Tuesday, December 31, 2013

50 הרוגים בסוריה; 20 הרוגים בניגריה; 18 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים נוספים ברוסיה; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסין; 8 הרוגים בתימן; 6 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים באפגניסטן; קצין לשעבר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בסומליה, בתימן, בניגריה, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בטורקיה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של לפחות 20 מורדים בקרבות עם הצבא הסורי שהתנהלו באזור העיר דיר אל-זור. כמו כן נמסר על הרוגים ונפגעים נוספים בהפגזות של הצבא הסורי על העיר חאלב.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על פיגוע אסלאמי נוסף שהתבצע בעיר וולגוגרד שבמהלכו נהרגו 15 בני-אדם. ב-29 בדצמבר 2013 נהרגו בעיר 16 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטית מוסלמית מהקווקז.
--
סין – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בסין מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות קטלנית שהתרחשה במחוז שינצ'יאנג.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם בעימותים קטלניים שפרצו בין ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים ברחבי המדינה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם – כולל חיילים ואנשי כוחות הביטחון – בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 חיילים ו-5 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בהיתקלות קטלנית שהתרחשה בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם (12 מהם היו נוצרים) בשתי פעולות טרור קטלניות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים לוב מסרו ב-30 בדצמבר 2013 על הריגתו של קצין בכיר בדימוס מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 30, 2013

50 הרוגים בסוריה; 16 הרוגים בקווקז בפיגוע התאבדות; 15 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; 6 הרוגים בתימן; 2 משקיפי או"ם נהרגו בדארפור; חייל צרפתי נהרג במאלי; טיל נורה לעבר ישראל מלבנון;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בטורקיה, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בניגריה, בלוב, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-25 בני-אדם בהפצצות נוספות של הצבא הסורי על העיר חאלב.
--
רוסיה – טרור אסלאמי – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם ועל פציעתם של 40 נוספים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטית מוסלמית שפעלה בקווקז.
--
ישראל – טרור – לבנון: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על ירי של לפחות 4 טילים לעבר ישראל שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו מהשטח הלבנוני. צה"ל השיב באש לעבר מקורות הירי. לא היו נפגעים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. מקורות נוספים מסרו כי 6 מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שנפגעו בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בהתקפות טרור על שיעים ונוצרים שהותקפו בישי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן וארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – טרור: מקורות צבאיים בעיראק מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה ובפעילות צבאית יזומה נגד פעילים סונים רדיקליים.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של עימותים קטלניים שפרצו בין כוחות-הביטחון של תימן לבין גורמים אסלאמיים רדיקליים.
--
מאלי – צרפת: מקורות צבאיים בצרפת מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתו של חייל צרפתי בשל טעות בזיהוי במהלך פעילות צבאית במאלי שנערכה נגד טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים באו"ם מסרו ב-29 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 משקיפי או"ם מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בחבל דארפור.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 29, 2013

100 הרוגים בסוריה; 7 הרוגים בניגריה; 6 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים נוספים בתימן; 4 הרוגים בקווקז; 2 הרוגים במצרים; קצין נוסף נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בסודאן, במאלי, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. 60 מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה שנפגעו בקרבות עם הצבא הסורי שפעל באזור העיירה הנוצרית מעלולא הנמצאת כ-40 ק"מ צפונית לדמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן שפעלו באזור העיר קאבול.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים ברחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שפרצו בעקבות ניסיון לעצור חבר-פרלמנט סורי בידי כוחות הביטחון של עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים בהפצצה אווירית שהתבצעה יממה קודם לכן נגד טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תימן. במהלך ההתקפה נהרגו לפחות 15 בני-אדם – רובם כנראה טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מליציות שבטיות חמושות.
--
לוב – טרור: מקוות תקשורתיים בלוב מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתו של קצין נוסף מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם נוספים בעימותים קטלניים שפרצו בין חברי תנועת האחים המוסלמים לבין כוחות הביטחון.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-28 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בשני פיגועי טרור בהם היו מעורבים טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 28, 2013

80 הרוגים בסוריה; 10 בני-אדם ו-3 חיילים נהרגו בתימן; 10 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים בסומליה; 6 הרוגים בלבנון; 6 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; 3 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים במצרים; קצין נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-90 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של כ-650 בני-אדם בעשרת הימים האחרונים בהפצצות קשות של הצבא הסורי על העיר חאלב.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם – כולל שר לשעבר בממשלת לבנון – מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בעיר ביירות בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – מלחמת-אזרחים: מקורות באו"ם מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בקרבות שפרצו בעיר הבירה של הרפובליקה של מרכז אפריקה. מאות בני-אדם נהרגו בחודש האחרון בקרבות בין מוסלמים לנוצרים המתגוררים במדינה.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים בנאט"ו מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 חיילי נאט"ו מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה. כמו כן נמסר על הריגתם של 10 בני-אדם בהפצצה אווירית של הצבא שהתבצעה בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מכונית תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-שבאב הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
לוב – טרור: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתו של קצין מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם אדם בעימותים אלימים שפרצו בין תומכי האחים המוסלמים לבין מתנגדיהם באזור העיר קהיר.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 27, 2013

100 הרוגים בסוריה; 40 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; 30 הרוגים בדרום-סודאן; 20 הרוגים בעיראק; 9 הרוגים בפיליפינים; 7 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; הרוג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלוב, במאלי, בסומליה, בסודאן, בתימן, בניגריה, בעיראק, בסוריה, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גם במהלך היממה האחרונה, מרבית ההרוגים היו אזרחים שנפגעו בהפצצות אוויריות קשות של הצבא הסורי.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – מלחמת אזרחים: מקורות באו"ם מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם בקרבות שפרצו בין מוסלמים לנוצרים על רקע מאבקים על השליטה במדינה. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 משקיפי או"ם שנהרגו כנראה מירי של טרוריסטים מוסלמים.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 5 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באוטובוס בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם האחים המוסלמים וארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של כ-30 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הביטחון לבין גורמי טרור הפועלים להפלת הממשלה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהפצצה אווירית של כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות מודיעיניים בפקיסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן (רשת חאקאני) בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בפיליפינים מסרו ב-26 בדצמבר 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מליציות מוסלמיות חמושות הפועלות בדרום הפיליפינים.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, December 26, 2013

519 הרוגים בחלב שסוריה; 37 הרוגים בעיראק; 20 הרוגים בפקיסטן; 16 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בתימן; חייל נהרג בלוב; אלפי הרוגים בדרום-סודאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסומליה, בתימן, במצרים, בלבנון, בלוב, בסודאן, בעיראק, בסוריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-519 בני-אדם בתשעת הימים האחרונים בהפגזות קשות של הצבא הסורי על העיר חאלב. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו עוד עשרות מקרים של עימותים קטלניים בין הצבא הסורי לבין כוחות האופוזיציה וארגוני הטרור הפועלים ברחבי סוריה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות באו"ם מסרו ב-25 בדצמבר 2013 כי אין ספק שנהרגו בעת האחרונה אלפי בני-אדם בקרבות בהן מעורבים גם ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בסיוע של ממשלת חרטום האסלאמית של עומר אל-באשיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של 16 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה נגד הארגון. דובר צבאי נוסף מסר על הריגתו של מפקד בכיר בארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ופיגועי התאבדות שהתבצעו במקומות אחדים ברחבי פקיסטן בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של 37 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו נגד בני העדה הנוצרית בערב חג המולד.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תימן.
--
לוב – טרור: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתו של חייל מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, December 25, 2013

120 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בניגריה; 32 הרוגים בלבנון; 20 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בתימן; 3 הרוגים ברפובליקה של מזרח אפריקה; 2 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בפיליפינים; הרוג בעוטף עזה ו-2 מוסלמים נהרגו ברצועת-עזה: 1,000 הרוגים בדרום-סודאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלוב, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. לפחות 80 מהם נהרגו בהפצצות קשות של הצבא הסורי עלה עיר חאלב.
--
ישראל – טרור – רצועת-עזה: מקורות צבאיים בישראל מסור ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתו אזרח ישראלי מירי של צלף טרוריסט מוסלמי שפעל מרצועת-עזה. האזרח הועסק בתיקון הגדר הביטחונית באזור הגבול המשותף. בתגובה לרצח, צה"ל תקף 6 מטרות טרור ברצועת-עזה. בעקבות התקיפה נמסר על 2 הרוגים – ביניהם ילדה.
--
הרפובליקה של מזרח אפריקה – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בצרפת מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם חיילים צרפתים הפועלים במדינה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 70 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בקרבות עקובים מדם שהיו באזור הגבול עם קמרון.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה של הצבא האפגאני. כמו כן נסמר על הריגתם של 2 חיילי נאט"ו בשתי תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. על אחד מהם דיווחנו בדו"ח הקודם.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בשתי תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. בין ההרוגים היו 5 בני-אדם שעבדו עבור תחנת טלוויזיה מקומית.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-25 בדצמבר 2013 על הריגתם של שוטר ושל 2 אזרחים בהיתקלות קטלנית עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-1,000 בני-אדם בקרבות שפרצו על רקע ניסיון לבצע הפיכה במדינה. כמו כן נמסר מפי מקורות באו"ם על חשיפת קבר-המוני בו היו קבורים 75 בני-אדם.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתם של 32 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בקרבות שפרצו במזרח לבנון עם טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-24 בדצמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בהיתקלות עם כוחות הביטחון הפועלים בדרום המדינה.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 24, 2013

50 הרוגים בסוריה; 14 הרוגים במצרים;  12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 6 חיילים נוספים נהרגו בלוב; 4 הרוגים בעיראק; 3 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים בניגריה; 2 הרוגים בתאילנד בפיגוע אסלאמי; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן; 250 הרוגים בדרום-סודאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלוב, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מזרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו בצפון המדינה בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי על מרכזי אוכלוסייה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 14 בני-אדם ועל פציעתם של 200 נוספים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בעיר מנסורה.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על עדויות של אזרחים הטוענים שהצבא ביצע טבח בעיר ג'ובה שבמהלכו נהרגו לפחות 250 בני-אדם.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל נאט"ו מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 20 נוספים מירי של פצצות מרגמה שנורו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון המדינה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 חיילים נוספים  בפיגוע ההתאבדות שהתבצע בבסיס צבאי. עד כה נהרגו 13 חיילים בפיגוע.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-23 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהיו יממה קודם לכם. כמו כן נמסר על פציעתם של 20 נוספים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 23, 2013

80 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בפקיסטן; 12 נוצרים נהרגו בניגריה; 10 הרוגים בעיראק; 3 חיילים נהרגו בתימן; 2 הרוגים בדרום-סודאן; 27 פצועים בתאילנד בפיגוע אסלאמי; מטען-חבלה התפוצץ בעיר בת-ים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בלוב, בסומליה, בניגריה, במאלי, בתאילנד, בקווקז, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו בערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על עשרות חיילים סורים שנהרגו בקרבות עם המורדים. עוד נמסר על הריגתם של 5 בני-אדם בהפצצה שפגעה ליד בית-ספר יסודי. כמו כן נמסר על הריגתם של 12 בני-אדם בהתקפה של כנסייה נוצרית שנערכה בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. עוד 20 הרוגים היו בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי על העיר חאלב.
--
ישראל – טרור: מקורות משטרתיים בישראל מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על פיצוץ של מטען-חבלה באוטובוס אזרחי שנסע בעיר בת-ם. המטען הוטמן בידי טרוריסטים מוסלמים. לא היו נפגעים.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על פציעתם של 27 בני-אדם מפיצוץ של 3 מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה. מאז שנת 2004 נהרגו בדרום המדינה יותר מ-5,000 בני-אדם בפיגועים ובקרבות בין כוחות-הביטחון של תאילנד לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים – קניה: מקורות תקשורתיים בקניה מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 אזרחים מקניה בקרבות שפרצו בין כוחות הצבא למורדים הפועלים להפלתו של נשיא המדינה סאלווה קיר מאיארדיט. המדינה נמצאת בכאוס מוחלט מאז הניסיון לבצע הפיכה צבאית.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם במהלך שלושת הימים האחרונים בפעילות צבאית יזומה של הצבא הפקיסטני הפועל נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור צפון ווזיריסטן. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-22 בדצמבר 2012 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 חיילים בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות מוסלמיות חמושות הפועלות בדרום תימן.
--
ניגריה - טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 בדצמבר 2013 על הריגתם של 12 נוצרים בהתקפה של מוסלמים שנערכה בצפון המדינה.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 22, 2013

100 הרוגים בסוריה; 37 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; 26 הרוגים בדרום-סודאן; 18 חיילים נהרגו בעיראק; 9 הרוגים בתימן; 7 חיילים נהרגו בלוב; 3 טוריסטים מוסלמים ו-2 חיילים נהרגו במצרים; 4 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בפקיסטן; קצין מודיעין בכיר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בניגריה, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות בלבנון מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על נפגעים רבים מאוד באזור העיר חאלב, וכן בהתקפות של הצבא הסורי על עיירה הנמצאת באזור רמת-הגולן.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים ושל 2 חיילים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 18 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 26 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שנערכה על בסיס של האו"ם בו התגודדו פליטים שביקשו סיוע מהאו"ם.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – טרור: מקורות תקשורתיים באו"ם מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 37 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בשתי תקריות אלימות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתם של 9 בני-אדם בקרבות שפצרו בין שתי מליציות מוסלמיות חמושות.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-21 בדצמבר 2013 על הריגתו של ראש המודיעין הצבאי במזרח לוב בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בעיר בנגאזי. כמו כן נמסר על הריגתם של 7 חיילים שפיגוע התאבדות שהתבצע בבסיס צבאי בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 21, 2013

70 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בעיראק; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 5 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים באפגניסטן; 3 משקפי או"ם נהרגו בדרום-סודאן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלבנון; 2 הרוגים בלוב; טרוריסט מוסלמי נהרג בעזה;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים בסוריה, בעיראק, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מאז שהחלה מלחמת האזרחים בסוריה נהרגו 11,420 ילדים. עוד נמסר על הריגתם של 1,000 נוצרים ועל בריחתם של יותר מ-450,000 נוצרים מאז שהחלה מלחמת האזרחים בחודש מרס 2011.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על מותם מפצעיהם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה בפיגוע של מכונית-תופת שהתבצע לפני ימים אחדים שהופעלה נגד מתקן של הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפעולים ברחבי עיראק.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות באו"ם מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 3 משקיפי או"ם מירי של טרוריסטים שתקפו בסיס של האו"ם המסייע לפליטים שמצאו מחסה במקום.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בעת ניסיון של חברי הארגון לבצע שוד למימון פעולות טרור.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות חמושות הפועלות בדרום המדינה.
--
ישראל – טרור – עזה: מקורות תקשורתיים ברצועת-עזה מסרו ב-20 בדצמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מירי של חיילי צה"ל שפעלו באזור הגבול המשותף.
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, December 20, 2013

100 הרוגים בסוריה; 46 הרוגים בעיראק; 33 טרוריסטים מוסלמים ו-5 חיילים נהרגו בפקיסטן; 22 הרוגים בניגריה; 16 הרוגים בדרום-סודאן; 10 הרוגים באפגניסטן; טרוריסט מוסלמי נהרג בג'נין; 1,000 הרוגים ברפובליקה של מרכז אפריקה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בלוב, בניגריה, בסודאן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו ברוב הערים המרכזיות שלסוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות קשים והרוגים רבים באזור העיר חאלב בשל הפצצות אוויריות קשות של הצבא הסורי על העיר. מקורות בלבנון מסרו על הריגתם של כ-650 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה מאז שהחלה מלחמת-האזרחים בסוריה בחודש מרס 2011.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם בקרבות שפרצו במתקני הנפט של המדינה. במהלך הימים האחרונים נהרגו יותר מ-500 בני-אדם בעקבות ניסיון לבצע הפיכה צבאית במדינה. מקורות נוספים מסרו שכוחות המורדים הצליחו לכבוש עיר מרכזית במדינה.
--
הרפובליקה של מרכז אפריקה – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים באו"ם מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של 1,000 בני-אדם בימים האחרונים בקרבות שפרצו בין מוסלמים לנוצרים המתגוררים במדינה על רקע מאבקים על הנהגת המדינה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של 6 חיילים אפגאנים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן על שיירה של כוחות נאט"ו.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של 33 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 חיילים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של לפחות 46 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתם של 22 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שניסו לבצע שוד במרכז מסחרי הומה אדם.
--
ישראל – טרור: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-19 בדצמבר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר ג'נין. בפעולה נהרג אדם נוסף מירי של כוחות-הביטחון שפעלו באזור. (ראו בדיווח של היממה הקודמת).
==

מאת: ד"ר יוחאי סלע