Wednesday, December 31, 2014

110 הרוגים בסוריה; 75 הרוגים בעיראק; 41 טרוריסטים מוסלים וחייל נהרגו בקמרון; 13 טרוריסטים מוסלמים ו-7 חיילים נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בתימן; חייל נהרגו בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 250 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערבים ומקורות נוספים מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתם של 110 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 75 בני-אדם שגופותיהם התגלו לאחר שהם נרצחו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים בארגון נטלו את האחריות לפיצוץ מכונית-תופת שהופעלה בתקן להפקת גז שגרם להריגתם של לפחות 9 בני-אדם.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתם של 75 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בצפון עיראק. בין ההרוגים היו לפחות 26 בני-אדם שנפגעו במהלך פיגוע התאבדות שהתבצע בעת שנערכה הלוויה באזור העיר בגדאד. גורמים בארגון הטרור "המדינה האסלאמית" נטל את האחריות להריגתו של קצין בכיר איראני שנורה למוות באזור העיר סמרה.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתם של קצין מודיעין וילד בשני פיגועים שהתבצעו בתימן במהלך היממה האחרונה. לאורך כל היממה האחרונה נרשמו עשרות עימותים קטלניים בין טרוריסטים מוסלמים שיעים לטרוריסטים מוסלמים סונים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים ותקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ושל 7 חיילים בסדרה של פעולות צבאיות שנערכו נגד ארגון הטליבאן.
--
סודאן – טרור – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתו של חייל מירי של טרוריסטים הפועלים באזור דרום חבל דארפור.
--
קמרון – טרור אסלאמי – ניגריה: מקורות צבאיים בקמרון מסרו ב-30 בדצמבר 2014 על הריגתם של 41 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בעקבות פעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון ליד הגבול עם ניגריה. גורמים נוספים בקמרון מסרו שארגון "בוקו חראם" ניסה לערוך ובצע צבאי רחב-היקף בהשתתפותם של כ-1,000 טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל אחד מקמרון במהלך ההתקפה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 30, 2014

292 הרוגים בעיראק; 70 הרוגים בסוריה; 14 הרוגים בתימן; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 10 הרוגים בניגריה; 8 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בפקיסטן; 3 חיילים נהרגו באיראן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; ג'יהאדיסט מוסלמי נהרג בשומרון;  2,000 בני-אדם הוצאו-להרוג בסוריה בידי ארגון "המדינה האסלאמית"; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בלוב, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 418 הרוגים במהלך היממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובקרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כמו כן נמסר שבין ההרוגים היו לפחות 11 בני-אדם שנפגעו מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה באזור העיר חאלב. 2 פיגועי התאבדות נוספים גרמו להריגתם של 8 בני-אדם במהלך התקפה על מתקן להפקת נפט. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הוצאתם-להורג של כ-2,000 בני-אדם בידי ארגון "המדינה האסלאמית" מאז חוד שיוני 2014. על-פי הערכות אחדות נהרגו בסוריה במהלך השנה האחרונה כ-39,000 בני-אדם. גורמים כורדיים מסרו שכוחותיהם מצליחים להביס את ארגון "המדינה האסלאמית" הפועל באזור העיר קובאני שבצפון סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 292 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי טרור קטלניים ובקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים מקומיים בעיראק מסרו על סדרה של פיגועי התאבדות שגרמו להריגתם של עשרות בני-אדם. כמו כן נמסר על הרוגים רבים מאוד בקרבות שהיו בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים שיעים לבין טרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים צפונית לבירה צנעא (הקרבות היו ב-28 בדצמבר). כמו כן נמסר על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים במזרח תימן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של לפחות 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפה אווירית שנערכה נגד ארגון הטליבאן.
--
איראן – טרור: מקורות תקשורתיים באיראן מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 חיילים איראנים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו מהגבול עם פקיסטן. מקור נוסף מסר שכנראה אלה היו לוחמים כורדים הפועלים נגד המשטר האיראני.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בהתקפה אווירית של הצבא הפקיסטני שנערכה בצפון-מערב פקיסטן במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן הפקיסטני.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום סומליה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 10 נוצרים שחגגו את חג-המולד בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם" הפועלים באזור העיר קאדונה.
--
רוסיה – טרור אסלאמי – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-29 בדצמבר 2014 על הריגתו של ג'יהאדיסט מוסלמי מירי של חיילי צה"ל בעקבות התקפה של יידוי אבנים לעברם ולעבר תושבים ישראלים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 29, 2014

120 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 100 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקמרון; 54 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 40 הרוגים בדרום-סודאן; 32 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 3 כורדים נהרגו טורקיה; 2 חיילים נהרגו בתימן; שוטר נהרג במצרים; 102 טרוריסטים מוסלמים ו-29 חיילים נהרגו בקשמיר בשנה האחרונה; 3,485 חיילי נאט"ו נהרגו באפגניסטן משנת 2001; פיגועים וקרבות נוספים היו בלוב, במאלי, בסודאן, בניגריה, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 452 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין חברי האופוזיציה הלוחמת וטרוריסטים מוסלמים הפועלים בכל רחבי המדינה. גורמים נוספים באופוזיציה הסורית מסרו על מותם של כ-300 בני-אדם במהלך השנה האחרונה בסוריה בשל מחסור חמור במזון באמצעים רפואיים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 86 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שהתקפות אוויריות אמריקאיות שנערכו בצפון עיראק. כמו כן נמסר על הריגתם של 30 בני-אדם נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בכל רחבי המדינה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר אלכסנדריה.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בקמרון מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 100 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" קשים שנערכו באזור הגבול המשותף עם ניגריה.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 2 חיילים בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 54 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה ביומיים האחרונים ברחבי אפגניסטן. נערך טקס לסיום שהותם של כוחות נאט"ו באפגניסטן שהחלה בשנת 2001. במהלך התקופה הנדונה נהרגו 3,485 חיילי נאט"ו: מתוכם היו 2,356 אמריקאים, 453 בריטים, 158 קנדים, 86 צרפתים, 54 גרמנים, 48 איטלקים, 43 דנים, 41 אוסטרלים, 40 פולנים, 34 ספרדים, 24 הולנדים, 21 רומנים, והשאר ממדינות אחרות.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים בפעילות אווירית יזומה של הצבא הפקיסטני שנערכה בצפון-מערב פקיסטן במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים בידי כוחות-הביטחון של פקיסטן.
--
דרום-סודאן – טרור אתני: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 40 בני-אדם בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות מקומיות חמושות הפועלות בדרום המדינה. בין ההרוגים היו לפחות 4 חיילים.
--
טורקיה – טרור – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 כורדים בקרבות שפרצו בין שתי מיליציות כורדיות חמושות הפועלים בצפון-מזרח טורקיה ליד הגבול הסורי.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים רשמיים בהודו מסרו ב-28 בדצמבר 2014 על הריגתם של 102 טרוריסטים מוסלמים ושל 29 חיילים בהיתקלויות קטלניות שהיו בשנת 2014 באזור חבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 28, 2014

110 הרוגים בסוריה; 62 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 45 הרוגים בעיראק; 15 הרוגים באפגניסטן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלבנון; 2 הרוגים בסודאן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 7,000 הרוגים בעיר מוסול במהלך השנה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בסומליה, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ  239 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 110 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים מקומיים מסרו שכמחצית מההרוגים היו אזרחים. כמו כן נמסר שבמהלך שנת 2014 נהרגו ברחבי סוריה לפחות 39,000 בני-אדם.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 45 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים ובקרבות שהיו בעיקר בצפון עיראק בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". מקורות בעיראק מסרו על הריגתם של יותר מ-7,000 בני-אדם בעיר מוסול בלבד במהלך השנה האחרונה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון ג'בהת אל-נוסרה בהיתקלות עם כוחות הביטחון של לבנון בעת ניסיון לחדור מהגבול הסורי לשטח הלבנוני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובפעולות צבאיות יזומות שנערכו נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 62 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית זיומה שנערכה בצפון-ווזיריסטן ובדרום-ווזיריסטן.
--
סודאן – טרור – קורדופן: מקורות תקשורתיים במחוז קורדופן מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 2 ילדים בהתקפה אווירית של הצבא הסודאני של ממשלת חרטום האסלאמית. עשרות נוספים נפצעו בהתקפה.
--
מצרים – טרור: מקורות רמשיים במצרים מסרו ב-27 בדצמבר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיקתלות עם כוחות הביטחון הפועלים באזור העיר קהיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 27, 2014

150 הרוגים בסוריה; 52 הרוגים בעיראק; 12 טרוריסטים מוסלמים שיעים נהרגו בתימן; 10 הרוגים באפגניסטן; 7 בני-אדם נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 3 חיילים נוספים נהרגו בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בקשמיר, בלוב, בניגריה, בסודאן, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-150 אזרחים, חיילים וטרוריסטים מוסלמים בסדרה של קרבות קשים במיוחד שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה במהלך היממה האחרונה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של 52 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים ובקרבות שהיו באזור העיר בגדאד ובצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים שיעים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים סונים המוזהים עם ארגון אל-קאעידה. גורמים נוספים מסרו על חטיפתו של קצין מודיעין תימני בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידהץ
--
לוב - מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 חיילים נוספים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים במזרח לוב. בכך הגיע מספר החיילים ההרוגים ביומיים האחרונים ל-22.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של התקפות צבאיות יזומות של הצבא האפגאני נגד ארגון הטליבאן. בין ההרוגים היו גם אזרחים.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 בדצמבר 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן.
==
ד"ר יוחאי סלע


Friday, December 26, 2014

170 הרוגים בעיראק; 110 הרוגים בסוריה; 29 הרוגים בסומליה; 19 חיילים נהרגו בלוב;  10 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בתימן; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 2 חיילים נהרגו במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו במצרים, בלוב, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 354 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 110 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. רבים מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים חברי ארגון "המדינה האסלאמית". כמו כן נמסר על הריגתם של כ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בקרבות עם כוחות כורדיים הפועלים במחוז חסקה שבצפון-מזרח סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 170 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בעיקר באזור צפון עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות צבאייםב לוב מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 19 חיילים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים במזרח לוב.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של קצין וחייל מפיצוץ של מטען חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובתקפות צבאיות יזומות של הצבא האפגאני נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה ברחבי פקיסטן במהלך היממה האחרונה.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-25 בדצמבר 2014 על הריגתם של 22 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור ובקרבות בין מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז סומליה. בין ההרוגים היו לפחות 3 חיילים שהוצאו-להורג בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב". כמו כן נמסר על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" במהלך התקפה על בסיס של חיילי האיחוד-האפריקאי.
==
ד"ר יוחאי סלע


Thursday, December 25, 2014

228 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 25 חיילים נהרגו בסודאן; 22 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 12 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בפקיסטן; שוטר נהרג במצרים; פוליטיקאי בכיר נהרג בסומליה; טרוריסט מוסלמי נהרג בעזה; 700 אזרחים נהרגו בלוב; 150 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן בשבוע האחרון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו באריתריאה, בהודו, בסודאן, בניגריה, בסין, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן; סה"כ 400 הרוגים במהלך היממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים שהיו בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. מרבית ההרוגים באזור צפון סוריה. כמו כן נמסר על הריגתם של אזרחים בהתקפות אוויריות של הצבא הסורי על מרכזי הערים. עוד נמסר על הפלתו של מטוס קרב ירדני בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" ותפיסתו של הטייס הירדני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של 228 בני-אדם סדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בין כוחות הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות באו"ם מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-700 אזרחים בקרבות שהיו ברחבי לוב מאז אוגוסט 2014 בעימותים קטלניים בין כוחות-הביטחון של לוב לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם "האחים המוסלמים" הפועלים באלכסנדריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של 22 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 150 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן במהלך 12 הימים האחרונים בעקבות פעילות צבאית יזומה של הצבא האפגאני.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי ובפעולות יזומות של הצבא נגד טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתו של פוליטיקאי בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של 25 חיילים סודאנים בקרבות שהיו באזור חבל קורדופן בין מורדים מקומיים לבין כוחות-הביטחון של סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 בדצמבר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם מירי של אנשי מיליציה אסלאמית חמושה הפועלת במרכז המדינה.
--
ישראל – טרור – עזה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-24 בדצמבר 2014 שבעקבות ירי של צלפים לעבר חיילי צה"ל, נהרג טרוריסט מוסלמי בכיר (האחראי על מערך הצלפים) פעילות צבאית אווירית של צה"ל שנערכה נגד יעדי טרור בעזה. חייל צה"ל נפצע קשה בתקרית.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, December 24, 2014

120 הרוגים בסוריה; 53 הרוגים בעיראק; 27 הרוגים באפגניסטן; 16 הרוגים בלוב; 13 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 10 הרוגים נוספים בניגריה; הרוג בתימן; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרגו באלג'יריה; 1,000 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בהפצצות אמריקאית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בניגריה, בסודאן, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 241 הרוגים במהלך היממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים מקומיים מסרו שמרבית ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו חיילים סורים וטרוריסטים מוסלמים מכל הארגונים הפועלים בסוריה. כמו כן נמסר מפי מקורות באופוזיציה הסורית על הריגתם של כ-1,000 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" במהלך ההתקפות שנערכו על הארגון בידי כוחות אוויריים אמריקאים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של 53 בני-אדם בפיגועי טרור ובקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי שיעי בעקבות פיצות של 5 מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים סונים שפעלו באזור העיר צנעא.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של 16 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון של לוב לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של 27 בני-אדם – טרוריסטים מוסלמים, חיילים ואזרחים – בסדרה של פיגועים ובפעולות צבאיות יזומות שנערכו במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של 13 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר קראצ'י במהלך היממה האחרונה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם נוספים בפיגוע שהיה ביממה הקודמת בתחנת אוטובוס שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-23 בדצמבר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר מארגון אל-קאעידה שהיה אחראי לחטיפתו ולהריגתו של אזרח צרפתי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, December 23, 2014

200 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 63 טרוריסטים מוסלמים, 20 אזרחים  ו-3 חיילים נהרגו בניגריה;  42 הרוגים בתימן; 28 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נוספים נהרגו במצרים; 5 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים בדרום-סודאן; 3 הרוגים בסומליה; 6,000 בני-מיעוטים נרצחו בעיראק בידי טרוריסטים מוסלמים; פקיסטן תוציא-להורג 500 טרוריסטים מוסלמים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 476 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות ובעימותים קטלניים מאוד שהיו בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו שלפחות 30 מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנפגעו במהלך ניסיון לכבוש בסיס צבאי סורי.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים שונים מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של לפחות 200 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים קטלניים ובקרבות קשים שהיו בעיקר בצפון עיראק בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים תקשורתיים נוספים מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 40 טרוריסטים מוסלמים שנפגעו בהתקפות אוויריות של ארה"ב שנערכו בצפון עיראק. כמו כן נמסר מפי מקורות רשמיים בעיראק על הריגתם של כ-6,000 בני-אדם (יזידים וטורקמנים) שנרצחו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" מאז חודש יוני 2014.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 42 טרוריסטים מוסלמים שיעים בעימותים קטלניים שהיו עם טרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים במרכז תימן.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים במבצע צבאי שנערך בצפון סיני שלושת הימים האחרונים. (ביממה הקודמת נמסר על דיווח של 5 טרוריסטים מוסלמים הרוגים).
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 28 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. כמו כן נמסר שפקיסטן תוציא-להורג כ-500 טרוריסטים מוסלמים בתגובה לרצח של 148 תלמידים בידי ארגון הטליבאן הפקיסטני.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מקומיים.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים במרכז המדינה. מקור תקשורתי בסומליה מסר שזו הייתה פעולה של ארגון הטרור האסלאמי "אל-שבאב".
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-22 בדצמבר 2014 על הריגתם של 45 טרוריסטים מוסלמים נוספים מארגון "בוקו חראם" בקרבות שהיו בצפון ניגריה. כמו כן נמסר שבקרבות הללו נהרגו 2 חיילים ניגרים. עוד נמסר על הריגתם של 20 אזרחים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בתחנת הסעה של אוטובוסים. מקורות נוספים בניגריה מסרו על טבח נוסף של אזרחים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם", אולם לא נמסר על מספרם המדויק של ההרוגים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, December 22, 2014

166 הרוגים בעיראק; 120 הרוגים בסוריה; 35 הרוגים בניגריה; 21 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 17 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסעודיה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; טרוריסט מוסלמי נהרג בצרפת; הרוג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקניה, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במצרים, בלבנון, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 380  הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים הקשורים לאופוזיציה הסורית מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות בין כוחות הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. כמו כן נמסר על הוצאתם-להורג של 100 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שביקשו לפרוש מהארגון.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 166 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". מקורות כורדיים מסרו על מציאתו של קבר-אחים באזור הר סינג'ר מידי ארגון "המדינה האסלאמית".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
--
סעודיה – טרור: מקורות תקשורתיים רשמיים בסעודיה מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה במזרח המדינה.
--
צרפת – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בצרפת מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מירי של שוטרים לאחר שהוא הצליח לפגוע בשני שוטרים מקומיים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בסדרה של פגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 21 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. כמו כן נמסר על הריגתם של 7 בני-אדם בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך באותו אזור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון המדינה.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום המדינה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-21 בדצמבר 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור חבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, December 21, 2014

150 הרוגים בסוריה; 141 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 130 הרוגים בעיראק; 119 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 75 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 9 חיילים ואזרחים נהרגו בסודאן; 3,188 אזרחים נהרגו באפגניסטן בשנת 2014; 400 הרוגים בפקיסטן בשבוע האחרון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בתימן, בסודאן, בסומליה, בניגריה, במאלי, בסוריה, בעיראק, במצרים, בלבנון, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 624 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים במקומיים בסוריה מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים ובהתקפות אוויריות של הצבא הסורי שנערכו באזורים רבים ברחבי סוריה. מקורות כורדיים מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 33 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנפגעו במהלך קרבות שהיו באזור העיר קובאני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור ובקרבות שהיו בצפון עיראק בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רמשיים באפגניסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של 141 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בסדרה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו ביממה האחרונה נגד ארגון הטליבאן. (מרבית ההרוגים היו אזרחים חפים מפשע). מקורות באו"ם מסרו על הריגתם של 3,188 אזרחים בפיגועי טרור במהלך שנת 2014. אלפים רבים מאוד נהרגו בפעילות צבאית יזומה של הבצא האפגאני וכוחות נאט"ו הפועלים במדינה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רמשיים בפקיסטן מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של 119 טרוריסטים מוסלמים בהתקפות אוויריות יזומות שנערכו בחבל ווזיריסטן נגד ארגון הטליבאן הפקיסטני. (גורמים מקומיים בחבל מסרו שמרבית הנפגעים היו אזרחים). במהלך השבוע האחרון נהרגו יותר מ-400 בני-אדם בפעולות טרור ובהתקפות יזומות של הבצא הפקיסטני על יעדי טרור. מתוכם נרצחו 132 ילדים בהתקפה אחת של ארגון הטליבאן.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של 6 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מקומיים הפועלים באזור חבל קורדופן. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מקומיים הפועלים בחבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רמשיים בניגריה מסרו ב-20 בדצמבר 2014 על הריגתם של 75 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בצפון ניגריה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, December 20, 2014

142 הרוגים בעיראק; 120 הרוגים בסוריה; 116 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקמרון; 8 הרוגים בתימן; 8 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 5 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בסומליה; 1,000 בני-אדם נעדרים בישוב אחד בסוריה; 475 הרוגים בבנגאזי שבלוב; 32 הרוגים בקשמיר מתחילת חודש דצמבר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסומליה, בסודאן, בלוב, בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור קטלניים ובקרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים נוספים מסרו על כ-1,000 בני-אדם המוגדרים נעדרים לאחר כיבוש של היישוב אל-קאשקייה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 142 בני-אדם ביום נוסף של קרבות שהיו בעיקר בצפון עיראק בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" כמו כן נמסר שכוחות לוחמים כורדיים הצליחו לשחרר את אזור הר סנג'אר מידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים תימן מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 4 חיילים ו-4 טרוריסטים מוסלמים סונים בשני פיגועי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 475 בני-אדם באזור העיר בנגזאי מאז שהחל הצבא הלובי לפעול, באמצע חודש אוקטובר 2014, נגד טרוריסטים מוסלמים הפועלים בעיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בצפון-מערב פקיסטן. ארה"ב השקיעה 28 מיליארד דולר בסיוע ביטחוני לפקיסטן שלא הביא תועלת רבה – בדומה לעיראק.
--
סומליה – טרור: מקורות קתשורתיים בסומליה מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות אסלמיות חמושות הפועלות במרכז סומליה.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בקמרון מסרו ב-19 בדצמבר 2014 על הריגתם של 116 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שניסו לחדור מהגבול הניגרי לתוך קמרון במהלך היממה הקודמת. קמרון הפעילה כוחות גדולים מאוד במטרה לעצור את החדירה מהגבול הניגרי.
--
הודו – טרור אסלאמי –קשמיר: מקורות רשמיים בהודו מסור ב-19 בדצמבר 2014 כי מתחילת חודש דצמבר נהרגו בקשמיר 32 בני-אדם בפיגועי טרור – 15 טרוריסטים מוסלמים, 10 חיילים, 4 אזרחים ו-3 שוטרים.
==

ד"ר יוחאי סלע