Friday, January 31, 2014

120 הרוגים בסוריה; 41 הרוגים באפגניסטן; 26 הרוגים בתימן; 20 הרוגים בעיראק; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 7 הרוגים בסומליה; 5 הרוגים בפקיסטן; חייל נהרג בפיליפינים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בלוב, בתימן, בסודאן, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הרס רב מאוד בערים אל-חמה ודמשק מהפצצות אווירות מסיביות של הצבא הסורי.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור סיני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים רשמיים באפגניסטן מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 37 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם ועל פציעתם של 50 נוספים בפיגועי התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים במפרץ מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 26 בני-אדם בקרבות שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות-הביטחון לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-30 בינואר 2014 על הריגתו של חייל במהלך קרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום המדינה. בקרבות הללו נהרגו לפחות 40 טרוריסטים מוסלמים המזוהים בחלקם עם ארגון אל-קאעידה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, January 30, 2014

80 הרוגים בסוריה; 20 טרוריסטים מוסלמים נוספים נהרגו בפיליפינים; 10 הרוגים בעיראק; 6 הרוגים בפקיסטן; 4 הרוגים באפגניסטן; 2 הרוגים בתימן; טרוריסט מוסלמי נהרג ברמאללה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בתימן, בניגריה, בסודאן, בסומליה, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן.
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית מסרו ב-29 בינואר 2014 על של הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. השיחות בז'נבה בין האופוזיציה הסורית לבין נציגי המשטר נכשלו לחלוטין.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. בין ההרוגים היה לפחות ילד אחד שנפגע מירי שנעשה מהגבול הפקיסטני.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם – רובם שוטרים וחיילים – בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים לא רשמיים בתימן מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתן של אם ובתה בהפגזה של הצבא התימני על בסיסי טרור הנמצאים בדרום תימן.
--
פיליפינים – טרור: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים נוספים בקרבות קשים עם כוחות-הביטחון הפועלים בדרום המדינה. עד כה נהרגו לפחות 37 טרוריסטים מוסלמים. מקורות מדיניים בפיליפינים מסרו כי שיחות השלום בין הממשלה לבין המורדים הפועלים בדרום המדינה הגיעו למבוי סתום. גורמים נוספים מסרו כי ארגונים אסלאמיים המתנגדים לשיחות השלום עם הממשלה פועלים בכל דרך כדי להכשיל את השיחות ולגרום לקורבנות נוספים בקרב האזרחים המתגוררים בדרום המדינה. בין ארגוני הטרור המתנגדים לשיחות השלום הוא "ארגון אבו סיאף" המקושר לארגון אל-קאעידה. ארגון זה אחראי להריגתם של אלפי בני-אדם במהלך העשור האחרון.
--
ישראל –  טרור – רמאללה: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-29 בינואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי באזור ברמאללה בעת ניסיון לתקוף עמדה של חיילי צה"ל.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, January 29, 2014

50 הרוגים בסוריה; 100 הרוגים בניגריה; 21 הרוגים בתימן; 17 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיליפינים; 15 הרוגים בעיראק; 6 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 4 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים בדארפור; פקיד בכיר נהרג במצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלבנון, במצרים, בתימן, בלוב, בסוריה, בעיראק, בסומליה, בניגריה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של כ-50 בני-אדם לפחות בעימותים קטלניים ובקרבות בין הצבא הסורי הפועל באזור חאלב וחומס. מקורות נוספים בסוריה ומחוצה לה מסרו על נפגעים נוספים במהלך קרבות שהיו בערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על טבח של אזרחים בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה שפעלו בעיירה צפונית לדמשק.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה סמרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 100 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שתקפו כנסיות וכפרים בצפון ניגריה.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתו של עוזר בכיר של שר-הפנים, מוחמד סעיד, מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 21 בני-אדם בקרבות שנערכו בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמי שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 6 שוטרים בהתקפה של איש כוחות-הביטחון המזוהה עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בשתי התקפות טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים שונים בעיראק מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של לפחות 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור דרום דארפור.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בפיליפינים מסרו ב-28 בינואר 2014 על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים בעימותים קטלניים עם אנשי כוחות-הביטחון הפועלים בדרום המדינה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Tuesday, January 28, 2014

60 הרוגים בסוריה; 26 הרוגים בעיראק; 16 טרוריסטים מוסלמים ו-2 שוטרים נהרגו באפגניסטן; 6 הרוגים בפקיסטן; שוטר נהרג בתימן; טרוריסט בכיר נהרג בסומליה בחיסול-ממוקד אמריקאי; קבלן סיני נהרג בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בעיראק, בסוריה, בתימן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים באופוזיציה הסורית מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתם של לפחות 60 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. כמו כן נמסר על הריגתם של כ-20 בני-אדם לפחות בהפצצה של בסיסי טילים באזור העיר לדקיה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתם של 16 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעולה צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 שוטרים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם בשלושה פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתם של 26 בני-אדם בסדרה ארוכה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתו של שוטר מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים באזור דרום תימן.
--
סומליה – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות רשמיים בסומליה מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתו של טרוריסט בכיר מאוד בארגון "אל-שבאב" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך בסומליה. מקורות נוספים מסרו כי נהרגו עמו טרוריסטים נוספים אך לא נמסר מספרם המדויק של הנפגעים.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-27 בינואר 2014 על הריגתו של קבלן סיני מיריות של טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "בוקו חראם".
==
ד"ר יוחאי סלע


Monday, January 27, 2014

80 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים במצרים בימים האחרונים; 45 הרוגים בעיראק; 30 הרוגים בדרום-סודאן; 16 הרוגים בפקיסטן; 10 הרוגים באפגניסטן; 154 הרוגים בלוב בשבועיים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים היו בלוב, במצרים, במאלי, בסודאן, בסומליה, בתימן, בניגריה, בעיראק, בסוריה, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של כ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מרבית ההרוגים היו כנראה טרוריסטים מוסלמים ומורדים הנלחמים ביניהם בצפון סוריה. כמו כן נמסר כי הפעילות הצבאית האינטנסיבית של הצבא הסורי בעיר חאלב נמשכת במלוא העוצמה.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם ועל פציעתם של כ-1,000 נוספים בשלושת הימים האחרונים בסדרה של פיגועי טרור וקרבות בין כוחות-הביטחון לבין חברי תנועת "האחים המוסלמים". בין ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו גם שוטרים וחיילים שנפגעו בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו באזור סיני.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עצמאיים בעיראק מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של 45 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של פיגועי טרור וירי שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק. במהלך שלושת הימים האחרונים נהרגו בעיראק יותר מ-100 בני-אדם.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של 154 בני-אדם בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים לכוחות הביטחון הפועלים בשבועיים האחרונים בדרום המדינה.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור; מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. בין ההורגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן וכן שוטרים. כמו כן נמסר על הריגתם של 6 ילדים מפיצוץ של רימון-יד.
--
דרום-סודאן –  מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-26 בינואר 2014 על הריגתם של 30 מורדים בקרבות עם כוחות-הביטחון של דרום-סודאן הפועלים בצפון המדינה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, January 26, 2014

100 הרוגים בסוריה; 15 הרוגים בעיראק; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקירגיסטן; 9 הרוגים במצרים; 6 הרוגים בניגריה; 5 ספורטאים נרצחו באפגניסטן; 4 הרוגים בפקיסטן; 2 הרוגים בסומליה; 3 עובדי-סיוע נהרגו בדרום-סדאן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במאלי, בסודאן, בסומליה, בתימן, במצרים, בעיראק, בסוריה, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורת באופוזיציה הסורית מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בקרבות וממחסור חמור של מזון במהלך היממה אחרונה. מרבית ההרוגים היו כנראה אזרחים. עוד נמסר מפי מקור ישראלי כי בסוריה נמצאים כ-30,000 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. מקורות נוספים מסרו כי הקרבות בצפון סוריה בין ארגוני הטרור נמשכו לאורך כל היממה האחרונה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 5 חיילים מירי של טיל שנורה לעבר מסוק צבאי בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בסיני. כמו כן נמסר על הריגתם של 4 בני-אדם בעימותים קטלניים בין אנשי כוחות-הביטחון לבין חברי תנועת "האחים המוסלמים".
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-25 בינואר 2014 על רציחתם של 5 ספורטאים בענף הכדור-יד בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים. כמו כן נמסר על הריגתו של קצין-מודיעין בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו ליד הגבול עם קניה.
--
דרום-סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 3 עובדי-סיוע בידי טרוריסטים שפעלו במדינת ג'ונגליי על גבול סודאן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם נוספים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה. מקורות באו"ם מסרו כי בשל ההתקפות נמלטו אזרחים רבים מהאזור. כמו כן נמסר על בריחתם של כ-6,000 אזרחים לקמרון בלחץ של ארגון הטרור "בוקו חראם".
--
קירגיסטן – טרור: מקורות רשמיים בקירגיסטן מסרו ב-25 בינואר 2014 על הריגתם של 11 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה ליד הגבול עם סין.
==

ד"ר יוחאי סלע

Saturday, January 25, 2014

80 הרוגים בסוריה; 86 הרוגים בלוב; 20 הרוגים בניגריה; 16 הרוגים במצרים; 15 הרוגים בעיראק; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במאלי; 10 הרוגים בפקיסטן; 7 הרוגים באפגניסטן;  5 הרוגים במצרים; 4 הרוגים בתאילנד; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 643 בני-אדם נהרגו בלוב בשנת 2013; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, במצרים, בלבנון, בתימן, בסוריה, בעיראק, בסומליה, בסודאן, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גם במהלך היום מרבית ההרוגים היו מורדים וטרוריסטים מוסלמים שנפגעו בקרבות הדדיים הנערכים בצפון סוריה ובאזור דיר אל-זור.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 6 בני-אדם ועל פציעתם של 70 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים. כמו כן נמסר על הריגתם של 10 בני-אדם בעימותים קטלניים שהיו בין כוחות-הביטחון לבין "האחים המוסלמים".
--
לוב – טרור: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 86 בני-אדם בשבועיים האחרונים במהלך קרבות בין כוחות-הביטחון לבין המורדים הפועלים בדרום המדינה. כמו כן נמסר על הריגתם של 643 בני-אדם בשנת 2013 בפיגועי טרור ובקרבות עם טרוריסטים מוסלמים הפועלים ברחבי לוב.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים בתאילנד מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 6 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 7 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של 3 פיגועים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק. במקרה אחד נהרגו לפחות 10 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה בחיסול-ממוקד אמריקאי נשערך בדרום תימן.
--
ניגריה – טרור: מקורות רשמיים בניגריה מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 20 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" הפועלים בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור – צרפת: מקורות צבאיים בצרפת מסרו ב-24 בינואר 2014 על הריגתם של 11 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בפעילות צבאית יזומה שנערכה במאלי.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, January 24, 2014

100 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 22 הרוגים בתימן; 13 הרוגים בפקיסטן; 11 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בלוב; 5 שוטרים נהרגו במצרים; שוטר וטרוריסט נהרגו בלבנון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במצרים, בלבנון, בלוב, בסודאן, בניגריה, בסומליה, בתימן, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות תקשורתיים באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של כ-100 בני-אדם בקרבות נוספים שפרצו בין ארגוני האופוזיציה לבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סוריה. עד כה נהרגו ב-20 הימים האחרונים כ-1,400 בני-אדם בקרבות בין הפלגים השונים הפועלים להפלת משטרו של אסד. כמו כן, נמסר על עשרות הרוגים נוספים בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי על מרכזי הערים ברחבי סוריה.
--
מצרים – טרור: מקורות רשמיים במצרים מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 5 שוטרים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בכל רחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 13 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בכל רחבי פקיסטן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעולם-הערבי מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 50 בני-אדם בהפצצה אווירית של עיראק על מחוז אל-אנבאר הנשלט בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 22 בני-אדם נוספים בקרבות בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 11 טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה במהלך פעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך שלושת הימים האחרונים.
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-23 בינואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בקרבות ביו כוחות הביטחון לבין מיליציה אסלאמית חמושה המזוהה עם הנשיא קדאפי שחוסל בידי המורדים בשנת 2011.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-23 בינואר 2014 על מותו של שוטר לאחר פציעתו במהלך קרבות שנערכו באזור העיר טריפולי בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים המזוהים עם סוריה. במהלך הימים האחרונים נהרגו לפחות 10 בני-אדם בקרבות הללו. כמו כן נמסר על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בידי כוחות-הביטחון של לבנון. האיש היה אחראי לירי של טילים לעבר ישראל.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, January 23, 2014

50 הרוגים בסוריה; 34 הרוגים בפקיסטן; 14 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בעיראק; 2,500 הרוגים בדרום-סודאן; 2 הרוגים בלוב; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; מורה נהרג בניגריה; הרוג בלבנון; טרוריסט מוסלמי נהרג בקווקז; חייל נהרג בתאילנד; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בלבנון, בסומליה, בניגריה, בסודאן, במצרים, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הביטחון של סוריה לבין כוחות האופוזיציה ולבין טרוריסטים מוסלמים הפועלים בצפון סוריה. לפחות מקור אחד מסר כי מרבית ההרוגים במהלך היממה האחרונה היו אזרחים שנפגעו מפעילות של הצבא הסורי הפועל במרכזי הערים. כמו כן נמסר על פתיחתה של "ועידת ז'נבה השנייה" בעניין הסורי בהשתתפותן של כ-40 מדינות. דוברים נוספים מסרו כי המשטר הסורי גרם למותם של 11,000 אסירים שעונו והורעבו למוות באופן סיסטמתי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתו של אדם אחד ועל פציעתם של 5 נוספים בקרבות שפרצו בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים באזור העיר טריפולי שבלבנון.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של 14 בני-אדם בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל בכל רחבי אפגניסטן. במהלך הימים האחרונים נמסר על הריגתם של עשרות טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של 34 בני-אדם בשתי ההתקפות טרור קטלניות שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן. במקרה אחד נהרגו 22 עולי-רגל שיעים ממטען-חבלה שהופעל באוטובוס אזרחי.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה.
--
דרום-סודאן – מלחמת אזרחים: מקורות רשמיים בדרום-סודאן מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של כ-2,500 בני-אדם בקרבות שפרצו באזור מדינת ג'ונגליי במהלך ניסיון הפיכה שהחל בחודש דצמבר 2013.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתו של מורה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-22 בינואר 2013 על הריגתם של 2 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר טריפולי.
--
רוסיה – קווקז: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור חבל קשמיר.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בתאילנד מסרו ב-22 בינואר 2014 על הריגתו של חייל מפיצוץ של מטען-חבלה שהפועל בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==
ד"ר יוחאי סלע


Wednesday, January 22, 2014

50 הרוגים בסוריה; 25 הרוגים בעיראק; 24 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 13 הרוגים בתימן; 11 הרוגים באפגניסטן; 5 הרוגים בלבנון; 5 הרוגים נוספים בניגריה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקווקז; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בעזה; הרוג באלג'יריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במצרים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בלוב, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של קרבות ועימותים קטלניים שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של לפחות 16 בני-אדם בפיגוע-כפול של מכוניות-תופת שהופעלו באזור העיר אידליב בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה שפעלו באזור בו שוכנת המפקדה של ארגון חיזבאללה בעיר ביירות.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 24 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בהתקפה אווירית של הצבא הפקיסטני נגד בסיסי טרור של הארגון.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 28 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם נוספים בקרבות שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן. כמו כן נמסר על הריגתו של מנהיג שיעי בכיר שהיה בדרכו לשיחות שלום בין הצדדים. ביומיים האחרונים נהרגו בקרבות הללו לפחות 24 בני-אדם.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 5 בני-אדם נוספים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים על כפר הנמצא בצפון ניגריה. עד כה נהרגו בהתקפה לפחות 20 בני-אדם וכן בתים הועלו באש בידי הטרוריסטים מוסלמים הפועלים בשם הארגון "בוקו חראם".
--
אלג'יריה – טרור: מקורות תקשורתיים באלג'יריה מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתו של אדם אחד בקרבות שפרצו בין שתי מליציות אסלאמיות עדתיות הפועלות בדרום המדינה.
--
רוסיה – קווקז: מקורות תקשורתיים ברוסיה מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון הקווקז.
--
ישראל – טרור – עזה: מקורות ערביים ברצועת-עזה מסרו ב-21 בינואר 2014 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהתקפה אווירית של ישראל בתגובה לירי של טילים לעבר ישראל.
==

ד"ר יוחאי סלע

Tuesday, January 21, 2014

200 הרוגים בסוריה; 25 הרוגים בלוב; 20 חיילים נהרגו בסודאן; 15 הרוגים בניגריה; 14 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 13 הרוגים בפקיסטן; 12 הרוגים בתימן; 11 הרוגים בעיראק; 4 הרוגים בלבנון; 2 חיילים נהרגו בסומליה; 2 הרוגים בתאילנד; טרוריסט מוסלמי בכיר נהרג בקשמיר; חייל נאט"ו נהרג באפגניסטן ;2 טילים נורו לעבר ישראל מסיני; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים רבים מאוד היו במצרים, בתימן, בסומליה, בסודאן, בסוריה, בעיראק, באלג'יריה, בלבנון, באפגניסטן ובפקיסטן;
==
סוריה – מלחמת אזרחים; מקורות באופוזיציה הסורית ומקורות נוספים מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-200 בני-אדם רק בימים האחרונים בקרבות שהיו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות נוספים מסרו על עשרות אזרחים סורים שנהרגו בהפצצות של הצבא הסורי על מרכזי הערים. עוד נמסר כי הצבא הסורי חיסל עשרות טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה בקרבות שהיו בדיר אל-זור, בדרעא, באידליב, בחומס, בחאלב ובאזור דמשק.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד הארגון הפועל ברחבי אפגניסטן. כמו כן נמסר על הריגתו של חייל נאט"ו מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
פקיסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 13 בני-אדם ועל פציעתם של 30 נוספים בפיגוע התאבדות שהתבצע במרכז מסחרי בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון הטליבאן.
--
עיראק – טרור: מקורות תקשורתיים עיראק מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 11 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון אל-קאעידה הפועלים בכל רחבי עיראק.
--
תימן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 12 בני-אדם ועל פציעתם של עשרות נוספים בקרבות שפרצו בין טרוריסטים מוסלמים סונים לטרוריסטים מוסלמים שיעים הפועלים בצפון תימן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מוקש שכנראה הטומן בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" הפועל באזור העיר מוגדישו.
--
סודאן – טרור: מקורות תקשורתיים בסודאן מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של יותר מ-20 חיילים שהותקפו ממארב בידי טרוריסטים הפועלים באזור מדינת הנילוס הכחול. כמו כן נמסר כי במהלך הפעולה הושמד טנק.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 15 אזרחים בעקבות 2 התקפות טרור על שני ישובים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
לוב – טרור: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 24 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות הצבא לארגון טרור אסלאמי המזוהה עם הנשיא לשעבר קדאפי, שחוסל בידי מורדים באוקטובר 2011. עוד נמסר על הריגתו של קצין בכיר מאוד בצבא הלובי בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר טריפולי.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 4 בני-אדם ועל פציעתם של 40 נוספים בקרבות שפרצו בעיר טריפולי בין טרוריסטים מוסלמים סונים לבין טרוריסטים מוסלמים עלווים.
--
הודו – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בכיר בהיתקלות עם כוחות הביטחון של הודו הפועלים בחבל קשמיר.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-20 בינואר 2014 על הריגתם של 2 בני-אדם ועל פציעתם של 5 נוספים בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום תאילנד.
==

ד"ר יוחאי סלע