Tuesday, February 7, 2017

טרור אסלאמי - 209 הרוגים ביממה האחרונה

54 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 50 הרוגים בסוריה;  45 הרוגים בעיראק; 40 הרוגים בתימן; 14 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; 4 בני-אדם הוצאו-להורג בסומליה בידי ארגון "אל-שבאב"; דיפלומט אפגאני וטרוריסט מוסלמי נהרג בפקיסטן; 900 ילדים נהרגו באפגניסטן בפעילות קרבית וטרוריסטית בשנת 2016; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בפיליפינים, בקשמיר, בסודאן, במאלי, בקמרון, בתימן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 209 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו על קרבות עם נפגעים רבים במחוז אידליב, בדרעא, בחומס, באל-חמה, בדיר אל-זור, באזור אל-ראקה, באזור העיירה אל-באב ולאורך הגבול המשותף עם טורקיה. מקורות צבאיים בסוריה מסרו על הצלחות קרקעיות נוספות באזור הכפרי של מחוז חאלב וניתוק קווי האספקה של ארגון "המדינה האסלאמית" באזור אל-באב.  מקורות ביטחוניים בטורקיה מסרו על הריגתם של לפחות 20 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון סוריה.

Syrian forces push towards al-Bab

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-45 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור ובקרבות שהיו ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-6 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו על נפגעים נוספים בפיגוע-התאבדות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-40 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה. מקורות נוספים מסרו שכמחצית מההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-קאעידה".
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתם של 54 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בפעילות צבאית יזומה רחבת-היקף שנערכה במחוז הלמנד. מקורות רשמיים באפגניסטן מסרו על הריגתם של יותר מ-900 ילדים אפגאנים בפעילות קרבית וטרוריסטית שהתבצעה ברחבי אפגניסטן במהלך שנת 2016.
--
פקיסטן – אפגניסטן: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתו של דיפלומט אפגאני בידי מאבטחו האישי שפעל באזור העיר קראצ'י. כמו כן נמסר על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בקרב-יריות עם כוחות-הביטחון של פקיסטן.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הריגתם של 14 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בימים האחרונים בצפון סיני. 
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו ב-6 בפברואר 2017 על הוצאתם-להורג של 4 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בשל הטענה שהם ריגלו עבור ארה"ב.
==

ד"ר יוחאי סלע

No comments: