Wednesday, August 3, 2016

טרור אסלאמי - 299 הרוגים ביממה האחרונה

116 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בסוריה; 45 הרוגים בתימן בקרבות קשים ובהפצצות אוויריות; 32 הרוגים באפגניסטן; 29 הרוגים בלוב בפיגועים ובקרבות;  7 חיילים סעודים נהרגו בתימן מירי של צלפים; 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" נהרגו בניגריה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 2 הרוגים בתאילנד בפיגוע אסלאמי; 4,794 בני-אדם נהרגו בסוריה ביולי 2016; באפגניסטן נהרגו 5,166 אזרחים בששת החודשים הראשונים של שנת 2016; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בלוב, בתימן, בסודאן, בניגריה, בסומליה, במאלי, במצרים, בטורקיה, בקשמיר, בקווקז, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 299 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו ברחבי סוריה במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים באזור חאלב, במחוז אידליב, באזור דרעא, בעיירה מנבגי', בצפון מחוז לטקיה, בחומס, באל-חמה. כמו כן מקורות כורדיים מסרו על קרבות עם נפגעים לאורך הגבול המשותף עם טורקיה במהלך קרבות נגד ארגון "המדינה האסלאמית". מקורות בסוריה מסרו שהצבא הטורקי ממשיך להרוג פליטים סורים החוצים את הגבול לכיוון טורקיה. ארגונים לזכויות אדם בסוריה מסרו כי במהלך חודש יולי 2016 נהרגו ברחבי סוריה 4,794 בני-אדם – מתוכם היו 1,590 אזרחים, מתוכם יותר מ-330 ילדים.

US airstrikes in Libya

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 116 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-9 יישובים ברחבי עיראק. בין ההרוגים – לפי המקורות הצבאיים – היו יותר מ-90 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון עיראק.  כמו כן נמסר על הריגתם של 7 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית". במחוז אל-אנבר נהרגו לפחות 25 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות תקשורתיים במפרץ מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים שיעים ועל הריגתם של 12 חיילים בקרבות קשים שהיו באזור מחוז שאבווה בעקבות התקפה רחבת-היקף של המיליציות השיעיות הפועלות באזור. מקורות תקשורתיים שיעים בתימן מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 7 חיילים סעודים מירי של צלפים שפעלו במחוז ג'יזאן שבדרום תימן הנמצא ליד הגבול המשותף עם סעודיה. מקורות תקשורתיים בתימן מסרו על הריגתם של 3 ילדים בהפצצה אווירית סעודית שנערכה במחוז אביאן. המשלחת התימנית הפרו-סעודית  לשיחות השלום בכוויית החליטה לפרוש בשל סירובם של המורדים לקבל את ההצעה של האו"ם להפסקת הלחימה בתימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 22 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים באזור העיר בנגאזי. כמו כן נמסר על הריגתם של 7 מאנשי המיליציות הלוביות הנלחמות נגד ארגון "המדינה האסלאמית" בעיר סירט.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-32 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי אפגניסטן. מקורות ביטחוניים בארה"ב מסרו שיותר מ-70 אחוזים מחברי ארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים באפגניסטן הגיעו מפקיסטן. לפני שנה, אותם מקורות הצהירו שארגון "המדינה האסלאמית" מונה לא יותר מכמה עשרות חברים. לאחר שנה הארגון מונה אלפי חברים שהצליחו להשתלט כמעט כליל על מחוז ננגרהר הנמצא ליד הגבול המשותף עם פקיסטן. מקורות רשמיים באו"ם מסרו על הריגתם של 5,166 אזרחים בפיגועי טרור בששת החודשים הראשונים של שנת 2016.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה בידי הכוחות-המיוחדים של פקיסטן שפעלו במחוז בלוצ'יסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון ניגריה.
--
תאילנד – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בתאילנד מסרו ב-2 באוגוסט 2016 על הריגתם של 2 בני-אדם פיצוץ של 2 מטעני-חבלה שהופעלו בידי טרוריסטים מוסלמים הפועלים בדרום-תאילנד.
==

ד"ר יוחאי סלע

No comments: