Monday, March 31, 2014

90 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בעיראק; 8 הרוגים בטורקיה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 3 חיילים נהרגו בלבנון; 3 הרוגים בקשמיר; 2 הרוגים בתימן; הרוג בפקיסטן; פיגועים וקרבות עם נפגעים היו בתאילנד, בלבנון, בקשמיר, במאלי, בניגריה, בתימן, בסומליה, בסודאן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של כ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו טרוריסטים מוסלמים וחיילים בקרבות הנערכים באזור צפון סוריה. 50 מההרוגים נפגעו במהלך קרבות בין  שני ארגוני טרור אסלאמיים.
--
טורקיה – אלימות וטרור: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם בעימותים קטלניים ובאירועי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה על רקע הבחירות המקומיות המתנהלות בטורקיה.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים בלבנון מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של 3 חיילים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים בנקודת ביקרות צבאית הנמצאת ליד הגבול הסורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן במהלך התקפה שנערכה על מתקן אזרחי, אולם המאבטחים במקום הצליחו לסכל את ההתקפה הזו.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתו של אדם אחד התקפה של טרוריסטים מוסלמים על מתקן רדאר.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-30 במרס 2014 על הריגתם של חייל ושל 2 צעירים בהיתקלות בין כוחות הביטחון של הודו לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, March 30, 2014

100 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 7 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בקשמיר; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בתימן; 5 הרוגים במצרים; 3 הרוגים בסומליה; 3 הרוגים בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקניה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בתימן, בלבנון, בסומליה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הביטחון של סוריה לבין מורדים הפועלים באזור הגבול עם לבנון. מקורות נוספים מסרו כי הצבא הסורי הצליח להשתלט על 3 כפרים לאורך הגבול וכי נהרגו עשרות מורדים וחיילים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 50 בני-אדם ביום נוסך של פיגועים וקרבות בין כוחות הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מספר ההרוגים כולל טרוריסטים מוסלמים שאינו נכלל בדרך כלל הסטטיסטיקה הרשמית המתפרסמת בעיראק.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בעימותים קטלניים בין כוחות הביטחון לבין חברי תנועת האחים-המוסלמים.
--
תימן - טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום תימן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-29 מרס 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון שאחראי להריגתם של אזרחים קנייתיים מפיגוע שהתבצע בכנסיה נוצרית.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב הפועלים בסומליה. מקורות נוספים מסרו כי השלושה הואשמו בידי הארגון בריגול עבור גורמים זרים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. 3 מההרוגים היו חיילים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בפקיסטן.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בקשמיר מסרו ב-29 במרס 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון של הודו לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, March 29, 2014

50 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים באפגניסטן; 11 הרוגים בניגריה; 12 הרוגים בדרום-סודאן; 4 הרוגים בתימן; 4 הרוגים בפקיסטן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; 2 מסתננים נהרגו ברמת-הגולן; חייל נהרג בלבנון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, במאלי, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים מקומיים בסוריה מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד היו במהלך היממה האחרונה באזור לטקיה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 20 בני-אדם בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי על ריכוזים של מורדים הפועלים במחוז לטקיה. כמו כן נמסר על אירועים קטלניים מאוד היו ברוב הערים המרכזיות של סוריה.
--
ישראל – סוריה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 2 מסתננים מירי של חיילי צה"ל הפועלים ברמת-הגולן.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-30 בני-אדם ועל פציעתם של 80 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים אפגניסטן מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם – טרוריסטים ואזרחים – בסדרה של עימותים קטלניים שהיו במהלך היממה האחרונה בין אנשי כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה, וכן על שוטר ואזרח שנפגעו בשתי תקריות טרור שהיו במהלך היממה האחרונה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון למורדים הפועלים במחוז ג'ונגליי.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו-חראם" לבין כוחות הביטחון של ניגריה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתו של חייל מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר טריפולי.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 במרס 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים ושוטר בשתי תקריות טרור שהיו במהלך היממה האחרונה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, March 28, 2014

40 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים בעיראק; 23 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בלבנון; שוטר נהרג בפקיסטן; הרוג בתימן; 1,000 הרוגים בניגריה בשלושה חודשים; ארגוני טרור אסלאמיים בדרום פיליפינים חתמו על הסכם-הבנות עם הממשלה הפיליפינית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים המסתמכים על מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתם של לפחות 40 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים  שהיו במהלך היממה האחרונה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הצליחו להגיע הישגים באזור לטקיה בקרבות נגד הצבא הסורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתם של 40 בני-אדם ועל פציעתם של עשרות נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתו של אדם אחד מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר עדן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-1,000 בני-אדם בשלושת החודשים האחרונים בסדרה של התקפות שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של עימותים קטלניים שהיו בין טרוריסטים מוסלמים שיעים לטרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים באזור העיר טריפולי. מקור נוסף מסר כי בין ההרוגים היה לפחות חייל אחד שנורה בידי צלף.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ושל 3 חיילים בסדרה של עימותים קטלניים בין כוחות הביטחון של אפגניסטן לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 במרס 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן המתנגדים למתן חיסוני פוליו לילדי פקיסטן. יממה קודם לכן נהרגה עובדת סיוע מירי של טרוריסטים מוסלמים מאותה הסיבה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, March 27, 2014

500 מורדים נהרגו בסוריה; 80 הרוגים בעיראק; 30 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בניגריה; 6 הרוגים בקווקז; 4 הרוגים בפקיסטן; 2 מוסלמים נהרגו בעזה; הרוג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בניגריה, בסומליה, במאלי, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים סוריה ומקורות בינלאומיים נוספים מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 500 מורדים וטרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה במהלך מבצע צבאי נרחב שערך הצבא הסורי באזור לטקיה הנערך מאז ה-21 במרס 2014.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים ורשמיים בעיראק מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 80 בני-אדם בסדרה של אירועי טרור וקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה. מקורות צבאיים בעיראק מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 41 חיילים עיראקים.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתו של אדם אחד בעימותים קטלניים שפרצו בין כוחות-הביטחון של אנשי תנועת "האחים המוסלמים".
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים ושוטר אחד בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז נגד טרוריסטים מוסלמים שביצעו פיגועים נגד מטרות רוסיות.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בהתקפות של מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז ניגריה.
--
אפגניסטן – טליבאן – טרור: מקורות תקשורתיים וצבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של כ-30 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים בכל רחבי אפגניסטן. מקורות נוספים כי יעדי ההתקפה היו מוסדות ממשלתיים עוסקים בניהול מערכות הבחירות באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
ישראל – עזה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-26 במרס 2014 על הריגתם של 2 מוסלמים מירי של חיילי צה"ל בעקבות ניסיון לבצע הברחה של נשק ותחמושת מרפיח המצרית לעזה באמצעות סירות מהירות.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, March 26, 2014

151 הרוגים בדארפור; 50 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים באפגניסטן; 18 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 15 הרוגים בעיראק; 8 בני-אדם נהרגו בסומליה; 2 קצינים נהרגו בלוב; עובדת סיוע נרצחה בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בתימן, במאלי, בסודאן, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של לפחות 50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורת נוספים מסרו על כ-30 הרוגים במהלך היממה האחרונה – בעיקר בהפצצות צבאיות על מרכזי הערים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה האשימו ב-25 במרס 2014 את ארגון הטרור האסלאמי "אל-שבאב" בהריגתם של 8 מנהיגים שבטיים מקומיים. לא נמסר על סיבת הרצח.
--
סודאן – דארפור: מקורות רשמיים בסודאן מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של 151 מורדים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון המדינה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של 2 קצינים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתם של 16 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 במרס 2014 על הריגתה של עובדת סיוע שהעניקה חיסונים נגד מחלת הפוליו. ארגון הטליבאן מתנגד למתן חיסונים למחלה. במהלך השנה האחרונה נהרגו עשרות עובדי סיוע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
==
ד"ר יוחאי סלע


Tuesday, March 25, 2014

90 הרוגים בסוריה; 75 הרוגים בניגריה; 60 הרוגים בעיראק; 20 חיילים נהרגו בתימן; 17 הרוגים באפגניסטן; 9 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים נוספים בקניה; קצין נהרג בלוב; 529 חברי תנועת האחים המוסלמים נידונו למוות במצרים; פיגועים וקרובת נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסודאן, בסומליה, בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בטורקיה מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות קשים היו באזור חאלב, דמשק, אידליב ודיר אל-זור.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-24 במרס 2014 על גזר-דין מוות שהוטל על 529 חברי תנועת האחים המוסלמים שהואשמו בפעילות אסלאמית רדיקלית בתקופת המהומות הקשות לאחר הדחתו של הנשיא לשעבר מוחמד מורסי ב-2013. המשפט נערך במשך יום אחד בלבד.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 30 אזרחים ו-33 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בסדרה של פעולות טרור וקרבות שהיו במהלך היממה הקודמת. מקורות נוספים מסרו כי האירועים הללו מתייחסים בעיקר לפעולות טרור שהתבצעו ב-23 במרס 2014.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 20 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בקניה מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם נוספים מפיצוץ של רימון יד שהושלך לעבר כנסייה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב. בפיגוע נהרגו לפחות 6 בני-אדם.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 75 בני-אדם בסדרה של התקפות של מליציות מוסלמיות על כפרים נוצריים בצפון ניגריה. מקורות נוספים מסרו כי האירועים הקטלניים הללו היו במהלך הימים של סוף-השבוע האחרון. מקורות נוספים מסרו על כנסיות רבות שהועלו באז וכן נהרסו מאות רבות של בתים.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתו של קצין לשעבר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר דרנה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 במרס 2014 על הריגתם של 9 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
==
ד"ר יוחאי סלע


Monday, March 24, 2014

50 הרוגים בסוריה; 24 הרוגים בעיראק; 20 הרוגים בניגריה; 12 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים באפגניסטן; 3 הרוגים בתימן; 2 הרוגים בקניה; הרוג בלבנון; טורקיה הפילה מטוב קרב סורי;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, בסוריה, בעיראק, בלוב, בתימן, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברבו הערים המרכזיות של סוריה. גורמים נוספים מסרו על קרבות בצפון סוריה ובאזור הגבול עם לבנון. גורמים רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בטורקיה אישרו את הפלתו של מטוס קרב סורי שחדר לטענתם לתחום האווירי של טורקיה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתו בידי של בן דודו של אסד, הילאל אל-אסד, בקרבות עם המורדים בלטקיה. הילאל היה מפקד ההגנה הלאומית של המשטר.
--
בלבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 13 בקרבות שפרצו ביער ביירות בין תומכי אסד לבין מתנגדיו הפועלים בעיר.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 24 בני-אדם ועל פציעתם של 40 נוספים בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות-הביטחון של תימן לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם ועל פציעתם של 10 נוספים מפיצוץ של רימון יד שהושלך בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-שבאב הפועל בסומליה. הפיגוע היה בכנסייה נוצרית.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם ועל פציעתם של 30 נוספים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו במרכז מסחרי בצפון ניגריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 במרס 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, March 23, 2014

100 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 12 הרוגים בתימן; 5 הרוגים בלבנון; 5 ילדים נהרגו באפגניסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בג'נין; 23 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים מאוד היו בניגריה, בסודאן, בסומליה, בתימן, באפגניסטן, בפקיסטן, בסוריה ובעיראק;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בינלאומיים וערביים מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום של קרבות ועימותים קטלניים שהיו בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין מורדים וטרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות נוספים מסרו כי לפחות 93 בני-אדם במהלך היממה האחרונה. מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו על עשרות הרוגים בקרבות ליד הגבול הלבנוני בין הצבא הסורי לטרוריסטים מוסלמים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם ועל פציעתם של 80 נוספים בגל של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב22 במרס 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם – כולל 3 חיילים – בקרבות נוספים שפרצו בין הצבא לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים בקרבות בעיר טריפולי שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם המשטר הסורי לבין מתנגדיהם. עד כה נהרגו 27 בני-אדם בתשעה ימים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של 5 ילדים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. לאורך כל היום היו פיגועים נוספים שגרמו לפציעתם של אנשים רבים.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בצפון-מערב פקיסטן. מקורות תקשורתיים מסרו על שורה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה, אך לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של 23 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית הודית שנערכה במהלך שלושת החודשים האחרונים בחבל קשמיר.
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית; מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-22 במרס 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם תנועת החמאס הפועלים באזור העיר ג'נין.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, March 22, 2014

70 הרוגים בסוריה; 38 הרוגים בדארפור; 20 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים באפגניסטן; 6 חיילים נהרגו בסומליה; 6 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים בלבנון; 3 הרוגים במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בניגריה, בסודאן, בתימן, באפגניסטן, בעיראק ובסוריה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות טורקיים מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מרבית ההרוגים היו בהפצצות של הצבא הסורי על מרכזי הערים.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בקרבות שפרצו בעיר טריפולי בין גורמי טרור התומכים במשטר הסורי לבין גרומי טרור המתנגדים לאסד.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 6 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב. מקורות נוספים מסרו כי החיילים היו מכוח השלום האפריקאי הפועל לצד ממשלת סומליה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של לפחות 38 בני-אדם בהתקפות של הצבא הסודאני הפועל בחבל דארפור. מקורות נוספים מסרו כי לפחות 15 בני-אדם נהרגו במהלך היממה האחרונה בהתקפות הללו.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 2 חיילים ואזרח בהיתקלויות קטלניות עם גורמי טרור אסלאמיים המזוהים עם תנועת האחים המוסלמים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 9 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שתקפו בית-מלון במרכז העיר קאבול.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 במרס 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, March 21, 2014

50 הרוגים בסוריה; 40 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במאלי; 21 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בעיראק; 11 הרוגים בסומליה; 10 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; הרוג בלבנון;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בתימן, בניגריה, בסומליה, בסודאן, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות נוספים מסרו על נפגעים נוספים ברחבי סוריה בפעילות צבאית שנעשתה במרכזי אוכלוסייה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 21 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון עיראק.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם ביממה הקודמת מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום המדינה.
--
מאלי – טרור: מקורות צבאיים צרפתיים במאלי מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 40 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בימים האחרונים בצפון מאלי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של צלף שפעל באזור העיר טריפולי. עד כה נהרגו לפחות 20 בני-אדם בימים האחרונים בקרבות בין תומכי אסד למתנגדי אסד הפועלים בעיר.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 10 שוטרים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 במרס 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, March 20, 2014

50 הרוגים בסוריה; 45 הרוגים בניגריה; 37 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים ו-2 חיילים נהרגו במצרים; נוצרי ממוצא עיראקי נהרג בלוב; נער מוסלמי נהרג ליד חברון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על עשרות הרוגים במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר כי ארה"ב הורתה לנציגים הדיפלומטיים של סוריה לעזוב את ארה"ב לאות מחאה על הנעשה בסוריה לאור מלחמת-האזרחים. דובר צבאי בסוריה מסר כי בהתקפה הישראלית נהרג חייל אחד ונפצעו 7 נוספים – פעולת-התגמול הישראלית באה בעקבות פציעתם של 4 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל ברמת הגולן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של 37 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של 2 חיילים ו-5 טרוריסטים מוסלמים במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה בקהיר לתפיסת מפעל לייצור פצצות.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של 45 בני-אדם נוספים בהתקפות של מוסלמים על נוצרים המתגוררים בצפון ניגריה. מקורות תקשורתיים מסרו כי הממשלה הניגרית אובדת-עצות לנוכח ממדי ההרג של הימים האחרונים שבהם נהרגו יותר מ-500 בני-אדם בהתקפות של מוסלמים נגד נוצרים.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתו של נוצרי ממוצא עיראקי מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר סירט.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם  - כולל טרוריסטים מוסלמים -  בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 במרס 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם מירי של פצצות מרגמה שנורו כנראה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות תקשורתיים בישראל מסור ב-19 במרס 2014 על הריגתו של נער מוסלמי בן 15 מירי של חיילי צה"ל שפעלו באזור חברון. מקורות צבאיים בישראל מסרו כי הנער, יחד עם אנשים נוספים, ניסה לחבל בגדר המערכת.
==

ד"ר יוחאי סלע