Friday, October 31, 2014

350 הרוגים בעיראק 100 הרוגים בסוריה; 20 טרוריסטים וחייל צרפתי נהרגו במאלי; 20 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בלוב; 10 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בניגריה; 8 חיילים נהרגו בפקיסטן; 7 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בפקיסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 3 הרוגים בדארפור; טרוריסט מוסלמי וחייל הודי נהרגו בקשמיר; טרוריסט מוסלמי נהרג בירושלים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בלוב, בסודאן, בתימן, בניגריה, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים ומקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של פיגועים ובקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של סוריה למורדים ולטרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. מקורות מקומיים נוספים מסרו שבין ההרוגים היו עשרות אזרחים וכן עשרות אנשי צבא שנפגעו במהלך קרבות עם אנשי ארגון "המדינה האסלאמית".
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 350 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים קשים מאוד ובסדרה של קרבות קשים שהיו בצפון-עיראק בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים מקומיים מסרו על טבח של 150 אנשי שבטים סונים שנרצחו ונקברו בקבר-אחים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות בין מיליציות סוניות חמושות לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים. הארגונים השיעים הצליחו להשתלט על עיירות נוספות בצפון-מערב תימן.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
פקיסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם (מרשת חאקאני) בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בפקיסטן על גבול אפגניסטן. עוד נמסר מפי מקור צבאי על הריגתם של 8 חיילים בקרבות עם מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות בצפון-מערב פקיסטן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו נגד ארגון הטליבאן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום סומליה.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים סודאן מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון של סודאן לבין מיליציות אסלאמיות מקומיות הפועלות במרכז דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם לפחות בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור – צרפת: מקורות צבאיים בצרפת מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית צרפתית שנערכה בצפון מאלי. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל צרפתי בפעילות זו. זה החייל ה-10 שנהרג במאלי מאז שהחלה ההתערבות הצבאית במדינה זו.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתם של טרוריסט מוסלמי וחייל הודי בהיתקלות שהייתה באזור חבל קשמיר.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-30 באוקטובר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי שהתנקש בפעיל ימין ישראלי במהלך כינוס שנערך בירושלים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, October 30, 2014

162 הרוגים בעיראק; 110 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים ו-17 נעדרים באפגניסטן; 20 הרוגים בפקיסטן; 17 הרוגים בתימן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר;  1,144 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן בשבועות האחרונים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בסודאן, בניגריה, במצרים, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-110 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של פיגועים ובקרבות שהיו בעיקר באזור העיר חומס. מקורות נוספים מסרו שבקרבות הללו נהרגו עשרות אנשי מליציה פרו-ממשלתית במהלך התקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים נוספים בטורקיה ובסוריה מסרו שכוחות כורדיים ממשיכים לזרום לעיר קובאני. מקור נוסף מסר שלפחות 150 לוחמים כורדים עושים את שרכם לאזור העיר.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של 162 בני-אדם במלך קרבות ובפיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו באזור העיר בגדאד. מקורות נוספים מסרו שמצב-הרוח של כוחות השיעים בעיראק נמצא במצב ירוד מאוד לנוכח הצלחותיו של ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של 24 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפה צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 בני-אדם בשתי התקפות טרור של ארגון הטליבאן. עוד נמסר על חטיפתם של 17 שוטרים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן- חשש כבד מאוד שהן הוצאו-להורג.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז חייבאר. מקור צבאי בכיר מסר שבעקבות מבצעים צבאיים רבים נגד ארגוני טרור אסלאמיים, נהרגו כ-1,144 טרוריסטים מוסלמים בעיקר בצפון-ווזיריסטן.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-29 באוקטובר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, October 29, 2014

317 הרוגים בעיראק; 250 הרוגים בתימן בשלושה ימים; 100 הרוגים בסוריה; 33 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 21 הרוגים בלוב;  8 חיילים נהרגו באפגניסטן; 7 הרוגים בדרום-סודאן; 5 הרוגים בניגריה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2 הרוגים בסומליה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; גרמני נהרג ואחר נחטף בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בניגריה, בסודאן, בתימן, בלבנון, בסומליה, במצרים, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 30 חיילים שנפגעו בקרבות עם אנשי האופוזיציה הסורית ועם טרוריסטים מוסלמים מארגון ג'בהת אל-נוסרה הפועלים במחוז אידליב. הרוגים נוספים היו באזור העיר קובאני, דיר אל-זור ודרעא. מקורות נוספים מסרו שממשלת סוריה החלה לסייע לכורדים הלוחמים באזור העיר קובאני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 317 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". עוד נמסר כי בין ההרוגים הין לפחות 40 בני-אדם שנפגעו מפיצוץ של שתי מכוניות תופת.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 250 בני-אדם בשלושת הימים האחרונים בקרבות קשים בין טרוריסטים מוסלמים סונים מארגון אל-קאעידה לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 21 בני-אדם בקרבות שהיו באזור העיר טריפולי בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות. בעיר טריפולי נהרגו לפחות 130 בני-אדם בעשרת הימים האחרונים.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים נוספים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני. במהלך הפעולה נהרגו 8 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "אנסר בית אל-מקדס".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 8 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 33 טרוריסטים מוסלמים בהתקפה אווירית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של שוטרים במהלך עימותים אלימים על רקע מחאה נגד ממשלת סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בקרבות בין שתי מליציות מקומיות חמושות.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתו של אזרח גרמני ועל חטיפתו של אזרח גרמני נוסף בידי טרוריסטים מוסלמים שכנראה פועלים במסגרת ארגון "בוקו חראם". כמו כן נמסר על הריגתם של 5 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-28 באוקטובר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במזרח המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, October 28, 2014

238 הרוגים בעיראק; 110 הרוגים בסוריה; 40 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקמרון; 28 הרוגים בלבנון; 28 הרוגים בלוב; 15 הרוגים בפקיסטן; 12 הרוגים באפגניסטן; 10 הרוגים בתימן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 94,000 תושבים נהרגו בקשמיר מירי של חיילים הודים מאז שנת 1948; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בלבנון, בקווקז, במאלי, בניגריה, בסודאן, בלוב, בתימן, בסוריה, בעיראק, במצרים, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-110 בני-אדם בסדרה של התקפות אוויריות ובקרבות בין הצבא הסורי לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. גורמים כורדיים מסרו על קרבות קשים גם במהלך היממה האחרונה באזור העיר קובאני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 238 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים ובקרבות קשים מאוד שהיו בין כוחות הביטחון על עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות נוספים שנערכו בין טרוריסטים מוסלמים סונים מארגון אל-קאעידה שפעלו נגד טרוריסטים מוסלמים שיעים.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 28 בני-אדם בקרבות שנערכו בין כוחות-הביטחון של לוב לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 27 בני-אדם – מהם 10 חיילים ואזרחים – בקרבות נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון ג'בהת אל-נוסרה הפועלים באזור העיר טריפולי. מספר ההרוגים כולל את שלושת הימים האחרונים. תושבים רבים נמלטו מהעיר בשל הקרבות.
--
מצרים – טרור: מקורות מקומיים במצרים מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני. אין אישור לידיעה ממקור רשמי במצרים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים ותקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובפעולות צבאיות יזומות שנערכו נגד ארגוני טרור המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי – קמרון: מקורות צבאיים בקמרון מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 40 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה ליד הגבול עם ניגריה.
--
הודו – טרור – קשמיר: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוקטובר 2014 על הריגתם של 94,000 אזרחים מאז שנת 1948 מירי של חיילים הודים שפעלו באזור חבל קשמיר. עוד נמסר על הריסתם של יותר מ-100,000 בתים בשל הפעילות הצבאית ההודית בחבל. כ-800,000 חיילים הודים פועלים בחבל קשמיר.
==
ד"ר יוחאי סלע


Monday, October 27, 2014

716 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 50 טרוריסטים מוסלמים שיעים נהרגו בתימן; 33 הרוגים באפגניסטן; 20 הרוגים בניגריה; 18 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 6 חיילים נהרגו בלבנון; 2 הרוגים בסומליה; ישראלית מתה מפצעיה; 1,800 אזרחים גרמנים הצטרפו לארגוני טרור אסלאמיים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בסודאן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים, בקרבות ובהתקפות אוויריות של הצבא הסורי נגד מורדים וטרוריסטים מוסלמים הפועלים במרכזי הערים. גורמים מקומיים מסרו על הריגתם של יותר מ-30 אזרחים בהפצצות סוריות – 16 מההרוגים היו בני-משפחה אחת. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של יותר מ-800 בני-אדם במהלך 40 ימי קרב שנערכו באזור העיר קובאני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של 716 בני-אדם בסדרה ארוכה ממאוד של קרבות והתקפות אוויריות שנערכו נגד ארגון "המדינה האסלאמית" הפועל בצפון עיראק. מקורות מקומיים מסרו שמרבית ההרוגים היו אזרחים וטרוריסטים מוסלמים חברי הארגון. גורמים צבאיים בעיראק לא מסרו את מספר הנפגעים בקרב החיילים, אולם קיימת הערכה שמספר החיילים שנהרגו בימים האחרונים גבוה מאוד.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 טרוריסטים מוסלמים שיעים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים סונים מארגון אל-קאעידה. בימים האחרונים נהרגו יותר מ-80 טרוריסטים מוסלמים שיעים בקרבות הללו.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים בלבנון מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של 6 חיילים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים סונים הפועלים באזור העיר טריפולי.
--
גרמניה – טרור אסלאמי: מקורות ביטחוניים בגרמניה מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על יותר מ-1,800 אזרחים גרמנים שהצטרפו לארגוני טרור אסלאמיים הפועלים במזרח-התיכון. מרבית הג'יהאדיסטים הצטרפו לארגונים הפועלים בסוריה ובעיראק. עד עתה, רשויות הביטחון של גרמניה טענו שרק כ-450 אזרחים גרמנים הצטרפו לארגוני טרור אסלאמיים. מאות רבות נוספים עושים את דרכם מידי חודש לעבר סוריה ועיראק. גם מספר הסלפיסטים בגרמניה גדל בקצב מהיר מאוד – כרגע ידוע לשלטונות בגרמניה על כ-7,000 סלפיסיטים מוכרים, העוסקים בפעילות אסלאמית קיצונית יומיומית.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של 29 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעולה צבאית יזומה שנערכה במחוז פארה.כמו כן נמסר על הריגתם של 4 אזרחים בפיגוע שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים בהתקפה אווירית יזומה שנערכה ליד הגבול עם אפגניסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מכונית תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו באזור העיר מוגדישו.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-20 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון של ניגריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון המדינה.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות תקשורתיים בישראל מסרו ב-26 באוקטובר 2014 על מותה מפצעיה של ישראלית נפגעה בפיגוע הדריסה שהיה בירושלים שבעקבותיו נרצחה תינוקת בת שלושה חודשים.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, October 26, 2014

286 הרוגים בעיראק; 100 הרוגים בסוריה; 80 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 60 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 37 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 30 הרוגים בתימן; 25 הרוגים נוספים בדרום-סודאן; 10 הרוגים בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 4 חיילים נוספים נהרגו במצרים; טרוריסט מוסלמי נהרג בלבנון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בניגריה, בסודאן, במאלי, בלבנון, במצרים, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של התקפות אוויריות ובקרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. בין ההרוגים היו לפחות 30 אזרחים – כולל נשים וילדים.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 286 בני-אדם ביום נוסף של פיגועים ובקרבות קשים שהיו בצפון עיראק נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 4 חיילים נוספים בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים שנערכו בצפון סיני. עד כה נהרגו 33 חיילים מצרים ב-7 התקפות טרור שהתבצעו במקביל.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים בלבנון מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי סוני בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר טריפולי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 37 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן  במצבע צבאי שנערך בחמישה מחוזות.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 60 טרוריסטים מוסלמים במהלך מבצע צבאי רחב-היקף שנערך בשלושת הימים האחרונים נגד ארגון הטליבאן הפקיסטני.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בדרום תימן נגד ארגון הטליבאן. במהלך היממה האחרונה נמסר על עשרות רבות של הרוגים בין ארגון אל-קאעידה לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים. מקורות נוספים מסרו על לפחות 30 הרוגים בקרבות הללו – רובם היו טרוריסטים מוסלמים שיעים.
--
סומליה – טרור – קניה: מקורות צבאיים בקניה מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 80 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות אווירית נרחבת של הצבא הקנייתי שנערכה בדרום סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-25 באוקטובר 2014 על הריגתם של 25 בני-אדם נוספים בקרבות שהיו בדרום המדינה. ביומיים האחרונים נהרגו 59 בני-אדם.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, October 25, 2014

114 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בסוריה; 31 נוצרים נרצחו בניגריה; 29 חיילים נהרגו במצרים;  28 הרוגים באפגניסטן; 24 הרוגים בדרום-סודאן; 18 הרוגים בלוב; 13 הרוגים בפקיסטן; 8 הרוגים בטוניסיה;  5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; שוטר נהרג בקשמיר; ג'יהאדיסט נהרג ברמאללה; טרוריסט מוסלמי נהרג בארה"ב; 1,631 נוצרים נהרגו בניגריה בחצי השנה האחרונה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בתימן, בלוב, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות בטורקיה מסרו כי הממשלה הטורקית אישרה להעביר 1,300 לוחמים כורדים לעזרתם של הכוחות הכורדיים הפועלים נגד ארגון "המדינה האסלאמית" שכבש חלקים אחדים מהעיר קובאני. מקור אחר מסר על כ-200 לוחמים כורדים בלבד שקיבלו אישור להגיע לעיר קובאני.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 114 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועים ובקרבות קשים שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". עוד נמסר על הריגתו של מפקד בכיר יזידי בקרבות שנערכו באזור הר סינג'אר. במהלך היממה האחרונה נמסר על עשרות טרוריסטים מוסלמים שנהרגו בקרבות עם לוחמים כורדים הפועלים בצפון עיראק. האונס של נשים יזידיות ושיעיות נמשך בכל המקומות בהן שולטים טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 18 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-24 באוקטובר 2104 על הריגתם של 29 חיילים בשני פיגועי טרור קטלניים שהתבצעו בצפון סיני בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים וצבאיים באפגניסטן מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם ועל הריגתם של 23 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בשתי תקריות אלימות שהיו במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 13 בני-אדם בקרבות בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בדרום-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום סומליה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות צבאיים בדרום-סודאן מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 15 חיילים ו-9 אזרחים בקרבות שהיו בדרום המדינה נגד טרוריסטים מקומיים הפועלים להפלת הממשלה המקומית.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-2 באוקטובר 2014 על הריגתם של 31 נוצרים בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון המדינה. מקורות רשמיים בניגריה מסרו על הריגתם של 1,631 נוצרים בידי טרוריסטים מוסלמים רק במהלך ששת החודשים האחרונים.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאיים בטוניסיה מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור עיר הבירה. בין ההרוגים היה שוטר מקומי. כמו כן נמסר מפי גורמים רשמיים על הריגתן של 5 נשים בפעילות צבאית יזומה שנערכה על ביתו של טרוריסט מוסלמי שנהרג גם הוא בפעולה.
--
רוסיה – טרור אסלאמי – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות הביטחון של רוסיה הפועלים בצפון הקווקז.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בחבל קשמיר ההודי.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בן 17 ברמאללה, בעל אזרחות אמריקאית, מירי של חייל צה"ל בעקבות הטלת בקבוק תבערה.
--
ארה"ב – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בארה"ב מסרו ב-24 באוקטובר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מירי של שוטרים בעקבות ניסיון תקיפה בגרזן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, October 24, 2014

282 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 48 טרוריסטים שיעים נהרגו בתימן; 37 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 11 הרוגים בלוב; 8 שיעים ו-6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 8 הרוגים בניגריה; 3 הרוגים בפיליפינים בפיגוע טרור אסלאמי; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלבנון; שוטר נהרג במצרים; 60 נערות נחטפו בניגריה;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בסומליה, בלוב, במאלי, בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בניגריה, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים נוספים מסרו כי מאז שהחלה הפעילות האווירית האמריקאית בסוריה ב-23 בספטמבר 2014 ועד ל-22 באוקטובר 2014 נהרגו 553 בני-אדם – מתוכם 32 אזרחים כולל נשים וילדים. ארגונים סוריים נוספים מסרו שמספר האזרחים ההרוגים בשבועות האחרונים ירד באופן משמעותי ברוב האזורים בסוריה. מרבית ההרוגים בחודשים האחרונים הם טרוריסטים מוסלמים, אנשי צבא וחברי מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות בכל רחבי סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 282 בני-אדם בסדרה אורכה מאוד של פיגועים ובקרבות בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלת בצפון המדינה. מקורות נוספים מסרו שבין ההרוגים היו 32 טרוריסטים מוסלמים שנפגעו בהפצצה האמריקאית.
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 48 טרוריסטים מוסלמים שיעים בהתקפה נוספת של טרוריסטים מוסלמים סונים מארגון אל-קאעידה שנערכה במחוז אביאן.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בלוב מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 32 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות אווירית שנערכה בידי הצבא האפגאני ושל כוחות נאט"ו הפועלים במדינה. גם במקרה הזה, מרבית ההרוגים היו אזרחים בלתי מעורבים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 8 שיעים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחוז קוויטה. ארגוני טרור אסלאמיים מתנגדים לנוכחותם של שיעים במחוז כולו – למעשה במחוז מתנהל טיהור אתני בהסכמת השלטונות הרשמיים של פקיסטן.  כמו כן נמסר על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם בשתי תקריות טרור שהתבצעו בידי ארגוני טרור אסלאמיים. עוד נמסר על חטיפתן של כ-60 נערות בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור דרום מצרים.
--
לבנון – טרור: מקורות צבאיים בלבנון מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון לבנון.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים ופיליפינים מסרו ב-23 באוקטובר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם – כולל 2 חיילים – בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, October 23, 2014

70 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים בעיראק; 40 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלוב; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 10 הרוגים בניגריה; 5 הרוגים בתימן; 4 חיילים נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים בקנדה בפיגוע טרור; תינוקת ישראלית נרצחה בירושלים בידי טרוריסט מוסלמי שחוסל מירי של שוטרים; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו ו-2 חיילי צה"ל נפצעו בגבול מצרים; הרוג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלוב, בלבנון, בתימן, בקשמיר, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו בין כוחות הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. קרבות קשים עם נפגעים היו גם באזור דיר אל-זור בין הצבא הסורי לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". גורמים ערביים נוספים מסרו שבאזור דיר אל-זור נהרגו יותר בני-אדם מאשר בקרבות בעיר קובאני שבצפון סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של כ-60 בני-אדם בסדרה של פיגועים ובקרבות שהיו בין כוחות-הביטחון של עיראק לבין טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים שיעים לטרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. בימים האחרונים יותר מ-60 בני-אדם בקרבות הללו – רובם היו טרוריסטים מוסלמים שיעים.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של 40 טרוריסטים מוסלמים בהתקפה אווירית שנערכה כנראה ביוזמתה של מצרים שפעלה באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סיני.
--
ישראל – טרור – מצרים: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על פציעתם של מפקדת פלוגה ולוחם  מירי של טיל נ"ט שנורה מגבול מצרים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אנסר בית אל-מקדס" הפועל בעיקר בצפון סיני שעסק בחיפוי למבריחי סמים. לפחות 3 מהתוקפים נהרגו מירי של חיילי צה"ל.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות משטרתיים בישראל מסרו ב-22 באוקטובר על רציחתה של תינוקת ישראלית בת שלושה חודשים בפיגוע דריסה שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמי שפעל בירושלים. הטרוריסט המוסלמי נהרג מירי של שוטרים שפעלו במקום.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של 4 חיילים בפיגוע קטלני שהתבצע באזור העיר קאבול בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות אווירית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בשני אירועים קטלניים נוספים בהם היו מעורבים טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
קנדה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בקנדה מסרו ב-22 באוקטובר 2014 על הריגתם של חייל וטרוריסט מוסלמי בסדרה של 3 אירועים קטלניים שהיו בעיר אוטווה ושהתבצעו במקביל. זהו אירוע הטרור הקטלני השני במהלך השבוע האחרון בקנדה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, October 22, 2014

243 הרוגים בעיראק; 120 הרוגים בסוריה; 40 טרוריסטים מוסלמים שיעים נהרגו בתימן; 25 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 20 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בלוב; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 5 הרוגים בפקיסטן; טרוריסט מוסלמי וחייל נהרגו בקנדה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בירדן, בלוב, בקשמיר, במצרים, בלבנון, בניגריה, בתימן, בסומליה, בסודאן, במאלי, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה של הפצצות אוויריות קשות מאוד של הצבא הסורי על מרכזי הערבים ובקרבות בין כוחות כורדיים לטרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סוריה. גורמים תקשורתיים בטורקיה מסרו על תגבור של הכוחות כורדיים הפועלים באזור העיר קובאני בעזרתם של מאות מתנדבים כורדים המגיעים מכל רחבי טורקיה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של 243 בני-אדם בהתקפות רחבות-היקף של ארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו נגד יעדים כורדים בצפון עיראק, וכן נגד יעדים של בני-העדה השיעית. עשרות פיגועי טרור קטלניים התבצעו במהלך היממה האחרונה בכל רחבי עיראק.
--
תימן מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של כ-40 טרוריסטים מוסלמים שיעים נוספים בסדרה של התקפות שהתבצעו על-ידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. ביומיים האחרונים נהרגו כ-60 טרוריסטים מוסלמים שיעים בהתקפות האלה.
--
לוב – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בקרבות בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בדרום המדינה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני יום לאחר הריגתם של 7 חיילים בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור ובפעילות צבאית יזומה נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של לפחות 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי ירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים המסתמכים על מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתם של 25 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון המדינה למרות הפסקת-האש שנחתמה לפני ימים אחדים.
--
קנדה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בקנדה מסרו ב-21 באוקטובר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בידי שוטרים בעקבות ניסיונו לדרוס למוות 2 חיילים קנדים. אחד מהחיילים מת מפצעיו בעקבות התקרית. מקורות מקומיים מסרו שהטרוריסט המוסלמי עבר לאחרונה אינדוקטרינציה דתית אסלאמית קיצונית.
==
ד"ר יוחאי סלע