני-אדם – בהם חיילים רבים ועשרות טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה – בסדרה של פיגועי טרור שבקרבות קשים שהיו בצפון סוריה ובאזור הגבול המשותף עם סוריה.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות רשמיים בתימן ומקורות תקשורתיים מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 85 בני-אדם – כולל חיילים – בקרבות שנערכו בשבוע האחרון בין כוחות הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון המדינה. מקורות נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו גם טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שהשתתפו בקרבות נגד הארגונים השיעים הפועלים בצפון המדינה.
--
נאט"ו – טרור – אפגניסטן: מקורות צבאיים רשמיים בנאט"ו מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 3 חיילי נאט"ו מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 אזרחים בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על פיגוע-התאבדות שנעשה נגד שיירה של פוליטיקאי בכיר באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רמשיים בפקיסטן מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בשתי התקפות צבאיות אוויריות שנערכו בצפון-מערב פקיסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 10 אזרחים בהתקפה על חמישה כפרים שנערכה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בעימותים קטלניים בין כוחות-הביטחון של חברי תנועת "האחים המוסלמים". כמו כן נמסר כי בית-המשפט העליון במצרים אישר את הוצאתם-להורג של 183 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם תנועת "האחים המוסלמים".
--
סין – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בסין מסרו ב-21 ביוני 2014 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים שניסו לתקוף תחנת משטרה במחוז שינצ'יאנג. בחודשים האחרונים נהרגו בסין עשרות בני-אדם בהתקפות טרור של טרוריסטים מוסלמים מהמחוז האסלאמי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, June 21, 2014

150 הרוגים בעיראק; 70 הרוגים בסוריה; 23 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 17 הרוגים בפיליפינים בפיגוע אסלאמי; 10 טרוריסטים מוסלמים בניגריה; 7 הרוגים באפגניסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקניה; 3 הרוגים בלבנון; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; הרוג בסומליה; ילד בן 14 נהרג בחברון וצעיר בן 23 נהרג בקלנדיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסודאן, בניגריה, במאלי, בתימן, בסומליה, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים שונים מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בכל רחבי סוריה. בין ההרוגים היו לפחות 34 בני-אדם נפגעו מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 150 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ופיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים, כנראה מארגון אל-קאעידה, שניסו לפגוע בשיירה של ראש-הביטחון המסכל הלבנוני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של לפחות 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. מרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון. כמו כן נמסר כי בהתקפות נהרג ילד בן 9.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 23 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה ליד הגבול עם סומליה בעקבות בסדרת הפיגועים שגרמה להריגתם של כ-60 בני-אדם במהלך השבוע האחרון.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בתוך בית-חולים הנמצא באזור דרום סומליה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" וכל על הריגתם של 7 חיילים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות תקשורתיים בישראל מסרו ב-20 ביוני 2014 על הריגתו של ילד בן 14 מירי של חיילי צה"ל בהיתקלות עם כנופיות ערביות הפועלות באזור חברון במהלך החיפושים אחרי שלושת התלמידים הישראלים הנעדרים כבר למעלה משבוע. כמו כן נמסר על הריגתו של מוסלמי בן 23 בהיתקלות עם כנופיות ערביות אלימות בקלנדיה. עוד נמסר על ירי של טילים לעבר ישראל מרצועת-עזה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Friday, June 20, 2014

400 הרוגים בעיראק; 40 הרוגים בסוריה; 31 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 12 הרוגים בדרום-סודאן; 7 חיילים נהרגו בתימן; 7 חיילים נהרגו בפיליפינים בפיגוע אסלאמי; 6 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בעזה; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; על 12 טרוריסטים מוסלמים הוטל גזר-דין מוות במצרים; שוב ירי של טילים לעבר ישראל; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בירדן, בניגריה, בסודאן, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם בסדרה של פצצות אוויריות של הצבא הסורי על מרכזי אוכלוסייה אזרחית באזור דמשק וליד הגבול עם ירדן. גורמים מקומיים בסוריה מסרו על שורה ארוכה של פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים שהיו לאורך כל היממה האחרונה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של יותר מ-400 בני-אדם – רובם טרוריסטים מוסלמים – בקרבות, בפיגועים ובהוצאות להורג שהיו במהלך היממה האחרונה בכל רחבי עיראק. מרבית הנפגעים היו באזור העיר מוסול. כמו כן נמסר כי מרבית החטופים ההודים, כ-40 בני-אדם, נרצחו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. גורמים צבאיים בעיראק מסרו שכוחותיהם מנהלים קרבות קשים לכיבושה של תל-עפר שנכבשה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-19 בינוי 2014 על הריגתם של 7 חיילים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון "אבו סיאף" הפועל בדרום הפיליפינים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון ווזיריסטן. כמו כן נמסר מפי מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן על הריגתם של 31 טרוריסטים מוסלמים בסדרה של התקפות אוויריות שנערכו בצפון-מערב פקיסטן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של 7 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
דרום-סודאן – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בדרום סודאן מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות שבטיות חמושות הפועלות במרכז דרום-סודאן.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-19 ביוני 2014 כי על 12 טרוריסטים מוסלמים הוטל גזר-דין מוות בגין מעשי רצח של אנשי כוחות-הביטחון.
--
עזה – טרור: מקורות תקשורתיים בעזה מסרו ב-19 ביוני 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון החמאס מפיצוץ של מנהרה שנחפרה ליד גדר המערכת צפונית לעזה. עוד נמסר על ירי של טילים לעבר ישראל. כוחותינו תקפו יעדי טרור נוספים בעזה בתגובה לירי של טילים לעבר ישראל.
==

ד"ר יוחאי סלע