Thursday, October 31, 2013

100 הרוגים בסוריה; 130 הרוגים בניגריה; 25 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בפקיסטן; 3 הרוגים באפגניסטן; 3 הרוגים בלוב; 2 הרוגים בתימן; טרוריסט מוסלמי נהרג בטוניסיה; כ-3,000 בני-אדם נהרגו באפגניסטן מאז תחילת שנת 2013; 2,160 טרוריסטים ו-67 אזרחים נהרגו בפקיסטן בחיסולים-ממוקדים אמריקאים בחמש השנים האחרונות; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, בפיליפינים, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. לאורך כל היום נרשמו מאות אירועים אלימים שגרמו לנפגעים רבים. כמו כן נמסר מפי מקורות רשמיים בסוריה על הריגתם של 60 מורדים בקרבות קשים היו באזור העיר דרעא. כמו כן נהרגו עשרות אזרחים בקרבות שהיו באזור דמשק, חאלב ואידליב. עוד נמסר על הריגתו של כתב מהטלוויזיה "אל-ערבייה" במהלך קרבות שהיו באזור העיר חאלב.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 חיילים וטרוריסט מוסלמי מארגון הטליבאן בהיתקלות קטלנית שהתרחשה במהלך היממה האחרונה. כמו כן נמסר ממקורות רשמיים באפגניסטן על הריגתם של כ-3,000 בני-אדם בהתקפות של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן מאז תחילת שנת 2013.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם (כולל 2 חיילים) בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר מפי מקורות רשמיים בפקיסטן על הריגתם של 2,160 טרוריסטים מוסלמים ו-67 אזרחים בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שהתבצעו בחמש השנים האחרונות.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 25 בני-אדם בסדרה של פיגועי התאבדות שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – מחאה ואלימות: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של אנשי כוחות-הביטחון שפעלו במהלך הפגנת מחאה נגד הממשלה שנערכה בדרום המדינה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 130 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם", אזרחים וחיילים בקרבות קשים שנערכו במשך 5 שעות במדינת יובה שבניגריה. לפחות 75 מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון ,בוקו חראם".
--
טוניסיה – טרור: מקורות תקשורתיים בטוניסיה מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בעת ניסיון לבצע פיגוע התאבדות.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-30 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, October 30, 2013

50 הרוגים בסוריה; 35 חיילים נהרגו בניגריה; 16 הרוגים בעיראק; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 8 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בסודאן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה בחיסול-ממוקד אמריקאי; 2 הרוגים בקווקז; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה בלוב, באפגניסטן ובפקיסטן.
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-50 בני-אדם לפחות בקרבות ובעימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו כי מרבית ההרוגים היו מורדים שנפגעו בקרבות עם הצבא הסורי  הפועל בערים המרכזיות.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוזות אחדים במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 8 בני-אדם ועל פציעתם של כ-20 נוספים בפיגוע שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן הפעולים בצפון-מערב פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 16 בני-אדם על פציעתם של עשרות נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה במהלך היממה האחרונה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות תקשורתיים בסומליה ובארה"ב מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים בכירים מארגון אל-שבאב בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בסומליה.
--
סודאן – טרור: מקורות צבאיים בסודאן מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בפעולה צבאית יזומה שנערכה נגד מיליציה מוסלמית בלתי-חוקית – כך לטענת השלטונות הרשמיים של סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות שונים בניגריה מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של 35 חיילים ניגרים במהלך הקרבות שנערכו בימים האחרונים נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שבמהלכם נהרגו יותר מ-90 טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-29 באוקטובר 2013 על הריגתם של שוטר אחד ושל טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, October 29, 2013

60 הרוגים בסוריה; 18 הרוגים באפגניסטן; 11 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בלבנון; 4 הרוגים בפקיסטן; 4 חיילים נהרגו בניגריה; 3 חיילים נהרגו בתאילנד; 3 שוטרים נהרגו במצרים; הרוג בטורקיה; חייל הודי נהרג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בטורקיה, בסוריה, בלבנון, במצרים, בעיראק, בתימן, בסומליה, בלוב, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים בלבנון מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כמו כן נמסר על הריגתו של אזרח טורקי מירי של מרגמות שנורו מהשטח הסורי.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. במקרה אחד נהרג חייל מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. ביממה הקודמת נהרגו בעיראק לפחות 66 בני-אדם.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 חיילים במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר מנסורה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים סונים לטרוריסטים מוסלמים עלווים הפועלים באזור העיר טריפולי. עד כנה נהרגו בקרבות 13 בני-אדם.
--
הודו – קשמיר – פקיסטן: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתו של חייל הודי מירי של חיילים פקיסטנים שפעלו מאזור חבל קשמיר הפקיסטני.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-28 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים הפעולים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, October 28, 2013

100 הרוגים בסוריה; 55 הרוגים בעיראק; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 11 הרוגים בפקיסטן; 5 הרוגים בדארפור; 3 חיילים נהרגו בתימן; 3 כורדים נהרגו בגבול איראן-עיראק; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר; עיתונאי נהרג בסומליה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסוריה, בעיראק, במצרים, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה, וכן על קרבות קשים מאוד באזור דמשק ודיר אל-זור.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-27 בדצמבר 2013 על הריגתם של 55 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
עיראק – טרור – איראן: מקורות תקשורתיים באיראן מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 חברי מיליציה כורדית בהיתקלות שהייתה עם חיילים איראנים שפעלו באזור הגבול עם עיראק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של 11 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים באזור העיר קראצ'י.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור מחוז אביאן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על מותו של עיתונאי לאחר שנורה לפני יומיים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב".
--
סודאן – דארפור: מקורות צבאיים בסודאן מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות בין כוחות הביטחון לבין המורדים הפועלים באזור חבל דארפור.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-27 באוקטובר 2013 על הריגתו של טרוריסטים מוסלמי בכיר בהיתקלות עם חיילים הודים הפועלים בחבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, October 27, 2013

160 הרוגים בסוריה; 95 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 45 הרוגים באפגניסטן; 20 הרוגים בעיראק; 17 חייליים נהרגו ו-16 מורדים הוצאו להרוג באיראן; 7 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים בלבנון; פיגועים וקרבות עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בטוניסיה, באפגניסטן ובפקיסטן.
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-160 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. קרבות קשים נרשמו באזור דמשק, דרעא ודיר אל-זור. כמו כן נמסר כי האופוזיציה הכורדית הצליחה לתפוס נקודות גבול אחדות ליד הגבול עם עיראק. גורמים מקומיים בסוריה מסרו על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים מארגון חיזבאללה בקרבות שנערכו באזור דמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-40 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים. כמו כן נמסר על הריגתם של 3 שוטרים מפיצוץ של מכונית-תופת.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של 95 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעולה יזומה של כוחות-הביטחון של ניגריה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם ביום קרבות נוסף בעיר טריפולי בין ארגוני טרור שונים לבין ארגוני טרור עלווים. בשלושת הימים האחרונים נהרגו 10 בני-אדם ונפצעו עשרות רבות נוספים.
--
איראן – טרור: מקורות תקשורתיים איראן מסרו ב-26 באוקטובר 2013 על הוצאתם-להרוג של 16 מורדים שהואשמו בהריגתו של חייל איראני. שעות אחדות לפני כן נמסר על הריגתם של 17 חיילים איראנים בידי מורדים אסלאמיים הפועלים מהגבול בפקיסטני.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, October 26, 2013

100 הרוגים בסוריה; 10 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים באפגניסטן; 7 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים בסומליה; 2 הרוגים בקווקז; קצין בכיר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בלוב, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, במאלי, בניגריה בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 40 מורדים בקרבות עם הצבא הסורי הפועל באזור דמשק. עוד נמסר על פיצוץ של מכונית-תופת באזור דמשק שגרמה להריגתם של 40 בני-אדם נוספים. כמו כן נמסר על עשרות הרוגים בקרבות בין ארגוני טרור אסלאמיים לבין האופוזיציה הכורדית הפועלת בצפון-מזרח סוריה. מקורות רשמיים בסוריה מסרו כי כוחות-הביטחון הצליחו לחסל את אבו מוחמד אל-ג'ילאני, מפקד ארגון הטרור ג'בהת אל-נוסרה המזוהה עם ארגון אל-קאעידה.
--
מאלי – טרור: גורמים רשמיים במאלי מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על מבצע צבאי נרחב – בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צרפתיים – נגד טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון מאלי. חלק מהכוחות הצבאיים של מאלי קיבלו אימונים אינטנסיביים בעזרת חיילים גרמנים. במהלך השנה האחרונה ארה"ב סייעה למאלי בפעולות אוויריות של מל"טים הפועלים בעיקר בצפון מאלי נגד טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור כולו. ב-24 באוקטובר 2013 נהרגו 2 אנשי או"ם מקנדה בפיגוע התאבדות שהתבצע במאלי בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים ברחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של רימון יד שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
לוב – טרור: מקורות צבאיים בלוב מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתו של קצין בכיר בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
רוסיה – קווקז: מקורות צבאיים ברוסיה מסרו ב-25 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון הפעולים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Friday, October 25, 2013

40 הרוגים בסוריה; 48 טרוריסטים מוסלמים ו-4 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 18 הרוגים בניגריה; 17 הרוגים בעיראק; 8 שוטרים ו-2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בטוניסיה; 4 הרוגים נוספים בלבנון; 4 הרוגים בתימן; 3 הרוגים בפקיסטן; 2 אנשי או"ם נהרגו במאלי; הרוג בבחריין;  פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בטורקיה, בתימן, בסומליה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים בלבנון מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. במהלך היממה הקודמת הוחשכו חלקים אחדים באזור דמשק בשל פיגוע בצינור גז.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 4 בני-אדם נוספים בקרבות שהיו באזור העיר טריפולי בין קבוצות טרור שיעיות וסוניות הפועלות בעיר. ביומיים האחרונים נהרגו לפחות 6 בני-אדם באזור זה. עשרות בני-אדם נוספים נפצעו במהלך הקרבות של היומיים האחרונים.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 48 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
בחריין – טרור: מקורות תקשורתיים בבחריין מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתו של צעיר שנשא כנראה מטען-חבלה שהתפוצץ טרם זמנו.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 שוטרים וטרוריסט מוסלמי בהיתקלות שהייתה באזור העיר קראצי'.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 17 בני-אדם נוספים בסדרה הפיגועים שהתבצעה במהלך היממה הקודמת בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 שיעים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון תימן. כמו כן נמסר על הריגתו של קצין מודיעין בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם – רובם נשים וילדים – מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
טוניסיה – טרור: מקורות רשמיים בטוניסיה מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 8 שוטרים ו-2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות צבאית קטלנית שהתבצעה במהלך פעולה יזומה שנערכה נגד גורמי טרור אסלאמיים.
--
מאלי – טרור: מקורות רשמיים באו"ם מסרו ב-24 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 אנשי או"ם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון מאלי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Thursday, October 24, 2013

50 הרוגים בסוריה; 37 הרוגים נוספים בדרום-סודאן; 37 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בניגריה; 28 הרוגים בעיראק; 11 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 2 הרוגים במצרים; 2 הרוגים בלבנון; הרוג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בעיראק, בסוריה, בלבנון, במצרים, בתימן, בסומליה, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על קרבות באזור הגבול עם לבנון, באזור דמשק, דרעא, חומס ודיר אל-זור. סעודיה החלה להגביר את הסיוע למורדים הפועלים נגד אסד. כרגע היא מהווה הכתובת העיקרית של האופוזיציה הסורית הפועלת נגד אסד.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-28 בני-אדם בסדרה של פיגועים שהתבצעה באזור מחוז אנבאר בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של 11 שוטרים בשתי תקריות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן ובידי אוהדיהם.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתו של חייל הודי מירי של פצצות מרגמה שנורו בידי הצבא הפקיסטני לעבר חבל קשמיר ההודי.
--
דרום-סודאן – טרור ואלימות: מקורות תקשורתיים באו"ם מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של 37 בני-אדם נוספים בשתי התקפות טרור קשות שהיו בדרום-סודאן. בשתי ההתקפות נהרגו לפחות 70 בני-אדם. ההתקפה הראשונה התבצעה ב-22 באוקטובר 2013 באזור חבל ג'ונגליי.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של 37 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בעיקר בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של חייל ואזרח בהתקפות טרור של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור סיני.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-23 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם בצפון לבנון מירי שנעשה כנראה מהשטח הסורי.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, October 23, 2013

65 הרוגים בסוריה; 22 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים בניגריה; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בלוב; 3 הרוגים בפיליפינים; 2 הרוגים בקשמיר הפקיסטנית; טרוריסט מוסלמי חוסל בבלעין; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של יותר מ-65 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו על הריגתו של מפקד מורדים בכיר בקרבות שהיו עם הצבא הסורי הפועל באזור העיר דרעא.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 8 טרוריסטים בכירים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון הטליבאן.
--
הודו – קשמיר – פקיסטן: מקורות רשמיים בפקיסטן מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 אזרחים פקיסטנים מירי של חיילים הודים הפועלים בחבל קשמיר שפעלו ללא כל סיבה, לטענתם של השלטונות בפקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 22 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מרבית ההרוגים היו אנשי כוחות-הביטחון.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" על שני כפרים הנמצאים בצפון ניגריה. במהלך הפעולה הועלו באש עשרות בתים וכן נפצעו יותר מ-20 בני-אדם נוספים.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים באפריקה מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות שפרצו בדרום לוב בין כוחות הביטחון לבין גורמי טרור אסלאמיים מקומיים.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בפיליפינים מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 אנשי כוחות-הביטחון וטרוריסט מוסלמי מקומי במהלך היתקלות שהתרחשה בדרום הפיליפינים.
--
ישראל – טרור – הרשות הפלסטינית: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-22 באוקטובר 2013 על חיסולו של טרוריסט מוסלמי באזור בלעין בפעולה יזומה של כוחות הביטחון שפעלו באזור. הטרוריסט היה אחראי לפיגוע אוטובוס שהיה בתל-אביב ב-21 בנובמבר 2012.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, October 22, 2013

60 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 41 הרוגים בדרום-סודאן; 20 הרוגים בניגריה; 18 הרוגים בפקיסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 8 חיילים נהרגו בפיליפינים; 6 הרוגים ברוסיה בפיגוע התאבדות; 2 הרוגים בקניה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות מקומיים בסוריה מסרו כי הקרבות באזור דיר אל-זור נמשכו גם במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפה משולבת של כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 18 בני-אדם בחמישה פיגועי טרור שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי אפגניסטן.
--
רוסיה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 6 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בדרום רוסיה בידי טרוריסטית מוסלמית מתאבדת.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-50 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 41 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מקומיים שהתבצעה באזור חבל ג'ונגליי.
--
ניגריה – טרור: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
קניה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בקניה מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 כוהני-דת נוצרים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו במהלך הימים האחרונים.
--
פיליפינים – טרור: מקורות תקשורתיים בפיליפינים מסרו ב-21 באוקטובר 2013 על הריגתם של 8 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי מורדים מקומיים הפועלים בדרום הפיליפינים. לא נמסר האם פעולת הטרור הזו נעשתה בידי טרוריסטים מוסלמים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Monday, October 21, 2013

100 הרוגים בסוריה; 22 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בטוניסיה; 10 הרוגים בעיראק; 5 הרוגים בתאילנד; 3 נוצרים נרצחו במצרים; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 2 חיילים נהרגו בתימן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, בסומליה, בלוב, בניגריה, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים מאוד שהיו במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 30 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה באזור העיר אל-חמה. קרבות קשים היו גם במהלך היממה האחרונה באזור דיר אל-זור. קרבות נוספים נרשמו גם באזור דרעא ובמחוז אידליב. גורמי אופוזיציה מסרו על מספר גדול של חיילים הורגים במהלך הקרבות של הימים האחרונים.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במרצים מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על רציחתם של 3 נוצרים מירי של טרוריסטים מוסלמים בעת קיומה של חתונה קופטית שנערכה באזור העיר קהיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: גורמים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 22 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה נגד ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בכירים במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה בידי הצבא הפקיסטני.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 בני-אדם ועל פציעתם של עשרות רבות בסדרה של פיגועים שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. מקורות רשמיים בעיראק מסרו כי במהלך היממה האחרונה התפוצצו 8 מכוניות-תופת.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור עדן.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאיים בטוניסיה מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 10 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-20 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Sunday, October 20, 2013

80 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בסומליה; 12 הרוגים באפגניסטן; 12 הרוגים בעיראק; 7 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים בתימן; הרוג בקשמיר; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, במצרם, בלבנון, בסוריה, בטורקיה, בעיראק, בלוב, בתימן, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של כ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. בדמשק נהרגו לפחות 30 חיילים ואזרחים בפיגוע התאבדות. כמו כן נמסר על עשרות הרוגים באזור העיר דיר אל-זור בקרבות בין הצבא הסורי לארגוני האופוזיציה. בימים האחרונים נהרגו בסוריה 243 בני-אדם.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של 12 בני-אדם בהפצצה אווירית של כוחות נאט"ו הפועלים באפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של 12 בני-אדם ועל פציעתם של 100 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של קצין בכיר ונהגו מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בדרום תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתם של 15 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועלים באזור העיר מוגדישו.
--
הודו – קשמיר: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 באוקטובר 2013 על הריגתו של אזרח מירי של חיילים הודים הפועלים בחבל קשמיר.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע

Saturday, October 19, 2013

100 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בעיראק; 12 חיילים נהרגו בתימן; 5 הרוגים בדרום-סודאן; 3 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בפקיסטן; 2 חיילים נהרגו בטוניסיה; 2 הרוגים בקווקז; מפקד המשטרה הצבאית בלוב נהרג בידי טרוריסטים; שוטר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסוריה, במצרים, בתימן, בלבנון, בטורקיה, בסומליה, בסודאן באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 100 בני-אדם ביום נוסף של קרבות קשים ועימותים אלימים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. בעקבות הריגתו של קצין בכיר במודיעין הסורי, סוריה הפציצה מהאוויר אזורים נרחבים בדיר אל-זור. עוד נמסר על הוצאתם-להרוג של לפחות 10 חיילים בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור.
--
טוניסיה – טרור: מקרות תקשורתיים בטוניסיה מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 חיילים מירי של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה. ביממה הקודמת נהרגו בעיראק כ-60 בני-אדם. מאות נוספים נפצעו במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן – טרור – פקיסטן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו על הריגתם של 3 בני-אדם בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. כמו כן נמסר מפי מקורות תקשורתיים בפקיסטן על הריגתם של 2 בני-אדם בפיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
תימן – טרור: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 12 חיילים בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום סודאן מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 5 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים הפועלים באזור העיר ג'ובה.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתו של מפקד המשטרה הצבאית מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בצפון סיני.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-18 באוקטובר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל במסגד בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון הקווקז.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע