Tuesday, May 2, 2017

טרור אסלאמי - 412 הרוגים ביממה האחרונה

280 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בסוריה; 20 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במאלי; 15 הרוגים בתימן; 12 טרוריסטים מוסלמים ו-4 חיילים נהרגו באפגניסטן; 10 הרוגים בניגריה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי בתימן; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בטוניסיה; 2 חיילים הודים נהרגו בקשמיר; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 2,786 בני-אדם נהרגו בסוריה בחודש אפריל 2017; בעיראק נהרגו 4,033 בני-אדם בחודש אפריל 2017; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בלוב, בתימן, בניגריה, בקמרון, בפיליפינים, בקשמיר, בסומליה, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בלבנון, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 412 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. ארגונים לזכויות אדם בסוריה מסרו כי במהלך חודש אפריל 2017 נהרגו ברחבי סוריה 2,786 בני-אדם, כולל 938 אזרחים. מתוך כלל האזרחים נהרגו 291 ילדים מתחת לגיל 18.
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים עיראק מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של יותר מ-280 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות עצמאיים בעיראק מסרו כי במהלך חודש אפריל 2017 נהרגו ברחבי עיראק 4,033 בני-אדם, כולל 1,348 אזרחים.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של יותר מ-15 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה אחרונה ברחבי תימן. דוברים נוספים מסרו שהמוקד המרכזי במהלך היממה אחרונה היה בעיר תעז.
--
תימן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים בתימן מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך במחוז מאריב.
--
טוניסיה – טרור: מקורות רשמיים בטוניסיה מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בפעילות משטרתית יזומה שנערכה במהלך היממה אחרונה. השניים תכננו לבצע פיגועים במהלך חג הרמדאן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים, ושל הריגתם של 4 חיילים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 2 חיילים הודים מירי של חיילים פקיסטנים שפעלו באזור הגבול המשותף בקשמיר.
--
ניגריה – טרור: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של לא פחות מ-10 טרוריסטים מקומיים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום המדינה בצפון ניגריה.
--
מאלי – טרור אסלאמי – צרפת: מקורות צבאיים במאלי מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה" בפעילות צבאית יזומה של הכוחות הצרפתיים הפועלים בצפון מאלי.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-1 במאי 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סיני.
==
ד"ר יוחאי סלע


No comments: