Friday, February 28, 2014

50 הרוגים בסוריה; 50 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 35 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בסומליה; 2 הרוגים בתימן; 2 הרוגים בפקיסטן; שוטר נוסף נהרג בלוב; טרוריסט מוסלמי נהרג ברמאללה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בסודאן, בניגריה, במצרים, בתימן, בלבנון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתם של 35 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתו של קצין מודיעין בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הריגתו של מנהיג מקומי הנחשב למתנגד לארגון אל-קאעידה הפועל בתימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
לוב – טרור: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתו של שוטר נוסף מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתם של 50 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז מנגרהאר.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
--
ישראל – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-27 בפברואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי באזור רמאללה במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה נגד מבוקשים בפעילות טרוריסטית.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, February 27, 2014

200 הרוגים בסוריה; 105 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 27 הרוגים בעיראק; 14 בני-אדם נרצחו בבית-חולים בדרום-סודאן; 4 הרוגים בפקיסטן; 3 נשים נרצחו בסומליה; שוטר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בסוריה ובלבנון מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתם של 200 מורדים במהלך קרבות עם אנשי כוחות-הביטחון של סוריה הנאמנים למשטר שפעלו מזרחית לעיר דמשק.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתם של 27 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק. מקורות נוספים מסרו כי בין ההרוגים היו לפחות 10 מאנשי כוחות-הביטחון של עיראק.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתן של 3 שנים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתם של 14 מאושפזים בבית-חולים בידי טרוריסטים מקומיים הפועלים בצפון המדינה. מקורות נוספים מסרו כי האירוע התרחש לפני ימים אחדים והתגלה בידי ארגונים המסייעים לתושבים המתגוררים בצפון המדינה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-26 בפברואר 2012 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר בנגאזי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתם של 105 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בימים האחרונים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 בפברואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, February 26, 2014

200 הרוגים בדרום-סודאן; 60 תלמידים נרצחו בניגריה; 50 הרוגים בסוריה; 32 הרוגים בעיראק; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 7 הרוגים בקשמיר; 3 הרוגים באפגניסטן; 2 שוטרים נהרגו בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בסומליה, בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בטורקיה, באפגניסטן בפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בסוריה ובלבנון מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרובת ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 32 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בדרום-סודאן מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 200 מורדים במהלך קרבות עם כוחות הצבא הנאמנים למשטר הפועלים באזור מחוז ג'ונגליי.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-25 בפברואר 2015 על הריגתם של 60 תלמידים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". רבים מהתלמידים הוצתו בידי הטרוריסטים המוסלמים. מרבית המבנים בבית-הספר הועלו באש ונשרפו לגמרי בידי הטרוריסטים המוסלמים.
--
סודאן – דארפור: מקורות רשמיים בסודאן מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 שוטרים מירי של טרוריסטים מקומיים הפועלים בחבל דארפור.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 תלמידים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל ליד בית-ספר.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן. הצבא הפקיסטני עורך מבצע צבאי נרחב באזור מזה ימים אחדים.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-25 בפברואר 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בקרבות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר. מקורות נוספים מסרו כי ההרוגים היו תושבים מוסלמים מקומיים שהתעמתו עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, February 25, 2014

60 הרוגים בסוריה; 17 הרוגים בעיראק; 14 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 14 הרוגים בפקיסטן; 7 קופטים נרצחו בלוב; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 3 הרוגים בדרום-סודאן; 3 הרוגים בניגריה; 2 מורים נהרגו בתימן; 5,300 חיילים נהרגו בקשמיר מאז 1994; פיגועים וקרבות עם נפגעים היו במצרים, בלוב, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים באופוזיציה הסורית מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בהפצצות קשות של הצבא הסורי על מרכזי הערים ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר על הריגתו של מפקד בכיר בארגון אל-קאעידה בקרבות שנערכו נגד הצבא הסורי הפועל באזור העיר חאלב.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 מורים מירי של טרוריסטים מוסלמים במרכז תימן.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון  אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני זה היום השלישי.
--
לוב – טרור: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-24 בפברואר 2014 על גילוי של 7 גופות של קופטים שכנראה נרצחו בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות צבאיים בדרום-סודאן מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בקרבות שנערכו באזור מחוז ג'ונגליי.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של לפחות 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה. בין ההרוגים היה מפקד אזורי בכיר בארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של 14 בני-אדם ועל פציעתם של 15 נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר פשוואר.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים רשמיים בהודו מסרו ב-24 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-5,300 אנשי כוחות-הביטחון של הודו במהלך פעולות טרור אסלאמיות ובפעילות צבאית יזומה שנערכה בחבל קשמיר מאז שנת 1994.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, February 24, 2014

70 הרוגים בסוריה; 29 הרוגים בניגריה; 20 הרוגים בעיראק; 20 חיילים נהרגו באפגניסטן; 18 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 3 הרוגים בלבנון; קצין בכיר נהרג בתימן; שוטר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים ביו במצרים, בלבנון, בתימן, בסוריה, בעיראק, בסומליה, בלוב, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בסוריה ומקורות נוספים מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ועימותים קטלניים שהו ברוב הערים המרכזיות של סוריה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-20 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה על אזרחים ועל אנשי-כוחות-הביטחון.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתו של קצין בכיר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו בדרום תימן. עוד נמסר על חטיפתה של רופאה מצ'כיה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר צנעא.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של 29 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במרצים מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו צפונית לקהיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של 20 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפקיסטן מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של 18 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות אווירית שהתבצעה בצפון-מערב פקיסטן. בימים האחרונים נהרגו כ-100 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה של הצבא הפקיסטני.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-23 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 חיילים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו בצפון-מזרח לבנון.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, February 23, 2014

100 הרוגים בסוריה; 80 הרוגים בעיראק; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 8 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בלוב; הרוג במצרים;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים סוריה ובלבנון מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות בסוריה מסרו כי הצבא הסורי הצליח להשתלט על חלקים רחבים בעיר חאלב וכי מרבית הטרוריסטים מוסלמים שהשתלטו על העיר, ברחו ממנה. כמו כן נמסר על עשרות רבות של פצועים שנפגעו במהלך הקרבות הללו שהתחוללו ביומיים האחרונים. עוד נמסר על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בקרבות עם כוחות-הביטחון שסוריה הפועלים באזור דמשק. גורמים נוספים בסוריה מסרו על הריגתם של בני-אדם נוספים בקרבות שפרצו בין שני ארגוני טרור המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סוריה. קרבות והרוגים רבים נוספים היו באזור לטקיה בעקבות קרבות שנערכו ביוזמת כוחות-הביטחון של סוריה הנאמנים למשטר.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עצמאיים בסוריה מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-60 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז אל-אנבאר. כמו כן נמסר על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים במזרח עיראק - מרבית ההרוגים היו אנשי כוחות-הביטחון.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מיריות של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים מחוץ למצרים מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתו של אדם אחד מירי של כוחות-הביטחון במהלך הפגנה של אנשי תנועת "האחים המוסלמים".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתם של 8 בני-אדם (כולל 4 טרוריסטים) בסדרה של התקפות טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-22 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות אווירית שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, February 22, 2014

100 הרוגים בסוריה; 22 הרוגים בעיראק; 13 הרוגים בניגריה; 12 הרוגים בסומליה; 10 הרוגים בפקיסטן; 9 הרוגים באפגניסטן; 6 הרוגים נוספים בלבנון; 2 הרוגים בתימן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 26 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל באזור הגבול עם טורקיה. כמו כן נמסר על הריגתם של לפחות כ-60 בני-אדם נוספים בקרבות בין הצבא הסורי למורדים הפועלים במרכז סוריה.
--
עיראק – מלחמת אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 22 בני-אדם ועל פציעתם של 50 נוספים בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
לבנון – טרור: מקורות רשמיים בלבנון מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם נוספים (כולל 2 טרוריסטים מוסלמים) בפיגוע שהיה בביירות ב-19 בפברואר 2014. בסך הכל נהרגו בפיגועי 12 בני-אדם.
--
תימן – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של כוחות-הביטחון במהלך הפגנת מחאה נגד הממשלה שנערכה באזור העיר עדן.
--
סומליה – טרור: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם (9 מהם טרוריסטים מוסלמים) בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" על ארמון הנשיאות בעיר מוגדישו. התוקפים הפעילות גם מכונית-תופת.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 13 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו במרכז ניגריה. במהלך ששת הימים האחרונים נהרגו בניגריה יותר מ-200 בני-אדם נפצעו מאות רבות נוספים. כמו כן נסמר על הריסתם של לפחות 1,500 בתים בהתקפות הללו שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של לפחות 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ואזרחים במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, February 21, 2014

50 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים בניגריה; 40 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן;  20 הרוגים בעיראק; 17 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 5 הרוגים בדארפור; 3 הרוגים בלבנון; 2 הרוגים באפגניסטן; הרוג בתימן; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים סוריה ובלבנון מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של לפחות 50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות ונפגעים נוספים באזור חומס, דרעא ודיר אל-זור.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם ועל פציעתם של 90 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 בני-אדם בחיסולים ובקרבות שפרצו בעיר טריפולי בין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם סוריה לבין טרוריסטים המתנגדים לסוריה. מקורות נוספים מסרו העילה לקרבות הייתה חיסולו של פוליטיקאי לבנוני בכיר ממוצא עלווי שהיה מזוהה עם סוריה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור סיני.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתו של אדם שערק משורות ארגון אל-קאעידה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שהיו ביו שתי מליציות שבטיות הפועלות באזור חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 60 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעה (19 בפברואר 2014) בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפועלים באזור העיר קאבול.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתם של  40 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן בפעילות אווירית יזומה שנערכה בצפון-מערב פקיסטן.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-20 בפברואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, February 20, 2014

100 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 18 הרוגים בניגריה; 10 הרוגים בדרום-סודאן; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 6 הרוגים בלבנון; 5 הרוגים נוספים בתימן; 4 הרוגים בפקיסטן; קצין בכיר נהרג בסומליה; 200 נוצרים נהרגו בניגריה בשבוע האחרון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בלוב, בתימן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות רשמיים מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי מרבית ההרוגים היו במהלך קרבות בין כוחות-הביטחון של סוריה לבין טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. גורמים נוספים בסוריה מוסרים על בריחה מוגברת של נוצרים מאזורי הקרבות.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות רשמיים בעיראק מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם ביממה הקודמת בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר על הרוגים נוספים במהלך היום בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם ועל פציעתם של 30 נוספים בפיגוע טרור כפול שהתבצע במרכז תרבות איראני הנמצא בעיר ביירות. ארגון טרור אסלאמי המזוהה עם ארגון אל-קאעידה לקח את האחריות למעשה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים ועל נפילתם בשבי של 14 חיילים בקרבות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום המדינה.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתו של קצין בכיר בידי שומר-ראשו שערק לשורות ארגון הטרור האסלאמי "אל-שבאב" הפועל בכל רחבי סומליה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון לבין מורדים מקומיים הפועלים בצפון המדינה.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של 18 בני-אדם בשתי התקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. מקורות נוצריים מסרו כי בחמשת הימים האחרונים נהרגו לפחות 200 נוצרים בהתקפות טרור של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-19 בפברואר 2014 על הריגתם של קצין ו-3 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בעקבות התקפת-פתע על רכב צבאי שנע בצפון-מערב פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, February 19, 2014

50 הרוגים בסוריה; 22 הרוגים בעיראק; 21 הרוגים נוספים בניגריה; 12 הרוגים בפקיסטן; 6 חיילים נהרגו באפגניסטן; 5 חיילים ו-4 אזרחים נהרגו בתימן; 2 הרוגים בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בסודאן, בסומליה, בתימן, בסוריה, בניגריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו על הריגתם של רבים נוספים במהלך התקפה של הצבא הסורי על כפר עלווי שנכבש בידי המורדים הפועלים במרכז סוריה. עוד נמסר על הריגתם של 27 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה בקרבות עם המורדים הפועלים באזור הגבול המשותף בין סוריה ללבנון.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 22 בני-אדם בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור העיר בגדאד.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בתימן מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 5 חיילים ו-4 אזרחים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן. כמו כן נמסר על התקפות אוויריות של הצבא התימני על בסיסי טרור הנמצאים בדרום המדינה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של אנשי כוחות-הביטחון שפעלו באזור חבל דארפור.
--
ניגריה – טרור: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 21 בני-אדם נוספים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שנערכה יממה קודם לכן. במהלך ההתקפה נהרגו 121 בני-אדם.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 6 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-18 בפברואר 2014 על הריגתם של 9 אזרחים ו-3 חיילים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, February 18, 2014

100 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בניגריה; 27 הרוגים בעיראק; 20 נוצרים נהרגו בדרום-סודאן; 17 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 4 הרוגים בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים בסוריה ובלבנון מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הוצאתם להרוג של 21 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מתנועת "האחים המוסלמים" מהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה באזור רפיח.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של 100 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של 27 בני-אדם – רובם אנשי כוחות הביטחון – בסדרה של התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של כ-20 נוצרים (או יותר) בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו בצפון המדינה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-17 בפברואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בקרבות בין שתי מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות בדרום-מערב פקיסטן.
==
ד"ר יוחאי סלע


Monday, February 17, 2014

50 הרוגים בסוריה; 35 טרוריסטים מוסלמים ו-2 אזרחים נהרגו באפגניסטן; 17 הרוגים בדרום-סודאן; 15 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים במצרים; 4 בני-אדם נהרגו בטוניסיה; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בלוב, במאלי, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על עימותים קטלניים באזור חומס, דמשק, דרעא, אידליב ודיר אל-זור. מקורות נוספים מסרו כי מאז שהחלו השיחות בין נציגי המשטר הסורי לבין נציגי המורדים ב-22 בינואר 2014 נהרגו 5,792 בני-אדם.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. כמו כן נמסר כי בין ההרוגים היו לפחות 5 שוטרים שנפגעו מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו באזור העיר כירכוך.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 3 תיירים ונהג מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה באוטובוס של תיירים ליד אזור טאבה. פצועים אחדים הועברו לטיפול בישראל.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורו צבאיים באפגניסטן מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה בשיתוף עם כוחות נאט"ו הפעולים באפגניסטן. כמו כן נסמר על הריגתם של 2 אזרחים מפיצוץ של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם מפיצוץ של מטען-בחבלה שהופעל ברכבת בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום פקיסטן.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 17 בני-אדם בקרבות בין כוחות-הביטחון הנאמנים לממשלה לבין מורדים הפועלים בצפון המדינה.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאיים בטוניסיה מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם (שוטרים ואזרחים) בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים באזור הגבול המשותף עם אלג'יריה.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-16 בפברואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים באזור חבל קשמיר.
==

ד"ר יוחאי סלע